Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny vår for e-Business i Norge? Hva betyr FADs/DIFIs satsing på PEPPOL/EHF faktura og ditto handelsmeldinger for norsk næringsliv og for transportbransjen?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny vår for e-Business i Norge? Hva betyr FADs/DIFIs satsing på PEPPOL/EHF faktura og ditto handelsmeldinger for norsk næringsliv og for transportbransjen?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny vår for e-Business i Norge? Hva betyr FADs/DIFIs satsing på PEPPOL/EHF faktura og ditto handelsmeldinger for norsk næringsliv og for transportbransjen? e-Transport 25. april 2013

2 Hvem er jeg? Jostein Frømyr Jostein.fromyr@edisys.no Daglig leder i Edisys Consulting AS • Uavhengig rådgivningsselskap innen elektronisk samhandling • Tror på internasjonale standarder som en forutsetning for åpen elektronisk samhandling • Bistår DIFI/det offentlige i flere aktuelle e- handelsprosjekter – EHF prosjektene – PEPPOL – CEN WS/BII

3 Innhold 1.EHP vs. EHF 2.Strategiske føringer 3.EHF prosjektene 4.Krav om bruk av EHF faktura og kreditnota 5.Konsekvenser for norsk næringsliv og transportbransjen

4 Hva skjer a? • Difi utløser opsjon på videreføring av operatøravtalen for Ehandelsplattformen (EHP) • Difi etablerer et standard meldingsformat for innkjøp (EHF) • FAD reviderer «Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning»

5 EHP vs. EHF • Nei – dette er supplerende initiativer! – EHP sikrer et effektivt tjenestetilbud til offentlig sektor – EHF sikrer åpen og standardisert kommunikasjon med privat sektor

6 Strategiske føringer • Offentlig sektor i førersetet for utviklingen – Primært for å skape effektivitet i offentlig sektor • Meldingsstøtte for hele innkjøpsprosessen – En komplett løsning • Meldinger, valideringstjeneste og åpen infrastruktur – Forankret i Europeisk arbeid • BII og PEPPOL/OpenPEPPOL • Effektivt tjenestetilbud for offentlig sektor

7 EHP – Ehandelsplattformen http://www.anskaffelser.no/e-handel/ehandelsplatform • Plattformen inneholder tjenester for å tilrettelegge, knytte og drifte elektroniske forretningsprosesser mellom kjøpende og selgende virksomheter. • Ehandelsplattformen inneholder blant annet: – Tjenester for å utveksle standardiserte elektroniske forretningsdokumenter mellom kjøpende virksomheter i det offentlige og leverandører av varer og tjenester. – ….. • Formålet med Ehandelsplattformen er å knytte offentlige kjøpere og deres leverandører sammen i en felles og framtidsorientert infrastruktur, hvor deltakerne kan utveksle sine forretningsdokumenter elektronisk. Tjenestene skal bidra til bedre, enklere og sikrere innkjøp gjennom elektronisk kobling mellom offentlige kjøpere og deres leverandører.

8 EHF - Elektronisk handelsformat • Et initiativ i regi av Difi for å bidra til effektivisering av offentlig innkjøp gjennom utveksle standardiserte elektroniske forretningsdokumenter. • Meldingsstøtte for hele innkjøpsprosessen – En komplett løsning • Meldinger, valideringstjeneste og åpen infrastruktur – Forankret i Europeisk arbeid • BII og PEPPOL/OpenPEPPOL

9 EHF – PEPPOL BIS – BII EHF er basert på Europeisk arbeid i regi av BII og PEPPOL/OpenPEPPOL. • BII – En veileder som dekker generelle krav fra det europeiske markedet. • PEPPOL BIS – En veileder som er tilrettelagt for grenseoverskridende handel i Europa. – En tilpasning (customization) av BII. • EHF – En veileder som er tilrettelagt for handel, primært med offentlig sektor, innenfor Norge. – En tilpasning av PEPPOL BIS.

10 Åpen infrastruktur • Introduserer PEPPOL/OpenPEPPOL for å koble sammen ulike nettverk. – Sikker meldingsutveksling gjennom aksesspunkter – Adressering via et sentralt styrt adresseregisteret (ELMA) • EHF Validator – Validering av instansdokumenter • EHF Meldingskvittering (under arbeid) – Ende-til-ende kvittering Meldings- kvittering EHF Validator

11 eCatalogue Støtte for hele innkjøpsprosessen eNotification eAccesseSubmissioneAwardingcontractFulfilmenteInvoicing Call for tender preparation Pre-awarding phases eOrdering Account Payable Post-awarding phases Identify need eCatalogue eAccesseSubmissioneAwardingcontractFulfilmenteInvoicing eOrdering Account receivable Sales and marketing Purring Faktura og kreditnota Pakkseddel Ordre og bekreftelse Anbuds- katalog Katalog Doffin Kjøper Selger

12 Hva betyr dette for deg? Statlige etater har vært pålagt å bruke elektronisk faktura fra 1. juli 2012. Nå skal kommunene med. Regjeringen pålegger landets kommuner å kunne ta imot elektronisk faktura på standardformatet EHF, og leverandørene på sin side blir pålagt å sende sine elektroniske faktura på det samme formatet. Kravet vil gjelde fra 1. januar 2015. Fra introduksjonen til FADs pressemelding 19. mars 2013

13 Krav om EHF Faktura Kravet om bruk av EHF er forankret i siste revisjon av «Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning» gjeldende fra 15. mars 2013. http://www.lovdata.no/ltavd1/filer/sf-20130315-0285.html § 10. Krav til elektronisk faktura og kreditnota Forvaltningsorganer skal kunne ta i mot faktura og kreditnota på standarden Elektronisk handelsformat 1 (EHF). Leverandører av varer og tjenester som sender elektronisk faktura eller kreditnota til forvaltningsorganer skal sende disse slik at de kan mottas av forvaltningsorganet i Elektronisk handelsformat (EHF). § 12. Overgangsregler § 10 gjelder for fylkeskommunene og kommunene fra 1. januar 2015.

14 Krav om bruk av EHF • Difi arbeider for at alle EHF formatene skal omfattes av «Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning»

15 Hva betyr dette for deg? • Som leverandør til offentlig sektor – må du etablere støtte for EHF-meldingene • Faktura og Kreditnota innen 1.januar 2015. • De andre formatene kommer eterhvert. – kan du velge å benytte deg av tjenestetilbudet på Ehandelsplattformen. • Offentlig sektor er også kjøper av transporttjenester!

16 Relevans for transportbransjen • Transport er en integrert del av handelskjeden • Fordelaktig med felles tilnærming

17 Prinsipper i tilnærning • Utgangspunkt i forretnings- krav på europeisk nivå (BII og PEPPOL) • Nasjonal/bransjevis tilpasning og implementering (EHF) • Forankring i globale semantiske definisjoner (UN/CEFACT) • Bruk av internasjonale syntaks standarder (UBL) UN/CEFACT SIMPLE, TRANSPARENT AND EFFECTIVE PROCESSES FOR GLOBAL BUSINESS.

18 Noen observasjoner • Brikkene må passe sammen til et helhetlig bilde • Brukerne ønsker enkle løsninger som ikke begrenser deres muligheter for differensiering • UBL inneholder en rekke transportmeldinger • Myndighetsengasjement bidrar til fokus og rask implementering

19 Takk for oppmerksomheten!

20 eCatalogue eNotification eAccesseSubmissioneAwardingcontractFulfilmenteInvoicing Call for tender preparation Pre-awarding phases eOrdering Account Payable Post-awarding phases Identify need eCatalogue eAccesseSubmissioneAwardingcontractFulfilmenteInvoicing eOrdering Account receivable Sales and marketing Kjøper Selger Hente T&T Booke Lever


Laste ned ppt "Ny vår for e-Business i Norge? Hva betyr FADs/DIFIs satsing på PEPPOL/EHF faktura og ditto handelsmeldinger for norsk næringsliv og for transportbransjen?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google