Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samtaler i Den hemmelige hagen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samtaler i Den hemmelige hagen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samtaler i Den hemmelige hagen
Hvem jeg er – og litt om hva jeg skal ta opp Kanskje ikke alle har hørt om oss? Si litt om RK’ dialogtilbud innledningsvis – hvem vi er, hva vi gjør Så mer om vårt samarbeid med Habbo Karianne Christensen Røde Kors’ dialogtilbud for barn og ungdom

2 Et dialogtilbud i flere kanaler
Landsdekkende tilbud for alle mellom 6-18 år FNs barnekonvensjon artikkel 12: ”Alle barn har rett til å si sin mening og bli hørt, i saker som angår dem” Bemannes av ca 350 frivillige på 4 svarsteder Grundig opplæring, oppfølging og veiledning Røde Kors-telefonen Røde Kors-bussen på Habbo.no Ikke fagpersoner – ikke hjelpeapparatet – ikke konsultasjon Frivillige som er godt skolert til å møte det som kommer!

3 Vårt mål * Å være trygge, voksne støttespillere i barn og ungdoms hverdag. Som våger å snakke med dem om det de har på hjertet. Uansett tema. Gratis og helt anonymt! * Å være tilstede der barn og ungdom er – på deres premisser, i deres kanaler. Vårt bidrag: lytte – se og forstå Vi skal være noen som har Tid til å lytte Mot til å gå inn i det som er vanskelig I følge professor Erling Roland Lytte er det å bli lyttet til den reneste formen for terapi. Han mener at barn og unge som for eksempel utsettes for mobbing kan få god hjelp over telefon eller i en e-post. Mange er ikke vant til å bli lyttet på i det hele tatt, og en slik opplevelse kan i mange tilfeller virke som den reneste terapi, sier Erling Roland. Vi erfarer lavterskel – mange tør å fortelle eller skrive til oss – for vi kan ikke slå alarm… Vi kan ta imot – dele smerte – og gi innspill til et skritt på veien… uforpliktende - første del i bearbeidelse – viktig forebygging

4 Telefon 800 333 21 Etablert 1984 Tilbud uten timebestilling
Åpent alle hverdager fra kl – hele året Gratis å ringe fra mobil og fasttelefon Det ble gratis å ringe oss fra mobil i 2006 – det er noe vi er veldig stolte av å ha fått til Og andelen som ringer fra mobil bare øker - i dag er den på ca 80 % Det demmer likevel ikke opp for at flere bruker Internett som kanal – når de har noe på hjertet

5 www.korspahalsen.no Etablert i 2005 (midler fra H&R)
E-post (mail)-tjeneste Diskusjonsforum Temasider Ekspertchat Snart ny design og publiseringsløsning Behov for videreutvikling Bygger på tekniske løsninger fra BRIS – barnens rett i samhellet – i Sverige Utgangspunktet var å få bedre kontakt med gutta – det var det vi trodde da vi gikk i gang med nettsatsingen Kors på halsen Men – det ble omvendt – det er foreløpig jentene som bruker nettet – ca 75-80% På telefon omtrent 50/50 – men ser ut som om guttene kommer etter – de trenger bare litt mer tid!

6 Tall 2007 Telefon Korspåhalsen.no Habbo.no
lengre, statistikkførte samtaler mottatte anrop Korspåhalsen.no 4100 besvarte mail innlegg i diskusjonsforum Habbo.no Ca 20 runder i Røde Kors-bussen på Habbo Gruppesamtaler med ca 1000 barn De fleste henvendelsene på telefon og nett handler om utvikling av identitet Kropp, seksualitet, kjærlighet, forelskelse, familie, skole, venner, fritid… Rundt 15 % av mailene vi besvarer er knyttet til alvorlige tema Psykiske plager, selvmord, selvskading, vold, seksuelle overgrep… Stadig flere kontakter oss på nett – sammenfall med internasjonal trend Det ser ut til at det er lettere for barn og unge å bruke nettet til å ”snakke” om alvorlige ting. Gjennom de mange samtalene på nett og telefon, får vi et rikt innblikk i barn og ungdoms hverdagsliv. To tendenser de siste årene: Vi ser, for det første, en markert økning i andelen alvorlige henvendelser på e-posttjenesten. Barn og ungdom er fortrolig med nettet som medium, og har lett for å åpne seg gjennom denne kanalen For det andre fortsetter trafikken å flytte seg fra telefon til nett. Dette samsvarer med internasjonale tendenser på andre barnetelefoner, hvor vi ser at barn og ungdom gjerne bruker nettet som medium når de har noe på hjertet som det kan være vanskelig å sette ord på. Det ser ut til at mange synes det er lettere å ”snakke” om det som er vanskelig via et tastatur, enn gjennom et telefonrør

7

8 Hva er habbo.no? Et populært online møtested (community) for barn og unge 32 land og 111 mill. brukere 90 % mellom år September 2008: unike brukere i Norge. Barn og unge møtes for å chatte, spille og sosialiseres Modereres 24 timer i døgnet Barna er tilstede med sin egen lille Habbo Quick Habbo facts (October 2008): 32 local communities Registered users: 111,000,000  Unique visitors: 9,500,000 / month  Page impressions: 990,000,000 / month  Age distribution: 90 % between years old  Average visit: 43 minutes / session Habbo er verdens største virtuelle verden for tenåringer, og det community som vokser raskest. Det fins 31 nasjonale Habbo sider som millioner av brukere besøker hver dag. Brukerne kan chatte, spille spill, møte nye og gamle venner, dekorere rommene deres og delta i mange morsomme konkurranser og eventer. Entering the Habbo world is free, but to access premium services users need to buy Habbo Credits, which is the virtual world’s currency. Credits are used to pay, for example, virtual furniture, game tickets and elements for the homepage.

9 Røde Kors-bussen på habbo.no
Samarbeid med Sulake (Habbo) siden 2006 Tilstede gjennom Røde Kors-bussen i Den hemmelige hagen Vi besøker barna – i deres verden, på deres nettsted Bussen = chatrom RedCross og HenryDu Habbopsykologen og Habbofilosofen Høsten 2005 - Habbo kontaktet oss – Sulake samarbeider med frivillige organisasjoner flere steder – blant annet Unicef i sverige – de hadde teknisk mulighet for en buss - og inviterte oss til samarbeid - Vi kunne disponere bussen som vi ville – og bestemte oss for å ha en samtalebuss - Også en mulighet for markedsføring for telefonen og Kors på halsen – på et sted hvor mange barn og unge oppholder seg (være der de er) 2006 Utviklet retningslinjer for samtaler og tekniske løsninger ila av 2006 Stor lansering av samarbeidet i desember 2006 I gang fra januar 2007

10 Lansering i desember 2006 – Vi inviterte presidenten i Norges Røde Kors Thorvald Stoltenberg holdt tale + snakket med barna – ikke i bussen, men teateret på Habbo hotell! Vet ikke hvor mange habboer som deltok – men det er plass til 800 barn i teateret! Thorvald syntes det var kjempemoro å møte barna på denne måten!

11 De hadde litt forskjellige sprøsmål, men det de var aller mest opptatt av hvordan det var å være pappan til Statsministeren!!

12 Å ”gruppesamtale” Prinsipper fra filosofiske samtaler med barn
Ta opp allmenne tema som berører deres egne liv – uten at de blir for personlige og detaljerte Samtalen er fokusert og avgrenset Be om begrunnelse og gå dypere inn i temaet. Åpne opp for refleksjon på et generelt nivå og rundt egen situasjon Dersom de blir private: kontakt Røde Kors telefonen eller Kors på halsen Litt annerledes enn en samtale på mail eller telefon Her prater vi ikke en-til-en og de er ikke helt anonyme – selv om de har sin egen Habboidentitet Fokuserer på allmenne tema – skal ikke bli private her Eks – vi snakker ikke om at du blir slått av din mor – men hvordan det er å bli slått av en forelder Dvs prøver å løfte et tema opp på et litt mer generelt nivå: tanken bak er at de mest sårbare barna ofte ”prostituerer seg litt” og veldig fort buser ut med sin livshistorie. Når vi løfter temaet opp på et generelt nivå, ser de at det ikke nødvendigvis bare gjelder dem i sin verden. Det kan være godt for disse barna å se sin situasjon litt utenfra. 2. Vi ber om begrunnelse: Få dem til å reflektere – er det virkelig dette jeg mener? Hva er grunnen til at du tenker slik? Tenker alle i bussen det samme om dette? Er det noen som mener noe annet? Hva er forskjellen? Er det ok å tenke ulikt/ha ulike meninger om dette? Få alle til å være med og bidra – argumenter og motargumenter. 3. Om noen blir veldig private – få dem til å kontakte oss på telefon eller mail i stedet – beskytte dem mens de er i bussen, men fortelle at det finnes voksne som kan snakke med dem og ta i mot deres historie

13 Hensikt med gruppesamtalen
Tilrettelegge for ”tanketrening” Stimulere barn til uavhengig tenkning, ta standpunkt, lytte og begrunne sine egne meninger Styrke evnen til å stille spørsmål – mer enn evnen til å finne riktige svar Å sette navn på ting har ofte en forebyggende effekt! Barn som evner å forstå sine egne erfaringer er mindre i faresonen Gruppesamtaler øker evnen til samhandling med andre Tanketrening Samtaler av mer allmenngyldig karakter Trenge inn I et tema på en måte som skaper ny forståelse og gir ny mening Vi tror filosofiske meningsbærende samtaler er forebyggende - Ift hvordan de takler egne liv, Good thinking, which is the fruit of philosophical conversations, is not primarily the ability to find correct answers, but the ability to be able to find correct questions (lecture at Blindern, spring 2006). According to philosopher Håvard Løkke, good thinking, which is the fruit of philosophical conversations, is not primarily the ability to find correct answers, but the ability to be able to find correct questions (lecture at Blindern, spring 2006). In this way he argues that … conversations are preventive. (Schjelderup, Olsholt, Børresens 1999: 73).

14 Praktisk Bussen er åpen annenhver onsdag kl 16-18
Intro om tema i forkant Hver gruppe består av 8 personer (habboer) En gruppesamtale varer i ca 15-20 minutter To voksne fra Røde Kors modererer samtalen En fra Sulake (Habbo) er teknisk support Referat i etterkant Vi forbereder oss ved å lage Intro i forkant – som legges ute på habbo, så barna ser hva som er dagens tema Vi lager oppfølgingsspørsmål – for bedre å kunne følge opp underveis og ikke komme på avveie Vi lager en poll (spørreundersøkelse) om temaet - som popper opp og de kan krysse av – om det går litt trått. Evt en god og morsom måte å avrunde en gruppe på Lager referat etter runden – om hva de har snakket om og vise til Kors på halsen og telefonen – legges på Habbo

15 Eksistensielle tema fungerer veldig bra!
LIVET og FANTASI og FØLELSER var superfine tema Da var gruppene superkonsentrert – du kan omtrent føle at de sitter og tenker – og vi hadde mange fine samtaler

16 Dette er et eksempel på hvordan en samtale ser ut
Her har vi antakelig spurt om hva som er viktig for dem i livet Jeg (RedCross) har et Røde Kors sklit – og ”styrer” samtalen fra ”førersetet” Miss Cayenne er med – hun er fra Sulake – og sitter i København. Vi parallellkommuniserer på Messenger – her er det en Habbo som vil ha hennes oppmerksomhet Jeg har også admin-muligheter: kan f eks kaste ut en Habbo eller hele gruppa – eller gi advarsler etc – om det blir nødvendig Og her kan dere se at det har vært en epidemi på hotellet – og habboene er oppfordret til å bruke munnbind!

17 Utfordrende Samtalen går lynraskt Laaaang kø foran bussen
”Flinkiser” eller ”mas” kan det være en litt eldre person? eller et barn som trenger noe ekstra? Uro i gruppene, stor forskjell på konsentrasjon Viktig med godt forarbeid Vi møter hele tiden utfordringer Det går lynraskt når alle snakker ”samtidig” – krever konsentrasjon fra vår side - fint å være to og kunne følge opp forskjellige tråder Ikke alle får plass og noen står i kø utenfor i to timer, uten å komme inn – de blir sinte og lei seg Om noen er tar stor plass, er kjempeflinke og snakker hele tiden – er de litt eldre eller har et behov som de ikke skal ta ut her? Habbo er for de mellom – men ikke egentlig noen annen måte enn å ha antennene ute – prøve å gi plass og rom til alle Det kan også hende de ikke vil sette seg, danser hele tiden, SKRIKER MD STORE BOKSTAVER og bare snakker om andre ting – eller står og hopper opp og ned foran oss og er kjempeurolige hva dreier det seg om da? Hvordan kan vi roe ned gruppa og få opp konsentrasjonen Også teknisk – om en går ut og skal gjøre lekser eller spise middag – kommer en ny inn. Denne habboen har ikke deltatt og kan skape uro i gruppa Krever litt erfaring å skape ro og få dem med på samtalen Hun fra Sulake har de siste gangene stått ute i hagen i forkant og foreberedt dem på tema og reglene i bussen (vi holder oss til tema, vi snakker sammen, vi blir ikke personlige etc) – det ser ut som om det har hjulpet De er også opptatt av andre ting som har med Habbo å gjøre – det kan ikke vi svare på – vi er fra Røde kors, og de må ta det andre steder Vi erfarer at jo bedre forberedt vi og barna er, jo bedre samtaler får vi! Jeg for eksempel er en dinosaur – flere ganger har de spurt meg om jeg er maskin eller robot Fulgte opp og spurte…. Da en spurte RedCross – er du maskin eller voksen?

18 … og ekstremt givende! Innblikk Hva rører seg i deres verden?
Hvordan snakker de sammen? Veldig naturtro og realistisk Opptatt av den gode sak og å være gode mennesker De liker at vi kommer til dem i deres verden, og liker å være sammen med oss … selv om vi er litt rare voksne! Ved å komme til dem i deres verden, får vi et unikt innblikk i hva de unge er opptatt av – hvordan de følger med på nyhetsbildet, og hvordan de snakker om det Veldig realistisk. Vi hadde f eks en psykolog med – han snakket med to og to habboer – og var helt overveldet i etterkant. For ham hadde de blitt små virkelig mennesker – ikke figurer. Han opplevde at de hadde helt reelle samtaler, som lignet veldig på dem han ellers har IRL – i virkeligheten. Barna vil gjerne bidra og er opptatt av å ta vare på verden og hverandre De er derfor opptatt av Røde Kors og hva vi driver med. Vi må identifisere oss – har Rk-skilt Var også veldig opptatt av rusproblemer og at de hadde bidratt som bøssebærere rett etter tv-aksjonen – at de tar i mot oss er en tillitserklæring i seg selv – De er faktisk glade for at vi er der med dem MEN vi er litt rare i deres verden… Jeg for eksempel er en dinosaur – flere ganger har de spurt meg om jeg er maskin eller robot (bot) Forstod det ikke helt, så en gang da RedCross ble spurt – Red - er du maskin eller voksen? fulgte jeg det opp…. En annen: Det er ikke noe Red, han lurer bare på om du er ”bot” Nei – mente ikke å såre – bare lurte fordi du skrev feilfritt!

19 Her holder vi på å avrunde
Miss Cayenne kjendis – stimler seg sammen runst henne – er det virkelig deg??? Filter som skal forhindre telefonnr og dårlig språk – men alt går an å løse – og det vet i hvert fall barna!

20 Vi erfarer at… Barn og ungdom har stort behov for voksenkontakt
De ønsker å snakke med voksne – også i den digitale verden Vi kunne helt sikkert ha vært der mye oftere enn vi er i dag! De er glade for at vi er der – live, sammen med dem Vi får komplimenter og takk De er glade for å prate med oss og liker å ha faste rammer for samtalen Korrigerer ofte hverandre om noen ”skeier ut” – for oss er det ofte bare gi dem litt tid – da rydder de opp selv Og det er en vitamininnsprøytning for oss å være med Ønsker at bussen var åpen oftere Håper vi kan utvide samarbeidet – og i hvert fall være der hver uke fra neste år Spørsmål?? Takk for meg


Laste ned ppt "Samtaler i Den hemmelige hagen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google