Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GodsFergen Konseptbeskrivelse versjon 1

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GodsFergen Konseptbeskrivelse versjon 1"— Utskrift av presentasjonen:

1 GodsFergen Konseptbeskrivelse versjon 1
Erik Johannessen – Eivind Dale – Jan Norbeck

2 Innhold Innledning Forretningsmodell Logistikkonsept Skipsløsning
Visjon og mål Oppsummering/Veien videre

3 Innhold Innledning Forretningsmodell Logistikkonsept Skipsløsning
Visjon og mål Oppsummering/Veien videre

4 Innledning Konseptet skal være: Bærekraftig og miljøvennlig
Lønnsomt og konkurransedyktig Samfunnsøkonomisk lønnsomt Utfordre dagens transport og logistikkstrukturer Skape grunnlag for revitalisering av norsk nærskipsfart

5 Rammebetingelser som fremmer sjøtransport
NTP (2014 – 2030) og Klimameldingen Styrket konkurranseevne for sjøtransport gjennom forskning og utvikling Redusere avstandskostnadene ved havnesamarbeid, godskonsentrasjon og intermodalitet Sikre god effektivitet og legge til rette for bedre avvikling av transportene gjennom tilskuddsordninger for investeringer i havner Legge til rette for overgang fra vei og sjø gjennom tiltak som stimulerer økt bruk av sjøveien

6 Konseptets 3- bærebjelker
Tilpasset Forretningsmodell Tilpasset og effektivt Logistikkonsept Tilpasset og effektivt Miljøskip

7 Innhold Innledning Forretningsmodell Logistikkonsept Skipsløsning
Visjon og mål Oppsummering/Veien videre

8 Forretningsmodell (i) Kundedrevet etter behov
Prisgunstig (30% lavere enn bilkostnaden pr enhet) Tillit gjennom punktlighet, leveransepresisjon, hyppighet, regelmessighet Miljøvennlig gjennom vesentlig reduksjon av utslipp og nye miljøkostnader Enkelhet gjennom gode og integrerte IKT-løsninger og funksjonalitet Tilgjengelighet så vel fysisk som logisk 24-7

9 Forretningsmodell (ii) a) Kundedrevet etter volum
Store godseiere med egen logistikk og transport Større speditører som opererer på vegne av mange kunder b) Kundedrevet etter sluttkundens behov Regelmessig transportbehov Særlig fokus på miljøvennlig transport Større fraktvolum og industrialisert logistikk Presisjonskritiske leveranser Behov for reservekapasitet Returlast av gods eller emballasje/søppel Både lavkost eller høy-kost varer, temperaturregulert gods eller tankrelatert gods med container chassis, der logistikkløsningen gir trygghet for leveransepresisjon, skaderisiko og sikkerhet, servicegrad til kundens kunder(fremskutt lager). Utenlandske agenter/speditører uten etablert nettverk i Norge Gode IKT-løsninger Ønske om tids-fleksibilitet

10 De fleste typer varer

11 Containere for alle typer last

12 Forretningsmodell (iii) Kundedrevet etter effektivitet
Godsterminal/lager til godsterminal/lager Havn til havn Effektiv kai- og havnelogistikk Fleksible løsninger for levering, henting, lagring Stordriftsfordeler Lavere kostnad og bedret lønnsomhet

13 Hovedverdikjeden

14 Innhold Innledning Forretningsmodell Logistikkonsept Skipsløsning
Visjon og mål Oppsummering/Veien videre

15 Overordnet produktbeskrivelse

16 GodsFergen versus dagens løsning
Blå: Dagens løsning, transport mellom speditørens terminaler med lastebil Rød: GodsFergen, flere tjenester kan tenkes Avsender Mottaker Terminal Bil Båt Kai

17 Destinasjoner og tider

18 Frekvens og rutetider Eksempel Medfører mellom 10 og 12 skip
Havn Ankomst Avgang Swinoujscie sø 10:00 sø 14:00 Malmø sø 22:00 ma 00:00 København ma 01:00 ma 03:00 Halmstad ma 07:00 ma 09:00 Gøteborg ma 14:00 ma 19:00 Fredrikstad ti 02:00 ti 04:00 Moss ti 06:00 ti 08:00 Oslo ti 10:00 ti 17:00 Larvik ti 21:00 ti 23:00 Grenland on 01:00 on 03:00 Kristiansand on 08:00 on 10:00 Stavanger on 18:00 on 22:00 Haugesund to 00:00 to 02:00 Bergen to 07:00 to 10:00 Ålesund to 21:00 fr 00:00 Molde fr 02:00 fr 04:00 Kristiansund fr 07:00 fr 09:00 Trondheim fr 15:00 fr 18:00 Eksempel Medfører mellom 10 og 12 skip i 24-7 trafikk

19 Nøkkeltall for GodsFergens basisløsning
Total skipskostnad pr rundtur Havneavgifter og håndteringskostnader i havn pr rundtur Administrative kostnader pr rundtur 85 000 Totale rundturskostnader Rundtursinntekter Margin 5,6 % Gjennomsnittlig kostnad pr lastenhet levert på terminal 3 700 Gjennomsnittlig kostnad pr ton-nautisk mil 0.90 Gjennomsnittlig kostnad pr ton-km 0.50 Gjennomsnittlige kostnad for lastenhet per km 6.90 Totalt antall lastenheter levert pr rundtur 850 Antall omløp av skipets last pr rundtur 8,9 Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse 68 % Gjennomsnittlig distanse pr lastenhet (km) 540 Antall dager pr rundtur 11,4 Totalt antall lastenheter levert pr år (12 skip) : (alle kostnadstall i NOK)

20 Nøkkeltall for GodsFergens basisløsning
Total skipskostnad pr rundtur Havneavgifter og håndteringskostnader i havn pr rundtur Administrative kostnader pr rundtur 85 000 Totale rundturskostnader Rundtursinntekter Margin 5,6 % Gjennomsnittlig kostnad pr lastenhet levert på terminal 3 700 Gjennomsnittlig kostnad pr ton-nautisk mil 0.90 Gjennomsnittlig kostnad pr ton-km 0.50 Gjennomsnittlige kostnad for lastenhet per km 6.90 Totalt antall lastenheter levert pr rundtur 850 Antall omløp av skipets last pr rundtur 8,9 Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse 68 % Gjennomsnittlig distanse pr lastenhet (km) 540 Antall dager pr rundtur 11,4 Totalt antall lastenheter levert pr år (12 skip) : (alle kostnadstall i NOK)

21 Nøkkeltall for GodsFergens basisløsning
Total skipskostnad pr rundtur Havneavgifter og håndteringskostnader i havn pr rundtur Administrative kostnader pr rundtur 85 000 Totale rundturskostnader Rundtursinntekter Margin 5,6 % Gjennomsnittlig kostnad pr lastenhet levert på terminal 3 700 Gjennomsnittlig kostnad pr ton-nautisk mil 0.90 Gjennomsnittlig kostnad pr ton-km 0.50 Gjennomsnittlige kostnad for lastenhet per km 6.90 Totalt antall lastenheter levert pr rundtur 850 Antall omløp av skipets last pr rundtur 8,9 Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse 68 % Gjennomsnittlig distanse pr lastenhet (km) 540 Antall dager pr rundtur 11,4 Totalt antall lastenheter levert pr år (12 skip) : (alle kostnadstall i NOK)

22 Nøkkeltall for GodsFergens basisløsning
Total skipskostnad pr rundtur Havneavgifter og håndteringskostnader i havn pr rundtur Administrative kostnader pr rundtur 85 000 Totale rundturskostnader Rundtursinntekter Margin 5,6 % Gjennomsnittlig kostnad pr lastenhet levert på terminal 3 700 Gjennomsnittlig kostnad pr ton-nautisk mil 0.90 Gjennomsnittlig kostnad pr ton-km 0.50 Gjennomsnittlige kostnad for lastenhet per km 6.90 Totalt antall lastenheter levert pr rundtur 850 Antall omløp av skipets last pr rundtur 8,9 Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse 68 % Gjennomsnittlig distanse pr lastenhet (km) 540 Antall dager pr rundtur 11,4 Totalt antall lastenheter levert pr år (12 skip) : (alle kostnadstall i NOK)

23 Andre forutsetninger i kalkulasjonene
Biltransport T2T: 20 NOK per km til destinasjon inklusive retur Utkjøring fra/til havn: 700 NOK + 20 NOK per km Kontroll mot TØI`s kostnadsmodell for trailertransport Innkjøpspris skip 134 MNOK Avskrivingstid 15 år, restverdi settes til 20% Rente/yield 8% Egne containere og chassis er ikke lagt inn Havnekost pr anløp NOK anløp pr skip/år

24 Lønnsomhet for GodsFergen

25 Priseksempler bil

26 Priseksempler GodsFergen

27 Prissammenligning pr. container/tur
Oslo Kristiansand Stavanger Haugesund Bergen Ålesund Kristiansund Trondheim Bil 4900 7900 6600 7100 8000 8400 GF 3700 5900 5000 5300 6000 6300 Residual -1200 -2000 -1600 -1800 -2100 Alle priser i NOK

28 Fremtidens kystterminal
Ubetjent Tilgang 24x7 Sikret I (nær) havn Med/nær godsterminaler

29 Effektiv havnedesign Effektiv drop and drag
Chassisbasert (egne eller kundens) Depot/lagerfasiliteter Forhåndsklarering av bil og sjåfør Alt. Ro/Lo

30 Innhold Innledning Forretningsmodell Logistikkonsept Skipsløsning
Visjon og mål Oppsummering/Veien videre

31 Skipsløsning Foreløpig basert oss på LoLo skip med kapasitet på
containere (40/45 fots) Utreder videre kombinerte skip Ro/Lo Skipsdesign for knop Maskinkonfigurasjon for optimal ytelse og utslipp Forankringsløsning basert på «grip-løsning» Effektive kranløsninger på skip med maksimal stabilitet

32 GA Plan - LoLo basisløsning (monohull)

33 Skrog

34 Maskinerisystemer og drivstoff
For basisløsningen er LNG valgt som drivstoff

35 Landstrøm og Batteri

36 Miljøutslipp GodsFergen har 30 % av utslippet til lastebil: GodsFergen (terminal-til-terminal): g/tonn-km Bil (Euroklasse 5, autodiesel, norske veier): 112 g/tonn-km En flåte med 12 skip som gjør 360 rundturer årlig, erstatter transporter med lastebil => tonn redusert utslipp av CO2-ekvivalenter (tilsvarende utslipp fra personbiler årlig)

37 Fart, ytelse og forbrukskurver
Servicehastighet på  knop – balansere krav til kort ledetid, lav kostnad og lave miljøutslipp til luft Høy pålitelighet – tilstrekkelig reservekapasitet til å ta inn forsinkelser og å holde ruten i dårlig vær God fleksibilitet og evne til å tilpasse seg ulike driftsprofiler – skipsdesign tilpasset fart i intervallet knop

38 Lasting og lossing

39 Automatiserte fortøyningsløsninger
Grip basert løsning Vakuum basert løsning

40 Innhold Innledning Forretningsmodell Logistikkonsept Skipsløsning
Visjon og mål Oppsummering/Veien videre

41 Visjon, forretningsidé og verdier
Sjøtransport er førstevalget for kostnadseffektiv godstransport mellom kystbyer. Forretningsidé For speditører og større vareeiere vil en daglig skipsrute langs kysten dekke deres behov for frekvent transport mellom godsterminaler i større byer med havn. En slik sjørute representerer et rimelig og miljøvennlig alternativ fremfor bil. Verdier Verdigrunnlaget til GodsFergen skal sikre tilfredse kunder og et langsiktig bærekraftig transportkonsept sjøveien. Respekt, Ansvarlig, Samhandling, Innovasjon og nyskapning

42 Mål med GodsFergen GodsFergen skal:
Utvikle og implementere et konsept for regulær kystnær godstransport som ivaretar behovet til speditører og store vareeiere og deres kunders behov for lønnsom langtransport med høy leveransekvalitet Være anerkjent for høy kompetanse og gode logistikkløsninger som dekker kundens logistikkbehov på en effektiv måte Levere en miljøvennlig løsning som gir signifikante miljøgevinster for brukerne og deres kunder Opereres på en enkel kostnadseffektiv måte med 24-7 tilgjengelighet og slik at kostnadseffektivitet og produktivitet stadig forbedres

43 Prosesser Booking Transport Fakturering Produkt og kundeservice
Produksjon og Transport Administrasjon

44 Eierskapsmodeller

45 Innhold Innledning Forretningsmodell Logistikkonsept Skipsløsning
Visjon og mål Oppsummering/Veien videre

46 Oppsummering GodsFergenkonseptet utviklet versjon 1
Forretningsmodell Logistikkonsept Skipsløsning Primære kunder er speditører/store vareeiere Dekker terminal-til-terminal evt. leverandør-til-lager Daglige avganger, høy punktlighet Pris % lavere enn bil, lønnsom drift Gir betydelig miljøeffekt i forhold til lastebil

47 Veien videre Testing av konseptet/dialog med kundegrupper:
Forretningsmessig bærekraft Mulige volum Videre utvikling/optimalisering av rutemønster Havnetilpasninger – muligheter og begrensninger Investeringscaset Kriterier for investering i nye skip Investering i containere, chassis, eurotraller, etc. Eiermodeller for operatørselskap IKT-integrering, etc. Offentlig engasjement

48 Takk for oppmerksomheten!

49 Største bilvolumer i dag
Inn og utgående 3-6 utenlandske 10-20 norske havner Dette er billast inn og ut av Oslo. Dette er bare norsk last.

50 Godsvolumer på lastebil i dag
13-15 million tonn/år Mer enn 200 km Mindre enn 25 km til havn Dette er volumet som går nær havn, det vil si mindre enn 25 km fra havn. De 55 pst som ligger nærme havn. Dette er last på bil som kunne vært på båt Alt går via Oslo, og ut og inn med bil i sthererneformasjon. Tomme: DE tar med seg industrilast for en «lavere rate» enn andre vegen. Ratene laveere på retur. 100 trailere/dag = 0,6 tonn/år


Laste ned ppt "GodsFergen Konseptbeskrivelse versjon 1"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google