Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NORM – overvåkning av antibiotikaresistens hos mikrober Martin Steinbakk Mikrobiologisk avd. Ahus NORM, UNN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NORM – overvåkning av antibiotikaresistens hos mikrober Martin Steinbakk Mikrobiologisk avd. Ahus NORM, UNN."— Utskrift av presentasjonen:

1 NORM – overvåkning av antibiotikaresistens hos mikrober Martin Steinbakk Mikrobiologisk avd. Ahus NORM, UNN

2

3 NORM - praktisk formål •kartlegge resistensforhold •overvåke resistensutvikling •bedre kvalitet og kontroll av resistens- bestemmelse •gjøre data tilgjengelig (informasjon og evntuelle tiltak)

4 NORM NORM-Vet •Consumption of Antimicrobial Agents and Occurence of Antimicrobial Resistance in Norway •Co-project between human medical laboratories, National Institute of Public Health, National Veterinary Institute and Norwegian Zoonosis Centre •Web-adress for report: www.zoonose.no

5 NORM •To armer –Data fra humane isolater –Data fra dyr, matvarer •Co-project between human medical laboratories, National Institute of Public Health, National Veterinary Institute and Norwegian Zoonosis Centre

6 Hvilke mikrober og midler skal inngå i NORM? •Overvåkningsopplegg –Luft, Sår, Urin, Blod, Enteropatogene mikrober, M. tuberculosis •Provmaterial –Isolater fra luftveier, sår, urin og blod •Mikrober –Tilpasset overvåkningsopplegg

7 NORM praktiske sider •Innsamling og resistensbestemming skjer lokalt •Felles metode for innsamling, identifikasjon og metode for resistensbestemming –Diffusjon –Etest

8 NORM •1999 – Test av metode og datamodell (2 lab) •2000 - 10 laboratorier –Tromsø, Bodø, Trondheim, Haukeland, Stavanger, Telelab, SiA, Lillehammer, Ullevål og Folkehelsa •2001-10 nye laboratorier (totalt 20) –Tromsø, Bodø, Levanger, Trondheim, Molde, Førde, Haukeland, Stavanger, Kristiansand, Telelab, Tønsberg, Drammen, Bærum, SiA, Fredrikstad, Lillehammer, Rikshospitalet, Ullevål, Aker og Folkehelsa

9 NORM 2002 •2002 - 6 nye laboratorier (totalt 26) –Tromsø, Bodø, Levanger, Trondheim, Molde, Førde, Haukeland, Stavanger, Kristiansand, Telelab, Tønsberg, Drammen, Bærum, SiA, Fredrikstad, Lillehammer, Rikshospitalet, Ullevål, Aker og Folkehelsa –Namsos, Ålesund, Haugesund, Radiumhospitalet, Laboratorium for klinisk mikrobiologi og Eleverum

10 NORM 2002- overvåkningsopplegg I •Luftveier (januar-mars) •Sårsekret –Streptococcus pyogenes (GAS) –Til sammen 50 isolater per lab •Urin (januar-februar) –E. coli –Til sammen 50 isolater per lab

11 NORM 2002- overvåkningsopplegg II •Blodkultur (jan-okt)Ant isol./lab –E. coli< 50 –Klebsiella spp.< 25 –Enterococcus spp.< 20 –Staphylococcus aureus< 50 –Streptococcus pneumoniae< 50 »Max 195 isolater per lab

12 NORM 2002- overvåkningsopplegg III •Enteropatogener (hele året) –SalmonellaAlle (ca. 1500) –ShigellaAlle/utvalg (ca. 250) –YersiniaAlle/utvalg (ca. 250) –Campylobacter Utvalg ca 250 fra 5 lab •Universitetssykehuset Nord-Norge, St Olav, Haukeland, Sykehuset Rogaland, Ullevål •Mycobacterium tuberculosis

13 GAS - luftveier og sårsekret •GAS (Streptococcus pyogenes) •Krav til identifikasjon –ß-hemolyse, typiske vekstkrav og koloniutseende, Gram-positive kokker, katalase-negative, følsomhet for bacitracin (0,04 IU/lapp) og serogruppe A. •Merk at også S. milleri-gruppen kan ha A-antigenet, men vil vokse med minute kolonier og være PYR- negative.

14 Metoder – GAS •Etest •PDM II med 5% lysert hesteblod •0,5 McFarland i buljong (1 McFarland ved mukoid stamme) •35 ºC i 5% CO 2 i 20 t •Kvalitetskontroll –S. pneumoniae ATCC 49619 •Registrer MIC

15 E. coli Urin •Materiale –Midtstrømsurin, blærepunktat, diagnostisk engangs kateterisering –Urin fra permanent blærekateter og lignende bør unngås •Krav til identifikasjon –Typiske vekstkrav og kolonimorfologi, Gram- negativ stav, katalase +, oksydase -, 3-rørs forgjæring eller lignende.

16 Metoder E. coli Urin •Diffusjon •PDM II •0,5 McFarland fortynnes 1:100 (pensel) eller 1:1000 (flyt) •Registrer mm hemningssone •Kvalitetskontroll E. coli ATTC 25922 •ESBL – disk approksimasjon, frivillig

17 Blodkultur •Identifikasjon til speciesnivå •1 isolat per pasient og episode •Etest og ESBL (frivillig) –E. coli –Klebsiella spp. –S. aureus –S. penumoniae –Enterococcus spp.

18 ESBL – ekstendert spektrum ß- laktamase •ESBL er klasse A-enzym (hemmes av klavulanat), ofte uttalt substrat-spesifisitet •Typisk noe redusert følsomhet for ett eller flere 3. eller 4. generasjons cefalosporin eller aztreonam. •Fenotypisk påvisning: Dobbel disk, Disk approksimasjon, Etest Stort inokulum

19 ESBL – disk approksimasjon •Amoxicillin+klavulanat i midten •Plasser cefotaxim, ceftazidim, cefpirom og aztreonam i jevn avstand rundt kanten •Økt sone (deformert sone eller fantomsone) mellom amoxi+klav og ett eller flere av de øvrige midlene tyder på ESBL. Merk at sonestørrelsen rundt ß-laktamet alene samtidig skal være mindre enn hos fullt følsomme stammer.

20 ESBL Cefpodoxim Ceftazidim Aztreonam Cefotaxim Amoxicillin+klavulanat

21 NORM - brukermøte •Hver høst •NORM brukermøte –Erfaringer fra året –Resultater fra året (foreløpige høydepunkter) –Program for neste år •NORM-dagen 2002 –Inviterte foredragsholdere

22

23 NORM 2002 – Foreløpige Resultater Martin Steinbakk NORM, UNN og Mikrobiol. avd. Ahus

24 S. pyogenes (RTI/Wound ) n = 730 Break- point %S%I%R Range (MIC) Penicillin G,063/299,30,700,003-0,25 Erythromycin,5 / 196,30,13,60,012-256 Clindamycin,25 /499,00,60,40,008-256 Doxycyclin1 / 484,10,115,70,016-256 Trim-sulfa,5 / 499,60,10,30,04-32

25 GAS RTI/Wound (N=730)

26

27

28

29 S. aureus (blood) all, n = 348 Break- point %S%I%R 1991 %R Range (MIC) ß-lactamase22,477,674,1 Oxacillin1 / 499,4-0,6 0,064-256 Fucidic acid0,5 / 191,78,35,10,016-256 Erythromycin1 / 495,70,34,03,10,016-256 Clindamycin1 / 498,91,10,70,016-256 Doxycyclin1 / 496,603,43,60,016-16 Gentamicin2 / 899,70,300,10,04-32 Vancomycin bp2 / 499,70,30,0

30 S. aureus (blood) EM, n = 348

31 S. aureus (blood) CM, n = 348

32 S. aureus (blood) FU, n = 348

33 S. aureus (blood) FU 2000 (n=158)

34 S. pneumoniae (blood) n = 216 Break- point %S%I%R Range (MIC) Penicillin G0,064 /299,20,80,00,002-0,5 Cefotaxime0,5 / 41000,002-0,5 Oxacillin disk20 mm98,31,7 Erythromycin0,5 / 194,90,24,90,016-256 Clindamycin0,25 / 498,60,60,80,016-256 Doxycyclin1 / 497,82,20,12-32 Ciprofloxacin0,125 /41,696,71,80,12-8 Vancomycin2 / 899,80,20,00,12-8

35 E. coli (blod), n = 419 Break- point %S%I%R Range (MIC) Ampicillin1 / 326,067,127,00,5-256 Amox+clavul1 / 324,194,71,20,75-32 Cefuroxime1 / 326,291,62,20,008-256 Ceftazidime1 / 3298,31,20,50,019-32 Cefpirome1 / 3299,50,50,016-256 Ciprofloxacin0,125 /495,71,72,60,001-32 Gentamicin2 / 897,60,22,20,038-256 Meropenem4 / 161000,04-0,16

36 E. coli (blod), n = 419 AM

37 E. coli (blod), n = 419 XL

38 Klebsiella spp. (blood), n = 156 Break- point %S%I%R Range (MIC) Ampicillin1 / 321,937,460,60,5-256 Amox+clavul1 / 3228,269,22,60,38-128 Cefuroxime1 / 3229,068,42,60,19-256 Ceftazidime1 / 3297,42,600,016-6 Cefpirome1 / 3298,71,300,016-6 Ciprofloxacin0,125 /494,25,10,60,004-4 Gentamicin2 / 899,400,60,094-128 Meropenem4 / 161000,008-0,064

39 Klebsiella spp. (blood) AM n = 156

40 Klebsiella spp. (blood) XL n = 156

41 Klebsiella spp. (blood) CI n = 156

42 Enterococcus spp. (blood), n = 125 Break- point %S%I%R Range (MIC) Penicillin G1 / 3234,450,415,20,125-256 Ampicillin1 / 3291,28,80,023-128 Gentamicin High 500/ 1000 93,66,40,094-1024 Streptomycin High 500/ 1000 77,622,40,125-1024 Vancomycin bp6 / 898,41,6

43 Enterococcus spp. (blood), n = 125 AM

44 Enterococcus spp. (blood), n = 125 PG

45 E. coli (urine) n = 858, disk diffusion Break- point %S%I%R Range (mm) Ampicillin9 - 248,466,525,16-29 Mecillinam18 - 2887,510,61,96-40 Ciprofloxacin14 - 2397,31,41,36->40 Nalidixic acid13 -1497,32,76-35 Nitrofurantoin18 - 1997,03,018-34 Sulfonamide12 - 2561,215,523,36-38 Trimethoprim17 - 2183,30,616,16-40

46 E. coli (urine) n = 858, disk diffusion

47

48

49

50 Cipro vs Nalidix acid

51 Wound, S. aureus FU

52 LVI pneumokokker oxacillin screen 1 microg lapp (443)

53 LVI pneumokokker PG

54 LVI pneumococci PG Etest vs oxacillin screen 1 mcg disk (n= 433) Errors

55 LVI H. influenzae AM (~400)


Laste ned ppt "NORM – overvåkning av antibiotikaresistens hos mikrober Martin Steinbakk Mikrobiologisk avd. Ahus NORM, UNN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google