Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Driftsutgifter Regnskap 2010 Budsjett 2011 Regnskap 2011

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Driftsutgifter Regnskap 2010 Budsjett 2011 Regnskap 2011"— Utskrift av presentasjonen:

1 Driftsutgifter Regnskap 2010 Budsjett 2011 Regnskap 2011 Lønn daglig leder 300 000 310 000 Arb.g.avg. 39 264 40 000 42 300 Pensjonsavg. 7 839 8 000 7 970 Vita. P.forsikr. 601 1 000 837 Honorar Lavterskel /prosjekt 4 000 Årungen rundt 2 400 3 000 19 450 Postboks leie 900 930 Utstyr kontor m.v. 5 000 995 Rep/utstyr klubbhus/hjertestarter 721 Kontorrekvisita 3 559 3 074 Trykking /Kopiering 29 523 20 000 21 550 Trykk årsmelding 5 625 5 813 Møteutg., mat åpen hall etc. 445 4 392 Kurs 3 292 1 500 4 050 Telefon, porto, domene 13 074 14 000 14 449 Mamut ASA 2 884 10 324 Brønnøysundreg. 135 500 AIK Friidr. Avg. Å.rundt 450 Driftmidler til grupper 31 500 LAM-NIF til gr. 75 999 100 000 138 000 Mva til grupper 49 227 70 000 Dugnader grupperOvf. Ogr. Dugnad 17 000 Blomster 750 2 000 4 518 Forsikr. Eiend klhus/Mobilt utstyr 1 002 1 046 Forsikring 22 225 23 000 11 439 Diverse (Emit Årungen rundt) 1 876 slettying av krav 30 919 Sum driftsutgifter 565 791 641 000 670 691 Driftsresultat 139 907 134 000 44 617 Renter inn 598 1000 4 794 Gebyrer 299 413 Resultat finansielle poster 300 4 381 Resultat 140 206 134 500 48 998

2 ÅS I.L - regnskap AU Tekst Regnskap 2010 Budsjett 2011 Regnskap 2011 Annonse-inntekter 5 500 5 000 Ovf. Fra Ås kommune 49 200 45 000 62 480 Ovf. Ås IR-Instr. Aktiv dagtid. 67 200 30 000 36 000 Ovf. Fra Ås K. Årungen rundt 25 000 NIF/ AIK 132 966 130 000 159 034 Leie klubbhus (Leieinnt. - adm.) 1 965 Adm. Klubbhuset 20 000 Kontingenter 186 585 220 000 148 026 Bingo/lotterie, Tiltal etc. 97 715 50 000 87 395 MVA-kompensasjon NIF 52 405 84 959 Tiltak, dugnader, kurs/Årungen r. 14 730 70 000 71 775 Adm.hjelp grupper 50 400 28 000 Div. bl.a. Gjensidige utbytte 2 032 739 Prosjekter 100 000 31 400 Sum driftsinntekter 705 697 775 000 715 308

3

4 BUDSJETT HOVEDLAGET 2012 Tekst Regnskap 2011 Budsjett 2012
Annonse-inntekter 5 500 Ovf. Fra Ås kommune 62 480 30 000 Ovf. Ås IR-Instr. Aktiv dagtid. 36 000 40 000 Ovf. Fra Ås K. Årungen rundt NIF/ AIK 159 034 130 000 Leie klubbhus (Leieinnt. - adm.) Adm. Klubbhuset 10 000 Kontingenter 148 026 180 000 Bingo/lotterie, Tiltak etc. 87 395 50 000 MVA-kompensasjon NIF 84 959 70 000 Tiltak, dugnader, kurs/Årungen r. 71 775 Adm.hjelp grupper 28 000 Div. bl.a. Gjensidige utbytte 739 1 000 Prosjekter 31 400 Sum driftsinntekter 715 308 666 500

5 Driftsutgifter Regnskap 2011 Budsjett 2012 Lønn daglig leder 300 000 310 000 Arb.g.avg. 42 300 40 000 Pensjonsavg. 7 970 8 000 Vita. P.forsikr. 837 1 000 Honorar Lavterskel /prosjekt 30 000 Årungen rundt 19 450 Postboks leie 930 Utstyr kontor m.v. 995 Rep/utstyr klubbhus/hjertestarter Kontorrekvisita 3 074 5 000 Trykking /Kopiering 21 550 Trykk årsmelding 5 813 6 000 Møteutg., mat åpen hall etc. 4 392 4 000 Kurs 4 050 3 000 Telefon, porto, domene 14 449 15 000 Mamut ASA 10 324 Brønnøysundreg. 135 500 AIK Friidr. Avg. Å.rundt Driftmidler til grupper 31 500 20 000 LAM-NIF til gr. 138 000 100 000 Mva til grupper Dugnader grupperOvf. Ogr. Dugnad 17 000 Blomster 4 518 Forsikr. Eiend klhus/Mobilt utstyr 1 046 1 500 Forsikring 11 439 6 087 Diverse (Emit Årungen rundt) slettying av krav 30 919 Sum driftsutgifter 670 691 683 087 Driftsresultat 44 617 (16 587) Renter inn 4 794 16 587 Gebyrer 413 Resultat finansielle poster 4 381 Resultat 48 998 -


Laste ned ppt "Driftsutgifter Regnskap 2010 Budsjett 2011 Regnskap 2011"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google