Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Agenda 09.05.2006 1.Ikke få panikk! 2.Hvorfor medlemsforsikringer? 3.NFFs forsikringskontor 4.NFFs medlemsforsikringer 5.Penger å spare.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Agenda 09.05.2006 1.Ikke få panikk! 2.Hvorfor medlemsforsikringer? 3.NFFs forsikringskontor 4.NFFs medlemsforsikringer 5.Penger å spare."— Utskrift av presentasjonen:

1 Agenda 09.05.2006 1.Ikke få panikk! 2.Hvorfor medlemsforsikringer? 3.NFFs forsikringskontor 4.NFFs medlemsforsikringer 5.Penger å spare

2 Hvorfor medlemsforsikringer? - En vesentlig økonomiske medlemsfordel - Dekker manges forsikringsbehov - En del av NFFs merkevare - NFF forhandler for deg

3 NFFs forsikringskontor - Forsikringene er administrert av NFFs forsikringskontor – all info på ett sted - Selskapsuavhengig - Sikrer god og nøytral rådgivning - Kvalitetssikring av forsikringsselskapenes arbeid NFFs forsikringskontor Telefon 22 93 30 69 e-post forsikring@fysio.noforsikring@fysio.no NFFs hjemmeside - forsikring

4 NFFs medlemsforsikringer •Dødsfallforsikring •Uføreforsikring •Ulykkesforsikring •Innboforsikring •Reiseforsikring •Barneforsikring •Sykeavbruddsforsikring (PP) •Ansvarsforsikring (lovpålagt PP) •Yrkesskadeforsikring (PP) •Obligatorisk tjenestepensjon (PP) Ring forsikringskontoret, se NFFs forsikringsbrosjyre eller www.fysio.nowww.fysio.no

5 NFFs obligatoriske livsforsikring med uføredekning og familieulykkesforsikring •Dødsfalldekning kr 300 000 •Uføredekning kr 240 000 med 2% avtrapping fra 26 år •Dødsfalldekningen opphører ved 67 år •Uføredekningen opphører ved 60 år

6 NFFs obligatoriske livsforsikring med uføredekning og familieulykkesforsikring Familieulykkesforsikring: •Erstatning avhengig av familiesituasjon skadedagen •Enslig medlem kr 1 000 000 ved 100% invaliditet •Medlem og ektefelle/samboer kr 500 000 ved 100% invaliditet •Medlem og ektefelle/samboer kr 300 000 og barn* kr 600 000 ved 100% invaliditet •Medlem kr 500 000 og barn* kr 600 000 ved 100% invaliditet •Faginvaliditet for medlem inkludert Total pris død/uføre/ulykke kr 1 584 (kr 132 per måned) *Ved flere barn deles forsikringssummen på antall barn

7 NFFs frivillige tilleggsforsikringer •Forsikringssummer på henholdsvis 11G og 22G ved død og uførhet (G = kr 60 699) •Opphørsalder 60 for uførhet, 70 for død •Medlemmet må være med på obl. forsikring •Medlem/ektefelle kan velge fritt død/uføre

8 NFFs innboforsikring •Forsikringssum kr 1 500 000 •Egenandel kr 2 000 •Dekker innbo og løsøre •Har 3 geografiske prissoner •Pris for 2006: –Sone 1kr 1 524 –Sone 2kr 1 020 –Sone 3kr 864 –Innbo Ekstra: –Sone 1kr 1 776 –Sone 2kr 1 188 –Sone 3kr 996

9 NFFs reiseforsikring •Reiseforsikringen gjelder for medlem/ektefelle/samboer og barn (20 år) som har samme adresse i Folkeregisteret •Ingen egenandel •Inkludert avbestillingsforsikring •Pris for 2006 kr 924

10 Nyhet 2006 - barneforsikring Fakta: Barnets alder ved start:1 år - 20 år Gjelder til fylte:20 år Dekker ulykke:Ja Dekker sykdom:Ja Medisinsk invaliditet ved ulykke:Inntil kr 1 500 000 Medisinsk invaliditet ved sykdom:Inntil kr 1 500 000 Behandlingsutgifter ved ulykke:Inntil kr 60 000 Erstatning ved dødsfall:Kr 60 000 Dagpenger ved sykehusopphold:Kr 250 per dag i inntil 365 dager Merutgifter ved langvarig pleie:Inntil kr 120 000 pr år i 5 år Ombyggingsstønad:Inntil kr 180 000 Kritisk sykdom:Kr 280 000 Pris:Kr 1 272

11 NFFs fagansvarsforsikring •Forsikringssum kr 10 000 000,- •Egenandel kr 6 000 •Pris kr 547 i 2006

12 NFFs sykeavbruddsforsikring •Gir rett til utbetaling også ved 100% sykemelding etter 16. sykemeldingsdag •Pris for 2006 –1/1 avtale – kr 594 per dag= Premie kr 7 587 –Kan kjøpe andeler av dette

13 Individuelle skadeforsikringer •Rabattavtale med Vesta •Inntil 17% rabatt •Hvert medlem må sjekke markedet •Bruk 30 minutter hvert år – ofte særdeles god timebetaling!

14 Penger å spare på NFFs obligatoriske forsikring •NFFs obligatoriske død-, uføre og ulykkesforsikring koster 1 584 i 2006 •Ingen krav til helseerklæring •Tilsvarende individuelt kjøpte forsikringer koster 2.800 •Som NFF medlem sparer du 1 216 kroner. Er du yngre enn 42 år, sparer du mindre, er du eldre sparer du mer! (kvinne/mann) på 42 år.

15 Penger å spare på NFFs frivillige tilleggsforsikringer •Forsikring på 11G ved død koster for NFFs medlemmer 765 kroner •Tilsvarende koster individuelt kr 1 854 •Forsikring på 11G ved uførhet koster for NFFs medlemmer 1 613 kroner •Tilsvarende koster individuelt kr 4 579 •Som NFF medlem sparer du 4 055 kroner. Er du yngre enn 42 år sparer du mindre, er du eldre, sparer du mer! •Kjøper du 22G død/uføre sparer du det dobbelte. •Husk, du kan forsikre din bedre halvdel også. Beregnet mann/kvinne 42 år

16 Penger å spare på NFFs innboforsikring •NFFs innboforsikring, innbosum 1,5 mill og kr 2 000 i EA koster kr 1 524 for Oslo •Individuell innboforsikring i Oslo 10 med brann og innbruddsalarm knyttet til vaktsentral 1,5 mill i innbosum og kr. 4 000 i EA (If) koster kr 3 673 •Tilsvarende forsikring i Bergen m.fl. for NFFs medlemmer koster kr 1 020, individuelt kr 2 814 •Som NFF medlem sparer du i disse tilfellene henholdsvis 2 149 og 1 794 kroner på å kjøpe NFFs innboforsikring

17

18 Penger å spare på NFFs reiseforsikring •NFFs familiereiseforsikring koster 924 kroner. •En individuelt kjøpt reiseforsikring for 2 personer (ikke familie) koster ca 1 200 kroner •Som NFF medlem sparer du ca 276 kroner på å kjøpe NFFs reiseforsikring

19 HUSK NFFs forsikringskontor Telefon 22 93 30 69 e-post forsikring@fysio.noforsikring@fysio.no NFFs hjemmeside - forsikring


Laste ned ppt "Agenda 09.05.2006 1.Ikke få panikk! 2.Hvorfor medlemsforsikringer? 3.NFFs forsikringskontor 4.NFFs medlemsforsikringer 5.Penger å spare."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google