Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Togavregning Utarbeidelse av forretningsmodeller i energibransjen basert på UN/CEFACT Modeling Methodology (UMM) og Core Components. ebXML Information.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Togavregning Utarbeidelse av forretningsmodeller i energibransjen basert på UN/CEFACT Modeling Methodology (UMM) og Core Components. ebXML Information."— Utskrift av presentasjonen:

1 Togavregning Utarbeidelse av forretningsmodeller i energibransjen basert på UN/CEFACT Modeling Methodology (UMM) og Core Components. ebXML Information Day 8. februar 2005 Anne Cath Petersen Anne.cathrine.petersen@edisys.no Senior rådgiver EdiSys

2 www.edisys.no EdiSys EdiSys er aktivt engasjert i arbeidet med internasjonal standardisering UN/CEFACT SIMPLE, TRANSPARENT AND EFFECTIVE PROCESSES FOR GLOBAL BUSINESS. Enighet om internasjonale standarder er en forutsetning for åpen elektronisk samhandling

3 www.edisys.no EdiSys ebIX organisasjon CuS DigSig Nasjonale ebIX/Ediel grupper Nasjonale prosjekter ETC Medlemmer: Belgia Danmark Tyskland Norge Nederland Sveits Sverige ebIX prosjekter RegRep Observatører: Finland Østerrike Nord Pool EMD

4 www.edisys.no EdiSys Hensikt og mål •Etablere standarder for elektronisk samhandling for et Europeisk kraftmarked •Sikre at standarder forblir uavhengig av syntaks og kommunikasjonsløsninger •Dekker utveksling av administrative data •Dekke grossist- og detaljist-markedet for både elektrisitet og gas •Promotere og forankre standardiseringsprosessene i et Europeisk energimarked •Være bransjens kontaktpunkt i forhold til standardiseringsinitiativ for elektronisk samhandling •Følge reglene gitt av EU

5 www.edisys.no EdiSys Utfordringer •Mange aktører er aktive i europisk standardisering i kraftbransjen •Regelverk, organisering og nivå på deregulering varierer mellom landene •Kompliserte og stadig endrede forretningsregler •Foreløpig ingen EU direktiver for e-handel innen den Europeiske kraftbransjen EASEE-gas

6 www.edisys.no EdiSys Nye roller Hvorfor modellere? •Europeisk endringsprosess: –Deregulering av energibransjen –Splitting av organisasjoner –Sammenslåing av organisasjoner –Internasjonalisering •Ulike nasjonale regelverk •Nye standarder og teknologier, som: –ebXML og Web Services –UN/CEFACT Modelling Methodology (UMM) –UN/CEFACT XML Naming and Design Rules (NDR) •Et deregulert europeisk energimarked vil ikke fungere uten felles utvekslingsstandarder

7 www.edisys.no EdiSys Modelling Methodology •En håndbok for ebIX prosjekter •Beskriver: –hvordan etablere og administrere prosjekter –hvordan modellere i henhold til ebIX regler –hvordan lage syntaks spesifikke meldinger –hvordan vedlikeholde og endre modeller og meldinger •Basert på: –UN/CEFACT BCF og UMM –ebIX/ETSO Rolle modell –ebIX Core Components

8 www.edisys.no EdiSys Roller i kraftbransjen

9 www.edisys.no EdiSys Hva er det man modellerer? Hvem (roller) gjør hva (funksjoner), hvordan (prosesser) og med hvilke data. An Activity diagram may have one or more Subactivitydiagrams linked through Subactivity states A UseCase is described by anActivity diagram and a Sequence diagram Sequence diagram Activity diagram Action state Subactivity state

10 www.edisys.no EdiSys Modeller på ulike nivåer •ebIX sin modelleringsmetodikk er velegnet også for spesifisering av applikasjoner

11 www.edisys.no EdiSys Eksempel - Togavreging •Oppdrag for BaneEnergi/Jernbaneverket •Sammarbeidsprosjekt mellom Jernbaneverket (Norge), Banverket (Sverige) og Banedanmark •Deregulering av kraftmarkedet kombinert med deregulering av jernbanen •Strømavregning for tog som beveger seg gjennom flere land og dermed flere nettområder og Railway Electrisity Settlement Areas (RES areas) •I dag opptrer Jerbaneverket og de Nordiske tilsvarende organisajoner både som netteier og strømleverandør i en monopolstilling.Dette vil endres i tiden fremover.

12 www.edisys.no EdiSys Hva er utfordringen i forhold til andre strømmålinger? •Målepunkter står normalt stille og er knyttet til samme punkt i nettet hele tiden •Tog beveger seg både innenfor ett nettområde og mellom flere nettområder •Skal kunne velge forskjellinge leverandører i de enkelte nettområdene/land •Beregning og avregning må prepareres før det kan gå inn i de normale prosessene i kraftmarkedet. •Vårt prosjekt har vært å bekrive prosessen frem til avregningen følger normale markedsregler. Beskrivelse skal være i henhold til ebIX metodikk.

13 www.edisys.no EdiSys NRESS= Nordic Railway Energy Settlement Sysytem (Supplied by Bouvet) EI Server = Metering database (Supplied by Energy ICT (BE)) GPS EIServer NRESS European Electricity market Målerdata m/GPS posisjon Målerdata m/GPS posisjon Aggregerte Målerdata Utveksler målerdata fra andre RES områder Aggregerer data til standard timeserier som bransjen forøvrig.

14 www.edisys.no EdiSys Rollemodell togavregning

15 www.edisys.no EdiSys Dataflyt mellom rollene Dette er området prosessen er begrenset til

16 www.edisys.no EdiSys UseCase

17 www.edisys.no EdiSys Sekvensdiagram

18 www.edisys.no EdiSys Aktivitetsdiagram

19 www.edisys.no EdiSys Klassediagram •Basert på ebIX Core Components •Semantisk definert

20 www.edisys.no EdiSys Linker Mer informasjon finnes på: www.ebix.org www.ediel.org www.statnett.no www.ediel.no www.edisys.no/ediel (Bla Ediel dokumentasjon) Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Togavregning Utarbeidelse av forretningsmodeller i energibransjen basert på UN/CEFACT Modeling Methodology (UMM) og Core Components. ebXML Information."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google