Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lyd, film og musikk på Internett Om deling av filer, kunnskap og lovligheten rundt det hele.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lyd, film og musikk på Internett Om deling av filer, kunnskap og lovligheten rundt det hele."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lyd, film og musikk på Internett Om deling av filer, kunnskap og lovligheten rundt det hele

2

3

4 Mål for undervisningen • Å få kjennskap til lovligheten rundt nedlasting og deling av opphavsrettslig beskyttet materiale • Å kjenne til kilder hvor elever i skoleverket kan laste ned innhold • Å kunne forstå hva elever snakker om når de nevner PirateBay, torrent, Spotify og Wimp

5

6 Hva vi gjennomgår og ikke Dette blir gjennomgått • Kort historikk rundt deling av filer over Internett • Nye og gamle prinsipper rundt fildeling • Lovligheten rundt fildeling • Parter i saken • Praktisk bruk og nedlasting – Musikk – Film – Annet Dette blir ikke gjennomgått • Historiske strømninger om kunnskapsfellesskap • Teknisk gjennomgang av hvordan fildelingssystemene fungerer • Grundige årsaksforklaringer til partenes forskjellige standpunkt

7 Begreper til modning • P2P: Peer to Peer • Fildeling • Streaming tjeneser: Wimp og Spotify • Napster, LimeWire, BitTorrent, BearShare • DVD-R, mp3, DivX • DRM • Piratkopiering

8 Tradisjonell (analog) formidling • Kunstner laget et åndsverk, publisert gjennom plateselskap, agent eller lignende • Forbruker kjøpte en kopi av åndsverket, for eksempel kassett, LP eller CD • Forbruker hadde egen fysisk kopi • Eventuell kopiering foregikk i liten skala – var avhengig av 1-til-1-kopiering mellom familie, venner etc.

9 Moderne (digital) formidling • Kunstner lager et åndsverk, publisert gjennom plateselskap, agent eller lignende • Forbruker kjøper en kopi av åndsverket • Forbruker besitter enten en digital eller fysisk kopi av originalen • Eventuell kopiering kan skje ved et par museklikk, og hele verden er like nært som familie og venner

10 Opphavsrettslige utfordringer • Tankelek: Hvis alle har tilgang til Internett, trenger kun en person kjøpe ett fysisk eksemplar som gjøres digitalt, og resten av verden kan motta det helt gratis • Mottrekk: Hvis opphavsrettslig side kan begrense bruken av digitale eksemplarer ved hjelp av elektroniske sperrer, vil situasjonen bli som den var.

11 Piratkopiering og fildeling • Eksempel: Ratatouille (utgitt 2007) • Pirataktører kopierer filmen fra en eller flere kilder, trykker opp omslag, pakker det så likt som originalen som mulig og tar seg betalt for produktet • Fildelere kopierer filmen enten fra kinolerret eller andre kilder, tilpasser den til digital distribusjon og tilgjengeliggjør den for nedlasting uten vederlagtilgjengeliggjør den for nedlasting

12 Hva sier Åndsverksloven? § 1. Den som skaper et åndsverk, har opphavsrett til verket. • Med åndsverk forståes i denne lov litterære, vitenskapelige eller kunstneriske verk av enhver art og uansett uttrykksmåte og uttrykksform, så som…

13 Hva er beskyttet under loven? • 4) musikkverk, med eller uten tekst • 5) filmverk • 6) fotografiske verk • 12) datamaskinprogrammer

14 Hva er opphavsrett? • § 2. Opphavsretten gir innen de grenser som er angitt i denne lov, enerett til å råde over åndsverket ved å fremstille varig eller midlertidig eksemplar av det og ved å gjøre det tilgjengelig for almenheten, i opprinnelig eller endret skikkelse, i oversettelse eller bearbeidelse, i annen litteratur- eller kunstart eller i annen teknikk. Kjetils utheving av tekst

15 Hvordan forholder vi oss til dette? • § 12. Når det ikke skjer i ervervsøyemed, kan enkelte eksemplar av et offentliggjort verk fremstilles til privat bruk. Slike eksemplar må ikke utnyttes i annet øyemed. utheving av tekst

16 Hvordan forholder vi oss til dette? • § 53a. Det er forbudt å omgå effektive tekniske beskyttelsessystemer som rettighetshaver eller den han har gitt samtykke benytter for å kontrollere eksemplarfremstilling eller tilgjengeliggjøring for allmennheten av et vernet verk. utheving av tekst

17

18

19 Hva er DRM? Digital Rights Management (DRM) eller Digital rettighetsadministrasjon (DRA) er en samlebetegnelse for ulike digitale teknologier som har som mål å administrere rettighetene til opphavsrettsbeskyttet informasjon.opphavsrettsbeskyttet DRM-systemer er mest kjent for at de vanligvis tvinger brukeren å følge de restriksjoner som følger det opphavsrettsbeskyttede materialet, ved å legge tekniske føringer på hvordan materialet kan benyttes. Eksempler på føringer kan være kopibeskyttelse eller -reduksjon, utskriftsperre eller -reduksjon og begrensninger i antall ganger man kan åpne/kjøre materialet. I tillegg bør/skal DRM-systemer inneholde en lisens som beskriver rettighetene som følger materialet, samt en beskyttelse av denne lisensen. Motstandere av DRM har foreslått å endre navnet til Digital Restrictions Managment (Digital restriksjonsadministrasjon), fordi de mener at DRM er mer knyttet opp mot restriksjoner enn rettigheter [1]. [1]

20 Fildeling før Napster ( )

21 Fildeling etter Napster ( )

22 Peer to Peer – P2P • Ingen sentral tjener hvor opphavsbeskyttede filer er lagret • Brukerne lagrer og deler filene de laster ned • BitTorrent er basert på opplasting under nedlasting • Enkelte tjenester påbyr opplasting for å kunne laste ned – Man deler opphavsrettsbeskyttet innhold

23 Programmer for fildeling • Vi kommer til å bruke: – BitTorrent – LimeWire – Songr • Utfordringer vi kan støte på: – Brannmurer som stanser trafikk – Falske filer – Pornografisk innhold

24 Streaming (media) Streaming er nedlasting ("en-til-en") av data, bilder eller lyd fra en sender til bare en mottaker (nedlaster). Det motsatte er kringkasting ("en-til-mange") hvor dataene distribueres fra en sender og mottas samtidig av mange mottakere. Med streaming kan man se eller høre innholdet når man selv vil, mens kringkasting foregår i sanntid. kringkastingsanntid

25 Programmer for Streaming • Vi kommer til å bruke: • Andre eksempler:

26 Linker • • • • • • • •

27 Opphavsrett: • https://docs.google.com/present/edit?id=0AW z87XOoWGXpZGZiOGRxajVfMjByNXg3bTZkaw https://docs.google.com/present/edit?id=0AW z87XOoWGXpZGZiOGRxajVfMjByNXg3bTZkaw

28


Laste ned ppt "Lyd, film og musikk på Internett Om deling av filer, kunnskap og lovligheten rundt det hele."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google