Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Læreplanseminar KompetanseKriterierVurdering. Keiserens nye klær…. •1. Kompetansebasert reform – kompetansebasert vurdering •2. Det finnes noen store.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Læreplanseminar KompetanseKriterierVurdering. Keiserens nye klær…. •1. Kompetansebasert reform – kompetansebasert vurdering •2. Det finnes noen store."— Utskrift av presentasjonen:

1 Læreplanseminar KompetanseKriterierVurdering

2 Keiserens nye klær…. •1. Kompetansebasert reform – kompetansebasert vurdering •2. Det finnes noen store feller og noen enkle grep

3 Vurdering av kompetanse •1. Kompetansebasert reform – kompetansebasert vurdering” •Høy kompetanse på alle kompetansenivåer” – ”Erling Lars Dahle” •Hele vurderingskomplekset blir for omfattende å ta her… •Læreplanene angir kompetanse innenfor emner – men de angir ikke nivåer •Ett sentralt spørsmål vil da være; Hva må til for å få kompetanse som agronom/gartner?

4 Keiserens nye klær…. •2. Det finnes noen store feller og noen enkle grep •Er det forskjell på en kompetansebasert skole og en mål-styrt skole? –Har vi språk i skolen for å jobbe kompetansebasert? •Oppfordrer til å konsekvent velge ord og formuleringer som velger bort målstyrings- filosofien

5 Keiserens nye klær…. •Det heter ikke læringsmål lenger – det skulle ikke hete kompetansemål heller…Kompetanse er et godt nok ord i seg selv. •Det forenkler mye når vi spør om hva eleven kan – ikke i hvilken grad han har nådd et mål ( det blir alltid negativt for alle elever som ikke har nådd målet fullt ut)

6 Keiserens nye klær…. •Undervisningen bør hele tiden kontrolleres mot lærerens credo; Er denne aktiviteten egnet til å fremme og utvikle elevenes kompetanse innenfor rammene av læreplanen… •Når vi bruker kompetanse, aktivitet som fremmer kompetanse og tilsvarende ordbruk, tvinges vi over til et mer læringsfremmende språk. •Kan vi bruke Kompetansebeskrivelser i stedet for kompetansemål, er mye gjort….

7 Vurdering av kompetanse •Start drøftinger i gruppene om kriterier for bestått-kompetanse i lys av –Enkelt-kompetansebeskrivelser –Samlet kompetansebeskrivelse for hvert fag •Vurder behovet for videre prosesser for dette innad ved og mellom skolene •Vurder hvordan en kan trekk inn næringene i dette arbeidet (lokalt eller samordnet)


Laste ned ppt "Læreplanseminar KompetanseKriterierVurdering. Keiserens nye klær…. •1. Kompetansebasert reform – kompetansebasert vurdering •2. Det finnes noen store."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google