Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HJERTESVIKT OG CHEYNE STOKES 3C STUDIEN Kasustikk: Livet før …..og etter CS2 Margareth W Olseng Spesialsykepleier ved hjertesviktpoliklinikken Sykehuset.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HJERTESVIKT OG CHEYNE STOKES 3C STUDIEN Kasustikk: Livet før …..og etter CS2 Margareth W Olseng Spesialsykepleier ved hjertesviktpoliklinikken Sykehuset."— Utskrift av presentasjonen:

1 HJERTESVIKT OG CHEYNE STOKES 3C STUDIEN Kasustikk: Livet før …..og etter CS2 Margareth W Olseng Spesialsykepleier ved hjertesviktpoliklinikken Sykehuset Østfold, Fredrikstad

2 Hva er så hjertesvikt????? *Nedsatt hjertefunksjon *Et symptomkompleks bestående av nedsatt arbeidstoleranse samt tegn på lungestuvning og organdysfunksjon NYHA-klasse, funksjonell klassifisering av pasienter med hjertesykdom. (NYHA, New York Heart Association) Klasse I: Ingen symptomer ved fysisk aktivitet Klasse II: Lett begrensning i fysisk aktivitet Klasse III: Uttalt begrensning i fysisk aktivitet Klasse IV: Symptomer i hvile (

3 SYMPTOMER VED HJERTESVIKT DYSPNOE ORTHOPNOE TRETTHET ØDEMER NEDSATT FYSISK KAPASITET SMERTER HOSTE

4 ÅRSAKER TIL HJERTESVIKT Hjerteinfarkt / ischemi Hypertensjon Klaffefeil Kardiomyopati (familiær, alkohol, infeksjon, toksisk) Medfødt hjertefeil Andre, ukjent.

5 HJERTESVIKTENS ONDE SIRKEL PUMPEFUNKSJON ↓ MINUTTVOLUM ↓ ↓ KOMPENSASJONSMEKANISMER UTLØSES • SYMPATISK STIMULERING • RENIN/ANGIOTENSIN AKT. • ALDOSTERON / ADH AKT. • VANNRETENSJON SALTRETENSJON  PUMPEMOTSTAND   PERIFER MOTSTAND

6 Behandling Medikamentell: ACE-hemmer, AII-blokker, Beta-blokker, Diuretica Ikke-medikamentell: Livsstilendringer, væske- og salt-restriksjon, egen- observasjon, fysisk aktivitet Annen behandling: Evt revascularisering, biventrikulær pacemaker, hjertesvikttrening, hjertetransplantasjon, maskebehandling….

7 Prognose Du kan leve uten stress i 175 år og allikevel få hjertesvikt…….

8 3C-STUDIEN Chronic heart failure Cheyne Stokes CS2 Behandling av pasienter med hjertesvikt og Cheyne Stokes respirasjon

9 CHEYNE STOKES-HJERTESVIKT Patofysiologien er ikke helt klarlagt, men hjertesvikt  pulmonal stase  nedsatt ventilasjon O2 / CO2  spesielle reseptorer i lungene stimuleres  hyperventilasjon

10 CSR - PATOFYSIOLOGI Hyperventilasjon  PaCO2 synker under apnoe-terskelen  Hypopnoe, apnoe og PaCO2 stigning. Når de perifere kjemoreseptorene senser at PaCO2 nivået stiger over apnoe-terskelen  hyperventilasjon  PaCO2 synker under apnoe-terskelen osv. Hypoxi  ustabilitet i respirasjonssystemet  hyperventilasjon

11 CHEYNE-STOKES RESPIRASJON

12 3C - STUDIEN En åpen randomisert studie, der halvparten blir randomisert til å få CS2 de 3 første mndr. Alle får maskin de 3 siste mndr. 6 måneders oppfølging Min. 40 pasienter

13 3C - STUDIEN Innklusjonskriterier Hjertesvikt m/EF<40% eller NYHA III-IV Optimalt medikament behandlet Klinisk stabil > 1 mnd Cheyne Stokes resp min. 25% < 85 år Eksklusjonskriterier Forventet levetid <1 år ACB opr siste 6 mndr el. PCI siste 3 mndr Alvorlig KOLS Hjerneslag siste 6 uker Ute av stand til å samtykke

14 FORBEREDELSER TIL STUDIEN Nov. 2005 - 4 pasienter, hvorav 1 lite CS 3C studien 2007- Vurdert ca 1200 pasienter Snakket med ca 825 pasienter Gjort Embletta på 148 pasienter Av disse har 79 pasienter Cheyne Stokes Vi fant ytterligere 31 med obstruktive søvnproblemer

15 FORBEREDELSER FORTSETTER……… Lage studieprotokoll Pasientinformasjon m/ samtykkeerklæring Lage budsjett Søke Regional Etisk Komitè Søke datatilsynet Knytte til oss kontakter Søke om studie-permisjon

16 MÅLET MED STUDIEN Bedret livskvalitet ”Quality of Life” Bedring av v. ventrikkels systoliske funksjon (EF), målt med EKKO Bedret fysisk kapasitet, 6M gangtest Minsket arytmitendens – 24 T Holter Bedret funksjonsklasse (NYHA-klassifisering)

17 Kasustikk •Mann, gift, 2 barn, 59 år (2007) •54 år – kjente første symptomer på brystsmerter •56 år – uføretrygdet (rygg) •56 år – akutt transmuralt infarkt, PCI av LAD. Dilatert v.v., apicalt aneurysme.

18 Kasustikk forts… •Postinf.hjertesvikt, EF 35%.Medik.oppstart •6 mndr etter – PCI, EF 30%. Fortsatt ikke henvist hjertesviktpoliklinikken. •Kona merket pustestopp etter infarkt. Han var trøtt hele tiden, sov hele natta, men også mye på dagen. Kona var svært engstelig, sov dårlig, urolig. •Flere akutt-innleggelser, mange polikliniske besøk, uten nye funn. Traumatisk for hele familien.

19 Kasustikk forts… •58 år – ny EKKO kontroll. Ble da for første gang henvist hjertesviktpoliklinikken, 2 år etter diagnose. •Kartlegging av situasjonen viste at hovedproblemet for begge var uttalt trøtthet. Kona var svært engstelig pga pustestopp.

20 Kasustikk forts…. •Han ble optimalisert med hjertesvikt- medikamenter. •Vi var i ”startgropa” med en studie -> hjertesvikt og Cheyne Stokes respirasjon. •Begge to, men spesielt kona var svært glad for å få informasjon og oppfølging, med kontinuitet.

21 Embletta ® Diagnosis Nose flux and snoring Rib cage & abdominal motion Body position sensor Oxymetry: pulse, SpO 2

22 Embletta

23 Søvnanalysen 8:28 •82% Cheyne Stokes respirasjon •AHI : 52 / time, hvorav 47 centrale apnea, 2 obstruktive apnea, 3 hypopnea. •Lengste apnea ca 40 sek. •SpO2 < 90% 224 ggr.

24 3C studien •EKKO, 6 min gangtest, Minnesota Quality of Life, EKG, 24 timers Holter og lab.status. •Pasientene ble randomisert til kontroll gruppe eller ASV (CS2-maskin) •Randomisert til CS2

25 CS2 er en adaptiv servo ventilator som automatisk detekterer og behandler Cheyne Stokes

26 2.Oktober 2007. Opplæring CS2 •2 timers instruksjon og opplæring i bruk av maskinen. Masketilpassing •1. natt lå han 7:20 med maskinen •Maska er en utfordring……… •Tett oppfølging i starten. Konsultasjoner og telefon-kontakt. •Etter relativt få dager uttalte han: ”Jeg er mye mer opplagt og våken, kan ikke sammenlignes med før”

27 NY EMBLETTA MED CS2 Etter 1 uke med CS2: •35 % CSR •AHI: 12 / time, hvorav 7 centrale apnea, 3 obstruktive apnea 2 hypopnea. •SpO2 < 90% - 1 gang

28 Pasientens og konas opplevelse •Pasienten: ”Jeg kjenner meg uthvilt når jeg våkner om morgenen. Før var jeg like trøtt og ville helst bare sove videre. Nå orker jeg mer, kan gå tur og gjøre litt hagearbeid. •Kona: ”Jeg er mer trygg og har begynt å sove godt om natta. Han er som en ny mann, sover rolig på natta, er våken om dagen. Orker mer, alt fungerer bedre” (nov 07)

29 Videre oppfølging: •Tett kontakt og regelmessige kontroller Vi gjorde alle parametre igjen ved •3 mndr : CS2 gjennomsnitts-bruk: 8:09 •6 mndr : CS2 gjennomsnitts-bruk: 7:34 •3 år etter: CS2 gjennomsnitt siste året: 7:31

30 Quality of Live / 6 min.gangtest •Før oppstart: 52 poeng…….. Gikk 410 m •Etter 3 mndr: 44 poeng…….. Gikk 423 m •Etter 6 mndr: 21 poeng…….. Gikk 469 m •Etter 3 år : 15 poeng…….. Gikk 503 m

31 3 års kontrollen ” Å få maskinen var den største gaven jeg kunne få! Venner og bekjente bemerker hvor kjekk jeg har blitt. Jeg jobber i hagen. er opplagt og full av energi. Livet er godt å leve  for jeg føler jeg kan leve et normalt liv, at jeg ikke er til byrde for familien lenger! Jeg går tur hver dag. I sommer på ferie gikk jeg opp 175 trappetrinn uten problem. Det gir meg en god mestringsfølelse!” Ingen innleggelse etter han fikk CS2- maskin!!!!

32 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN


Laste ned ppt "HJERTESVIKT OG CHEYNE STOKES 3C STUDIEN Kasustikk: Livet før …..og etter CS2 Margareth W Olseng Spesialsykepleier ved hjertesviktpoliklinikken Sykehuset."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google