Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vår eierrolle og investeringsstrategi Frode Helgerud Sparebankstiftelsen DnB NOR 15.09.2010 Vi skal utløse gode krefter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vår eierrolle og investeringsstrategi Frode Helgerud Sparebankstiftelsen DnB NOR 15.09.2010 Vi skal utløse gode krefter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vår eierrolle og investeringsstrategi Frode Helgerud Sparebankstiftelsen DnB NOR 15.09.2010 Vi skal utløse gode krefter

2 Disposisjon 1.Sparebankstiftelser i det norske samfunn 2.Vår eierrolle 3.Vår investeringsstrategi Vi skal utløse gode krefter

3 Sparebankstiftelser - formålsbeskrivelse 1.Være en stabil og langsiktig eier i ”morbanken” 2.Videreføre sparebanktradisjoner (dog ikke bankvirksomhet) i de områder der stiftelsens kapitalgrunnlag ble lagt. Vi skal utløse gode krefter Scene til Kongsberg i 2004 Risør kammermusikkfest og Stangholmen fyr får 2.500.000 til konsertarena i 2008 GranittRock får 500.000 kroner til kjøp av mobil scene til bruk i Groruddalen i Oslo.

4 Sparebankstiftelser i Norge - potensiell kraft 1.I dag 10. Potensielt ca. 120 stk. 2.Samlet totalverdi (2008/09): 50 – 60 mrd. kr. 3.Årlige finansinvesteringer: 2 mrd – stigende 4.Årlige gaveutdelinger: 2 mrd - stigende Vi skal utløse gode krefter SpareBankstiftelsen Gran Sparebankstiftelsen Sauda Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane

5 Største norske stiftelser Etter egenkapital 2008, inkludert mulige sparebankstiftelser * 2009: 7,6 mrd ** 2009: Inkl. skjulte reserver 10 mrd. *** 2010: Sept: 13 – 15 mrd.

6 Disposisjon 1.Sparebankstiftelser i det norske samfunn 2.Vår eierrolle 3.Vår investeringsstrategi Vi skal utløse gode krefter Advokatforeningen får 1.500.000 kroner til skoleprosjektet "Rett og galt - hvor går grensen"

7 Sparebankstiftelsens eierstrategi i DnB NOR Hva vil med eierskapet? • Vi skal være en langsiktig og stabil eier i DnB NOR med klare krav til virksomheten • Vi skal arbeide for et godt operasjonelt samarbeid som kan bidra til ”verdiøkning” hos begge parter • Vi skal utøve den styringsrett som er nødvendig for å oppnå våre mål 15 båt- og skipsvrak ble funnet i grunnen under utgravningene i Bjørvika. Nå blir ett av disse restaurert og flyttet opp i dagen på samme sted hvor de har ligget siden før 1624. Vi skal utløse gode krefter

8 Vi skal være en langsiktig og stabil eier i DnB NOR med klare krav til virksomheten Krav til virksomheten: • DnB NOR skal ha hovedkontor i Norge • Konsernet skal drive sin virksomhet i tråd med norske tradisjoner og verdier • Virksomheten i Norge skal utgjøre en betydelig del av DnB NORs samlede virksomhet og skal favne hele samfunnet • Vi vektlegger en moderat risikoprofil Våre rammer for eierskap: • Vår grunnkapital er 130 mill. aksjer som ikke skal røres (utgjør 7,98 %) • Overskytende er definert som omløpsaksjer, men nedsalg til under 10 % er foreløpig ikke aktuelt • Et ønske om risikospredning tilsier nedbygging av dagens eierandel på sikt Krav til utbytte: • Løpende utbytte har en klart høyere verdi enn kursstigning • Målet om 50 % utdeling har aldri vært innfridd • Tilbakekjøp av aksjer er for oss ikke noe alternativ til utbytte Vi skal utløse gode krefter

9 Disposisjon 1.Sparebankstiftelser i det norske samfunn 2.Vår eierrolle 3.Vår investeringsstrategi Vi skal utløse gode krefter Fredrikstad klatreklubb Scene i Askim folkepark 16 av Knut Steens kjæreste skulpturer stilles ut på Midtåsen i Sandefjord

10 Sparebankstiftelsers normale utvikling Vi skal utløse gode krefter

11 Sparebankstiftelsen DnB NOR – vår investeringsstrategi 1.Langsiktig og stabil eier i morbank ―De aksjene stiftelsen fikk som fødselsgave bokføres som anleggsaksjer ―Disse aksjene kan ikke styret fatte vedtak om å selge. Kreves 2/3 flertall av fulltallig generalforsamling 2.Videreføre sparebanktradisjoner —Bruke ca 50 % av overskuddet til allmennyttige tiltak. —Gaver —Alternative investeringer —Aktiviteter —Bruke ca. 50% av overskuddet til finansielle investeringer —Likviditetsreserver tilsvarende 3 års normal virksomhet. Kan også brukes til kapitalutvidelser i morbank. —Investeringer i EK-bevis —Andre finansielle investeringer Vi skal utløse gode krefter

12 Sparebankstiftelsen DnB NOR i Norge – plassering av Kapital (1) Vi skal utløse gode krefter 200220062009

13 Sparebankstiftelsen DnB NOR – andre finansielle investeringer (2) Vi skal utløse gode krefter 2009

14 Plassering av finanskapital – læring av finanskrisen –Likviditet til 3 års normal drift (i hovedsak bankinnskudd ) –Høy aksjeandel på resterende –Aksjefond –Enkeltaksjer/EK- bevis ( utpekte bransjer ) –Ikke bruk av produkter som er vanskelige å forstå Vi skal utløse gode krefter Sykehusklovnene får 205.000 kroner til rekvisitter og film.

15 Viktige kriterier for oss i finansforvaltningen • God løpende avkastning • Likviditetstilførsel - utbytte - realisasjon av kursgevinster • Sikkerhet Vi skal utløse gode krefter Nikolai Astrup ”Drømmebilleder” på Gl Holtegaard. Fra 13. august til 14. november 2010

16 Hvorfor egenkapitalbevis • Sikkerhet (kapitalen har bedre prioritet) • Utbyttetilbøyeligheten i EK-bevisene er større enn i aksjer • ”Videreføre sparebanktradisjoner” • Følge med på utviklingen i norsk sparebanknæring Begrensning: Aldri over 5 % eierandel Egenkapitalbevisindeks opp 4% i 2010 mot -5% for OSEBX Vi skal utløse gode krefter

17 Ulemper - egenkapitalbevis • Mindre likvide papirer – store poster vanskelig å omsette raskt • Stor del av vår kapital knyttet til finanssektoren Vi skal utløse gode krefter Vitenfabrikken i Sandnes får 500.000 kroner til en interaktiv utstilling.

18 Kursutvikling 2010 (pr 31.august - justert for utbytte) Vi skal utløse gode krefter

19 Vår portefølje • Markedsverdi på 112 mill.pr 31. august 2010 – fordelt på 13 banker Vi skal utløse gode krefter

20 Deltakelse i 7 forstanderskap • Sparebanken Pluss • Sparebanken Nord-Norge • Sparebanken Møre • Sparebanken Sandnes • Sparebanken Øst • Melhus Sparebank • Helgeland Sparebank Vi skal utløse gode krefter

21 Sparebankstiftelsen DnB NOR – plassering i andre verdier Vi skal utløse gode krefter – Differensiering av porteføljen – ”Evigvarende” gaver til allmennheten 2009


Laste ned ppt "Vår eierrolle og investeringsstrategi Frode Helgerud Sparebankstiftelsen DnB NOR 15.09.2010 Vi skal utløse gode krefter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google