Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PE-kurs Hamar 2009 Initialuke uke 20

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PE-kurs Hamar 2009 Initialuke uke 20"— Utskrift av presentasjonen:

1 PE-kurs Hamar 2009 Initialuke uke 20
Velkommen til Hamar og velkommen til Belgia. Noen av dere har allerede startet sin tjeneste i Belgia, fra 1 jan 09 mens andre først kommer fra 1 august 2009. Normalt kommer de fleste nye til kolonien mvf 1 aug hvert år. Presentere representantene fra støtteelementene.

2 Agenda Info fra Støtteelementet ved MMB
Støtteelementet – og hvem vi støtter MMBs Familiedirektiv - sponsor Visningsreise/mottak av nytt personell /etablering Leie av bolig i utlandet Flytteprosessen Oppgradering og bruk av Stedsspesifikk info Tilgjengelig utover dagen/kvelden Hovedhensikten med orienteringen og tilstedeværelsen fra støtteelementene er å gi familien en initiell rådgivning og støtte i forkant av beordringen og alle de praktiske og ikke like praktiske gjøremål som må/kan gjennomføres før avreise fra Norge og tidligere tjenestested. Trolig kan tjenestemannen lese seg til % av nødvendig informasjon gjennom våre NOSU.no sider og ved direkte henvendelse til Forsvarets personelltjenester eller det lokale støtteelementet. Men dette har man funnet ut ikke er en god helhet, verken for Forsvaret eller for den berørte familie. Benytt all erfaring som finnes tilgjengelig for deg og din familie her på Hamar. Her sitter personell i salen, som har vært i Belgia/Portugal eller andre steder tidligere. Her er fagpersonell tilgjengelig, for utdypende spørsmål, nå eller senere. Representantene fra støtteelementene vil være tilgjengelige fra nå og ut kursets varighet. Bruk oss, det er derfor vi er her!

3 Bolig-, HMS- og Familiekons
NPC Glons Portugal Sjef MMB Genlt Dalhaug Stsj / Deputy Kom Johannessen SO NATO HR Adj/Lederstøtte Maj Solli Sj P & Ø Maj Grantangen IMC/ICT Kaptlt Kvamsøe Lt Nesset (ICT) Forværelse Kons Jensen Øk ktr Kaptlt Indrefjord Sjt Hardersen Bolig-, HMS- og Familiekons Kons Hesla-Halvorsen SO Hær Oblt Karlsen SO Luft Oblt Hansen SO Sjø Komkapt Rykkje SO C3 Oblt Harvey SO C&RS Oblt Ihle SO EU Oblt Standahl NATEX/NC3A Sen Ing Halaas /8644 AGS Prosj Off NATEX NACMA Oblt Coldevin Feltprest Oblt Høidal Lokalisert ved SHAPE IMS Frankrike NMR/SHAPE NORDEL Forsvarets sine orienteringen – og nå min – må jo ha en organisasjons plansje. Dette viser avdelingen Militærmisjonen i Brussel i gule felt – vi sitter fysisk samlet på NATO HQ. De blå boksene indikerer hvilke andre avdelinger på NATO HQ, ellers i Belgia og andre land i europa som støtteelementet ved MMB supporter. Sjef MMB har egen stab og stabsavdeling. Støtteelementet består av fire mann: Leder, Ø-off, Ø-ass og Bolig-HMS-Familie konsulent. Disse fire sistnevnte vil alle ny tilbeordrede tjenestemenn ha mye kontakt med. Boli kons ved visning Ø-ktr for løpende månedlig støtte ifm lønn/refusjoner og annet.

4 Tjenestemenn støttet av MMB pr 2009
SHAPE (militært HQ) SHAPE ACO 47 NPC Glons 4 Vernepliktige 18 (12+6) NATO HQ (politisk HQ) MMB 19 IMS 16 NORDEL/FD 10 Portugal 9 Frankrike 5 (4+2) Totalt 128 tj menn/sivile/ vpl + familier Støtteelementets primæroppgave er å gi lik service fordelt på alle de tjenestemenn som tjenestegjør i Belgia, Frankrike og Portugal.

5 Mottak av nytt personell /Initialuke og visningsreise
Initialuke uke 9/20 Visningsreise primært i mai. Egen visningshelg på SHAPE, og første uka i mai eventuelt første uka i juni for personell i Portugal. For Brussel/Belgia gjelder 3 mnd oppsigelse, slik at ca 1 mai vet markedet (våre meglere) hva som er av tilgjengelighet pr 1 august. Sponsorfamilier tildeles nytt personell mai/juni. Velkomstmøte i 7 august 2009 på NATO HQ. Sett av hele dagen. Grunnen til at visningene foregår i mai/juni er tilgjengelig på markedet. I Belgia er det vanlig med 3 mnd oppsigelse. Slik at megler pr 1 mai, har en god indikasjon på jus/leiligheter som er tilgjengelig fra 1 aug eller noe tidligere. Sponsorer tildeles gjerne i perioden mai – aug, når hus/skolevalg er foretatt.

6 Helse/forsikring Europeisk helsetrygdekort – bestill eller ta med E-111 fra Norge Helseforsikring/sykehusforsikring – poc Gunvor (folketrygden/Euromut/Bupa) Andre private forsikringer som skade-/livsforsikring, reiseforsikring, innboforsikring, bilforsikring, rettshjelpforsikring etc- tenk gjennom egne behov Lovpålagt leietagers husforsikring i Belgia – denne dekker arbeidsgiver/lokal forvaltning. På velkomst informasjonen tidlig i aug vil tjenestemenn i Belgia få en mer inngående orientering om stedsspesifikke forsikringer. For portugal - settes det opp informasjonsmøter etter behov, normalt også ved mottak av nytt personell. Status i år: medfølgende ektefeller er nye.

7 Leie av bolig Valg av bolig – tjenestemannens ansvar
MMB skal godkjenne leiepris Et forhold mellom tjenestemann og huseier MMB støtter ifm visningsreise og etablering av leieforhold Tjenestemannen betaler selv sine husutgifter og MMB refunderer over lønn husrelaterte utgifter hjemlet i Særavtalen Leie av bolig er en sak mellom utleier og leietaker akkurat som i Norge. Støtteelementet er inne å støtte den initielle prosessen, men etter at kontrakten er signert er dette leietakers ansvar. Mer utfyllende og spesifikk informasjon vil også her komme på møte den 7 aug 09.

8 Valg av skole/boområde/bolig
Barns skolegang Kontakt med andre nordmenn Sentralt/landlig/tjenestetilbud Trafikk Avstand til arbeidsplass for tjenestemann Tilgjengelige boliger Skole for barna er et svært avgjørende valg for både barn og voksne og for at familien skal kunne få optimalt ut av sitt utenlandsopphold. Trivsel for barna overføres til de voksne.

9 Valg av skole 14 familier har valgt Scandinavian School of Brussels (SSB) 2 familier har barn på International School of Brussels (ISB) 1 familier på British School of Brussels (BSB) 3 familie St. Johns International School

10 Boområder Waterloo – er by ca 25 km fra NATO HQ – her bor 13 familier.
Overijse – et sted ca 15 km fra NATO HQ - her bor 4 familier. Brussel sentrumsnært - 5 tj menn, samt en del fra NORDEL. Andre populære boområder - Woluwe St Pierre/Krainem/Tervuren.

11 Kart Brussel

12 Boligutgifter - som dekkes
Husleie (iht sats) Strøm Gass Vann Olje Kommunale avgifter Tinglysningskostnader Erstatning for normal slitasje ved utflytting Felleskostnad leilighet. Vedl fyranlegg Vedl alarmanlegg Avgiftsbelagte søppelsekker Salt til vannmykningsanlegg Tabletter til septiktank  Tømming av septiktank Særavtalen har satt opp en del punkt som gir tjenestemannen anledning til å få refundert sine utgifter. Dette er svært bra. Baksiden av medaljen er at vi mvf 1 nov 08 skattelegges for fordelen av fri bolig i utlandet. Ta med kopi av skriv fra FD.

13 Boligutgifter – eget ansvar
Innboforsikring  Avkalkningsmiddel for vaskemaskin, oppvaskemaskin og sisterner Sikringer og lyspærer Sekker til hageavfall  Andre avfallssekker som ikke er avgiftsbelagte Alle kostnader forbundet med hagehold Dialog med huseier er alfa og omega…

14 Skatteinformasjon Skatt ifm inntekt – ordinær inntektsskatt for noen nasjonale stillinger. NATO st generelt unntatt komm/fylkes skatt Uavklart om mil arb t får unntak fra skatteloven§2-1 åttende ledd – Poc FST/PØS Skatt ifm fri bolig innført 1 nov 08 Skattelegging av bolig, når denne er leid ut og ikke benyttes av tj mannen eller hans familie. FST/FD jobber med fullgod kompensasjonen etter modell ”at personellet ikke skal bli skadelidende” Denne skatte informasjonen – vil ikke den enkelte merke så mye til – da skatt av fri bolig og skatt av elektronisk kommunikasjonsmidler telefon/internett allerede er innført og i rutine. Spesifikk info og skjema for utfylling kommer ved innklarering på avdelingen i august.

15 MMBs rolle i flytteprosessen
Tidsplan flytting skal via støtteelementet/MMB for godkjenning Innflyttingsdato må koordineres ift inninspeksjon Behov for overnatting på hotell Videresendes av støtteelementet til FLA Oppgjør av visningsreise og flyttereise/flytting gjøres opp med FLA Vi rådgir dere gjerne, men FLA har oppdatert sin flytteinformasjon på NOSU-sidene, så benytt disse. Ta eller direkte kontakt med oppgitt saksbehandler i FLA ved forespørsler. Støtteelementet er tilgjengelig for råd og veiledning – tidligere praksis osv.

16 Veien fram mot 1 august Søk info på www.nosu.no
Europeisk helsetrygdekort (internett) E-106 Husønsker Informasjonsskjema/forskudd Flytteplan Jeg vil stresse Søknad om medlemskap i folketrygden i annet europeisk land - E-106 skjema Skolevalg- før husvalg Bil - en privat sak. Her er det mange fallgruver Les NOSU-sidene. Prat med kollegaer, andre som har gjort valgene før deg.

17 Veien fram mot 1 august Vær ute i god tid (enkelte prosesser tar lang tid) Gjør gode valg/gjør valgene gode

18 Kontakt data MMB - Gunvor – tlf /mobil (bolig - forsikring) NORDEL - Gerd - se nosu.no eller spørsmål vedr reg av bil/innførsel av bil til Belgia - tlf IMS/NC3A – egen innklareringsprosedyre -

19 Spørsmål


Laste ned ppt "PE-kurs Hamar 2009 Initialuke uke 20"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google