Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Wieland GroupBuilding Installationgesis gesisPLAN EFA Elektro as Dine utfordringer er vårt ansvar Grunnkurs gesisPLAN - Del 4 • 09:00 Presentasjon av gesisPLAN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Wieland GroupBuilding Installationgesis gesisPLAN EFA Elektro as Dine utfordringer er vårt ansvar Grunnkurs gesisPLAN - Del 4 • 09:00 Presentasjon av gesisPLAN."— Utskrift av presentasjonen:

1 Wieland GroupBuilding Installationgesis gesisPLAN EFA Elektro as Dine utfordringer er vårt ansvar Grunnkurs gesisPLAN - Del 4 • 09:00 Presentasjon av gesisPLAN • 10:00 Installasjon, update, systemdata • 11:00 Menyer, bibliotek og funksjoner • 12:00 Lunsj • 12:45 Prosjektering i gesisPLAN • 13:45 Simulering av drift - FebDOC • 14:15 Oppsummering • 14:30 Sertifisering - test • 15:30 Evaluering - Avslutning • 16:00 Slutt

2 Wieland GroupBuilding Installationgesis gesisPLAN EFA Elektro as Dine utfordringer er vårt ansvar Prosjektstart Fyll ut opplysninger om kunde, kontaktperson, prosjektnavn- og -nummer og tekniske opplysninger om installasjonsh ø yder og rommenes beskaffenhet. Bruk 2D i prosjekteringsarbeidet Det er lettest - og du oppn å r best resultater - ved å jobbe i 2D. Det er imidlertid ikke noe i veien for at alt prosjekteringsarbeidet kan skje i 3D. Gjør fordel av å kopiere like deler av installasjonsområdet Grupper av komponenter og objekter kan merkes og kopieres p å samme m å te som du kjenner fra Windows Piler angir alltid hvilken vei str ø mmer beveger seg Pilene peker alltid fra str ø mkilden mot lastene Fra last til str ø mforsyning Kabler fester seg alltid f ø rst ved lasten og deretter til neste ledd i retning mot str ø mforsyningen Fargede kabler - når det er merket av for strømberegning Objekt med p å satt spenning (leverer ikke str ø m)  gr ø nn Objekt som leverer str ø m  gul Overbelastet kabel eller for liten sikring  r ø d Fargekodede objekter HUN-kj ø nn (og tilsvarende skrueforbindelser)  gul HAN-kj ø nn (og tilsvarende skrueforbindelser)  gr ø nn

3 Wieland GroupBuilding Installationgesis gesisPLAN EFA Elektro as Dine utfordringer er vårt ansvar Oftest starter vi prosjekteringen med å legge inn laster i henhold til konsulentens henvisninger. I dette tilfellet har vi valgt takmontert rørarmatur med 2 x 58W rør med T8 ballast. Amaturen har chassis- kontakter for tilførsel og viderekopling til neste armatur. Dernest legger vi inn en strømkilde som skal illudere uttak i tavle. Det røde feltet i strømkilden representerer sikringen. Det kan velges mellom ulike typer sikringer. Strømforsyningen er en viktig del når vi senere skal sjekke strømforholdene i installasjonen.

4 Wieland GroupBuilding Installationgesis gesisPLAN EFA Elektro as Dine utfordringer er vårt ansvar Kabel velges fra dette symbolet. Systemet velger automatisk pol-antall. Kabel festes først lengst fra strømkildes. Snap-funksjonen gjør at det fremkommer en blå vinkel når tilfredsstillende kontakt er etablert. Kabelen kan deretter føres direkte til strømforsyningen eller man kan tvinge frem forlegning ved å plassere og enkeltklikke inntil man til slutt plasserer kabelen på sikringen / strømforsyningen og dobbelklikker. Kontakt mellom armatur og strømforsyning er da etablert. Dersom man bommer og festpunkt vises dette ved at kabelen og kontakten "faller ned på gulvet". Dette synes tydelig når man velger visning i 3D. Man merker et objekt ved å klikke på det. Dersom flere koblede objekter merkes samtidig, kan man velge ut et enkelt objekt ved å holde CTRL nede samtidig som man peker på objektet og klikker. Når objektet er merket kan du høyreklikke og får da frem en liten meny. Samtidig ser du av objektet at rotasjonssynbolikken kommer frem. Sett klikkvinkel i meny-boksen (f.eks. 90 grader) og prøv å rotere objektet. Fordelere kan roteres i alle plan (dobbel klikkvinkel). Klikk på nytt på arbeidsflaten for å "umerke" objekter. Legg merke til at kabelforbindelsen følger med når du roterer objekter. Når objektet er merket kan du via dette symbolet endre egenskapene til objektet. Her kan du velge hvilket "lag" det skal ligge i, pol-antall, effekt, tilkopling, cos@, farge, etc.

5 Wieland GroupBuilding Installationgesis gesisPLAN EFA Elektro as Dine utfordringer er vårt ansvar Ved å merke et objekt, høyreklikke og velge kopier fra menyen kan man legge inn ønsket avtall like objekter. De egen- skapene som man har gitt objektet som blir kopiert blir replisert til de kopiene. Deretter kopler man strøm til objektene som vist i tidligere eksempel. Ved å slå på strømmen - symbolet nedenfor - styrer man strøm ut fra strømkilden og inn i kabelsystemet. Kablene skifter farge til gult som tegn på at det flyter strøm innenfor de grenseverdier som er tillatt. Når pilen føres over de ulike objektene popper det opp faktabokser som viser de elektriske forholdene i kabelen.

6 Wieland GroupBuilding Installationgesis gesisPLAN EFA Elektro as Dine utfordringer er vårt ansvar Vi ser her eksempler på installasjon med flatkabel og installasjon med rundkabel. Rundkabelinstallasjon er generelt billigere enn flatkabelinstallasjon. Flatkabel egner seg best i store og kombinerte løsninger med BUS-styring. Legg merke til at flatkabelen er 3-fas og at vi har full kontroll med hvilken fase hver lampekurs skal tilkoples.

7 Wieland GroupBuilding Installationgesis gesisPLAN EFA Elektro as Dine utfordringer er vårt ansvar Her viser vi samme installasjon i 3D og vi leg- ger merke til at vi har lagt inn BUS uttak på flatkabel- en og kablet denne over til den ene lampen. På lampen har vi satt inn et styringspunkt, - i dette til-fellet for EIB, og koplet disse sammen med en EIB- kabel. På samme måte kan vi BUS-styre objekter via LON, DSI, DALI, etc. Vi kan også benytte samme system for analog 1 - 10 V dimming. Speilbildet av lamp- ene på gulvover- flaten viser lampen- es relative plasser- ing i rommet i 3D. Denn funksjonen kan slås av dersom man ønsker det.

8 Wieland GroupBuilding Installationgesis gesisPLAN EFA Elektro as Dine utfordringer er vårt ansvar Her ser vi hvordan et 5-pol adapter påsatt flatkabel, tilkoples en fordeler av typen 5 inn til 5 ut med 2 faseuttak for hver av L1, L2 og L2 (TN-nett - 230/400V) I dette tilfeller er 2 lamper tilkoplet fase L1, 2 lamper er tilkoplet fase L2 og 2 lamper er tilkoplet fase L3. 5-pol uttaket på fordeleren kan f.eks. benyttes som strømmating til neste flatkabel via en HAN-HUN 5-pol skjøtekabel.

9 Wieland GroupBuilding Installationgesis gesisPLAN EFA Elektro as Dine utfordringer er vårt ansvar

10 Wieland GroupBuilding Installationgesis gesisPLAN EFA Elektro as Dine utfordringer er vårt ansvar

11 Wieland GroupBuilding Installationgesis gesisPLAN EFA Elektro as Dine utfordringer er vårt ansvar

12 Wieland GroupBuilding Installationgesis gesisPLAN EFA Elektro as Dine utfordringer er vårt ansvar

13 Wieland GroupBuilding Installationgesis gesisPLAN EFA Elektro as Dine utfordringer er vårt ansvar

14 Wieland GroupBuilding Installationgesis gesisPLAN EFA Elektro as Dine utfordringer er vårt ansvar

15 Wieland GroupBuilding Installationgesis gesisPLAN EFA Elektro as Dine utfordringer er vårt ansvar

16 Wieland GroupBuilding Installationgesis gesisPLAN EFA Elektro as Dine utfordringer er vårt ansvar

17 Wieland GroupBuilding Installationgesis gesisPLAN EFA Elektro as Dine utfordringer er vårt ansvar

18 Wieland GroupBuilding Installationgesis gesisPLAN EFA Elektro as Dine utfordringer er vårt ansvar

19 Wieland GroupBuilding Installationgesis gesisPLAN EFA Elektro as Dine utfordringer er vårt ansvar

20 Wieland GroupBuilding Installationgesis gesisPLAN EFA Elektro as Dine utfordringer er vårt ansvar Som dere ser er det enkelt – og morsomt – å prosjektere i 3D. At det også er meget nyttig blir bare mer og mer klart ettersom dere gjør bruk av slik programvare.


Laste ned ppt "Wieland GroupBuilding Installationgesis gesisPLAN EFA Elektro as Dine utfordringer er vårt ansvar Grunnkurs gesisPLAN - Del 4 • 09:00 Presentasjon av gesisPLAN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google