Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Etikk og nettvett i barnehagen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Etikk og nettvett i barnehagen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Etikk og nettvett i barnehagen
Rita Bakke, Kim Chi Tran og Sonja Wiese

2 Hvorfor Ikt i barnehagen ?
Utvikle basiskunnskaper Sortere virkeligheten Følge utviklingen i samfunnet Søke etter kunnskap på nettet Ta i bruk pedagogiske spill på nett Bildebruk sammen med barna

3 Hva er vi redde for ? Det ukjente Medias påvirkning av barn
Bildemanipulering/missbruk Usikkerhet i forhold til lover og regler At barna kommer seg inn på ”farlige” sider /

4 Foreldres rettigheter
Samtykkeerklæring – hva er det? Kva er risikoen ved å sender bilder via nett Lukket nettsted i banehagen er det helt sikkert Barn avbildet i aviser og liknende Foreldre tar bilder , kven er med på disse bildene.

5 Hvilke forhåndsregler tar vi i barnehagen når vi bruker internett?
Det skal alltid være en voksen sammen med barna når de er på nettet Nettsteder som personalet mener er sikre og tilpasset barnas alder Samler vi i egne mapper under favoritter elle bokmerker eller i en egen mappe på skrivebordet Vi bruker netnanny; med filter som gjør det vanskelig å komme inn på internettsider som inneholder vold eller pornografi Vi justerer tiden barna bruker foran skjermen, slik at det blir en balanse mellom pc bruk og annen lek.

6 Hva legger vi ut på barnehagen hjemmeside?
Generell informasjon om barnehagen Hva satsingområdet til barnehagen er Hvordan vi jobber i vår barnehage Bilder fra aktiviteter som samsvarer med det barnehagen jobber med Linker som er av relevans til barnehagen

7 Hva legger vi ikke ut på barnehagens hjemmeside
Bilder av barna der de kan gjenkjennes Bilder der foreldre kan gjenkjennes Badebilder Bilder som ikke har noen sammenheng eller betydning i forhold til barnehagen satsingsområder. personopplysninger av barn eller foreldre § 8 Vilkår for å behandle personopplysninger § 11 Personopplysningsloven

8 Personopplysningsloven
Enhver som publiserer foto eller andre personopplysninger må forholde seg til denne loven Publisering krever samtykke fra foreldrene (under 15 år) Også når nettstedet er lukket (LMS) Lagring må skje i tråd med grunnvilkårene i lovens § 11

9 § 8. Vilkår for å behandle personopplysninger
Personopplysninger (jf. § 2 nr. 1) kan bare behandles dersom den registrerte har samtykket, eller det er fastsatt i lov at det er adgang til slik behandling, eller behandlingen er nødvendig for f)at den behandlingsansvarlige eller tredjepersoner som opplysningene utleveres til kan vareta en berettiget interesse, og hensynet til den registrertes personvern ikke overstiger denne interessen. tilbake

10 § 11. Personopplysningsloven Grunnkrav til behandling av personopplysninger
Personopplysningene som behandles bare når dette er tillatt bare brukes til uttrykkelig angitte formål som er saklig begrunnet ikke brukes senere til formål som er uforenlig med det opprinnelige formålet med innsamlingen, uten at den registrerte samtykker er tilstrekkelige og relevante for formålet med behandlingen er korrekte og oppdatert, og ikke lagres lenger enn det som nødvendig tilbake

11 Vi kan gjerne kommunisere med e-post. Men husk dette!!
Ikke oppgi fullt navn på barnet Ikke diskuter sensibel informasjon E-post kan komme på avveier E-post er mer dokumentasjon enn muntlig Det er svært enkelt å inkludere andre Det er svært enkelt å videresende

12 Nyttig linker for foreldre
I beste mening Saft Blokkering av sider/ Net Nanny Personopplysningsloven Etikk, nettvett og personvern

13 Morsomme linker for barna
Obs! Noen av linkene kan inneholde reklame

14 Litteraturliste http://www.netnanny.com/ http://www.lovdata.com/


Laste ned ppt "Etikk og nettvett i barnehagen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google