Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Restless legs og periodiske beinbevegelser under søvn (PLMS) Bjørn Bjorvatn Professor dr.med., UiB Nasjonalt Kompetansesenter for Søvnsykdommer (www.sovno.no)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Restless legs og periodiske beinbevegelser under søvn (PLMS) Bjørn Bjorvatn Professor dr.med., UiB Nasjonalt Kompetansesenter for Søvnsykdommer (www.sovno.no)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Restless legs og periodiske beinbevegelser under søvn (PLMS) Bjørn Bjorvatn Professor dr.med., UiB Nasjonalt Kompetansesenter for Søvnsykdommer (www.sovno.no)

2 Bjorvatn

3

4 Restless legs - symptomer u Nevrologisk lidelse: –uro/kribling/mauring i bein (evt armer) –behov for å bevege beina, noe som lindrer plagene –mest plager i ro, og om kvelden/natten

5 Bjorvatn Restless legs - symptomer

6 Bjorvatn Restless legs - diagnostikk –Hender det at du har behov for å bevege bein/armer, vanligvis i forbindelse med ubehag eller ubestemmelig kribling eller mauring i bein/armer? –Begynner eller øker behovet for å bevege bein/armer eller de ubehagelige kriblingene når du er i ro, som f.eks. når du ligger eller sitter? –Er behovet for bevegelse eller de ubehagelige kriblingene delvis eller helt borte når du er i bevegelse, som f.eks. når du går eller strekker deg? –Er behovet for bevegelse eller de ubehagelige kriblingene verre sent på dagen eller om natten enn resten av dagen?

7 Bjorvatn Restless legs - prevalens u Bjorvatn et al. Sleep Medicine 2005: –11,5% (menn 9,4%; kvinner 13,4%) l Norge = 14,3%Danmark = 8,8% l 18-29 år: 6,3% l 30-44 år: 12,6% l 45-59 år: 14,2% l 60+ år: 11,9% u Oslo og Akershus: 11,4% u Øvrige Østland: 13,9% u Sørlandet: 12,4% u Vestlandet: 14,4% u Trøndelag: 22,8% u Nord-Norge: 10,0%

8 Bjorvatn Restless legs - alvorlighetsgrad u Varighet av restless legs: 10,1 år u Rundt 50% rapporterte moderat til veldig alvorlige plager (RLS severity scale) u Arvelighet rapportert av 42% u < 1/3 hadde søkt legehjelp for plagene –relatert til alvorlighetsgrad –alle med mest plager hadde søkt legehjelp

9 Bjorvatn Restless legs - livskvalitet u SF-36 (mye brukt livskvalitetsinstrument) –gjennomsnittsverdier klart lavere enn i normalbefolkningen –lavere verdier enn ved hypertensjon, hjertesvikt, hjerteinfarkt, angina, diabetes, og slitasjegikt (4 av 8 skalaer) –Abetz et al. Clin Ther. 2004 –livskvaliteten bedres av moderne behandling

10 Bjorvatn Restless legs - videoklipp

11 Bjorvatn Restless legs - årsaker u Arvelige faktorer u Dopaminerg dysfunksjon u Sekundær restless legs –jernmangel, nyresvikt, graviditet u Bivirkninger av medikamenter (antidepressiva) u Nevropati u Parkinsons sykdom u Andre sjeldne sykdommer

12 Bjorvatn Restless legs - behandling u Avhengig av alvorlighetsgrad –ingen behandling? –dopaminerge preparater l dopamin agonister (f.eks. pramipexole, ropinirole) l levodopa/cardidopa l mye lavere dosering enn ved Parkinson –opioider –benzodiazepiner (klonazepam) –antikonvulsiva (gabapentin) (særlig ved sterk smerte) –jerntilskudd hvis serum-ferritin < 50

13 Bjorvatn Restless legs

14 Bjorvatn Nordic study group u www.rlsstudygroup.org

15 Bjorvatn Periodiske beinbevegelser under søvn (PLMS) u Episoder med gjentatte, stereotype beinbevegelser under søvn u Uklar etiologi –dopaminerg dysfunksjon? u Hvis også insomni og/eller dagtretthet uten annen forklaring: PLMD (en lidelse) u Assosiasjon til restless legs –80% med restless legs har PLMS?!

16 Bjorvatn PLMS u Utelukkende motoriske plager u Diagnosen stilles vhja polysomnografi u Mange pasienter vet ikke om bevegelsene –sengepartner kan klage –pasienten klager over søvnproblemer u Prevalens: ? –6% av befolkningen? –eldre over 60 år: ca 50% tilfredsstiller diagnostiske kriterier

17 Bjorvatn PLMS - diagnostikk u Polysomnografisk påvisning av –gjentatte muskulære kontraksjoner under søvn –kontraksjonene separert med 5-90 sek –minst fire kontraksjoner etter hverandre u Alvorligheten graderes av en indeks på antall beinbevegelser

18 Bjorvatn PLMS - symptomer u Søvnproblemer (urolig nattesøvn) u Tretthet/søvnighet på dagtid u Skyldes gjentatte, kortvarige oppvåkninger u PLMS kan sees ved andre tilstander, bl.a. søvnapne og narkolepsi

19 Bjorvatn PLMS - behandling u Kun ved sikker diagnose u Ved PLMS uten søvnproblemer eller søvnighet på dagtid: Ikke behandling u Dopaminerge medikamenter –levodopa, pramipexole (sifrol 0,18-0,54 mg vesp) u Klonazepam (rivotril 0,5-2,0 mg vesp)

20 Bjorvatn PLMS

21 Parasomnier Bjørn Bjorvatn professor dr.med. Universitetet i Bergen Bergen søvnsenter Nasjonalt Kompetansesenter for Søvnsykdommer (www.sovno.no)

22 Bjorvatn Definisjon u Uønskede fysiske hendelser eller opplevelser som skjer under søvnperioden –Under innsovning –I søvne –I forbindelse med oppvåkninger fra søvn u Ofte kompleks, tilsynelatende meningsfull og målrettet adferd u Ikke bevisste handlinger, og kan klassifiseres som automatismer

23 Bjorvatn Inndeling u Forstyrrelser knyttet til overgangen søvn- våkenhet u Forstyrrelser knyttet til REM søvn u Andre parasomnier

24 Bjorvatn Forstyrrelser knyttet til overgangen søvn-våkenhet u Ufullstendig oppvåkning med forvirring (confusional arousal) u Somnambulisme (søvngjengeri - gå i søvne) u Nattlige skrekkanfall (pavor nocturnus) u Vanlig hos barn, sjelden etter pubertet u Skjer fra dyp søvn u Tidlig på natten u Husker ingenting neste dag

25 Bjorvatn Somnambulisme og sleep terror

26 Bjorvatn Behandling av NREM parasomni u Ofte unødvendig u Informasjon ofte nok u Vokser det av seg u Unngå å vekke barnet u God søvnhygiene viktig, unngå underskudd på søvn u Ved somnambulisme: –Tiltak bør vurderes for å unngå skader l Nødvendig å låse dører/vinduer etc

27 Bjorvatn Forstyrrelser knyttet til REM søvn u REM søvn adferdsforstyrrelse (REM sleep behavior disorder) u Gjentatt isolert søvnparalyse u Mareritt-lidelse u Skjer vanligvis sent på natten/om morgenen u Husker og kan ofte beskrive hendelsen

28 Bjorvatn Forskjell nattlige skrekkanfall og mareritt Nattlige skrekkanfall Mareritt Tid på natten Tidlig (første 3 timer) Sent (mer enn 3 timer etter innsovning Søvnstadium Dyp søvn REM søvn OppvåkningUvanligVanlig Forvirring etter anfallet VanligUvanlig

29 Bjorvatn REM sleep behavior disorder

30 Bjorvatn Behandling av REM søvn adferdsforstyrrelse u Klonazepam (rivotril) svært effektiv mot denne tilstanden u Melatonin er et alternativ u Dopamin-agonister (sifrol) også aktuelle?

31 Bjorvatn Andre parasomnier u Søvnrelatert grynting/katatreni u Søvnrelatert spiseforstyrrelse u Exploding head syndrome u Søvn-enurese u + flere andre typer u Sexsomnia u Søvnrelatert vold (sleep-related violence) –2,1% i en amerikansk undersøkelse

32 Bjorvatn Søvnrelatert grynting

33 Bjorvatn Utredning av parasomni u Ofte ikke nødvendig u REM søvn adferdsforstyrrelse krever polysomnografi for diagnosen u Søvnregistrering (polysomnografi) kan være nyttig –Relasjon mellom søvnapne og parasomnier –Ved skadelig adferd/juridisk sammenheng

34 Bjorvatn Telefon-undersøkelse Norge u 1000 mennesker u 18 år og eldre u Lav svarprosent: 25,4% u Har du noen gang opplevd eller blitt fortalt… u Hvis ja, hvor ofte siste 3 måneder…

35 Bjorvatn Resultater u Gått i søvne: –22,4% (91% ikke i løpet av siste 3 mnd) u Snakket i søvne: –66,8% (66% ikke i løpet av siste 3 mnd) u Våknet opp i forvirret tilstand uten å huske dette neste dag: –18,5% (60% ikke i løpet av siste 3 mnd) u Våknet opp med skrekkanfall: –10,4% (72% ikke i løpet av siste 3 mnd)

36 Bjorvatn Resultater u Levd ut drømmene i søvne: –15,0% (56% ikke i løpet av siste 3 mnd) u Skadet deg selv i søvne: –4,3% (78% ikke i løpet av siste 3 mnd) u Skadet andre i søvne: –3,8% (90% ikke i løpet av siste 3 mnd) u Spist mat i søvne eller om natten uten å være sulten: –4,5% (48% ikke i løpet av siste 3 mnd)

37 Bjorvatn Resultater u Utøvet seksuelle handlinger i søvne: –7,1% (56% ikke i løpet av siste 3 mnd) u Mareritt i søvne: –66,2% (67% ikke i løpet av siste 3 mnd) u Skåret tenner i søvne: –35,2% (62% ikke i løpet av siste 3 mnd) u Laget grynte- eller stønnelyder i søvne (snorking ikke med): –31,3% (41% ikke i løpet av siste 3 mnd)


Laste ned ppt "Restless legs og periodiske beinbevegelser under søvn (PLMS) Bjørn Bjorvatn Professor dr.med., UiB Nasjonalt Kompetansesenter for Søvnsykdommer (www.sovno.no)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google