Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Felles INITIALUKEN 19-20 FEBRUAR 2004 OBLT KJELL SKAUGEN Sjef Nasjonalt felles støtteelement.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Felles INITIALUKEN 19-20 FEBRUAR 2004 OBLT KJELL SKAUGEN Sjef Nasjonalt felles støtteelement."— Utskrift av presentasjonen:

1 Felles INITIALUKEN 19-20 FEBRUAR 2004 OBLT KJELL SKAUGEN Sjef Nasjonalt felles støtteelement

2 Felles AGENDA  INNLEDNING  KORT OM UTVIKLING I NATO OG HQ  STØTTEELEMENTETS ORG OG OPPGAVER  STATUS 2004  WWW.NOSU.NOWWW.NOSU.NO  FLYTTING/BOLIGER/SKOLE  AVSLUTNING

3 Felles NTP Resultat ACO & NCSA OF – 449 OR – 485 SIV – 160 Sum - 1094 Allied Command Operations (SHAPE )Mons Lisboa JHQ Lisboa Napoli JFC HQ Napoli Brunssum JFC HQ Brunssum HEAD INTEL LIAISON Madrid CC Land HQ Madrid CC AIR HQ Izmir Ramstein CC Air HQ Ramstein Northwood CC Mar HQ Northwood CC Mar HQ Napoli Heidelberg CC HQ Land HQ Heidelberg OF – 437 OR – 522 SIV – 55 Sum - 1014 OF – 280 OR – 266 SIV – 33 Sum -579 OF – 147 OR – 81 SIV – 14 Sum - 242 OF – 438 OR – 390 SIV – 63 Sum - 888 OF – 239 OR – 269 SIV – 36 Sum - 544 OF –191 OR – 129 SIV – 13 Sum -333 OF – 127 OR – 71 SIV – 6 Sum - 204 OF – 239 OR – 275 SIV – 31 Sum - 545 J 5 DCOS OPS DCOS SPT J 3 DCOS OPS OF – 302 OR – 360 SIV – 33 Sum - 691 NL/NO IT/NO NO/US DA/NO NL/NO NMR = 8 (+1) NAEW FC = 4 NPC Glons = 4 (+1) NC3A = 1 EUMS = 1 Des 04 66 42 53 SUM (korrigert) ISCOMICELAND 4 1 3 2 23 13 1 15 20 JWC NCSA sect 5 95,515 110,5 + = (15) (8) (18) (5) (13) (3) (14) (1) (6) (4) (5) (2 OF/ 3 OR) (2) (6) (3) 20 ACO NCSA ANDRE

4 Felles Her er vi Avdelinger i området støttet av NSNO  JFC HQ BRUNSSUM (Brunssum)  NAEW&F E-3A Comp (Geilenkirchen)  1 (GENL) Corps (Münster)  ARRC (Rheindalen)  CIMIC GROUP NORTH (Budel)  NL Stabsskole (Delft)  FÜAK (Hamburg) Andre avdelinger  NATO HQ (Brussel)  ACO (Mons/SHAPE)  CCA HQ RAMSTEIN (Ramstein)  NAPOLI  ITALIA

5 Felles  Nye NATO –”out of area operations” (terrorbekjempelse) – større grad av deltakelse i skarpe operasjoner.  Krav til nasjoner representert ved HQ  100% ”fit for everywhere (+40C / - 20C)  Kun deployerbart personell  Personell (ikke nasjonale stillinger) i den operative kommandostruktur må påregne minimum en ”skarp” deployering ila beordringsperioden  NRF 1 og 2 – RHQ AFNORTH ”pilot HQ”  Initiell kapasitet fom 15 okt 2003  Beredskap 5 days ”Notice to move”  GE/NL CORPS  NRF BEREDSKAP FRA 1/1-05

6 Felles  Krav fra NATO deployerbart personell  Nasjonene tilbeordrer kun deployerbart personell  Medisinsk, fysisk, og psykisk ”skikket” ved tiltredelse  Grunnleggende mil ferdigheter (Skyting, førstehjelp, Mine awareness, NBC etc) tilfredstillende fra dag 1.  Vedlikehold av deployerbarhet er et nasjonalt ansvar  Nasjonene må derfor etablere et system for vedlikehold av ”deployerbarhet”  Medisinsk reklarering  Påfyll av vaksiner lokalt

7 Felles  Vedlikehold av Fysisk skikkethet (ukentlig tilbud)  Vedlikehold av skyteferdigheter (månedlig tilbud)  Årlig program for vedlikehold av grunnleggende mil ferdigheter  Stressmestring før, under og etter deployering  Medisinsk utklarering etter endt deployering (i Norge).  Oppdatering-/ vedlikehold av utlevert personlig bekledning og utrustning (PBU)  Vedlikehold av våpendepot  Hjemmestøtteordning ved deployering  etablering /vedlikehold

8 Felles  Konsekvenser for berørt personell  Tilstedeværelse / tilgjengelighet  ”On Call”  Begrenset bevegelsesfrihet for tjmenn m/familie (ferieavvikling)  Økt arbeidspress generelt  Forberede familien (beredskap ift familie)  Konsekvenser for støtteapparat / NSE  Behov for definisjon av ”kjerneoppgaver”  Nye oppgaver – endret fokus  Behovet for NSEs tilstedeværelse også ved satelittavdelinger er betydelig forsterket

9 Felles  Personellforv  Økonomi, budsjett, regnskap  Materiellforv  Boligadministrasjon  Samarbeid med øvrige nasjoner  Beredskap  Familiestøtte  SNR tilleggsoppgaver:  Eldste offiser, u/FSJ (Holde FSJ og FMIN informert)  Nasjonal foresatt  Kontaktperson Norge og “TJENESTEGJØRENDE AVDELING  Norsk representant i alle sammenhenger Nasjonalt ansvar

10 Felles STATUS STØTTEELEMENTET PRIORITERINGER  ALLE FORHOLD FORBUNDET MED DEPLOYERING  ADM STØTTE – KONSEKVENSER FIS/BASIS  KLARGJØRING AV ROLLER, ANSVAR OG MYNDIGHET

11 Felles

12 STATUS 2004  BEMANNING  STATUS DEPLOYERING  ØKONOMI

13 Felles Jens T Thorsen Senior National Representative Tj.sted: HQ Land South, Madrid Brigader (Hær) Jens Solvang Senior National Representative Tj.sted: CGN, BUDEL Oberstløytnant (Hær) Pål Smørås Senior National Representative Tj.sted: ARCC, Rheindalen Oberstløytnant (Hær) FD FSTTRADOK HST/SST/LST HSTY LIASON NL/TY FA/HAAG DE KOOY SKOLER AK/RSF

14 Felles Avdeling/tjenestestedOffisererSivileVervedeVPLSum JFC HQ Brunssum / NCSA Br19+26+1230 NAEW&CF E-3A Geilenkirchen22 1.(GE/NL) Corps, Münster11 HQ ARRC, Rheindalen44 NSNO Brunssum/Geilenkirchen3227 JFC HQ Napoli44 LCC Madrid44 CGN Budel, NL22 SCC Eindhoven11 Forsvarsattache den Haag112 Lynx simulator de Kooy, NL11 Führungsakademie, Hamburg33 Nederlandsk stabsskole, Delft33 Liaison hæren i Nederland6+17 Liaison tyske hærstab, Köln11 NATO Defence College, Roma11 NATO Undersea Research center, La Spezia11 Totalt90194104

15 Felles STATUS DEPLOYERING Oblt Jan Erik Thoresen15 januar – 13 juni 2004 Oblt Håkon Løken22 januar – 1 mai 2004 KK Terje Refsnes26 januar – 1 mai 2004 Oblt Petter Lindkvist20 januar – 24 februar 2004 KK Nils Gundersen 27 februar – 2 juni 2004 Maj Jostein Vien26 april – 4 august 2004 Oblt helge Kristensen26 april – 4 august 2004 Sjt Paul Henriksen13 mai – 14 august 2004 Oblt(m) Kjell Nord19 april – 21 juli 2004 Sjt Henning Øverli Tjenestereise Oblt(m) Geir Standahl27 juli – 27 oktober 2004 Ob (m) Petter Lindkvist 4 august – 17 des 2004 (IRAK) Ob Bjarne Nermo6 august – 13 februar 2005

16 Felles BUDSJETT 2005  FASTE KOSTNADER  STILLINGER IHHT GODKJENT PE  LØNN  FASTE TILLEGG  BOLIG  FLYTTING  DRIFTSTILSKUDD GE/NL CORPS OG ARCC (KALKAR?)  DRIFT AV NSNO  VERVING vs VERNEPLIKTIGE  KJØP AV TJENESTER

17 Felles BUDSJETT 2005  VARIABLE KOSTNADER  DEPLOYERINGSKOSTNADER  SUPPLERING AV ”UTSTYR”  REISE  ØVINGSTILLEGG  SKOLEUTGIFTER  ARBEIDSTID  REPRESENTASJON

18 Felles BUDSJETT 2005  FØLGENDE AVD ER BUDSJETTERT AV NSNO  JFC BRUNSSUM  NCSA  CGN  ARCC  GE/NL CORPS  NSNO  SCC ( FREM TIL 1/8-05)  NAEWF/E-3A GEILENKIRCHEN  ØVRIGE FORVENTES BUDSJETTERT AV OPPDRAGSGIVER (FD/GRENSTAB / TRADOK / FST)

19 Felles BUDSJETT 2005  STATUSRAMMEBUDSJETT  GEILENKIRCHEN 26,375 24,3  BRUNSSUM 70 70,1  ANTALL STILLINGER ER IHHT GODKJENT PE  ALL KJENT AKTIVITET ER BUDSJETTERT  ØVING I NORGE  NYTT ØVINGSMØNSTER I GEILENKIRCHEN  FOKUS PÅ AKTIVISERTBASERTE KOSTNADER  REISE  REPRESENTASJON

20 Felles ANSVAR-/ROLLER OG MYNDIGHET  SNR INNSTRUKSER  IKKE OPPDATERT  FORHOLDET TIL ”HOVEDFUNKSJON”  FORHOLDET TIL ØVRIGE SNRer  OPPDRAG OG RESSURSER FØLGES IKKE AD  SJEF STØTTEELEMENT  FORHOLDER SEG TIL 6 SNRer  OPPDRAG OG RESSURSER FØLGER IKKE SAMME STYRINGSLINJE  HVEM ER ”FORESATT” OG NEST HØYERE SJEF

21 Felles WWW.NOSU.NO  HJEMMESIDE SOM OMHANDLER STØTTE I UTLANDET  GIR MYE INFORMASJON  VIL BLI REDIGERT OG OPPDATERT ILA 1 KVARTAL 05  LINKER TIL AVTALEVERK, SKJEMAER ETC WWW.NOSU.NO

22 Felles FLYTTING/BOLIG  ERFARINGER MHT FLYTTE  POLICY MHT TILDELING AV HUS  AKTUELLE HUS-/LEILIGHETER PR I DAG  HUSVISNING  EVENTUELT

23 Felles ERFARINGER MHT FLYTTE  FORBEREDELSER FØR FLYTTING VIKTIG  KJENNSKAP TIL LAND-/KULTUR  MENTALT FORBEREDT IFT  SKIFTE AV MILJØ  OPPRIVING IFT ETABLERT NETTVERK  SPRÅK UTFORDRINGER  BYRÅKRATI  TJENESTEMANN-/KVINNE LANGE DAGER – KRAV MHT DEPLOYERING  BEGRENSET HJELP FOR BARN SOM FALLER UTENOM ”NORM” IFT SKOLEN 

24 Felles ERFARINGER MHT FLYTTE  FORBERED BARN IFT  ”RIVE OPP” FRA VENNER-/ NETTVERK FOR ØVRIG  NY SKOLE MED NYTT SPRÅK, ANDRE RUTINER, KRAV TIL PRESTASJON, LANGE DAGER  ETABLERING AV NETTVERK  DELTA OG VÆRE AKTIV I ”FELLESSKAPET”  VEDLIKEHOLD OG OPPRETTHOLD KONTAKT MED FAMILEIE OG VENNER  SENTRALT I EUROPA  MULIGHETENES ØYEBLIKK  ”PLEIE SEG SELV”

25 Felles Boligpolicy - Brunssum  Visningsreisen  NSNO arrangerer visninger  Forsvaret dekker NOK 4000 og 1 kost+natt for tjenestemann og evt. medfølgende partner  Husleiesatsene er basert på ”Særavtalens” arealnormer  Differensiert etter grad  Differensiert etter størrelse på familie  Mellom EUR 1564 og EUR 2239 per måned

26 Felles Boligpolicy - Brunssum  Momenter ved fordeling av bolig  Størrelse på familie  Pris på bolig  Gradsnivå  Kontrakten  NSNO skal godkjenne kontrakt før signering  Tjenestemann signerer kontrakten selv

27 Felles Hus i området Brunssum  11 tjenestemenn bosatt i området flytter hjem  8 aktuelle hus  3 uaktuelle pga salg, dårlig huseier eller andre momenter  I tillegg vil det komme noen nye hus gjennom IHO før sommeren  Flere leiligheter i Maastricht blir også ledig

28 Felles Hus i området Brunssum Totalt 8 aktuelle hus  Lindestraat 144  Koeweg 24  Douvenderweg 27  Willem II Laan 9  Zwarte Graaf 14  Martin Luther Kinglaan 133  Heerenweg 263A  Heggewikke 30 |----5 km----|

29 Felles Lindestraat 144 Hus fra 30-tallet av grei standard. Tre etasjer, kjeller og enorm hage. Ligger sentralt i Brunssum.  Stor tredelt stue med parkettgulv  Eldre kjøkken med spiserom  Bad i ”70-talls” stil  4 soverom pluss mye lagerplass

30 Felles Koeweg 24 Hus over to etasjer med hage og stor garasje. Ligger i stille boligstrøk i Landgraaf.  Stor åpen stue med fliser på gulvet  Kjøkken  2 bad, ett moderne og ett noe eldre  4 soverom pluss mye lagerplass

31 Felles Douvenderweg 27 Hus i landlige omgivelser i Oirsbeek. Nærmeste nabo er en hestefarm. Har ikke garasje.  Åpen stue med peis  Meget stort kjøkken med grei standard  Ett bad  4 ganske store soverom

32 Felles Willem II Laan 9 Hus sentralt i Landgraaf. Garasjen er ombygd til kjellerstue.  Stue med store vinduer mot hagen  Kjøkken med flislagt gulv  2 meget små bad, ett med dusj og ett med badekar  4 soverom

33 Felles Zwarte Graaf 14 Hus i Doenrade av grei standard. Huset ligger i ett barnevennlig boligstrøk og har hage og garasje.  Grei stue med flislagt gulv  Ganske stort kjøkken  Greit bad  4 soverom pluss kontor

34 Felles Martin Luther Kinglaan 133 Mindre hus i Hoensbroek. Huset går over to plan og har garasje, men ikke kjeller. Grei standard nede, noe lavere i andre etasje.  Stue med flislagt gulv  Kjøkken  Ett bad med dusj og badekar  4 soverom, ett større og tre mindre

35 Felles Heerenweg 263A Hus av god standard i Heerlen. Huset har to etasjer pluss underetasje med garasje. Hagen er ganske arbeidskrevende, og har ett badebasseng.  Stor, lys stue  Kjøkken av bra standard  Fint bad  3 soverom

36 Felles Heggewikke 30 Hus i Landgraaf med garasje og lettstelt hage. Huset har to etasjer og kjeller. Ligger i rolig og barnevennlig boligstrøk.  Liten stue, men TV-stue kommer i tillegg  Eldre og ikke så stort kjøkken  Bad av bra standard  4 soverom og bra med lagerplass

37 Felles Maastricht Flere familier, fortrinnsvis de uten barn i skolen, velger å bosette seg i Maastricht. Her er leiligheter med 2-3 soverom det mest aktuelle.  Maastricht har 122.000 innbyggere  Regionshovedstad og universitetsby  Grunnlagt av romerne, mye overlevende arkitektur fra middelalderen  Kjent som handleby (ca 500 butikker i sentrum)

38 Felles UTFORDRINGER  ENIGHET OM ”SERVICEGRAD” OG ”KJERNEOPPGAVER”  DEFINERE ROLLER- ANSVAR OG MYNDIGHET FOR  SNRer  ”DOBBELTHATTING”  SJEF STØTTEELEMENT  FORESATT vs nest NEST HØYERE SJEF  ELEVER-/LIASON  OPPDRAGSGIVER(E)  HVORDAN STYRE VIRKSOMHETEN  STYRINGSDOKUMENTER  RAPPORTERING

39 Felles AVSLUTNING AVSLUTNING   HVORDAN INFORMERE IFT ”EN HELT NY HVERDAG”  HVA INNEBÆRER ”NYE NATO” – ”GRIPBARHETEN”  NYE KONSEPTER – BLA LEDELSE AV OPERASJONER  GJENNOMGÅENDE FORSTÅELSE AV ”NY HVERDAG”  DEPLOYERBARHET  UTRUSTNING  HVORDAN MOTIVERE OG ”FORBEREDE” DEN ENKELTE OG FAMILIENE TIDSMESSIG RIKTIG IFT GJELDENDE UTVIKLING  FULL GJENNOMGANG, SYNKRONISERING OG VIDEREUTVIKLING AV GJELDENDE AVTALER GJENNOMGÅENDE I FMO  SÆRAVTALE vs UTENRIKSINNSTRUKSEN  BRUK AV ”ØUA” VED ØVING I NORGE  NIVÅFASTSETTING AV ”NYE NATO”  SNAREST AVKLARE ROLLER-/ ANSVAR OG MYNDIGHET GJENNOMGÅENDE MHT  FD/FST/FRA/FLA/……………………..  SNRer  SJEF STØTTEELEMENT

40 Felles AVSLUTNING  UTFORDRENDE TID FORAN DERE  BRUK TIDEN GODT MHT FORBEREDELSER  LES WWW.NOSU.NOWWW.NOSU.NO  KONTAKT OSS HVIS SPØRSMÅL LYKKE TIL !


Laste ned ppt "Felles INITIALUKEN 19-20 FEBRUAR 2004 OBLT KJELL SKAUGEN Sjef Nasjonalt felles støtteelement."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google