Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Er det fortsatt plass til et mangfold av banker? Myndighetene og aktørenes rolle Kredittilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo Bransjeseminar om grunnfondsbevis.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Er det fortsatt plass til et mangfold av banker? Myndighetene og aktørenes rolle Kredittilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo Bransjeseminar om grunnfondsbevis."— Utskrift av presentasjonen:

1 Er det fortsatt plass til et mangfold av banker? Myndighetene og aktørenes rolle Kredittilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo Bransjeseminar om grunnfondsbevis Onsdag 21. september 2005

2 Innledning •JA, - det er plass til et mangfold ! •Både store, mellomstore og små banker også i framtida •Lettere å være liten og selvstendig som sparebank enn som forretningsbank - særlig om vårt marked er attraktivt utenfra •Store utfordringer for både myndigheter og aktører i et åpent europeisk marked med felles spilleregler

3 Disposisjon 1. Innledning 2. Historie – antall og typer finansinstitusjoner 3. Økonomiske resultater de senere årene 4. ” Småviltjakten” 2004/2005 5. Nye banker etableres 6. Myndighetenes ansvar: Likebehandling 7. Utfordringer for aktørene

4 Utvikling i antall banker 1987-2005 19871990199520002005 Sparebanker173142133130126 Forretningsbanker2014 119 Utenlandske eide banker i Norge89224 Utenlandske bankers filialer i Norge 398

5 Forvaltningskapital og markedsandeler *Forvaltningskapitalen til DnB og Gjensidige NOR er i tabellen slått sammen i 2000, Nordlandsbanken er inkludert i forvaltningskapitalen til DnB NOR både i 2000 og 2005 **Fire største sparebanker målt etter forvaltningskapital Markedsandeler 31.12.200030.06.2005 DnB NOR*4039 Fire største sparebanker **10 Øvrige sparebanker1719 Forretningsbanker2823 Filialer av utenlandske banker410 Alle banker100 FK i mrd. kroner, banker totalt1 3282 035

6 Strukturen i det norske finansmarkedet pr. 30.06.2005 * Gjensidige Forsikring og DnB NOR har etter 30.09.avviklet den strategiske samarbeidsavtalen mellom selskapene

7 Markedsandeler; Utlån til kunder i banksektoren * DnB og Gjensidige NOR slått sammen for tidligere perioder.

8 Økonomiske resultater de senere årene * annualisert

9 Fusjoner av sparebanker 2001 Stangvik Spb og Surnadal Spb til Surnadal og Stangvik Sparebank Øksendal Sparebank og Tingvoll Sparebank til Tingvoll Sparebank 2003 Spb Sogn og Fjordane og Spb Flora Bremanger til Spb Sogn og Fjordane 2004 Holla Sparebank og Lunde Sparebank til Holla og Lunde Sparebank Gjensidige NOR Sparebank og DnB til DnB NOR Hittil i 2005 Helgeland Sparebank og Sparebanken Rana til Helgeland Sparebank

10 Oppkjøp og fusjoner av forretningsbanker: “Småviltjakten” 2003 FusjonerStorebrand Bank og Finansbanken til Storebrand Bank OppkjøpActa Bank kjøpt av Sandnes Sparebank Nordlandsbanken kjøpt av DnB 2004 OppkjøpKredittbanken kjøpt av Íslandsbanki Hittil i 2005 OppkjøpRomsdal Fellesbank kjøpt av Sparebanken Midt-Norge BNBank kjøpt av Íslandsbanki Bankia Bank kjøpt av Santander Consumer Finance S.A Privatbanken kjøpt av SEB

11 Nye banker etableres…. Avviklet i perioden: Enebakk Sparebank i 2003 Sparebanker 2001Jernbanepersonalets Sparebank 2003Sparebanken Telespar Forretningsbanker 2000Privatbanken 2001Bankia Bank* Acta Bank** 2002Landkreditt Bank 2003Verdibanken Hittil i 2005Ya Bank Net Fonds Bank 2 * Bankia Bank kjøpt opp av Santander Consumer Finance S.A i 2005 **Acta Bank kjøpt opp av Sandnes Sparebank i 2003

12 Konkurransesituasjonen *Vefsn kommune. Sparebanken Rana fusjonert med Sparebanken Helgeland i 2005 Kilde: Bankplassregisteret I Norge, januar 2005 og SSB KommuneInnbyggereBankerAntall Tynset5 405Nordea Bank, Sparebanken Hedmark, Tolga-Os Sparebank,3 Mosjøen*13 486 Sparebanken Rana, Helgeland Sparebank, Nordlandsbanken, Sparebanken Nord-Norge4 Mandal14 010 DnB NOR, Nordea Bank, Sparebanken Pluss, Sparebanken Rogaland, Sparebanken Sør5 Stjørdal19 562 DnB NOR, Fokus Bank, Hegra Sparebank, Sparebanken Midt-Norge4 Ålesund40 295 DnB NOR, Handelsbanken, Kredittbanken, Nordea Bank Norge, Sparebanken Møre, Sparebanken Nordvest, Fokus Bank7 Stavanger113 991 DnB NOR, Fokus Bank, GE Money Bank, Handelsbanken, Jernbanepersonalets Sparebank, Nordea Bank, Sandnes Sparebank, Sparebanken Rogaland, Storebrand Bank9

13 Myndighetenes ansvar •Få tror at myndighetene kan og bør bestemme strukturen i finansmarkedet •Likebehandling! - slik at aktørene selv kan finne en struktur som tjener kundene og gir rimelig økonomisk avkastning •Myndighetene må forhindre at enkeltaktører blir dominerende og at terskelen for nye etableringer blir for høy

14 Det er lett å etablere bank i Norge •Minimumskrav til egenkapital er 5 mill Euro = 40 mill NOK – i praksis 80 – 90 mill med oppstartkostnader mv. •Innskuddsgarantien på 2 mill kr. og lav inngangsbillett i Bankenes Sikringsfond letter fundingen av nye banker •Veletablerte fellesinstitusjoner gir uten store kostnader tilgang til et stort og effektivt betalingsnett

15 Aktørene må ikke trekke opp stigen •Nåværende aktører bestemmer infrastrukturen •Dersom store aktører ”vil gjøre alt på egenhånd” svekkes helheten og mulighetene for de små •Vellykkede grupper som gir godt produktsalg er viktig for å beholde små og mellomstore sparebanker

16 Utfordringene kommer utenfra •Med et felles og åpent europeisk finansmarked, kan vi bare beholde norskeide banker om noen vil eie og drive dem •Myndighetene kan videreføre 34% eierskap i DnBNOR og konkurransedyktige vilkår for sparebanker og grunnfondsbevis •Ellers er det opp til aktørene selv •Det kreves en klar vilje også for å beholde selvstendige sparebanker


Laste ned ppt "Er det fortsatt plass til et mangfold av banker? Myndighetene og aktørenes rolle Kredittilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo Bransjeseminar om grunnfondsbevis."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google