Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KIP – Aksjonsforsknings - konferanse 21. mai 2008 Pedagogiske verksteder kl. 12.30 – 14.30 Gruppe 3 Rom F106/107: Medier og kommunikasjon Service og samferdsel.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KIP – Aksjonsforsknings - konferanse 21. mai 2008 Pedagogiske verksteder kl. 12.30 – 14.30 Gruppe 3 Rom F106/107: Medier og kommunikasjon Service og samferdsel."— Utskrift av presentasjonen:

1 KIP – Aksjonsforsknings - konferanse 21. mai 2008 Pedagogiske verksteder kl. 12.30 – 14.30 Gruppe 3 Rom F106/107: Medier og kommunikasjon Service og samferdsel Design og håndverk Workshop på HiAk april 2008, Foto: Jorunn Dahlback

2 KIP AF Kompetanseutvikling og implementering av nye læreplaner Aksjonsforskningsgruppa Våre felles nøkkelbegreper: Mening Relevans Elevmedvirkning Workshop HiAk 2008, Foto: Jorunn Dahlback

3 Workshop på HiAk april 2008, foto: Jorunn Dahlback Presentasjoner (ca 10 min pr framlegg): Medier og kommunikasjon ved Trine Dahl Service og samferdsel ved Ragnvald Holst - Larsen Design og håndverk ved Gunn Rigmor Lehren

4 Spørsmål som innspill til diskusjonen i gruppa: 1.Tilpasset opplæring til individuelle behov - Hva savner vi og hva skal det legges mer vekt på? 2.Yrkesrelevans og mening i læreplanene? Hva savner vi og hva skal det legges mer vekt på? 3.Hvordan utvikler vi et bedre samspill mellom skole og yrke (virksomheter)? Hva savner vi og hva skal det legges mer vekt på

5 Oppsummering: Vi utformer sammen to skarpe forslag / spørsmål som skal stilles til debattpanelet Disse skrives på veggavis (flipover) Workshop HiAk 2008 Foto: Jorunn Dahlback

6 Analysemodell basert på didaktiske kategorier Læreforutsetninger (Kompetanse, interesser) Rammer og organisering Vurdering, kjennetegn og dokumentasjon Faglig innhold knyttet til emne og arbeidsprosess Læreprosessen arbeidsformer/ arbeidsoppgaver Kompetanse- og læringsmål Analyse av lærernes planlegging Analyse av elevenes arbeider Relevans Mening Demokratisk medvirkning Hvordan viser elevarbeidene at elevene har hatt mulighet / benyttet seg av f.eks. andre læringsarena som er yrkesrelevant? Hvordan viser elevarbeidene at arbeidsoppgavene / arbeidsformen er meningsfull og yrkesrelevant? Hvordan viser elevarbeidene at det faglige innholdet / kunnskapen som vektlegges er meningsfull og yrkesrelevant? Hvordan viser elevarbeidene at kjennetegnene er kjent for elevene, at vurderingen er en framovermelding / en del av læreprosessen i fht. yrkesrelevans? Hvordan viser elevarbeidene at deres læreforutsetninger, kompetanse og (yrkes)interesser er tatt hensyn til / ivaretatt? Hvordan viser elevarbeidene elevenes individuelle mål i fht mening og yrkesrelevans? © KIP DH team 2008

7 Forutsetninger Rammer Mål Innhold, Læreprosess/ Arbeidsmåter Vurdering Elevene gjør Eks elevens: Tilrettelegging Dokumentasjon, Oppgaver, Valg, Medvirkning Vurdering osv Læreren gjør Eks lærerens: Tilrettelegging, Dokumentasjon, Oppgaver, Valg, Vurdering osv Læringsarbeid Læringsresultat Didaktisk relasjonsmodell i læringsprosessen Modell: Grete Haaland Sund 2008

8 Workshop HiAk 2008 Foto: Jorunn Dahlback


Laste ned ppt "KIP – Aksjonsforsknings - konferanse 21. mai 2008 Pedagogiske verksteder kl. 12.30 – 14.30 Gruppe 3 Rom F106/107: Medier og kommunikasjon Service og samferdsel."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google