Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Trøndelag •Land- og skogbruk –Industri •Oppdrett og fiske –Industri •Olje- og gass –Leverandører og industri •Kunnskapsbyen og teknologihovedstaden –Forskere,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Trøndelag •Land- og skogbruk –Industri •Oppdrett og fiske –Industri •Olje- og gass –Leverandører og industri •Kunnskapsbyen og teknologihovedstaden –Forskere,"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Trøndelag •Land- og skogbruk –Industri •Oppdrett og fiske –Industri •Olje- og gass –Leverandører og industri •Kunnskapsbyen og teknologihovedstaden –Forskere, studenter, tjenesteyting •Reiseliv –Natur –Kultur –Opplevelser •Kommunene –Veldferdsproduksjon og arbeidsplasser

3 Interkommunale Samhandlings program 25 kommuner innbyggere

4 TRONDHEIM

5 Hva anser du er industriens viktigste forskningsmiljø i Norge? Fra Norsk Industris FoU- og innovasjonsundersøkelse 2007

6 Om undersøkelsen • 383 svar fra konsern og enkelt bedrifter • samlet omsetning = 124,3 mrd.kr.

7 Hva anser du er industriens viktigste forskningsmiljø i Norge?

8 2008: studenter i Norge (SSB)

9 Kunnskap og teknologi

10 Vietnam har 1,4 mill studenter innen høyere utdanning

11 Antall studenter i andre land LandStudenterAndel jenter Algerie: % Egypt ikke data Irak % Iran % Jordan % Marokko % Nigeria % Sør-Afrika % Polen % Russland % Bangladesh % Indonesia % Malaysia % Sør-Korea % Mexico % Brasil % Colombia %

12 Den relative fordelen av en utdannet befolkning og kunnskap synker, samtidig som utdanning blir viktigere

13 KREATIVE TRØNDELAG

14 Interkommunalt samarbeid •Vegutbygging •Kulturhusutvikling –Den Kulturelle Skolesekken •Idrett- og aktivitetsanlegg –Mesterskapsagent

15 Aksjonspreget samarbeid •Haltdalen skytefelt •Røros sykehus •Magnussen-utvalget •Langvella •Krafttilgang •Froan •Olje- og gass –Ny organisering

16 Handlingsprogram?

17 Videregående opplæring •Skolebruksplan 3 •Regional utviklingsaktør – bedre samhandling –Midtre Gauldal

18 Fylkesrevisjonen (forvaltingsreformen) •Veg •Marin sektor –Konsesjoner •Folkehelse og friluftsliv •Vannregionmyndighet I de fleste av oppgavene er kommunen med som planmyndighet

19 Byforstørring •Trondheimsregionen må bli større for å konkurrere om viktige bedrifter. Samferdsel blir et nøkkelpunkt for å forstørre byen. •Det er lettere å øke tilgangen til arbeidskraft og næringsområder gjennom å forkorte reisetid til flere kommuner, enn å bare vente på befolkningstilsig og flytting av folk. •Med bedre veg- og kollektivtrafikk (inkl båt og jernbane) kan Trondheim nærme seg 300 tusen innbyggere innen en times pendlertid hver vei.

20


Laste ned ppt "Trøndelag •Land- og skogbruk –Industri •Oppdrett og fiske –Industri •Olje- og gass –Leverandører og industri •Kunnskapsbyen og teknologihovedstaden –Forskere,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google