Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Wieland GroupBuilding Installationgesis gesisPLAN EFA Elektro as Dine utfordringer er vårt ansvar Grunnkurs gesisPLAN - Del 1 • 09:00 Presentasjon av gesisPLAN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Wieland GroupBuilding Installationgesis gesisPLAN EFA Elektro as Dine utfordringer er vårt ansvar Grunnkurs gesisPLAN - Del 1 • 09:00 Presentasjon av gesisPLAN."— Utskrift av presentasjonen:

1 Wieland GroupBuilding Installationgesis gesisPLAN EFA Elektro as Dine utfordringer er vårt ansvar Grunnkurs gesisPLAN - Del 1 • 09:00 Presentasjon av gesisPLAN • 10:00 Installasjon, update, systemdata • 11:00 Menyer, bibliotek og funksjoner • 12:00 Lunsj • 12:45 Prosjektering i gesisPLAN • 13:45 Simulering av drift - FebDOC • 14:15 Oppsummering • 14:30 Sertifisering - test • 15:30 Evaluering - Avslutning • 16:00 Slutt

2 Wieland GroupBuilding Installationgesis gesisPLAN EFA Elektro as Dine utfordringer er vårt ansvar •Programvaren gesisPLAN™ er et visualisering- og prosjekteringsverktøy fra Wieland Electric GmbH. •Konsulenter og entrepenører kan utføre grunndesign eller importere og videre bearbeide tegningsunderlag fra AutoCAD og tilsvarende platt- former. •gesisPLAN™ er ikke bare et tegneverktøy. •En avansert "febDOC-motor" foretar løpende beregninger av strøm, kort- slutningsforhold, spenningsfall og foreslår riktige kabeldimensjoner. •gesisPLAN™ gir arkitekter, konsulenter, installatører og byggherrer uovertruffen hjelp til å visualisere løsninger og til å foreta beslutninger om installasjon med gesis ™ pluggbare prefab-løsninger.

3 Wieland GroupBuilding Installationgesis gesisPLAN EFA Elektro as Dine utfordringer er vårt ansvar gesis® PLAN er utviklet i nært samarbeid med Sveitsiske Perspectix AG. Det spesielle og praktiske programmet tar ikke bare hensyn til elektriske føringsveier, men simulerer rom, vegger, hindere som søyler, bjelker og andre bygningsmessige begrensinger og sørger for å forlegge kabel der det er mulig og legger automatisk til kabellengde rundt hindere. Med lang erfaring fra objektorientert installasjon tilbyr Wieland med dette prosjekterings- verktøyet en mulighet for å detaljplanlegge, ikke bare hele rom, men hele etasjer og bygninger. •gesis® PLAN er et effektivt prosjek- teringsverktøy for alle funksjonelle bygg med fleksibel arealutnyttelse og egen driftsadministrasjon. •Programmet egner seg like godt for nybygg som for rehabilitering av eldre bygningsmasse. I slike tilfeller kom- mer spesielt den teoretiske bereg- ningsdelen til nytte. •Pluggbar elektrisk installasjon av kraft og pluggbar elektrisk styring med prefabrikerte komponenter er enkelt og sikkert, sparer tid og redu- serer kostnader.

4 Wieland GroupBuilding Installationgesis gesisPLAN EFA Elektro as Dine utfordringer er vårt ansvar •Programmet importerer AutoCAD-tegninger av rom og bygningselementer. •I samråd med kunden legges inn lamper, stikkontakter, persiennestyringer i virkelig 3D og med enkle museklikk forbindes elektriske laster med fordelerbokser og kabler. •Anbefalte kontaktstandarder sjekkes automatisk samtidig som programmet kontroller- er at installasjonen skjer i henhold til foreliggende nor- mer. •Overskridelse av normene angis automatisk med rød fargekode på aktuelle kabel- strekk og med tekst i en egen konfliktliste. •Parallelt med prosjekter- ingen produserer gesis® PLAN materialliste som angir bestillingsvolumer og detal- jer for gesis® produkter som lamper og installasjons- materiell levert av alterna- tive leverandører.

5 Wieland GroupBuilding Installationgesis gesisPLAN EFA Elektro as Dine utfordringer er vårt ansvar gesis® PLAN er i tråd med Wielands filosofi om hurtig, enkel og sikker elektrisk installasjon. Å ta i bruk pluggbar installasjon krever ingen forhåndskunnskaper. Veivisere leder brukeren gjennom de forskjellige skjermbildene. Du trenger bare en PC, en mus med scrollhjul og en kort introduksjon fra Wieland. EFA Elektro AS er Wielands hoveddistributør i Norge og autorisert for kursing og sertifisering av gesis®PLAN. Minimum 3 GHz1 GByte RAM 50 MByte ledig HDD3D grafikkort CD-ROMScrollmus

6 Wieland GroupBuilding Installationgesis gesisPLAN EFA Elektro as Dine utfordringer er vårt ansvar Lisensavtalen for gesisPLAN er knyttet til den person som har gjennomført lisensierings-kurset. Lisenshaver er personlig ansvar- lig for å holde EFA og Wieland oppdatert i forhold til egen e-mail adresse. EFA og Wieland forbeholder seg rett til å trekke tilbake avtalen, samt å avbryte automatisk opp- datering av lisens og program- mets funksjon, dersom vilkårene for fortsatt lisens ikke lenger er tilstede. Spesielt gjøres det oppmerksom på at det ikke er anledning til å konvertere produkter til produkter fra andre produsenter. Det er hel- ler ikke tillatt å gjøre program- varen tilgjengelig for andre per- soner enn de som fremgår av lisensavtalen. gesisPLAN er velegnet som del av byggets FDV-dokumentasjon. I den grad det er praktisk mulig sørger vi for at våre lisensierte kunder får tilgang til program- plattform som muliggjør lagring av byggrelaterte data for frem- tidig FDV.

7 Wieland GroupBuilding Installationgesis gesisPLAN EFA Elektro as Dine utfordringer er vårt ansvar Fra gulvplan... … via gesisPLAN...... til bestillingsunderlag / forspørsel / tilbud

8 Wieland GroupBuilding Installationgesis gesisPLAN EFA Elektro as Dine utfordringer er vårt ansvar Resultatet av å bruke pluggbar installasjon.... Pluggbar installasjon reduserer tid for montasje........med mer enn 70% Redusert installasjonstid reduserer de totale installasjonskostnadene....... med mer enn 30%

9 Wieland GroupBuilding Installationgesis gesisPLAN EFA Elektro as Dine utfordringer er vårt ansvar

10 Wieland GroupBuilding Installationgesis gesisPLAN EFA Elektro as Dine utfordringer er vårt ansvar

11 Wieland GroupBuilding Installationgesis gesisPLAN EFA Elektro as Dine utfordringer er vårt ansvar

12 Wieland GroupBuilding Installationgesis gesisPLAN EFA Elektro as Dine utfordringer er vårt ansvar

13 Wieland GroupBuilding Installationgesis gesisPLAN EFA Elektro as Dine utfordringer er vårt ansvar

14 Wieland GroupBuilding Installationgesis gesisPLAN EFA Elektro as Dine utfordringer er vårt ansvar

15 Wieland GroupBuilding Installationgesis gesisPLAN EFA Elektro as Dine utfordringer er vårt ansvar

16 Wieland GroupBuilding Installationgesis gesisPLAN EFA Elektro as Dine utfordringer er vårt ansvar

17 Wieland GroupBuilding Installationgesis gesisPLAN EFA Elektro as Dine utfordringer er vårt ansvar

18 Wieland GroupBuilding Installationgesis gesisPLAN EFA Elektro as Dine utfordringer er vårt ansvar

19 Wieland GroupBuilding Installationgesis gesisPLAN EFA Elektro as Dine utfordringer er vårt ansvar

20 Wieland GroupBuilding Installationgesis gesisPLAN EFA Elektro as Dine utfordringer er vårt ansvar I dette kurselementet har vi sett på hva gesisPLAN er og en del av de funksjoner som programmet omfatter. Etter pausen skal vi installere gesisPLAN på deres egne maskiner og begynne å bruke programmet.


Laste ned ppt "Wieland GroupBuilding Installationgesis gesisPLAN EFA Elektro as Dine utfordringer er vårt ansvar Grunnkurs gesisPLAN - Del 1 • 09:00 Presentasjon av gesisPLAN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google