Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KOLS: en sykdom som ikke bare affiserer luftveiene? Rolf A. Walstad, Lungeavdelingen, St. Olavs Hospital St. Olavs Hospital.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KOLS: en sykdom som ikke bare affiserer luftveiene? Rolf A. Walstad, Lungeavdelingen, St. Olavs Hospital St. Olavs Hospital."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 KOLS: en sykdom som ikke bare affiserer luftveiene? Rolf A. Walstad, Lungeavdelingen, St. Olavs Hospital St. Olavs Hospital

3

4

5 1.Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) –Definisjon –Inflammasjon: Lokal – Systemisk 2.Systemiske effekter og assosierte sykdommer –Noen eksempler –Konsekvenser ”KOLS – en inflammatorisk sykdom som ikke bare affiserer luftveiene?” 5

6 ”…a preventable and treatable disease with some significant extrapulmonary effects that may contribute to the severity in individual patients. Its pulmonary component is characterized by airflow limitation that is not fully reversible. The airflow limitation is progressive and associated with an abnormal inflammatory response of the lung to noxious particles or gases.” www.goldcopd.com http:// www.goldcopd.com KOLS 6 Definisjon Global Initiative on Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) Global Initiative on Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD)

7 Barnes. N Engl J Med 2000, MacNee. Proc Am Thorac Soc 2005 Inflammatorisk respons Makrofager Fibroblaster CD8 + lymfocytter Neutrofile granulocytter Proteaser Neutrofil elastase Serine protease Proteinase 3 Katepsin MMP Mukus hypersekresjon (kronisk bronkitt) Alveole destruksjon (emfysem) Antiproteaser A1AT, TIMP 1-3 Fibrose (obstruksjon) Oksidativ stress O 2 - H 2 O 2 OH- TNFα IL8 NF-κB LB4 IL8 Porforiner TNFα Apoptose TNFα IL8 Epitelceller TNFα TGFβ ROS 7

8  Forsterket inflammatorisk respons i luftveiene  Inflammasjonen domineres av makrofager, neutrofile granulocytter og CD8 + T-lymfocytter  Proteaser, oxidativ stress og apoptose er involvert i den inflammatoriske prosessen  Bronkospasme (glatt muskuilatur)  Leder til luftveisobstruksjon, fibrose og destruksjon av lungevev KOLS 8 Lokal inflammasjon

9 - KOLS en multikomponent sykdom Ref: A.G.N. Agusti, Respir. Med. 2005; 99: 670-82

10 KOLS CRP Leukocytter Gan et al. Thorax 2004 Fibrinogen TNFα 10 Systemisk inflammasjon

11  Forekommer ved klinisk stabil KOLS, øker ved KOLS eksaserbasjon og økende alvorlighetsgrad  Vedvarer selv etter røykestopp (Vernooy et al. AJRCCM 2002)  En mulig mekanisme til ekstrapulmonale ”systemiske effekter” ved KOLS 11 KOLS Systemisk inflammasjon

12 AssosiertesykdommerAssosiertesykdommer Årsak Mulig bidrag Decramer et al. COPD 2008 FellesrisikofaktorerFellesrisikofaktorer 12 SYSTEMISKE EFFEKTER eller ASSOSIERTE SYKDOMMER? Systemiske effekter KOLSKOLS Assosiasjon

13

14 SYSTEMISKE EFFEKTER OG ASSOSIERTE SYKDOMMER 14 • Vekttap/Ernæring • Muskeldysfunksjon / tap av muskulatur • Inaktivitet/for tidlig aldring • Osteoporose • Hjerte- og karsykdommer • Periodontitt • Lungekreft • Gastritt og magesår • Angst og depresjon • Diabetes mellitus og metabolsk syndrom Barnes et al. Eur Respir J 2009; Decramer et al. COPD 2008

15 15 Vekttap Kroppsmasseindeks (KMI) – Lav hos 20-30% ved alvorlig / 5-15% ved mild til moderat KOLS 5-15% ved mild til moderat KOLS – sterk prediktor for prognose Fett-fri-masse-indeks (FFMI) – lav hos 20-25% med moderat KOLS – forekommer ved normal KMI – viktig årsak til nedsatt fysisk kapasitet – uavhengig prediktor for morbiditet og mortalitet Vestbo et al. AJRCCM 2006 SYSTEMISKE EFFEKTER OG ASSOSIERTE SYKDOMMER

16 16 SYSTEMISKE EFFEKTER OG ASSOSIERTE SYKDOMMER Inaktivitet Systemisk inflammasjon

17 17 SYSTEMISKE EFFEKTER OG ASSOSIERTE SYKDOMMER Mulige mekanismer systemisk inflammasjon – inaktivitet – fremskyndet aldring Handschin et al. Nature 2008

18  Kroniske sykdommer assosiert med alder  Inflammatoriske tilstander induserer en fremskyndet aldringsprosess – i lunger og andre organer  Påvist i fibroblaster, alveole epitel og endotelceller fra KOLS pasienter  Ansiktsrynker assosiert med betydelig økt risiko for KOLS, signifikant lavere FEV1 hos de med rynker enn hos de uten 18 SYSTEMISKE EFFEKTER OG ASSOSIERTE SYKDOMMER Fremskyndet aldring Systemisk inflammasjon Patel et al. Thorax 2006

19 KOLS vs friske KOLS vs andre lungesyke lungesyke 19 Graat-Verboom et al. Eur Respir J 2009 SYSTEMISKE EFFEKTER OG ASSOSIERTE SYKDOMMER Osteoporose • Prevalens: osteoporose 35%, osteopeni 38% • Assosiert med: kvinner, lav KMI/ FFMI, KOLS alvorlighetsgrad, steroider

20 20 Sin et al. Am J Med 2003 SYSTEMISKE EFFEKTER OG ASSOSIERTE SYKDOMMER Osteoporose Korrelasjon mellom osteoporose og grad av luftveisobstruksjon

21  Sekundær pulmonal hypertensjon / høyre ventrikkelsvikt  Hjertesvikt  Kardiovaskulær sykdom (inflammasjon i koronarkar – thromboembolier – infarkt) 21 Hjertesykdom SYSTEMISKE EFFEKTER OG ASSOSIERTE SYKDOMMER

22 • Assosiasjon mellom dårlig oral helse og kronisk lungesykdom • Periodontitt assosiert med KOLS, spesielt hos tidligere røykere • Bentap rundt tenner vist større sannsynlighet for KOLS • Assosiert med systemisk inflammasjon 22 SYSTEMISKE EFFEKTER OG ASSOSIERTE SYKDOMMER Periodontitt Preza Azarpazhooh et al. J Periodontol 2006 D´Aiuto et al. J Dent Res 2004

23 23 SYSTEMISKE EFFEKTER OG ASSOSIERTE SYKDOMMER Mulige mekanismer - systemisk inflammasjon

24 Osteo- porose Hjerte- sykdom Depresjon Diabetes Vekttap Muskeltap Lunge- cancer KOLS Perio- dontitt 24

25 25 Osteo- porose Hjerte- sykdom Depresjon Diabetes Vekttap Muskeltap Lunge- cancer Perio- dontitt KOLS Systemisk inflammasjon

26 SYSTEMISKINFLAMMASJON KOLS GASTRITT OSTEOPOROSE HJERTEKARSYKDOM DEPRESJONVEKTTAP MUSKEL DYSFUNKJON DIABETES PERIODONTITT LUNGEKREFT ANEMI HYPERTENSJON 26genetikkinaktivitetaldringrøyking

27

28 KLASSIFISERING AV KOLS Alvorlighetsgrad-Prognose- Behandling  Spirometri  Bode-index  KOLS-fenotyper

29 TABELL 2 Klassifisering av KOLS etter GOLD

30 BODE indeks: FEV1, grad av dyspné (MMRC) og KMI FEV1, grad av dyspné (MMRC) og KMI  Påvirker livskvalitet, sykdomsforløp og død ved KOLS  Predikerer dårlig prognose bedre enn FEV1 og GOLD  PREDIKERER DÅRLIG PROGNOSE BEDRE ENN FEV1 OG GOLD Celli et al. N Engl J Med 2004 30 SYSTEMISKE EFFEKTER OG ASSOSIERTE SYKDOMMER

31 KOLS ”FENOTYPER” ”Clinical COPD phenotypes: alder,røyking, FEV1, BMI, dyspnoe, helsestatus, depresjon eksaserbasjoner ” Burgel et al. Eur Respir J 2010 31

32 KONKLUSJON  Systemiske effekter og assosierte sykdommer har betydelig påvirkning på sykdomsforløp og overlevelse ved KOLS og er ofte tilstede på et tidlig stadium (GOLD II) 32 • Behov for bedre klassifisering av KOLS med inklusjon av de systemiske ekstrapulmonale effektene. • Økt kunnskap om mekanismene bak assosiasjonen mellom kroniske sykdommer vil kunne gi nye strategier, bedre og mer komplett pasientrettet behandling

33

34 34


Laste ned ppt "KOLS: en sykdom som ikke bare affiserer luftveiene? Rolf A. Walstad, Lungeavdelingen, St. Olavs Hospital St. Olavs Hospital."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google