Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barn og unges sosiale medier Se hverandre gjør en forskjell

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barn og unges sosiale medier Se hverandre gjør en forskjell"— Utskrift av presentasjonen:

1 Barn og unges sosiale medier Se hverandre gjør en forskjell
Anne Katrin Storsveen © 2014

2 Sosiale medier – hva er det?
Innholdet er laget av dem som besøker nettstedene Deler, kommenterer og utveksler informasjon og bilder Facebook, Instagram, YouTube, Kik, SnapChat, Skype, Spring.me (Formspring), Ask.fm,Vine, GoSupermodel, Moviestarplanet...

3 Norske barn på nett I Norge er cirka 98 prosent barn på nettet i en eller annen grad 55% av 9-16 åringene mener det er ting på nettet som plager barn på deres alder 4 av 10 elever sier at de aldri hadde lært om fornuftig bruk av medier og internett på skolen - men temaet er integrert i læreplanene

4 Kun 6 av 10 skoleelever får den opplæringen de har krav på i digital dømmekraft
Ikke oppfølging fra hverken skole eller foreldre - ikke samme forutsetning for å takle den digitale virkeligheten vi lever i nå

5 Frykt og bekymring hos barna
Vold nevnes oftest av 9-10 åringene Pornografi nevnes oftest av åringene Adferds- relaterte risiko slik som mobbing, trakassering og annen uønsket adferd øker fra 13 årsalderen

6 Grooming-barnelokking
En voksen lokker et barn til kontakt, med tanke på å gjøre overgrep Straffelovens § groomingparagrafen Grooming kommer av det engelske ordet «groom», som betyr å «forberede» eller «trene» Strafferammen for barnelokking er ett års fengsel

7 Deling av bilder

8 Foreldre kan ikke nettvett
Voksne deler barnas opp- og nedturer Mange barn dokumenteres offentlig - fra de er født og gjennom hele oppveksten Vokser opp og kan oppleve sitt privatliv krenket Foreldre kan ikke nettvett

9 Respekter barna Barn har rett på et privatliv
La barna selv få bestemme

10 Åndsverkloven § 45c Fotografi som avbilder en person, kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede Unntak: - Når avbildningen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet - Bildet viser forsamlinger, folketog i friluft eller hendelser som har allmenn interesse

11 Seksualiserte bilder av barn – Strl § 204
Etter norsk lov - blir alle seksualiserte bilder av barn under under 18 år sett på som misbruk av barn Strafferammen er fengsel inntil tre år, men lengre hvis det er del av organisert virksomhet

12 Digital mobbing

13 To former for mobbing Åpen mobbing Skjult mobbing

14 Hvem mobber? Positiv holdning til vold
Sterk trang til å dominere og undertrykke Hevder seg med makt og trusler Hissige og impulsive

15 Vanskelig for å følge regler Viser liten medfølelse
Flinke til å snakke seg ut av vanskelige situasjoner (Kilde:

16 Selvmord blant barn i Norge
Tall fra 2011: Like mange barn mellom 10 og 14 år dør av selvmord som av ulykker i Norge Mellom 0 og 7 barn mellom 10 og 16 år tar livet sitt hvert år. Landsbasis 2012: 17 selvmord blant unge under 18 år – yngste er 13 år (Kilde: Forsker /lege Anne Freuchen, Sørlandet Sykehus – Politiets registre)

17 Flere var i en konfliktsituasjon
Avskjedsbrev: Viktig å frikjenne foreldre – bevisste på at dette var deres eget valg Årsak: Vært i konflikter som vi voksne kaller bagateller – naskeri etc. Flere var i en konfliktsituasjon - konflikten ikke oppfattet som alvorlig av de voksne (Kilde: Forsker /lege Anne Freuchen, Sørlandet Sykehus)

18 Voksne må ta grep! Barn trenger voksne som: tør å se tør å stanse opp
ta det barn sier på alvor voksne som ikke bagatelliserer Barn trenger modige voksne! Voksne som har kunnskap om løsninger, og hvor de finnes

19 Gjerningspersonens alder
Den kriminelle lavalder i Norge er 15 år Hovedregel - foreldrene har hovedansvaret for å sette i verk tiltak overfor barn og unge som begår kriminelle handlinger

20 Barn under 15 år kan ikke pågripes eller varetektsfengsles
Kan etter politiloven § 8 bringes inn til politiet i inntil 4 timer

21 Alternativ straff for unge lovbrytere
Ungdomskontrakter (lovhjemlet i straffeloven § 53 nr. 2, og nr. 3 bokstav a-h og straffeprosessloven § 69) Ungdomskontraktens formål - forene kravene om allmennpreventive hensyn og de ulike individuelle behov

22 Anmeldelse av lovbrudd i skolesammenheng
Politiet oppfordrer skolene til å anmelde straffbare forhold Forebyggende politi får kunnskap Lovbrudd utenfor skolens område og/eller utenfor skoletiden anmeldes av skolen - når den straffbare handling har en tilknytning til skolen Skolen konfererer med elevens foresatte før forholdet anmeldes

23 Rektor skal anmelde til politiet
Lovbrudd håndteres som disiplinært problem og/eller reglementsbrudd. Vurdere iverksettelse av relevante hjelpetiltak Tiltak skal skje i samarbeid med foreldre/foresatte Melding til barnevernet foretas av skolens ledelse v/ rektor

24 Kilder Rundskriv nr. 2/2002 ”Bekymringsmelding til barnevernet”
Utdanningsetaten, Oslo Kommune - Rundskriv nr 6 – 2010 FNs konvensjon om barnets rettigheter Dubestemmer.no Datatilsynet.no Slettmeg.no Trygtnett.no Nettvett.no Kripos.no Ung.no


Laste ned ppt "Barn og unges sosiale medier Se hverandre gjør en forskjell"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google