Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KIP – Aksjonsforsknings -konferanse 21. mai 2008

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KIP – Aksjonsforsknings -konferanse 21. mai 2008"— Utskrift av presentasjonen:

1 KIP – Aksjonsforsknings -konferanse 21. mai 2008
Pedagogiske verksteder kl – 14.30 Gruppe 3 Rom F106/107: Medier og kommunikasjon Service og samferdsel Design og håndverk Workshop på HiAk april 2008, Foto: Jorunn Dahlback

2 KIP AF Kompetanseutvikling og implementering av nye læreplaner Aksjonsforskningsgruppa
Våre felles nøkkelbegreper: Mening Relevans Elevmedvirkning Workshop HiAk 2008, Foto: Jorunn Dahlback

3 Presentasjoner (ca 10 min pr framlegg): Medier og kommunikasjon
ved Trine Dahl Service og samferdsel ved Ragnvald Holst - Larsen Design og håndverk ved Gunn Rigmor Lehren Workshop på HiAk april 2008, foto: Jorunn Dahlback

4 Spørsmål som innspill til diskusjonen i gruppa:
Tilpasset opplæring til individuelle behov - Hva savner vi og hva skal det legges mer vekt på? Yrkesrelevans og mening i læreplanene? Hva savner vi og hva skal det legges mer vekt på? Hvordan utvikler vi et bedre samspill mellom skole og yrke (virksomheter)? Hva savner vi og hva skal det legges mer vekt på

5 Oppsummering: Vi utformer sammen to skarpe forslag / spørsmål som skal stilles til debattpanelet Disse skrives på veggavis (flipover) Workshop HiAk 2008 Foto: Jorunn Dahlback

6 Analysemodell basert på didaktiske kategorier
Hvordan viser elevarbeidene at elevene har hatt mulighet / benyttet seg av f.eks. andre læringsarena som er yrkesrelevant? Hvordan viser elevarbeidene at arbeidsoppgavene / arbeidsformen er meningsfull og yrkesrelevant? Hvordan viser elevarbeidene at det faglige innholdet / kunnskapen som vektlegges er meningsfull og yrkesrelevant? Hvordan viser elevarbeidene at kjennetegnene er kjent for elevene, at vurderingen er en framovermelding / en del av læreprosessen i fht. yrkesrelevans? Hvordan viser elevarbeidene at deres læreforutsetninger, kompetanse og (yrkes)interesser er tatt hensyn til / ivaretatt? Hvordan viser elevarbeidene elevenes individuelle mål i fht mening og yrkesrelevans? Analyse av lærernes planlegging Analyse av elevenes arbeider Læreforutsetninger (Kompetanse, interesser) Vurdering, kjennetegn og dokumentasjon Rammer og organisering Relevans Mening Demokratisk medvirkning Faglig innhold knyttet til emne og arbeidsprosess Læreprosessen arbeidsformer/ arbeidsoppgaver Kompetanse- og læringsmål © KIP DH team 2008

7 Læringsarbeid Læringsresultat Forutsetninger Rammer Mål Innhold,
Læreprosess/ Arbeidsmåter Vurdering Elevene gjør Eks elevens: Tilrettelegging Dokumentasjon, Oppgaver, Valg, Medvirkning Vurdering osv Læreren gjør Eks lærerens: Tilrettelegging, Dokumentasjon, Oppgaver, Valg, Vurdering osv Didaktisk relasjonsmodell i læringsprosessen Modell: Grete Haaland Sund 2008 Læringsresultat

8 Workshop HiAk 2008 Foto: Jorunn Dahlback


Laste ned ppt "KIP – Aksjonsforsknings -konferanse 21. mai 2008"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google