Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Agenda 09.05.2006 1.Ikke få panikk! 2.Hvorfor medlemsforsikringer? 3.NFFs forsikringskontor 4.NFFs medlemsforsikringer 5.Penger å spare.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Agenda 09.05.2006 1.Ikke få panikk! 2.Hvorfor medlemsforsikringer? 3.NFFs forsikringskontor 4.NFFs medlemsforsikringer 5.Penger å spare."— Utskrift av presentasjonen:

1 Agenda Ikke få panikk! 2.Hvorfor medlemsforsikringer? 3.NFFs forsikringskontor 4.NFFs medlemsforsikringer 5.Penger å spare

2 Hvorfor medlemsforsikringer? - En vesentlig økonomiske medlemsfordel - Dekker manges forsikringsbehov - En del av NFFs merkevare - NFF forhandler for deg

3 NFFs forsikringskontor - Forsikringene er administrert av NFFs forsikringskontor – all info på ett sted - Selskapsuavhengig - Sikrer god og nøytral rådgivning - Kvalitetssikring av forsikringsselskapenes arbeid NFFs forsikringskontor Telefon e-post NFFs hjemmeside - forsikring

4 NFFs medlemsforsikringer •Dødsfallforsikring •Uføreforsikring •Ulykkesforsikring •Innboforsikring •Reiseforsikring •Barneforsikring •Sykeavbruddsforsikring (PP) •Ansvarsforsikring (lovpålagt PP) •Yrkesskadeforsikring (PP) •Obligatorisk tjenestepensjon (PP) Ring forsikringskontoret, se NFFs forsikringsbrosjyre eller

5 NFFs obligatoriske livsforsikring med uføredekning og familieulykkesforsikring •Dødsfalldekning kr •Uføredekning kr med 2% avtrapping fra 26 år •Dødsfalldekningen opphører ved 67 år •Uføredekningen opphører ved 60 år

6 NFFs obligatoriske livsforsikring med uføredekning og familieulykkesforsikring Familieulykkesforsikring: •Erstatning avhengig av familiesituasjon skadedagen •Enslig medlem kr ved 100% invaliditet •Medlem og ektefelle/samboer kr ved 100% invaliditet •Medlem og ektefelle/samboer kr og barn* kr ved 100% invaliditet •Medlem kr og barn* kr ved 100% invaliditet •Faginvaliditet for medlem inkludert Total pris død/uføre/ulykke kr (kr 132 per måned) *Ved flere barn deles forsikringssummen på antall barn

7 NFFs frivillige tilleggsforsikringer •Forsikringssummer på henholdsvis 11G og 22G ved død og uførhet (G = kr ) •Opphørsalder 60 for uførhet, 70 for død •Medlemmet må være med på obl. forsikring •Medlem/ektefelle kan velge fritt død/uføre

8 NFFs innboforsikring •Forsikringssum kr •Egenandel kr •Dekker innbo og løsøre •Har 3 geografiske prissoner •Pris for 2006: –Sone 1kr –Sone 2kr –Sone 3kr 864 –Innbo Ekstra: –Sone 1kr –Sone 2kr –Sone 3kr 996

9 NFFs reiseforsikring •Reiseforsikringen gjelder for medlem/ektefelle/samboer og barn (20 år) som har samme adresse i Folkeregisteret •Ingen egenandel •Inkludert avbestillingsforsikring •Pris for 2006 kr 924

10 Nyhet barneforsikring Fakta: Barnets alder ved start:1 år - 20 år Gjelder til fylte:20 år Dekker ulykke:Ja Dekker sykdom:Ja Medisinsk invaliditet ved ulykke:Inntil kr Medisinsk invaliditet ved sykdom:Inntil kr Behandlingsutgifter ved ulykke:Inntil kr Erstatning ved dødsfall:Kr Dagpenger ved sykehusopphold:Kr 250 per dag i inntil 365 dager Merutgifter ved langvarig pleie:Inntil kr pr år i 5 år Ombyggingsstønad:Inntil kr Kritisk sykdom:Kr Pris:Kr 1 272

11 NFFs fagansvarsforsikring •Forsikringssum kr ,- •Egenandel kr •Pris kr 547 i 2006

12 NFFs sykeavbruddsforsikring •Gir rett til utbetaling også ved 100% sykemelding etter 16. sykemeldingsdag •Pris for 2006 –1/1 avtale – kr 594 per dag= Premie kr –Kan kjøpe andeler av dette

13 Individuelle skadeforsikringer •Rabattavtale med Vesta •Inntil 17% rabatt •Hvert medlem må sjekke markedet •Bruk 30 minutter hvert år – ofte særdeles god timebetaling!

14 Penger å spare på NFFs obligatoriske forsikring •NFFs obligatoriske død-, uføre og ulykkesforsikring koster i 2006 •Ingen krav til helseerklæring •Tilsvarende individuelt kjøpte forsikringer koster •Som NFF medlem sparer du kroner. Er du yngre enn 42 år, sparer du mindre, er du eldre sparer du mer! (kvinne/mann) på 42 år.

15 Penger å spare på NFFs frivillige tilleggsforsikringer •Forsikring på 11G ved død koster for NFFs medlemmer 765 kroner •Tilsvarende koster individuelt kr •Forsikring på 11G ved uførhet koster for NFFs medlemmer kroner •Tilsvarende koster individuelt kr •Som NFF medlem sparer du kroner. Er du yngre enn 42 år sparer du mindre, er du eldre, sparer du mer! •Kjøper du 22G død/uføre sparer du det dobbelte. •Husk, du kan forsikre din bedre halvdel også. Beregnet mann/kvinne 42 år

16 Penger å spare på NFFs innboforsikring •NFFs innboforsikring, innbosum 1,5 mill og kr i EA koster kr for Oslo •Individuell innboforsikring i Oslo 10 med brann og innbruddsalarm knyttet til vaktsentral 1,5 mill i innbosum og kr i EA (If) koster kr •Tilsvarende forsikring i Bergen m.fl. for NFFs medlemmer koster kr 1 020, individuelt kr •Som NFF medlem sparer du i disse tilfellene henholdsvis og kroner på å kjøpe NFFs innboforsikring

17

18 Penger å spare på NFFs reiseforsikring •NFFs familiereiseforsikring koster 924 kroner. •En individuelt kjøpt reiseforsikring for 2 personer (ikke familie) koster ca kroner •Som NFF medlem sparer du ca 276 kroner på å kjøpe NFFs reiseforsikring

19 HUSK NFFs forsikringskontor Telefon e-post NFFs hjemmeside - forsikring


Laste ned ppt "Agenda 09.05.2006 1.Ikke få panikk! 2.Hvorfor medlemsforsikringer? 3.NFFs forsikringskontor 4.NFFs medlemsforsikringer 5.Penger å spare."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google