Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Å ha en søvnsykdom – om forståelse, kamp og konsekvenser Margaret Sandøy Ramberg, Foreningen for Søvnsykdommer Søvnforum 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Å ha en søvnsykdom – om forståelse, kamp og konsekvenser Margaret Sandøy Ramberg, Foreningen for Søvnsykdommer Søvnforum 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Å ha en søvnsykdom – om forståelse, kamp og konsekvenser Margaret Sandøy Ramberg, Foreningen for Søvnsykdommer Søvnforum 2005

2 Søvnighet og tretthet n Søvnighet betraktes ofte som et tegn på personlig svakhet n Tretthet er mer akseptabelt fordi det antas å være resultatet av anstrengelser eller hardt arbeid n Liten kunnskap og forståelse av sammenhengen mellom trøtthet og søvnighet ( Dement et.al. 2003, Sleep, Vol. 26, No 4)

3 Dårlig søvnkvalitet over tid n Husker ikke hvordan god søvn er n Husker ikke at en har falt i søvn n Når trangen til å sove er mild eller moderat, gjenkjenner en ikke symptomene på søvnighet særlig godt n Man tror man er sliten, mens man egentlig er søvnig n En tror ikke at en er søvnig før en kjenner seg ekstremt trøtt ( Dement et.al. 2003, Sleep, Vol. 26, No 4 )

4 Vedvarende trøtthet kan være et tegn på en søvnforstyrrelse eller utilstrekkelig søvn. (Dement et.al. 2003, Sleep, Vol. 26, No 4)

5 Liten kunnskap og forståelse mellom sammenhengen mellom trøtthet og søvnighet kan være livsfarlig. (Dement et.al. 2003, Sleep, Vol. 26, No 4)

6 Trøtthetens tid n Vår tidsalder krever stadige omorganiseringer, krav om økt produktivitet og effektivitet n Sammenheng mellom arbeidsliv, privatliv og intensitet n Frihet, fleksibilitet og selvrealisering medfører større intensitet (”Trøtthetens tid”, Pax Forlag 2001)

7 Trøtthetens tid n Alle jobber mer, dette har ført til en normalisering av det å gjøre mer n Vi er slitne, trøtte, oppskrudde, rastløse og irriterte n Mindre fysisk arbeid > trøtt > hvile/ søvn n Mentalt arbeid > sliten > ? (”Trøtthetens tid”, Pax Forlag 2001)

8 Uopplagt – sliten; Hvor ofte ? n 11% Hver dag n 29% Noen ganger i uken n 26,5% 1 gang i uken n 28% sjeldnere enn 1 gang i uken n 6% aldri (”Trøtthetens tid”, Pax Forlag 2001)

9 Ny type trøtthet krever ny type håndtering n Forholdene på arbeidsplassen må legge til rette for hvile og mulighet til å hente seg inn igjen n Kollektivtrafikk – mulighet for hvile til og fra jobb, må ikke brukes til arbeid n Arbeidsfordeling i hjemmet (”Trøtthetens tid”, Pax Forlag 2001)

10 Ny tid krever nye grep n Umoderne å innrømme trøtthet n Umoderne å hvile n Viktig å opprettholde god fysikk, fysisk trening viktig n Bedre søvn- og hvilevaner n En ny hvile + ny søvnkultur påkrevd (”Trøtthetens tid”, Pax Forlag 2001)

11 Trøtthet og livsstil n Dyp søvn er forbundet med hormoner > reparerer kroppen n Søvnkvaliteten er viktig n Sammenheng mellom søvnens varighet og dagsform n Biorytmen styrer kroppens døgnrytme (Per E. Hesla, 2001)

12 Trøtthet og livsstil n Lyset styrer kroppens klokke, melatonin kan manipulere tidsrytmen og brukes ofte på feil basis n Hormonene som sørger for maksimal ytelse til forventet tid er koblet til biorytmen n Kroppstemperaturen synker når vi faller i søvn (Per E. Hesla, 2001)

13 Skiftarbeidere særlig utsatt 20 % av befolkningen jobber skift n Sover dårligere n Dårlig søvnkvalitet n Sover på feil tider i forhold til biorytmen, nattesøvnen har den beste kvaliteten n Spiser til feil tider > økt risiko for overvekt (Per E. Hesla, 2001)

14 Biorytme n Forskning på piloter i våken tilstand viser at i tidsperiodene 0300-0500 og 1500-1700 reduseres yteevnen med opp til 35% (Per E. Hesla, 2001)

15 Ja til siesta ! Under biorytmens to bølgedaler (the circadian low period”) kl. 0300-0500 og 1500-1700: n Senkes kroppstemperatur og puls n Kroppen innstilles for å innta hvile (Per E. Hesla, 2001)

16 Søvnunderskudd: n Gir svekket hukommelse n Medfører dårligere årvåkenhet og lengre reaksjonstid n Påvirker utholdenhet, grensesetting og evnen til å fatte beslutninger n Gir et betydelig tap av konsentrasjonsevne (Per E. Hesla, 2001)

17 Tretthet og mikrosøvn Mikrosøvn er: ”Ukontrollert og spontan søvn som kan vare i alt fra noen sekunder til flere minutter” Mikrosøvn gir tap av reaksjonsevne, redusert evne til å motta informasjon og virkelighetsoppfatning (Per E. Hesla, 2001)

18 Tretthet og mikrosøvn: n 10 ganger større sjanse for å oppleve mikrosøvn mellom kl. 2200-0600 n 10 ganger større sjanse for å oppleve mikrosøvn for hver akkumulerte arbeidstime n Mikrosøvn øker med økt søvnløshet n Mikrosøvn reduserer ikke behovet for søvn (Per E. Hesla, 2001)

19 Søvn og helse n Tegnet på at noe er galt: Du faller i søvn før det har gått 5 minutter n Har du ikke sovet om natten, ligger du i den farlige sonen hele tiden n Sykdomsrelaterte og andre forstyrrelser av kvalitetssøvn gir manglende REM-søvn n Ofte våken fra 4 og utover > oftest psykisk relatert (Per E. Hesla, 2001)

20 SØVNSYKDOMMER Sykdommer hvor den naturlige søvnen blir: n forstyrret n avbrutt n oppstykket n ukontrollert n forskjøvet

21 NARKOLEPSI grunnleggende problematikk n manglende avgrensning mellom våken tilstand og forskjellige søvntilstander n søvnanfall n påfallende tretthet på dagtid (EDS) n hypnagoge hallusinasjoner n søvnparalyse n katapleksi

22 Obstruktiv Søvnápne Rammer ca. 2 prosent av befolkningen, skyldes at luftveiene helt eller delvis blokkeres under søvnen

23 Forskjøvet søvnfase syndrom n Forsinket søvnfase –døgnrytme på mer enn 24 timer –får ikke sove om kvelden –greier ikke våkne om morgenen n For tidlig søvnfase –trett tidlig på kvelden –”morgenfugl” n Andre avvik


Laste ned ppt "Å ha en søvnsykdom – om forståelse, kamp og konsekvenser Margaret Sandøy Ramberg, Foreningen for Søvnsykdommer Søvnforum 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google