Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IKT i musikk Skedsmo 20. mai 2010 Tonje Hilde Giæver

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IKT i musikk Skedsmo 20. mai 2010 Tonje Hilde Giæver"— Utskrift av presentasjonen:

1 IKT i musikk Skedsmo 20. mai 2010 Tonje Hilde Giæver
Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier Seksjon for digital kompetanse (memex.hio.no)

2 Tema for dagen JamStudio Opphavsrett Songsmith (?) PhotoStory
Nettressurser (Ulike avspillere for lyd)

3 JamStudio Enkelt, nettbasert program for enkel komponering 3 trinn:
Velg akkorder Velg instrumenter Spill av Tilpass lyden på instrumentene, tempo, volum Lag verse, bridge, chorus og bestem avspillingsrekkefølge

4 Songsmith Microsoftprodukt Gratis fullverdig prøveversjon på 6 timer
Genererer akkompagnement til innspilt vokal, basert på ulike musikksjangere (Motsatt av karaoke) Aktuelt i skolen?

5 Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven)
Regulerer opphavsretten ”Man skal ikke kunne frata noen æren for det verk de har skapt og man skal ikke kunne "tukle med" andres verk. Retten til å bli navngitt og til respekt for verket og dets opphavsmann utgjør de såkalte ideelle rettigheter.” (Olav Torvund)

6 Sentrale begreper Åndsverk; …litterære, vitenskapelige eller kunstneriske verk av enhver art og uansett uttrykksmåte og uttrykksform, så som… Opphavsmannen; den som skaper et åndsverk, har opphavsrett til verket Rettighetshaver: den som har rett til å framstille eksemplarer Eksemplarframstilling; Opphavsretten gir enerett til å råde over åndsverket ved å fremstille eksemplar av det og ved å gjøre det tilgjengelig for allmenheten

7 To hovedgrupper av rettigheter
Økonomiske rettigheter Eksemplarfremstilling Gjøre tilgjengelig for allmenheten Ideelle rettigheter Opphavsmannen har krav på å bli navngitt slik som god skikk tilsier. Verket skal ikke gjengis på en krenkende måte

8 Teknologien utfordrer opphavsretten
Reproduksjon og distribusjon Digital kopi er identisk med originalen Internett som distribusjonskanal Det grunnleggende behovet er ikke endret Olav Torvund

9 Spredning av eksemplar Visning Fremføring
Utlån, utleie Visning Offentlig uten tekniske hjelpemidler Fremføring Konserter, teater og ved bruk av tekniske hjelpemidler, f eks PowerPoint

10 Undervisning § 21 "Et utgitt verk kan fremføres offentlig ved gudstjeneste og undervisning. Har opphavsmannen overdratt eksemplar av et kunstverk eller et fotografisk verk, eller er slike verk offentliggjort, kan verket fremføres offentlig i forbindelse med undervisning.        Også ellers kan utgitt verk fremføres offentlig: a) ved tilstelninger der fremføring av åndsverk ikke er det vesentlige, såfremt tilhørerne eller tilskuerne har adgang uten betaling, og tilstelningen heller ikke indirekte finner sted i ervervsøyemed, b) ved ungdomsstevner som ikke arrangeres i ervervsøyemed.       

11 § 21 forts Denne paragraf gjelder ikke for filmverk, scenisk fremføring av sceneverk eller fremføring av databaser ved ervervsmessig undervisning. Paragrafen gir heller ikke rett til fremføring ved kringkasting."

12 Offentlighet og allmenhet
En visning eller fremføring innenfor det private området omfattes ikke av opphavsmannens enerett Grensen mellom det private og det offentlige er ikke enkel å trekke Forberedelse til undervisning, i undervisning, foreldremøte …

13 Eksemplarfremstilling til privat bruk
Det er lov å framstille eksemplarer til privat bruk Kopiering til privat bruk – et hull i beskyttelsen Familie – venner - kollegaer Forutsetter at det eksemplar man kopierer fra er lovlig fremstilt

14 Sitatretten § 22. Det er tillatt å sitere fra et offentliggjort verk i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger. I prinsippet kan alle slags verk siteres Sitatet må settes i en sammenheng og kilden må navngis

15 Offentliggjøring av bilder
” Etter åndsverkslovens § 45c er det i utgangspunktet forbud mot å publisere fotografi som avbilder en person, uten at det foreligger samtykke fra den avbildede. Fra denne hovedregelen gjelder en rekke unntak, jf. § 45c, første ledd bokstav a-e.”

16 Avtalelisenser Kopinor – fotokopiering BONO – billedkunst
Tono – musikk Gramo - produsenter og utøvende kunstnere Fono – norske plateprodusenter Norwaco - TV-programmer Egne skoleavtaler – etablert av flere forvaltningsorganer

17 Kopinor – Skoleavtalen – Digital bruk
Lagre elektronisk kopier av digitalt materiale Digitalisere trykt materiale og lagre det Fremføre på elektronisk tavle, projisere o.l. Gjøre materialet tilgjengelig i skolens interne, lukkede nettverk Ta utskrift på papir av digitale eksemplar Avtalen gir rett til digital kopiering av det samme som omfattes av den tidligere kopieringsavtalen. Som tidligere åpner avtalen ikke for kopiering av lyd og levende bilder eller datamaskinprogram.

18 Wikipedia Fri dokumentasjonslisens
Adgang til å kopiere og gjenbruke innholdet under samme dokumentasjonslisens og at Wikipedia krediteres/refereres Ikke tillatt å kopiere til kommersiell bruk

19 Creative commons Den som gjør verket tilgjengelig kan i kraft av sin opphavsrett sette vilkår for andres utnyttelse Graderte frie lisenser Eksempel

20 Photo Story Photo Story 3 for Windows er et program som gir en spennende fremvisning av digitale bilder Ved hjelp av funksjoner som gir bildene liv med blant annet bevegelse, musikk og tale har man mulighet for å lage en personlig bildehistorie som er morsom å dele med andre Gratis program, tilgjengelig på nettet (forutsatt Windows-plattform) Finnes som norsk versjon Eller man kan lage en historie sammen med en gruppe.

21 Arbeidsgangen i programmet
Start programmet Importer og ordne bildene Legg til en tittel/tekst på bildene – og eventuelle bilde effekter Gi bildene en lydkommentar (fortellerstemme) og tilpass bevegelsene Legge til bakgrunnsmusikk Musikk fra programmet Egne lydfiler Spor fra CD Lagre historien Prosjektfil eller fremvisningsfil

22 ”Katten” – av Olav H. Hauge
sit i tunet når du kjem. Snakk litt med katten. Det er han som er varast i garden.

23 Lagring av den ferdige videoen
Kvalitet på presentasjonsfilen velges etter som hva du skal benytte filen til. I wmv-format Windows Media Player for avspilling av videoen Kan lastes opp på YouTube - brennes på dvd Innstillinger – der kan du velge kvaliteten – men du kan også velge de ”automatiske”

24 Noen eksempler på pedagogiske muligheter
Tolke, bearbeide ulike musikksjangre Eksempel: Lage eventyr, presentere sanger, musikkstykker, dikt Gjenfortelle opplevelser Eksempel: Klasseturer Presentere et tema Eksempel: Forfattere, komponister, tidsepoker, fenomener Dokumentere aktiviteter Eksempel: Eksperimenter i naturfag, prosesser i estetiske fag, gitarkurs? Eksempel: Beskrive hendelser/konkreter -matlaging Dokumentere pedagogisk praksis

25 Ulike typer bildegrunnlag
Digitale bilder – fra digitalt kamera, web-kamera eller mobiltelefon – elevene tar bildene og lager historien omkring bildene. Scanne tegninger/gjenstander/dokumenter som elevene har tegnet/valgt ut – elevene beskriver tegningene/gjenstandene Importere tegninger som elevene tegner i tegneprogram (Paint) Kombinasjon – ta bilder av gjenstander som elevene har laget – overføre bildene til PC-en – Digital kunstutstilling? Kompetansemål etter 4. trinn – eksempel hentet fra norskfaget: Lage fortellinger ved å kombinere ord, lyd og bilde *NB Legg merke til begrepsbruk

26 Oppsummering av fordelene
Grunnleggende ferdigheter å kunne uttrykke seg muntlig Språkstimulering/Språkopplæring (to-språklig) å kunne uttrykke seg skriftlig å kunne bruke digital verktøy Kreativ behandling av bilder Enkelt å ta i bruk, lite tidkrevende å lære og å bruke Krever minimalt med utstyr: Datamaskin, programmet, høretelefon med mikrofon

27 Digitale læringsressurser
Noen portaler: Skolenettet (tjeneste fra udir) Moava.org (privat tjeneste) Lærebøkenes nettsteder JamStudio et eks på nettbasert program for enkel komposisjon Del og bruk - anbefales

28 Kopinor, interesseorganisasjon for rettighetshavere til åndsverk
Kopinor, interesseorganisasjon for rettighetshavere til åndsverk. På nettstedet finner du blant annet kopinor-avtalene: Norwaco, opphavsrettsorganisasjon om sekundær utnyttelse av lyd og levende bilder: TONO forvalter rettigheter for norske og utenlandske komponister, tekstforfattere og musikkforlag: Clara. nettsted om opphavsrett: Stortingsmelding 17 ( ) Eit informasjonssamfunn for alle: pdf-format: Nasjonalbibliotekets katalogtjeneste: Microsoft om opphavsrett for barn:

29 Opphavsrett, en introduksjon av Dr. juris Olav Torvund: http://www
Opphavsrett, en introduksjon av Dr.juris Olav Torvund: Mange interessante artikler finnes på Olav Torvund sine sider Jon Bing om opphavsrett: Eirik Newth om opphavsrett: Et sted med tips: Wikipedias offisielle retningslinjer for opphavsrett: Hva Wikipedia ikke er - flere offisielle retningslinjer: Creative Commons, side for gjenbruk av kreativt materiale: Steder med fri musikk: eller

30 Diverse kurs: Andre ressurser eks Gitar; http://onlinegitar.no/
Tromme; Andre ressurser eks Piano: Sangtekster og karoke f eks youtube Noter, notelære

31 Musikk på nettet iTunes - http://www.apple.com/no/itunes/
Wimp - Spotify -

32 Læreplan i musikk Å kunne bruke digitale verktøy i musikk dreier seg om utvikling av musikkteknologisk kompetanse knyttet både til lytting, musisering og komponering. I musikkfaget inngår blant annet bruk av opptaksutstyr og musikkprogram for å sette sammen og manipulere lyd til egne komposisjoner. I denne sammenheng inngår også kjennskap til kildekritikk og kunnskap om opphavsrett knyttet til slik bruk av musikk.

33 Takk for i dag!


Laste ned ppt "IKT i musikk Skedsmo 20. mai 2010 Tonje Hilde Giæver"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google