Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sjef Nasjonalt felles støtteelement

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sjef Nasjonalt felles støtteelement"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sjef Nasjonalt felles støtteelement
INITIALUKEN 19-20 FEBRUAR 2004 OBLT KJELL SKAUGEN Sjef Nasjonalt felles støtteelement

2 AGENDA INNLEDNING KORT OM UTVIKLING I NATO OG HQ
STØTTEELEMENTETS ORG OG OPPGAVER STATUS 2004 FLYTTING/BOLIGER/SKOLE AVSLUTNING

3 + = NTP Resultat ACO & NCSA 6 6 4 2 5 3 110,5 95,5 Allied Command
ANDRE (15) (8) Allied Command Operations (SHAPE) Mons OF – 449 OR – 485 SIV – 160 Sum NMR = 8 (+1) NAEW FC = 4 NPC Glons = 4 (+1) NC3A = 1 EUMS = 1 Des 04 23 4 20 HEAD INTEL LIAISON NL/NO J 5 NL/NO J 3 JHQ Lisboa JFC HQ Brunssum JFC HQ Napoli (18) (5) (6) (6) OF – 437 OR – 522 SIV – 55 Sum OF – 438 OR – 390 SIV – 63 Sum - 888 OF –191 OR – 129 SIV – 13 Sum -333 20 6 6 3 IT/NO DCOS OPS DA/NO DCOS SPT CC Air HQ Ramstein CC Land HQ Madrid CC Mar HQ Napoli (13) (3) (4) (2) OF – 280 OR – 266 SIV – 33 Sum -579 OF – 239 OR – 269 SIV – 36 Sum - 544 OF – 127 OR – 71 SIV – 6 Sum - 204 15 4 2 1 Norske posisjoner Alliert hovedkvarter på norsk jord Primært JFC, sekundært JFLCC, tertiært ”Center of Excellence”. Fallback CAOC. Ønsker nærmere analysene av antall JFCer med tanke på robusthet behov for forsterkinger rotasjon Kan Jåtta ha rollen som en JFC nukleær stab NO/US DCOS OPS CC Mar HQ Northwood CC HQ Land HQ Heidelberg CC AIR HQ Izmir (14) (1) OF – 147 OR – 81 SIV – 14 Sum - 242 (5) (3) 13 OF – 239 OR – 275 SIV – 31 Sum - 545 OF – 302 OR – 360 SIV – 33 Sum - 691 5 3 2 110,5 SUM (korrigert) + = ISCOMICELAND JWC NCSA sect 95,5 15 1 5 (2 OF/ 3 OR)

4 Her er vi Avdelinger i området støttet av NSNO Andre avdelinger
JFC HQ BRUNSSUM (Brunssum) NAEW&F E-3A Comp (Geilenkirchen) 1 (GENL) Corps (Münster) ARRC (Rheindalen) CIMIC GROUP NORTH (Budel) NL Stabsskole (Delft) FÜAK (Hamburg) Andre avdelinger NATO HQ (Brussel) ACO (Mons/SHAPE) CCA HQ RAMSTEIN (Ramstein) NAPOLI ITALIA

5 Krav til nasjoner representert ved HQ
Nye NATO –”out of area operations” (terrorbekjempelse) – større grad av deltakelse i skarpe operasjoner. Krav til nasjoner representert ved HQ 100% ”fit for everywhere (+40C / - 20C) Kun deployerbart personell Personell (ikke nasjonale stillinger) i den operative kommandostruktur må påregne minimum en ”skarp” deployering ila beordringsperioden NRF 1 og 2 – RHQ AFNORTH ”pilot HQ” Initiell kapasitet fom 15 okt 2003 Beredskap 5 days ”Notice to move” GE/NL CORPS NRF BEREDSKAP FRA 1/1-05

6 Krav fra NATO Nasjonene tilbeordrer kun deployerbart personell Medisinsk, fysisk, og psykisk ”skikket” ved tiltredelse Grunnleggende mil ferdigheter (Skyting, førstehjelp, Mine awareness, NBC etc) tilfredstillende fra dag 1. Vedlikehold av deployerbarhet er et nasjonalt ansvar Nasjonene må derfor etablere et system for vedlikehold av ”deployerbarhet” Medisinsk reklarering Påfyll av vaksiner lokalt

7 Stressmestring før, under og etter deployering
Vedlikehold av Fysisk skikkethet (ukentlig tilbud) Vedlikehold av skyteferdigheter (månedlig tilbud) Årlig program for vedlikehold av grunnleggende mil ferdigheter Stressmestring før, under og etter deployering Medisinsk utklarering etter endt deployering (i Norge). Oppdatering-/ vedlikehold av utlevert personlig bekledning og utrustning (PBU) Vedlikehold av våpendepot Hjemmestøtteordning ved deployering etablering /vedlikehold

8 Konsekvenser for berørt personell
Tilstedeværelse / tilgjengelighet ”On Call” Begrenset bevegelsesfrihet for tjmenn m/familie (ferieavvikling) Økt arbeidspress generelt Forberede familien (beredskap ift familie) Konsekvenser for støtteapparat / NSE Behov for definisjon av ”kjerneoppgaver” Nye oppgaver – endret fokus Behovet for NSEs tilstedeværelse også ved satelittavdelinger er betydelig forsterket

9 Nasjonalt ansvar Personellforv Økonomi, budsjett, regnskap
Materiellforv Boligadministrasjon Samarbeid med øvrige nasjoner Beredskap Familiestøtte SNR tilleggsoppgaver: Eldste offiser, u/FSJ (Holde FSJ og FMIN informert) Nasjonal foresatt Kontaktperson Norge og “TJENESTEGJØRENDE AVDELING Norsk representant i alle sammenhenger

10 STATUS STØTTEELEMENTET
PRIORITERINGER ALLE FORHOLD FORBUNDET MED DEPLOYERING ADM STØTTE – KONSEKVENSER FIS/BASIS KLARGJØRING AV ROLLER, ANSVAR OG MYNDIGHET

11

12 BEMANNING STATUS DEPLOYERING ØKONOMI

13 FD TRADOK FST HST/SST/LST HSTY FA/HAAG DE KOOY LIASON NL/TY
Jens T Thorsen Senior National Representative Tj.sted: HQ Land South, Madrid Brigader (Hær) Jens Solvang Senior National Representative Tj.sted: CGN, BUDEL Oberstløytnant (Hær) Pål Smørås Senior National Representative Tj.sted: ARCC, Rheindalen Oberstløytnant (Hær) FD TRADOK FST HST/SST/LST HSTY FA/HAAG LIASON NL/TY SKOLER DE KOOY AK/RSF

14 Avdeling/tjenestested
Offiserer Sivile Vervede VPL Sum JFC HQ Brunssum / NCSA Br 19+2 6+1 2 30 NAEW&CF E-3A Geilenkirchen 22 1.(GE/NL) Corps, Münster 11 HQ ARRC, Rheindalen 4 NSNO Brunssum/Geilenkirchen 3 7 JFC HQ Napoli LCC Madrid CGN Budel, NL SCC Eindhoven 1 Forsvarsattache den Haag Lynx simulator de Kooy, NL Führungsakademie, Hamburg Nederlandsk stabsskole, Delft Liaison hæren i Nederland Liaison tyske hærstab, Köln NATO Defence College, Roma NATO Undersea Research center, La Spezia Totalt 90 9 104

15 STATUS DEPLOYERING Oblt Jan Erik Thoresen 15 januar – 13 juni 2004
Oblt Håkon Løken 22 januar – 1 mai 2004 KK Terje Refsnes 26 januar – 1 mai 2004 Oblt Petter Lindkvist 20 januar – 24 februar 2004 KK Nils Gundersen 27 februar – 2 juni 2004 Maj Jostein Vien 26 april – 4 august 2004 Oblt helge Kristensen 26 april – 4 august 2004 Sjt Paul Henriksen 13 mai – 14 august 2004 Oblt(m) Kjell Nord 19 april – 21 juli 2004 Sjt Henning Øverli Tjenestereise Oblt(m) Geir Standahl 27 juli – 27 oktober 2004 Ob (m) Petter Lindkvist 4 august – 17 des 2004 (IRAK) Ob Bjarne Nermo 6 august – 13 februar 2005

16 BUDSJETT 2005 FASTE KOSTNADER STILLINGER IHHT GODKJENT PE FLYTTING
LØNN FASTE TILLEGG BOLIG FLYTTING DRIFTSTILSKUDD GE/NL CORPS OG ARCC (KALKAR?) DRIFT AV NSNO VERVING vs VERNEPLIKTIGE KJØP AV TJENESTER

17 BUDSJETT 2005 VARIABLE KOSTNADER DEPLOYERINGSKOSTNADER
SUPPLERING AV ”UTSTYR” REISE ØVINGSTILLEGG SKOLEUTGIFTER ARBEIDSTID REPRESENTASJON

18 BUDSJETT 2005 FØLGENDE AVD ER BUDSJETTERT AV NSNO
JFC BRUNSSUM NCSA CGN ARCC GE/NL CORPS NSNO SCC ( FREM TIL 1/8-05) NAEWF/E-3A GEILENKIRCHEN ØVRIGE FORVENTES BUDSJETTERT AV OPPDRAGSGIVER (FD/GRENSTAB / TRADOK / FST)

19 BUDSJETT 2005 STATUS RAMME BUDSJETT GEILENKIRCHEN 26,375 24,3
BRUNSSUM ,1 ANTALL STILLINGER ER IHHT GODKJENT PE ALL KJENT AKTIVITET ER BUDSJETTERT ØVING I NORGE NYTT ØVINGSMØNSTER I GEILENKIRCHEN FOKUS PÅ AKTIVISERTBASERTE KOSTNADER REISE REPRESENTASJON

20 ANSVAR-/ROLLER OG MYNDIGHET
SNR INNSTRUKSER IKKE OPPDATERT FORHOLDET TIL ”HOVEDFUNKSJON” FORHOLDET TIL ØVRIGE SNRer OPPDRAG OG RESSURSER FØLGES IKKE AD SJEF STØTTEELEMENT FORHOLDER SEG TIL 6 SNRer OPPDRAG OG RESSURSER FØLGER IKKE SAMME STYRINGSLINJE HVEM ER ”FORESATT” OG NEST HØYERE SJEF

21 WWW.NOSU.NO HJEMMESIDE SOM OMHANDLER STØTTE I UTLANDET
GIR MYE INFORMASJON VIL BLI REDIGERT OG OPPDATERT ILA 1 KVARTAL 05 LINKER TIL AVTALEVERK, SKJEMAER ETC

22 FLYTTING/BOLIG ERFARINGER MHT FLYTTE POLICY MHT TILDELING AV HUS
AKTUELLE HUS-/LEILIGHETER PR I DAG HUSVISNING EVENTUELT

23 ERFARINGER MHT FLYTTE FORBEREDELSER FØR FLYTTING VIKTIG
KJENNSKAP TIL LAND-/KULTUR MENTALT FORBEREDT IFT SKIFTE AV MILJØ OPPRIVING IFT ETABLERT NETTVERK SPRÅK UTFORDRINGER BYRÅKRATI TJENESTEMANN-/KVINNE LANGE DAGER – KRAV MHT DEPLOYERING BEGRENSET HJELP FOR BARN SOM FALLER UTENOM ”NORM” IFT SKOLEN

24 ERFARINGER MHT FLYTTE SENTRALT I EUROPA ETABLERING AV NETTVERK
FORBERED BARN IFT ”RIVE OPP” FRA VENNER-/ NETTVERK FOR ØVRIG NY SKOLE MED NYTT SPRÅK, ANDRE RUTINER, KRAV TIL PRESTASJON, LANGE DAGER ETABLERING AV NETTVERK DELTA OG VÆRE AKTIV I ”FELLESSKAPET” VEDLIKEHOLD OG OPPRETTHOLD KONTAKT MED FAMILEIE OG VENNER SENTRALT I EUROPA MULIGHETENES ØYEBLIKK ”PLEIE SEG SELV”

25 Boligpolicy - Brunssum
Visningsreisen NSNO arrangerer visninger Forsvaret dekker NOK 4000 og 1 kost+natt for tjenestemann og evt. medfølgende partner Husleiesatsene er basert på ”Særavtalens” arealnormer Differensiert etter grad Differensiert etter størrelse på familie Mellom EUR 1564 og EUR 2239 per måned

26 Boligpolicy - Brunssum
Momenter ved fordeling av bolig Størrelse på familie Pris på bolig Gradsnivå Kontrakten NSNO skal godkjenne kontrakt før signering Tjenestemann signerer kontrakten selv

27 Hus i området Brunssum 11 tjenestemenn bosatt i området flytter hjem
8 aktuelle hus 3 uaktuelle pga salg, dårlig huseier eller andre momenter I tillegg vil det komme noen nye hus gjennom IHO før sommeren Flere leiligheter i Maastricht blir også ledig

28 Hus i området Brunssum Totalt 8 aktuelle hus Lindestraat 144 Koeweg 24
Douvenderweg 27 Willem II Laan 9 Zwarte Graaf 14 Martin Luther Kinglaan 133 Heerenweg 263A Heggewikke 30 |----5 km----|

29 Lindestraat 144 Hus fra 30-tallet av grei standard. Tre etasjer, kjeller og enorm hage. Ligger sentralt i Brunssum. Stor tredelt stue med parkettgulv Eldre kjøkken med spiserom Bad i ”70-talls” stil 4 soverom pluss mye lagerplass

30 Koeweg 24 Hus over to etasjer med hage og stor garasje. Ligger i stille boligstrøk i Landgraaf. Stor åpen stue med fliser på gulvet Kjøkken 2 bad, ett moderne og ett noe eldre 4 soverom pluss mye lagerplass

31 Douvenderweg 27 Hus i landlige omgivelser i Oirsbeek Nærmeste nabo er en hestefarm. Har ikke garasje. Åpen stue med peis Meget stort kjøkken med grei standard Ett bad 4 ganske store soverom

32 Willem II Laan 9 Hus sentralt i Landgraaf. Garasjen er ombygd til kjellerstue. Stue med store vinduer mot hagen Kjøkken med flislagt gulv 2 meget små bad, ett med dusj og ett med badekar 4 soverom

33 Zwarte Graaf 14 Hus i Doenrade av grei standard. Huset ligger i ett barnevennlig boligstrøk og har hage og garasje. Grei stue med flislagt gulv Ganske stort kjøkken Greit bad 4 soverom pluss kontor

34 Martin Luther Kinglaan 133
Mindre hus i Hoensbroek. Huset går over to plan og har garasje, men ikke kjeller. Grei standard nede, noe lavere i andre etasje. Stue med flislagt gulv Kjøkken Ett bad med dusj og badekar 4 soverom, ett større og tre mindre

35 Heerenweg 263A Hus av god standard i Heerlen. Huset har to etasjer pluss underetasje med garasje. Hagen er ganske arbeidskrevende, og har ett badebasseng. Stor, lys stue Kjøkken av bra standard Fint bad 3 soverom

36 Heggewikke 30 Hus i Landgraaf med garasje og lettstelt hage. Huset har to etasjer og kjeller. Ligger i rolig og barnevennlig boligstrøk. Liten stue, men TV-stue kommer i tillegg Eldre og ikke så stort kjøkken Bad av bra standard 4 soverom og bra med lagerplass

37 Maastricht Flere familier, fortrinnsvis de uten barn i skolen, velger å bosette seg i Maastricht. Her er leiligheter med 2-3 soverom det mest aktuelle. Maastricht har innbyggere Regionshovedstad og universitetsby Grunnlagt av romerne, mye overlevende arkitektur fra middelalderen Kjent som handleby (ca 500 butikker i sentrum)

38 UTFORDRINGER ENIGHET OM ”SERVICEGRAD” OG ”KJERNEOPPGAVER”
DEFINERE ROLLER- ANSVAR OG MYNDIGHET FOR SNRer ”DOBBELTHATTING” SJEF STØTTEELEMENT FORESATT vs nest NEST HØYERE SJEF ELEVER-/LIASON OPPDRAGSGIVER(E) HVORDAN STYRE VIRKSOMHETEN STYRINGSDOKUMENTER RAPPORTERING

39 HVORDAN INFORMERE IFT ”EN HELT NY HVERDAG”
AVSLUTNING HVORDAN INFORMERE IFT ”EN HELT NY HVERDAG” HVA INNEBÆRER ”NYE NATO” – ”GRIPBARHETEN” NYE KONSEPTER – BLA LEDELSE AV OPERASJONER GJENNOMGÅENDE FORSTÅELSE AV ”NY HVERDAG” DEPLOYERBARHET UTRUSTNING HVORDAN MOTIVERE OG ”FORBEREDE” DEN ENKELTE OG FAMILIENE TIDSMESSIG RIKTIG IFT GJELDENDE UTVIKLING FULL GJENNOMGANG, SYNKRONISERING OG VIDEREUTVIKLING AV GJELDENDE AVTALER GJENNOMGÅENDE I FMO SÆRAVTALE vs UTENRIKSINNSTRUKSEN BRUK AV ”ØUA” VED ØVING I NORGE NIVÅFASTSETTING AV ”NYE NATO” SNAREST AVKLARE ROLLER-/ ANSVAR OG MYNDIGHET GJENNOMGÅENDE MHT FD/FST/FRA/FLA/…………………….. SNRer SJEF STØTTEELEMENT

40 AVSLUTNING LYKKE TIL ! UTFORDRENDE TID FORAN DERE
BRUK TIDEN GODT MHT FORBEREDELSER LES KONTAKT OSS HVIS SPØRSMÅL LYKKE TIL !


Laste ned ppt "Sjef Nasjonalt felles støtteelement"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google