Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mål og forventninger for Ehandel i Universitets- og høgskolesektoren Leverandørsamling – Pulje 1 13. Mars 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mål og forventninger for Ehandel i Universitets- og høgskolesektoren Leverandørsamling – Pulje 1 13. Mars 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mål og forventninger for Ehandel i Universitets- og høgskolesektoren Leverandørsamling – Pulje 1 13. Mars 2008

2 2 Velkommen! Til den første av en rekke leverandørsamlinger i UH-sektoren. Dere som er invitert hit i dag er spesielt viktige for våre pilotinstitusjoner som nå skal starte opp med ehandel.

3 3 Agenda Del 1: Presentasjon av mål og forventninger kl. 09:30-11:30  Om IBX og markedsplassen – IBX v/Salgssjef offentlig sektor IBX – Rolf Hasle  Forutsetninger for elektronisk samhandling – Avstemming av kommersielle avtaler og presentasjon av Samhandlingsavtale v/ Prosjektleder/Gruppeleder HiO, Arne Thy og Prosjektleder/Gruppeleder HiL, Elisabeth Lande  Metode, milepæler og tidsplan v/Leverandørkoordinator IBX Inge Andre Kristiansen Lunsj: 11:30-12:15 Del 2: 1-1 møter kl. 12:15-16:15  Målet for møtet er å gjennomgå og signere Samhandlingsavtalen, samt sette tidsplan for aktivering av varekatalog på markedsplassen ehandel.no.

4 4 Målsetning for dagen I størst mulig grad få undertegnet samhandlingsavtalen for elektronisk handel  Aksjonsplan hvis vi ikke blir enige! Komme til enighet om tidsplanen for den videre prosessen

5 5 Bestillingssystem UNINETT FAS har i samarbeid med UH- sektoren gjennomført en anskaffelsesprosess etter felles bestillingssystem. Vi har nå skrevet kontrakt med Visma, og 31 UH-institusjoner skal ta i bruk systemet Visma Proceedo I disse dager, arbeider pilotene HiO og HiL med oppsett og forberedelser til å ta i bruk bestillingssystemet.

6 6 Ehandel i UH-sektoren De største universitetene har allerede startet opp sin innsats på området Og nå kommer resten av UH-sektoren på banen! 13. mai 2008 skal vi starte opp akseptansetest (skarp test) for de to pilotene HiO og HiL på Visma Proceedo  Da ønsker pilotene gode kataloger å bestille fra, og…  Der kommer dere inn! I løpet av høsten 2008 / våren 2009 vil ytterligere 29 institusjoner ta i bruk bestillingssystemet.

7 7 Hva skjer fremover? Stort fokus på innkjøpsprosessene i UH- sektoren!  Innføring og utrulling av bestillingssystem  Økt fokus på elektronisk handel fra kataloger tilgjengelige på den offentlige markedsplassen ehandel.no  Fokus på leverandøraktivering, og kjøp på godkjente rammeavtaler  Anskaffelse av konkurransegjennom- føringsverktøy til UH-sektoren  Elektronisk meldingsutveksling, og bruk av elektronisk faktura.

8 8 Tidsplan 13. mars – leverandørsamling 17. mars – leverandører har skrevet kontrakt med IBX 1. april – Testkatalog klar 20. april – Totalkatalog levert 5. mai – Produktkatalog tilgjengelig i bestillingssystem 10. mai – Løsning og katalog testet og godkjent 13. mai – Bestilling for pilotene starter

9 9 MÅLSETNING

10 10 Sitat hentet fra Regjeringens fornyings- strategi for offentlig sektor (2007) ”Auka e-handel i offentlig sektor og bruk av elektronisk innkjøpsstøtte gjer det mogleg å etterprøve alle ledd i innkjøpsprosessen. Gjennom e-handel kan vi få auka kvalitet i heile innkjøpsprosessen, meir effektive og enklare rutinar som igjen gjer at vi kan bruke mindre tid til administrasjon, og at det blir gjort færre feil.”  Heidi Grande Røys, Fornyings- og Administrasjonsminister, Pressemelding 4. okt. 2007 http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/pressesenter/pressemeldinger/2007/Fornying-for-okt- velferd-og-bedre-tjenes.html?id=484648

11 11 FORVENTNINGER

12 12 Forventninger til UH-sektoren Utvikling og bruk av ehandel vil skje over de neste 3 årene  UH-institusjonene må skaffe seg erfaring med system, organisasjon og samarbeid med leverandørene  UH-institusjonene vil nok starte enkelt, men vil utvikle klarere behov og strengere krav til system og leverandører etter hvert som erfaringene kommer

13 13 Forventninger til leverandørene – i pilotfasen De viktigste produktene for HiO og HiL, og god kvalitet på produktene som tilgjengeliggjøres i katalogene Leverandører som allerede har kataloger på den offentlige markedsplassen, bør ha godkjente kataloger for HiO og HiL innen 13. mai!

14 14 Forventninger til leverandørene – i vanlig drift Tilgjengeliggjøre produkter som er fornuftige å bestille fra katalog Økt fokus på elektronisk samhandling, meldinger & elektronisk faktura Stille krav til UH-institusjonene om avtalelojalitet for godkjente ramme- avtaler, med tilgjengelige kataloger

15 15 Takk for meg! Spørsmål? Eventuelle spørsmål om bestillingssystem kan rettes til bjorn- are.lyngstad@uninett.no


Laste ned ppt "Mål og forventninger for Ehandel i Universitets- og høgskolesektoren Leverandørsamling – Pulje 1 13. Mars 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google