Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PE-kurs Hamar 2009 Initialuke uke 20. Agenda  Info fra Støtteelementet ved MMB –Støtteelementet – og hvem vi støtter –MMBs Familiedirektiv - sponsor.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PE-kurs Hamar 2009 Initialuke uke 20. Agenda  Info fra Støtteelementet ved MMB –Støtteelementet – og hvem vi støtter –MMBs Familiedirektiv - sponsor."— Utskrift av presentasjonen:

1 PE-kurs Hamar 2009 Initialuke uke 20

2 Agenda  Info fra Støtteelementet ved MMB –Støtteelementet – og hvem vi støtter –MMBs Familiedirektiv - sponsor –Visningsreise/mottak av nytt personell /etablering –Leie av bolig i utlandet –Flytteprosessen –Oppgradering og bruk av www.nosu.nowww.nosu.no –Stedsspesifikk info  Tilgjengelig utover dagen/kvelden

3 Sjef MMB Genlt Dalhaug 02707-6350 Stsj / Deputy Kom Johannessen 02707-6352 SO NATO HR Adj/Lederstøtte Maj Solli 02707-6356 Sj P & Ø Maj Grantangen 02707-6355 IMC/ICT Kaptlt Kvamsøe 02707-6357 Lt Nesset (ICT) 02707-6383 Forværelse Kons Jensen 02707-6351 Øk ktr Kaptlt Indrefjord 02707-6386 Sjt Hardersen 02707-6387 Bolig-, HMS- og Familiekons Kons Hesla-Halvorsen 02707-6389 SO Hær Oblt Karlsen 02707-6353 SO Luft Oblt Hansen 02707-6354 SO Sjø Komkapt Rykkje 02707-6358 SO C3 Oblt Harvey 02707-6364 SO C&RS Oblt Ihle 02707-6360 SO EU Oblt Standahl 02707-6390 NATEX/NC3A Sen Ing Halaas 02707-6396/8644 AGS Prosj Off 02707-7977 NATEX NACMA Oblt Coldevin 02707-8550 Feltprest Oblt Høidal 06544-5699 Lokalisert ved SHAPE IMS NPC Glons NMR/SHAPE NORDEL Portugal Frankrike

4 Tjenestemenn støttet av MMB pr 2009 SHAPE (militært HQ) SHAPE ACO 47 NPC Glons4 Vernepliktige18 (12+6) NATO HQ (politisk HQ) MMB19 IMS16 NORDEL/FD10 Portugal 9 Frankrike 5 (4+2) Totalt 128 tj menn/sivile/ vpl + familier

5 Mottak av nytt personell /Initialuke og visningsreise  Initialuke uke 9/20  Visningsreise primært i mai. Egen visningshelg på SHAPE, og første uka i mai eventuelt første uka i juni for personell i Portugal. For Brussel/Belgia gjelder 3 mnd oppsigelse, slik at ca 1 mai vet markedet (våre meglere) hva som er av tilgjengelighet pr 1 august.  Sponsorfamilier tildeles nytt personell 2009- mai/juni.  Velkomstmøte i 7 august 2009 på NATO HQ. Sett av hele dagen.

6 Helse/forsikring  Europeisk helsetrygdekort – bestill eller ta med E-111 fra Norge  Helseforsikring/sykehusforsikring – poc Gunvor (folketrygden/Euromut/Bupa)  Andre private forsikringer som skade-/livsforsikring, reiseforsikring, innboforsikring, bilforsikring, rettshjelpforsikring etc- tenk gjennom egne behov  Lovpålagt leietagers husforsikring i Belgia – denne dekker arbeidsgiver/lokal forvaltning.

7 Leie av bolig  Valg av bolig – tjenestemannens ansvar  MMB skal godkjenne leiepris  Et forhold mellom tjenestemann og huseier  MMB støtter ifm visningsreise og etablering av leieforhold  Tjenestemannen betaler selv sine husutgifter og MMB refunderer over lønn husrelaterte utgifter hjemlet i Særavtalen

8 Valg av skole/boområde/bolig  Barns skolegang  Kontakt med andre nordmenn  Sentralt/landlig/tjenestetilbud  Trafikk  Avstand til arbeidsplass for tjenestemann  Tilgjengelige boliger

9 Valg av skole  14 familier har valgt Scandinavian School of Brussels (SSB)  2 familier har barn på International School of Brussels (ISB)  1 familier på British School of Brussels (BSB)  3 familie St. Johns International School

10 Boområder  Waterloo – er by ca 25 km fra NATO HQ – her bor 13 familier.  Overijse – et sted ca 15 km fra NATO HQ - her bor 4 familier.  Brussel sentrumsnært - 5 tj menn, samt en del fra NORDEL.  Andre populære boområder - Woluwe St Pierre/Krainem/Tervuren.

11 Kart Brussel

12 Boligutgifter - som dekkes  Husleie (iht sats)  Strøm  Gass  Vann  Olje  Kommunale avgifter  Tinglysningskostnader  Erstatning for normal slitasje ved utflytting  Felleskostnad leilighet.  Vedl fyranlegg  Vedl alarmanlegg  Avgiftsbelagte søppelsekker  Salt til vannmykningsanlegg  Tabletter til septiktank  Tømming av septiktank

13 Boligutgifter – eget ansvar  Innboforsikring  Avkalkningsmiddel for vaskemaskin, oppvaskemaskin og sisterner  Sikringer og lyspærer  Sekker til hageavfall  Andre avfallssekker som ikke er avgiftsbelagte  Alle kostnader forbundet med hagehold

14 Skatteinformasjon  Skatt ifm inntekt – ordinær inntektsskatt for noen nasjonale stillinger. NATO st generelt unntatt komm/fylkes skatt  Uavklart om mil arb t får unntak fra skatteloven§2-1 åttende ledd – Poc FST/PØS  Skatt ifm fri bolig innført 1 nov 08  Skattelegging av bolig, når denne er leid ut og ikke benyttes av tj mannen eller hans familie.  FST/FD jobber med fullgod kompensasjonen etter modell ”at personellet ikke skal bli skadelidende”

15 MMBs rolle i flytteprosessen  Tidsplan flytting skal via støtteelementet/MMB for godkjenning  Innflyttingsdato må koordineres ift inninspeksjon  Behov for overnatting på hotell -Videresendes av støtteelementet til FLA -Oppgjør av visningsreise og flyttereise/flytting gjøres opp med FLA

16 Veien fram mot 1 august  Søk info på www.nosu.nowww.nosu.no  Europeisk helsetrygdekort (internett)  E-106  Husønsker  Informasjonsskjema/forskudd  Flytteplan

17 Veien fram mot 1 august  Vær ute i god tid (enkelte prosesser tar lang tid)  Gjør gode valg/gjør valgene gode

18 Kontakt data  MMB - Gunvor – tlf +3227076389/mobil +32477530769 (bolig - forsikring)  NORDEL - Gerd - se nosu.no eller spørsmål vedr reg av bil/innførsel av bil til Belgia - tlf +3227076327  IMS/NC3A – egen innklareringsprosedyre -

19 Spørsmål


Laste ned ppt "PE-kurs Hamar 2009 Initialuke uke 20. Agenda  Info fra Støtteelementet ved MMB –Støtteelementet – og hvem vi støtter –MMBs Familiedirektiv - sponsor."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google