Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Markedsføring mot barn og unge Foredragholderens navn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Markedsføring mot barn og unge Foredragholderens navn."— Utskrift av presentasjonen:

1 Markedsføring mot barn og unge Foredragholderens navn

2

3 Tema •Barn og reklame •Kommersielt press •Hva gjør vi? •Skjult reklame •Personopplysninger •Mobiltjenester

4 Reklame for klesmerket Miss Sixty – hva synes dere om dette?

5 Forbrukerombudet Hva driver vi med?

6 Hva gjør vi? •Forvaltningsorgan •Markedsføringsloven –Markedsføring –Standardkontrakter •Kringkastningslovens regler om reklame rettet mot barn og unge

7 Hvem gjør det? •Totalt 26 mennesker •Budsjett på 14 millioner kroner •I 2002 ble det i Norge brukt 15 milliarder på varemerkeannonsering. •Vi har altså mindre enn en million å føre tilsyn med en milliard

8 Hva kan vi gjøre? •Forhandlinger/dialog •Informasjon •”Ris bak speilet” –Forbudsvedtak –Tvangsgebyr –Markedsrådet –Forelegg –Straff

9 Markedsføring rettet mot barn/unge Hvorfor er dette en viktig målgruppe for markedsføring?

10 Samfunnsendringer •Oppløsning •Individualisering •Kommersialisering •Forbrukskultur •»Jeg er hva jeg har»

11 Penger og velstand •Velstandsøkning •Barn/unge har mer penger enn før •Påvirker familiens innkjøp •Barn maser på foreldrene •Lettere å påvirke

12 Mediebarndommen •Ny teknologi/medier •Nye reklamekanaler •Større mulighet for individuell kommunikasjon •Kommersielle medier

13

14 1992 4.5 mill 1992 4.5 mill Aviser Ukepresse TV Radio Kino Boards Video Fagpresse Handle vogner Trekant søyler Lokalradio DM Kunde aviser Bilag Medielandskapet 1992

15 1997 10 mill 1997 10 mill Aviser Ukepresse TV Radio Kino Boards Video Fagpresse Gratis aviser Nye seksjoner Handle vogner 3D Boards Gulv reklame Kassa lappene Rulle- bånd Storskjerm Tekst TV Digital TV Lokal TV PC TV Internett Lokalradio CD Rom DM Kunde aviser Bilag Medielandskapet 1997

16 2000 13 mill 2000 13 mill Aviser Ukepresse TV Radio Kino Boards Video Fagpresse Gratis aviser Nye seksjoner Handle vogner 3D Boards Gulv reklame Kassa lappene Rulle- bånd Storskjerm Tekst TV Digital TV Lokal TV PC TV Internett Lokalradio CD Rom DM Kunde aviser Bilag Gratis telefon Pay TV Payed TV Web TV Internett aviser Web reklame Taxi reklame Hakon Media WC reklame Tine Media Satellitt kanaler Digital radio Uteliv postkort Digitale aviser Tunnel reklame Video spill Home shopping Skole reklame Bedrifts TV Video on Demand Medielandskapet 2000

17 Avis er Uke pres se TV Radi o Kino Boar ds Vide o Fagp ress e Grati s avis er Nye seksj oner Han dle vogn er 3D Boar ds Gulv rekla me Kass a lapp ene Rulle - bånd Stor skjer m Teks t TV Digit al TV Loka l TV PC TV Inter nett Loka lradi o CD Rom DM Kun de avis er Bilag Grati s telef on Pay TV Paye d TV Web TV Inter nett avis er Web rekla me Taxi rekla me Hak on Medi a WC rekla me Tine Medi a Satel litt kana ler Digit al radio Uteli v post kort Digit ale avis er Tunn el rekla me Vide o spill Hom e shop ping Skol e rekla me Bedr ifts TV Vide o on Dem and 2002 15 mill 2002 15 mill Sit Boar ds Cart hand le Kub er Off toale tter Telef on boks er Held ekor Flypl ass Tele kort Gard erob e Air Grap hics Fly Moni tor Tog Moni tor År 2002 … og det blir bare mer og mer

18 Hvordan påvirke barn og unge? Hvordan tenker reklamebransjen?

19 Hvordan nå barn og unge? •Symbolsk forbruk •Ikke produktenes fortreffelighet •Spiller på barn og unges “skavanker”, frykt, angst og skam •Hvorfor velger barn det produktet? •Barn med i produktutvikling

20

21 Trenger barn og unge beskyttelse? Uskyldige små med behov for beskyttelse? Rasjonelle individer med egne ønsker? l

22 Reklame rettet mot barn •Manglende erfaring •Lettere å påvirke •Vanskelig å identifisere reklame/formålet •Forsiktighetsprinsipp

23 Kommersialiseringens ”bivirkninger” ”Reklamen skaper sitt eget produkt: En forbruker som er evig utilfreds, rastløs og engstelig for ikke ha de »rette» tingene” Trond Blindheim (2000:55)

24 Hva gjør vi? Markedsføring rettet mot barn Kommersielt press

25 Hva gjør vi? •«Tar» lovstridig markedsføring •Arbeider for å redusere det kommersielle presset

26 Satsingsområder •Idretten •Skolen •Mote- og reklamebransje •Personopplysninger •Nye medier/teknologi •Bank- og forsikring

27 Virkemidler •Samarbeid, dialog og forhandlinger •Foredrag, utdanning •Konferanser •Kronikker •Media/informasjon •Lovendringer nasjonalt/EU

28 Skolen •Reklamefri sone? •Barn –undervisning •Foreldre - foreldremøter

29

30 Hva sier regelverket?

31 Markedsføringsloven •Ingen særregler om generell markedsføring rettet mot barn •Markedsføringsloven tolkes strengere dersom barn er målgruppe

32 Markedsføringsloven •§ 1 – Generalklausul •§ 2 – Villedende •§ 3 – Utilstrekkelig veiledende •§ 9a – urimelige avtalevilkår

33 Eksempler •Påtrengende reklame •Bruk av sterke virkemidler •Personopplysninger •Skjult reklame •Avtaleinngåelse

34 TV-reklame •Forbud mot TV- reklame rettet mot barn •Unntak –Fra andre land –Internett, VHS/DVD, kino osv.

35

36 Eksempler fra praksis

37 •Farlig produkt •Lovbrudd •Farlig atferd •Brudd med sikkerhetsnormer

38 •Sosial usikkerhet

39 • Dårlig samvittighet

40 •Kjøpsoppfordring •Mase på foreldre •Lokketilbud

41 •Redsel •Frykt •Angst Kinoreklame for M-sjokolade. (»Filmsjokoladen»)

42

43 2001: Annonse for mobiltjenester rettet mot ungdom. •Vold •Redsel

44 Annonse for Sony Playstation i strid med mfl § 1 pga vold som virkemiddel. Annonse for spillet »Shadow Warrior» i strid med mfl § 1 pga vold som virkemiddel

45 •Sex •Kropp Reklame for Sisley. Lovstridig.

46 • Rusmidler

47 »Skjult» reklame

48 Skjult reklame •Reklameteknikker i utvikling •Reklame blandes med annet stoff •Forbud •mfl §1 fjerde ledd

49 Barn og »skjult» reklame •Strengere vurdering •TV-program •Internett

50

51

52 Personopplysninger Eksempler fra Internett

53 Hva er problemet? •Stadig flere nettsteder som oppfordrer barn til å gi fra seg sine personopplysninger •Mangelfull informasjon om –hva opplysningene skal brukes til –hvordan man kan få registrerte opplysninger slettet •Barn forstår ikke rekkevidden av å gi fra seg personopplysninger -markedsføring via epost, sms -uønsket kontakt (overgrep) •Kan mindreårige gi samtykke?

54 »Sweep» på internett •Mange nettsteder ber barn registrere sine personopplysninger •Lokker med små belønninger: spill, konkurranser, gratis logoer/ringetoner osv. •Navn, e-postadresse, alder, bostedadresse, telefon- nummer, interesser, mobiltelefonnummer, kjønn, o.s.v.

55

56

57 Hva gjør vi? •Laget retningslinjer •Hovedregel: –Er den mindreårige over 15 år, kan vedkommende selv samtykke til dette. –Er den mindreårige under 15 år, må det innhentes samtykke fra foresatte •Unntak –Enkle konkurranser, klubber osv.

58

59 Mobile innholdstjenester Tjenester til mobiltelefon

60 Hva er nå det? •SMS - tjenester •Bilder - MMS •Spill •Ringetoner •Logoer •Chat

61 Hva er problemet? •Hva koster det? •Hvor mange meldinger vil jeg motta? •Hvordan melder jeg meg ut? •Følger det forpliktelser med å abonnere/delta?

62

63

64

65 Hva gjør vi? •Nordisk »sweep» på Internett •Lager retningslinjer/krav •Forhandlinger med Telenor Mobil og NetCom •Mulige løsninger –Krav til informasjon –Stans - antall meldinger/beløpsgrense –Sperring

66 Utfordringer •Er »slaget» tapt? •Samspill med foreldre, skole, myndigheter, næringsliv og reklamebransje •Barn må rustes til å takle en kommersiell verden •Skolen og foreldrene

67 Takk for oppmerksomheten!!


Laste ned ppt "Markedsføring mot barn og unge Foredragholderens navn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google