Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjon om forsikringsordninger meglet av

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjon om forsikringsordninger meglet av"— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjon om forsikringsordninger meglet av
Connector Insurance Partner AS for Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

2 Personforsikringer Yrkesskadeforsikring Pensjonsforsikring Skadeforsikringer

3 Pensjonsordninger Obligatorisk Tjenestepensjon
Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg kan i samarbeid med NHO tilby landets billigste, tryggeste og enkleste tjenestepensjon (OTP). Avtalen er svært gunstig fordi NHO-fellesskapet har mange medlemsbedrifter som står sammen og fordi man har lagt vekt på å få til en løsning som varer og som forblir rimelig. For mer informasjon – se Øvrige Pensjonstilbud For bedrifter som ønsker større fleksibilitet enn OTP-tilbudet gir har Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg alene inngått en supplerende avtale med Storebrand. Denne avtalen gir medlemmene full fleksibilitet i valg av pensjonsløsning. Dette betyr at Storebrand kan skreddersy en ordning som er tilpasset bedriftens behov. Samarbeidsavtale med Storebrand er frivillig for medlemsbedriftene, men jo flere som bruker avtalen, desto gunstigere vil avtalen være. Medlemsbedrifter som har pensjonsordning i Storebrand, vil automatisk få de samme gunstige betingelsene i form av reduserte pensjonskostnader. For mer informasjon – se

4 Private spare- og forsikringsordninger
Pensjonsordninger Private spare- og forsikringsordninger Samarbeidsavtalen innebærer også gunstige fordeler for de ansatte når bedriften har inngått avtale om pensjonsforsikring med Storebrand. Storebrand gir de ansatte tilbud om: gratis økonomisk rådgivning bredt utvalg av private spare- og forsikringsordninger uten etableringsgebyr meget gode rentebetingelser og fritak for etableringsgebyr på lån for mer informasjon – se

5 Personforsikringer - Øvrig
Kollektiv Ulykke Fritidsulykke Sykdomsforsikring Gruppeliv – 10 % rabatt ved samordning med Yrkesskade Sykelønnsforsikring med 3 års utbetalingstid Helseforsikring Reiseforsikring

6 Personforsikringer - Øvrig
Yrkesskadeforsikring Dekker lovbestemt yrkesskade, yrkessykdom og død, i henhold til lov om yrkesskadeforsikring. Medisinsk invaliditet (tilleggsdekning til yrkesskadeforsikring) Utvider standard yrkesskade til også å omfatte medisinsk invaliditet 0-15 %. (Lovbestemt yrkesskade dekker fra og med 15 % medisinsk invaliditet). Hjem - arbeidsreiseforsikring (tilleggsdekning til yrkesskadeforsikring) Utvider standard yrkesskade til også å omfatte skader som forsikrede på vei til/fra arbeid eller hjem - første oppdragsted. (Lovbestemt yrkesskade dekker kun i arbeidstiden på arbeidssted).

7 Personforsikringer - Øvrig
Kollektiv ulykkesforsikring Tilleggsdekning som utvider forsikringssummen for medisinsk invaliditet/og eller død som skyldes ulykke. Kan velges for arbeidstid og/eller fritid. Fritidsulykkesforsikring Dekker med de samme forsikringssummer og omfang som ulykkesdelen i yrkesskadeforsikringen. (Dekker arbeidsuførhet, medisinsk invaliditet og død som følge av ulykker i fritiden). Fritidskaskoforsikring Dekker med de samme forsikringssummer og omfang som yrkesskadeforsikringen. (Dekker arbeidsuførhet, medisinsk invaliditet og død som følge av ulykker eller sykdom i fritiden.

8 Personforsikringer - Øvrig
Gruppelivsforsikring Dekker død uansett årsak med valgfri forsikringssum. Samordnes med yrkesskadeforsikringen. Sykelønnsforsikring Dekker lønn over 6G ved sykefravær ved full sykemelding utover de første 30 dagene. Må omfatte alle ansatte med lønn over 6G, og inntil samlet lønn 10G. Reiseforsikring Helårlig tjenestereise og ferie/fritidsreiser inkl. avbestillingsforsikring Helseforsikring Helsekøforsikring som sikrer spesialistvurdering innen 10 dager og behandling eller operasjon innen 10, 20 eller 28 dager.

9 Skadeforsikringer EBA har via Connector inngått en rammeavtale med Codan Forsikring NUF. Codan Forsikring NUF er 100 % eiet av Codan Forsikring i Danmark. Nordens ledende forsikringsleverandør innen Entreprenørvirksomhet. Avtalen gir hvert enkelt EBA-medlem en rabatt på skadeforsikringene. Fritt valg av forsikringsprodukt. Rabatten avhenger av bedriftens skadehistorikk. Maks rabatt 15 %.

10 Skadeforsikringer Ansvarsforsikringer
Rettslig erstatningsansvar for skader på person og ting voldt under utøvelse av den virksomhet som fremgår i forsikringsbeviset. Som regel er Produktansvar og Huseieransvar inkludert i forsikringen. Prosjektforsikringer Forsikring omfatter som regel årsforsikring av bygge-,anleggs- og montasjearbeider. Man kan også tegne forsikring for enkeltprosjekter. Hoveddekningen omfatter Brann,vann- og kasko-skader på bygg/anlegg underoppførelse. De vil også være en del naturlige tilleggsdekninger som automatisk er inkludert. Som for eksempel maskiner,utstyr,verktøy og egne materialer til begrenset verdi. Brakker og containere vil også være medforsikret.

11 Skadeforsikringer Næringslivsforsikringer
Er en ”pakkeforsikring” som dekker det meste en kontorbedrift trenger av standard dekning. Dekker Entreprenørens kontorforsikring, med Brann, vann, innbrudd, avbrudd, kontoransvar og naturskade. Huseierforsikringer. Dekker Industri eller kontorbygget for Brann, vann, innbrudd og naturskade. Som regel er også Huseieransvar og Husleietap. Avbruddsforsikringer. Dekker nedgang i forventet resultat etter en skade ved: Brann eller naturskade. Maskinforsikringer. Dekker bruddskade på maskinen og ved tegning av Maskinavbrudd har man også dekket nedgang i forventet resultat etter en dekningsmessig skade. Transportforsikringer. Dekker transport av varer med alle transportmidler fra ”A” til ”B”. I utgangspunktet er alle skader dekket, unntak er spesifisert i forsikringsbeviset.

12 Skadeforsikringer – Premieeksempel Reell kunde
Tilbud fra Gjensidige Entreprenør/Prosjektforsikring Omsetning Egenandel Premie: Ansvarsforsikring Forsikringssum Premie Motorvogn Næringsbil – 57 stk Lastebil 11 stk Premie: Premie total : ,- Tilbud fra Codan Forsikring NUF Entreprenør/Prosjektforsikring Omsetning Egenandel Premie: Ansvarsforsikring Forsikringssum Premie Motorvogn Næringsbil – 57 stk Lastebil 11 stk Premie: Premie total : ,-

13 Oppslutning personforsikring
1.1. Yrkesskadeforsikring Antall bedrifter med Yrkesskadeforsikring i EBA: 131 Samlet premievolum 2006: 15 mill. Fordelt på postnr. Antall bedrifter med postnr. fra Antall bedrifter med postnr. fra Pr. april 2007 har 62% av medlemsbedriftene i EBA yrkesskadeforsikring via CIP.

14 Oppslutning personforsikring
1.2 Øvrige personforsikringer Antall bedrifter med: Yrkesinvaliditetsforsikring 21 Hjem-Arbeidsreiseforsikring 2 Fritidsulykkesforsikring 24 Kollektiv ulykkesforsikring 12 Fritidskaskoforsikring Gruppelivsforsikring Sykelønnsforsikring Samlet premievolum 2006: 6 mill.

15 Oppslutning pensjonsforsikring
2.1 OTP Antall bedrifter med OTP direkte i EBA: 5 Antall bedrifter med OTP gjennom NHO: 49 2.2 Annen innskuddspensjon (ITP) Antall bedrifter med ITP direkte i EBA: 13 2.3 Ytelsesbasert pensjonsforsikring (YTP) Antall bedrifter med YTP direkte i EBA: 19 Pr. april 2007 har 42% av medlemsbedriftene i EBA pensjon via Storebrand.

16 Oppslutning skadeforsikring
Ny avtale med Codan Forsikring NUF Det prøveberegnes nå tilbud for å teste at prisnivået i samarbeidsavtalen samsvarer med antatt prisreduksjon.. Så fort disse vurderingene er gjort vil vi lage ett opplysningsskjema som sammen med kopi av eksisterende forsikringsdokumenter gir nok grunnlag for å kunne gi eksakte pristilbud


Laste ned ppt "Informasjon om forsikringsordninger meglet av"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google