Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fremtidens energiteknologi. Prototech: et firma i CMR-konsernet  CMR-konsernet består av CMR (Industriell R&D), Gexcon AS (Prosess & sikkerhet) og Prototech.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fremtidens energiteknologi. Prototech: et firma i CMR-konsernet  CMR-konsernet består av CMR (Industriell R&D), Gexcon AS (Prosess & sikkerhet) og Prototech."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fremtidens energiteknologi

2 Prototech: et firma i CMR-konsernet  CMR-konsernet består av CMR (Industriell R&D), Gexcon AS (Prosess & sikkerhet) og Prototech AS  CMR-konsernet har levert innovative tekniske løsninger i over 70 år  CMR har røtter tilbake til 1930 når Christian Michelsen Institutt ble grunnlagt på arven fra tidligere statsminister Christian Michelsen 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

3 CMRs Energiaktiviteter  CMR Prototech startet utviklingen av SOFC i 1991, og testet verdens første komplette planare SOFC anlegg på naturgass.  CMR har som intensjon å lede et Forskningssenter for Miljøvennlig Energi om temaet Offshore vindkraft med deltagelse fra UiB, UiS, UiA og ledende industriaktører. CMR deltar allerede i utviklingen av unike konsepter for vindkraft fra store høyder.  CMR er hovedsamarbeidspartner i StatoilHydro sitt Gassnova støttede demonstrasjonsprosjekt ”Rotating Desorber Wheel”, hvor hovedmålsetningen er å demonstrere i pilotskala en revolusjonerende teknologi for absorpsjonsbasert CO2 fangst innen 2011. Mjøllner (1991–1997) BOREAS Rotating Desorber Wheel

4 CMRs Energiaktiviteter  Brenselceller  Vind/bølge  Nye innovative løsninger  Bio  Nye integrerte prosesser med brenselceller  Kombinert el og biobrensel produksjon  H 2 produksjon  ZEG  Elektrolyse  Reformerteknologi  H 2 lagring  Metallhydrid  CO 2 fangst  ZEG  Oksygenpumpe (Oxyfuel)  Rotating Desorber Wheel

5 Generell brenselcelleteknologi

6 Grunnleggende om brenselceller  Tradisjonell måte å utnytte kjemisk energi på: Forbrenning av brensel  Varme  Elektrisk energi  Brenselceller konverterer kjemisk energi direkte til elektrisk energi: Elektrokjemisk konvertering av brensel  Elektrisk energi  Brenselceller kan konvertere en større del av energien til elektrisitet enn tradisjonell teknologi

7 Brenselceller: Teknologi og virkemåte  Brenselcellen består av:  Koblingselementer  Katode  Elektrolytt  Anode  Elektrolytten er et fast og tett metalloksid, mens anode og katode er porøse Beskrivelsen gjelder for fast oksid brenselceller (SOFC), men er analog til andre typer brenselceller også

8 Brenselceller: Teknologi og virkemåte  De kjemiske reaksjonene i cellen foregår ved 600- 1000 °C og gir spenning og strøm  En enkeltcelle har en typisk driftsspenning på ca. 0.7 V  Typisk elektrisk effekt er 0.3-0.5 W cm -2 Beskrivelsen gjelder for fast oksid brenselceller (SOFC), men er analog til andre typer brenselceller også

9 SOFC: Tilførsel av luft og brensel  Koblingselementene leder brensel inn på anodesiden, og luft inn på katodesiden  Produktene fra prosessen er vann og CO 2 (ved bruk av naturgass) samt nyttbar varme

10 SOFC: Cellereaksjon 1.Oksygen går inn i den porøse katoden og drar til seg elektroner fra anodesiden. Disse elektronene kommer fra brenselet 2.Oksygenionene går gjennom elektrolytten og slår seg sammen med hydrogen på anodesiden. Vi får vann i gassform som eksos

11 SOFC: Stack  Enkeltceller blir koblet sammen til en stack  Manifolder brukt for å tilføre brensel og luft  Hver celle er forseglet for å hindre lekkasje mellom cellene  Seriekobling øker spenningen, mens parallellkobling øker strømmen

12 SOFC: Stack  1 liter med SOFC-stack tilsvarer 1 kW elektrisk effekt

13 Fordeler og anvendelsesområder

14  Produserer elektrisitet og varme direkte fra naturgass, biomasse gassifisert kull…  Fremtidsrettet og miljøvennlig teknologi  Tilnærmet null utslipp av NO x og SO x  Høy virkningsgrad  Kan inngå i fremtidens høyeffektive CO 2 -frie gasskraftverk

15 Fordeler og anvendelsesområder  Skalerbar og fleksibel teknologi  God på sentraliserte og desentraliserte løsninger  Størrelser fra kW til GW  Tilpasningsdyktig uansett valg av fremtidig infrastruktur for CO 2  Kan også brukes til transportformål Boligenhet: 5 kW el. + 5 kW varme Større boenheter: 250 kW el. + 250 kW varme Små og store skip: Viser MF Vågen på hydrogendrift Stort kraftverk: 400 MW el. + 700 MW H 2

16 På vei ut av labben

17 Ut av labben: BKK Brenselcelle  Første anlegg for felttesting av brenselcelleteknologi: I drift ute ved Kollsnes  Konstruert for å produsere 3 kW strøm og 3 kW varme  Totalvirkningsgrad på over 80 % (50 % elektrisk)  Teknologien kan benyttes i fremtidens gasskraftverk

18 Ut av labben: BioCellus  Biomasse som brensel gir CO 2 nøytral strøm og varme  CMR Prototech bygget og testet et SOFC anlegg (1 kW el) drevet på biomasse i München, Tyskland i 2007 med gode resultat  Videreutvikling kan senere gi koproduksjon av biobrensel og strøm

19 Ut av labben: ZEG  Fremtidens miljøvennlige gasskraftverk  Høytemperatur brenselcelle integrert med reaktor for CO 2 fangst  Høy virkningsgrad (opp mot 90%)  Ideell for kombinert elektrisitet og hydrogen produksjon  Demo anlegg (1 kW el + 1 kW H 2 ) testet ved Risavika Gass Senter i Stavanger våren 2008  ZEG-konseptet er patentsøkt av CMR Prototech og IFE

20 Eksempel på desentralisert ZEG anlegg NG: 15.2 MW CO 2 2.7 tons/h, H 2 O 0.5 tons/h H 2 7.5 MW El 6.9 MW Heat 0.8 MW 6.9/(6.9+0.8) = 90 %

21 Eksempel på sentralisert ZEG anlegg: ZEG POWER  Reell størrelse på et 400 MW brenselcelle kraftverk med CO 2 fangst og 700 MW H 2 produksjon

22 Ut av labben: MF Vågen med brenselceller  Dieselmotoren blir erstattet med en PEM brenselcelle og elektromotor  Skal gå på ren hydrogen med vann som eneste eksos  CO 2 -utslippet MF Vågen i dag har (6400 kg/år) blir fjernet  Ingen utslipp av NO X og SO X  Brenselcellesystemet blir installert vinteren 2008-09  MF Vågen vil være i drift med det nye miljøvennlige systemet fra sommeren 2009

23 Tidsplan 20072008 201120122020 BKK: 3 kW el + 3 kW varme ZEG: 1 kW el + 1 kW H2 200 kW SOFC500 kW skip1 MW SOFC400 MW ZEG Desentralisert (boligenheter og lignende) Sentralisert (boligenheter osl) Skip (store og små) 2014

24 Hydrogenanriket naturgass som drivstoff på bussene i Bergen  Samarbeid mellom Tide Buss, Gasnor, Christian Michelsen Research, Prototech, Gexcon, statoilHydro og Innovasjon Norge  Blande inn opp til 8%vol Hydrogen i naturgassen som brukes på gassbussene i Bergen.  Bussene vil kunne benyttes som vanlig uten at motoren må justeres  Benytte eksisterende infrastruktur (gassbusser og gassfyllestasjon i Bergen)  Prosjektet skal kunne gi erfaring med lagring og bruk av H 2


Laste ned ppt "Fremtidens energiteknologi. Prototech: et firma i CMR-konsernet  CMR-konsernet består av CMR (Industriell R&D), Gexcon AS (Prosess & sikkerhet) og Prototech."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google