Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FOREDRAG FOR Parkinsonforeningen Oslo Syd 4.november 2009

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FOREDRAG FOR Parkinsonforeningen Oslo Syd 4.november 2009"— Utskrift av presentasjonen:

1 FOREDRAG FOR Parkinsonforeningen Oslo Syd 4.november 2009
Ikke-motoriske symptomer ved Parkinsons sykdom Nevrolog Øistein Ramleth Sandvika Nevrosenter

2 QoL Quality of Life Det viktigste målet for om behandlingen er best mulig for den enkelte pasient

3 Kan det bli for mye informasjon?

4 Det er viktig hvordan vi velger å håndtere informasjonen:

5

6 Hva vet vi om Parkinsons sykdom i 2009 i forhold til i 1817 ?
1817: En isolert svikt i hjernens dopaminerge system  2009: En generell nevrodegenerativ hjernelidelse som omfatter store deler av hjernen.

7 Parkinsons sykdom - historie
James Parkinson ( ) skrev den første vitenskaplige publikasjon om Parkinsons sykdom i 1817 i artikkelen : ”Essay om the Shaking Palsy”

8 Basalgangliene er en viktig hjernestruktur ved Parkinsons sykdom

9 Produksjonen av dopamin i hjernen minsker
Striatum Antall dopamin-produserende nerveceller minsker Substantia nigra

10 Diagnostikk ved Parkinsons sykdom
Parkinsons sykdom er primært en klinisk diagnose Ingen enkeltprøve kan stille en sikker diagnose

11 De 3 (4) klassiske symptomer ved Parkinsons sykdom
Langsommere bevegelser (bradikinesi) Skjelving i hvile (hviletremor) Motstand i muskulaturen mot passiv bevegelighet (rigiditet) Balanseproblemer (postural instabilitet)

12 Symptomer ved Parkinsons sykdom
Motoriske symptomer Ikke-motoriske symptomer Psykiske relaterte symptomer Andre ikke-motoriske symptomer

13 Forstyrrelser i det autonome nervesystem

14

15 Forstyrrelser i det autonome nervesystem: Mage-tarmsystemet
Veggen i mage-tarmkanalen består av glatt muskulatur som jobber automatisk med å forskyve det vi svelger hele veien til endetarmen. Påvirkninger av det autonome nervesystem kan gi forstyrrelser i alle nivåer av systemet

16 Forstyrrelser i det autonome nervesystem: Mage-tarmsystemet
Svelgvansker Sikling Følelse av oppfylt mage Forstoppelse Vansker med avføring

17 Forstyrrelser i det autonome nervesystem: Forebygge forstoppelse!!
Generelle råd: Spis fiberrik mat Drikk tilstrekkelig væske Spis frukt som svisker etc Vær fysisk aktiv Ved behov: Bruk regelmessig laktulose morgen og kveld Unngå: Regelmessig bruk av avføringstabletter eller klyster

18 Forstyrrelser i det autonome nervesystem: Påvirket blærefunksjon
Tømming av urinblæren er et komplisert samspill mellom muskelgrupper som bare delvis er under frivillig kontroll.

19 Forstyrrelser i det autonome nervesystem: Påvirket blærefunksjon
Overaktiv blære: Muskelen i blæreveggen blir overfølsom for stimulering og trekker seg sammen før vi ønsker det. Lett vannlatingstrang eller bare synet av et toalett gjør at urin- blæren kan begynne å trekke seg sammen

20 Forstyrrelser i det autonome nervesystem: Påvirket blærefunksjon
Behandling av OVERAKTIV BLÆRE Generelle råd Regelmessig blæretømming Begrense væskeinntak før spesielle aktiviteter Ved behov: Bruk medikamenter Detrusitol Vesicare Emselex Kentera Depotplaster Ev. truseinnlegg som sikkerhet

21 Forstyrrelser i det autonome nervesystem: Påvirket seksualfunksjon
Påvirkning av det autonome nervesystem kan i noen tilfeller forstyrre blodtilførsel og kontroll av muskulatur i genitalregionen.

22 Forstyrrelser i det autonome nervesystem: Påvirket seksualfunksjon - mannen
Problemer med redusert blodtilførsel til penis kan ofte effektivt behandles med medikamenter: Sildenafil (Viagra) Tadalafil (Cialis) Vardenafil (Levitra)

23 Forstyrrelser i det autonome nervesystem: Påvirket seksualfunksjon - kvinnen
Det er gjort mindre forskning på problemer rundt påvirkning av seksualfunksjonen hos kvinner med Parkinsons sykdom Påvirkning av det autonome nervesystemet kan hos noen kvinner gi problemer med orgasme.

24

25 Forstyrrelser i det autonome nervesystem: Ortostatisk hypotensjon

26 Forstyrrelser i det autonome nervesystem: Ortostatisk hypotensjon
Blodtrykket i hjernen er vanligvis nøyaktig regulert gjennom et komplisert samspill mellom blodtrykks- sensorer i blodårene på halsen og muskulaturen i blodårene ellers i kroppen, spesielt i bena.

27 Forstyrrelser i det autonome nervesystem: Ortostatisk hypotensjon
Hvis det autonome nervesystemet ikke reagerer raskt nok når vi reiser oss opp, kan vi bli svimle eller i sjeldne tilfeller besvime.

28 Forstyrrelser i det autonome nervesystem: Ortostatisk hypotensjon
GODE RÅD: Sitt litt på sengekanten før du reiser deg opp Ikke reis deg brått opp fra fremoverbøyd stilling Drikk tilstrekkelig , spesielt når det er varmt I samråd med lege Elastiske strømper Økt saltinnhold i kost Medikamenter (Effortil,Florinef)

29 Forstyrrelser i det autonome nervesystem: SVETTEFUNKSJON
SVETTEFUNKSJONEN kan bli påvirket ved Parkinsons sykdom.

30 Forstyrrelser i det autonome nervesystem: HUDFORANDRINGER

31 Søvnforstyrrelser ved Parkinsons sykdom

32 Søvnforstyrrelser ved Parkinsons sykdom
Søvnforstyrrelser forekommer hyppig ved PD Insomnier  problemer med å få sove Hypersomnier  problemer med økt tretthet/søvnbehov Parasomnier  unormale fenomener under søvn

33 INSOMNIER ved PD I norske studier angir 60% med PD en form for søvnproblem mens kun 20% i kontrollgruppen Det vanligste ved PD er: Oppstykket søvn med hyppige oppvåkninger gjennom natten. Tidlig oppvåkning om morgenen Vanskeligheter med innsovning

34 Behandling av insomnier:
 Utelukke andre tilstander som kan bidra til søvnproblemer Depresjon (tidlig oppvåkning) Søvnapnoesyndrom (hyppige oppvåkninger) Blæreproblematikk (behov for nattlig vannlating)

35 Behandling av insomnier:
 Sørg for gode søvnrutiner Legge seg til samme tid hver dag Ikke sove på ettermiddagen/kvelden Ingen stressende opplevelser om kvelden Ikke bruke sengen til annet enn å sove i Ikke drikke koffeinholdige drikker på ettermiddag/kveld

36 Behandling av insomnier:
I noen tilfeller er bruk av medikamenter aktuelt Ved innsovningsvansker: Zopiklone/Imovane (2,5 – 7,5 mg ) Melatonin (Circadine 2 mg ), 2 – 4 mg 2 timer før leggetid Ved oppvåkninger : Tolvon 10 mg om kvelden (økt dose gir ikke økt effekt)

37 Behandling av insomnier:
Behandling av depresjon vil ofte bedre søvnkvaliteten Forskning/studier er på gang rund søvn- problemer ved Parkinsons sykdom

38 HYPERSOMNIER ved PD: Uttalt tretthet på dagtid Plutselige søvnanfall
(Excessive daytime sleepiness - EDS) Plutselige søvnanfall (Sudden onset of sleep – SOS)

39 UTTALT TRETTHET VED PD Uttalt tretthet på dagtid er vanligere hos personer med PD (25–35%) enn i kontrollgruppen (5–12%). Tretthet på dagtid kan være vanlig hos alle i kortere perioder. Kun et medisinsk problem når det er permanent tilstede og påvirker dagliglivets aktiviteter (jobb, familieliv, sosiale aktiviteter)

40 UTTALT TRETTHET PÅ DAGTID
BEHANDLING: Vurdere reduksjon av dopaminaginister Utelukke andre sykdommer ( lavt stoffskifte, blodmangel etc. ) Tilpasse aktivitetene i dagliglivet I sjeldne tilfeller er medikamenter aktuelt Modafenil (Modiodal)

41 SØVNANFALL Plutselig innsovning uten forutgående tretthetsfølelse
Sjelden tilstand som forekommer noe hyppigere ved PD Økt hyppighet i forbindelse med oppstart av dopaminagonister (Sifrol, Requip)

42  Livlige drømmer / mareritt  Hallusinasjoner
PARASOMNIER ved PD:  Livlige drømmer / mareritt  Hallusinasjoner  REM Sleep Behavior Disorder  Periodic Limb Movements

43 Livlige drømmer

44 Mareritt

45 Hallusinasjoner

46 REM-Sleep Behavior Disorder
REM = Rapid Eye Movement REM-søvn er den søvnfasen hvor vi drømmer Under REM-søvn er vi vanligvis ikke i stand til å bevege oss. Det vi gjør i drømmene våre fører ikke til bevegelser av kroppen. Ved RBD fungerer ikke denne ”utkoblingen” som vanlig og drømmene kan medføre fysiske handlinger som svarer til drømmen RBD kan medføre risiko for skade på personen som drømmer eller andre.

47 REM-Sleep Behavior Disorder
BEHANDLING Informasjon om tilstanden til pasient og pårørende Gjøre soverommet mest mulig sikkert ved å fjerne ting det er mulig å skade seg på Noen ganger er medikamenter aktuelt 1.valg: Clonazepam (Rivotril) 2.valg: Melatonin

48 Periodic Limb Movements
Hyppige repeterte bevegelser under søvn Det vanligste er bevegelser i bena Bevegelsen varer typisk 1 – 10 sekunder med pauser på 5 – 90 sekunder Svelging, armbevegelser og bevegelser i hele kroppen kan forekomme Kan føre til at søvnen går til en mindre dyp søvnfase eller oppvåkning Kan medføre tretthet på dagtid fordi men ikke får nok dyp søvn i løpet av natten Behandles som Restless Legs syndrom

49 SENSORISKE SYMPTOMER ved Parkinsons sykdom
Forskjellige føleforstyrrelser kan forekomme ved Parkinsons sykdom Synsforstyrrelser Balanse/svimmelhet Lukt Smerte

50 SENSORISKE SYMPTOMER ved Parkinsons sykdom
SYNSFUNKSJONER SOM KAN BLI PÅVIRKET: Kontrastfølsomheten Romopplevelse Fargediskriminering Konvergensevne - kan gi tendens til dobbeltsyn Følgebevegelser med øynene

51 SENSORISKE SYMPTOMER ved Parkinsons sykdom
BALANSEPROBLEMER Hjernen mottar kontinuerlige signaler fra stillingsreseptorer i ledd , muskler og sener Disse signalene bearbeides av hjernen og gir en opplevelse av kroppens plassering i rommet Dette sansesystemet som kalles propriosepsjon kan bli påvirket ved Parkinsons sykdom. Dette kan medføre svekket balanse og koordinasjon – oppleves ofte som svimmelhet

52

53 SENSORISKE SYMPTOMER ved Parkinsons sykdom
LUKTESANSEN Luktesansen er vanligvis svekket ved Parkinsons sykdom. Dette kan starte mange år før de klassiske symptomene debuterer Svekket luktesans kan også gi opplevelse av redusert smakssans Kan ikke behandles

54 SENSORISKE SYMPTOMER ved Parkinsons sykdom
SMERTER ved PD: Sentrale smerter grunnet: påvirkning av sensoriske områder i hjernen Perifere smerter grunnet spesielle belastninger på muskler, ledd og sener rigiditet = unormal stivhet i muskulaturen dystonier = ufrivilige muskelsammentrekninger

55 FATIGUE ved Parkinsons sykdom
ENERGI er en betegnelse på drivkraften i livet vårt variere gjennom livet varierer fra person til person varierer fra dag til dag blir påvirket av svært mange forhold

56 Vi blir overøst av tilbud om produkter som skal gi økt energi

57 FATIGUE er opplevelsen av
TOTAL ENERGIMANGEL

58 FATIGUE Overveldende følelse av energimangel eller opplevelse av kronisk utmattelse Skiller seg fra kronisk tretthet ved at det ikke primært oppleves som en trang til å sove Skiller seg fra en depresjon ved at det ikke omfatter lav selvfølelse, skyldfølelse eller uttalt håpløshet

59 FATIGUE ved Parkinsons sykdom
Minst 1 av 3 personer med PD rapporterer om fatigue Halvparten av disse beskriver fatigue som et de 3 mest plagsomme symptomer ved sykdommen Fatigue er hyppigere hos de som også er deprimert men forekommer ofte også uten samtidig depresjon

60 FATIGUE ved Parkinsons sykdom
BEHANDLING Informasjon til pasient og pårørende Passelig fysisk aktivitet Normalt sunt kosthold Positive aktivitere Energi-tilpasning Avbalansere aktivitet og hvile Ta nok pauser Planlegg realistisk Prioriter aktiviteter – tenk nytt! (Hva er viktig !!!) Ta imot hjelp til mindre viktige oppgaver

61 FATIGUE ved Parkinsons sykdom
BEHANDLING Optimaliser PD-medikasjon Vurder seponering av medikamenter som kan ha fatigue som bivirkning I sjeldne tilfeller kan medikamenter mot fatigue være aktuelt.

62 Seksuelle forstyrrelser Hallusinasjoner Tvangssyndromer Angst
Psykisk relaterte symptomer som forekommer hyppigere hos personer med Parkinsons sykdom: Depresjon Kognitive problemer Redusert mental fleksibilitet ”Minor Cognitiv Impairment” Parkinson relatert demens Seksuelle forstyrrelser Hallusinasjoner Tvangssyndromer Angst

63 RASTLØSE BEIN ved Parkinsons sykdom

64 Restless legs syndrom Et påtrengende behov for å bevege beina, vanligvis ledsaget av ubehagelige følelser i beina Symptomene forverres ved hvile og inaktivitet Symptomene opphører helt eller delvis ved bevegelse av beina Symptomene forverres om kvelden og natten

65 Restless legs syndrom BEHANDLING:
Utelukke andre bakenforliggende årsaker til RLS-syndrom svangerskap jernmangel diabetes Nyresvikt

66 Restless legs syndrom BEHANDLING:
Hvis uttalte plager er medikamenter aktuelt: Dopaminagister Ropinirol (Requip/Adartrel) Pramipexol (Sifrol) Andre medikamenter kan være aktuelt:

67

68 Leve med Parkinsons sykdom

69 Leve med Parkinsons sykdom
SE MULIGHETENE Ikke fokuser for mye på begrensingene

70 Leve med Parkinsons sykdom
Prøv å tenk POSITIVT

71 Leve med Parkinsons sykdom
AKSEPTER BEGRENSNINGENE

72 Leve med Parkinsons sykdom
AKSEPTER DINE FØLELSER

73 Leve med Parkinsons sykdom
DET ER LOV Å HA EN DÅRLIG DAG !

74 Leve med Parkinsons sykdom
GJØR DET SOM FØLES RIKTIG FOR DEG!

75 Leve med Parkinsons sykdom
Prøv å ikke bry deg om hva andre tenker om deg

76 Leve med Parkinsons sykdom
Ikke isoler deg! Delta i det sosiale liv i og utenfor familien!

77


Laste ned ppt "FOREDRAG FOR Parkinsonforeningen Oslo Syd 4.november 2009"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google