Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Semesterintroduksjon – våren 2013 Tonje Hilde Giæver og Louise Mifsud, 8. januar 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Semesterintroduksjon – våren 2013 Tonje Hilde Giæver og Louise Mifsud, 8. januar 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Semesterintroduksjon – våren 2013 Tonje Hilde Giæver og Louise Mifsud, 8. januar 2013

2 Fra studieplanen — Tre gjennomgående hovedområder: — Ferdighetsorienterte emner — Standardprogrammer, søk og publisering. — Praktisk utforsking, installasjon av utstyr, filbehandling — Pedagogisk bruk av informasjonsteknologi — Læringsteori, læreplaner, IKT og lærerrollen — Vurdering og utprøving av digitale læringsressurser — Undervisningsopplegg — Samfunnsfaglige emner — Teknologihistorie — Personvern, opphavsrett, arbeidsmiljø — Etiske og kulturelle problemstillinger, inkludert digital mobbing

3 Undervisningsplan

4 Arbeidskrav vårsemesteret — Ferdighetstest i regneark — Ferdighetstest i bildebehandling — Gjennomført praksisopplæring — Deltakelse i alle deler av arbeidet med fordypningsoppgaven

5 Avsluttende vurdering i vårsemesteret — 15 studiepoeng — individuell muntlig eksamen på inntil 45 minutter med — forberedelsestid på to virkedager — studenten forbereder en presentasjon av tildelt emne — i tillegg eksamineres studenten i et praktisk emne som tildeles ved trekking under muntlig eksamen — muntlig eksamen vurderes av intern og ekstern sensor

6 Generelle kommentarer - refleksjonsnotatet

7 Om refleksjonsnotatet — Referanser — Sitater — Drøfting — http://www.hioa.no/LSB/Oppgaveskriving/APA-stilen/ http://www.hioa.no/LSB/Oppgaveskriving/APA-stilen/

8 Referanser — http://www.hioa.no/LSB/Oppgaveskriving/APA-stilen/ http://www.hioa.no/LSB/Oppgaveskriving/APA-stilen/

9 Ordrette sitater — Direkte sitat «Digital kompetanse innebærer å kunne bruke digitale verktøy og ha en tilstrekkelig forståelse av teknologien til å kunne fungere i og påvirke samfunnet» (Bjarnø, Giæver, Johannesen & Øgrim 2009, s. 16) — Sekundære sitater/kilder «Kompentence er evnen og beredskapet til gennem handling….» (Hermann 2003, her i Erstad 2010, s. 95)

10 Drøfting «Digital kompetanse innebærer å kunne bruke digitale verktøy og ha en tilstrekkelig forståelse av teknologien til å kunne fungere i og påvirke samfunnet» (Bjarnø, Giæver, Johannes & Øgrim 2009, s. 16) Kompetanse betyr her… «bruk»… men ikke bare det «forståelse»… «fungere»… hva betyr fungere? Hva betyr påvirke? Hvis man setter opp flere sitater – hva er forskjellen mellom sitatene? Hvorfor akkurat dette sitatet? Hva vil du med det? Dette må skrives inn i teksten

11 Sammensatte tekster: Photo Story Tonje Hilde Giæver, Louise Mifsud

12 Hva er Photo Story? — Photo Story 3 for Windows (forutsetter Windows) er et program som gir en spennende fremvisning av digitale bilder. — Trinnvis — Ved hjelp av funksjoner som gir bildene liv med blant annet bevegelse, musikk og tale har man mulighet for å lage en personlig bildehistorie som er morsom å dele med andre. — Velg kvalitet på fremvisningsfilen (wmv-filen) — Gratis program — Norsk versjon

13 Bruk av bilder i ulike kontekster — Bruk av bilder i lek, læring og kreative aktiviteter — Gjenfortelle opplevelser — Bruk av bilder i læring — Eksempel: Beskrive hendelser/konkreter — Dokumentere pedagogisk praksis — Språkstimulering/Språkopplæring (to- språklig)

14 Bruk av PhotoStory — Læreren som lager en photostory: Som en ressurs til elevene — Elevene som lager en photostory:

15 Lage digital historier sammen med elevene — Sette sammen en rekke bilder – digitale bilder lastet inn på PC fra digitalt kamera (eller telefon), via kortleser – elevene tar bildene og forbereder/lager historien omkring bildene. — Skanne tegninger/gjenstander som elevene har tegnet/valgt ut – elevene beskriver tegningene/gjenstandene — Importere* tegninger som elevene tegner i tegneprogram (Paint) — Kombinasjon – ta bilder av gjenstander som barna har laget – overføre bildene til PC-en – Digital kunstutstilling?

16 Oppgave — Du skal lage en photostory som en ressurs til dine elever. — Bukkene bruse — Lag en mappe som heter «Photostory» i Documents — I Photostorymappen: lag en mappe som heter «bilder» — Lag en mappe som heter «lyd» — Lag en mappe som heter «ferdigvideo» — Lag en mappe som heter «prosjekt» — På nettet: Søk etter minst 4 bilder — Lagre de i mappen som heter «bilder»

17 Hente bilder Innstillinger for søk –Avansert søk –Bruksrettigheter Fritt tilgjengelig for bruk eller deling

18 Prosess — Hente inn bilder — (Organisere bildene i riktig rekkefølge) — Legge på tekst og eventuelle bilde-effekter — Legge på fortellerstemme og zoom- effekter — Legge på bakgrunnsmusikk — Musikk fra programmet — Egne lydfiler — Lagre prosjektfil/lagre videofil

19 Oppsummering av fordelene — Kreativ behandling av bilder — Enkel å ta i bruk = lavt brukergrensesnitt — Lite tidkrevende å lære og å bruke — Krever minimalt med utstyr: Pc med programmet, høretelefon med mikrofon — Man behøver ikke å redusere piksler – last inn bildene som de er — Gratis (men forutsetter Windows)

20 Noen eksempler på pedagogiske muligheter — Tolke, bearbeide ulike tekstsjangre — Eksempel: Lage eventyr, presentere sanger, dikt osv — Gjenfortelle opplevelser — Eksempel: Klasseturer — Presentere et tema — Eksempel: Forfattere, tidsepoker, fenomener osv — Dokumentere aktiviteter — Eksempel: Eksperimenter i naturfag, prosesser i estetiske fag — Eksempel: Beskrive hendelser/konkreter -matlaging — Dokumentere pedagogisk praksis

21 Laste ned programmet (på egen maskin) — Start en søkemotor — Skriv inn søkeordene photostory +last ned

22 Utfordringer — Tekniske – holde orden på filene: — Prosjektfilen: wp3 — Videofilen: wmv — Quality-settings – her velger du hvilken kvalitet du vil ha på presentasjonsfilen. Du velger kvalitet alt etter som hva du skal benytte filen til. — Sette inn i pedagogiske sammenheng

23 Digital historiefortelling — En egen sjanger, med gitte retningslinjer — Fortellingene skal være mellom tre til fem minutter, og bestå av 15 til 20 visuelle elementer. — 7 elementer: — Poeng – fortellerstemme – spenning – følelser – musikk - lyd og bilder - tempo — 7 steg: — Planleggingsfasen: skrive manuskriptet – planlegge prosjektet – juster manus — Produksjonsfasen: Legge inn bilder – spille inn fortellerstemme – legg til effekter og overganger – musikk og film — http://stud.hsh.no/arbeider/2007/Fortell/index.htm — http://www.storycenter.org/ — http://digitalstorytelling.coe.uh.edu/ http://digitalstorytelling.coe.uh.edu/

24 En arbeidsmåte for digital historiefortelling — Lag din historie Hva vil du oppnå med din historie? Skriv ned et manus. — Finne bilder Samle inn og velg ut de bildene som skal være med i filmen. — Lag et bildemanus Plasser alle bildene utover på et stort stykke papir og skriv tekst som skal høre til hvert bilde — Overfør alt til PC Skann bildene og overfør eventuelt alle digitale bilder/film til PC’en. — Spill inn tale Fortell din historie direkte inn på PCen — Grovrediger Plasser bildene på riktig sted i historien. — Finredigering Lag tekster, effekter og legg inn musikk dersom du ønsker det — Vis filmen Vil filmen eller send den på e-post – eller brenn på DVD/CD-rom.


Laste ned ppt "Semesterintroduksjon – våren 2013 Tonje Hilde Giæver og Louise Mifsud, 8. januar 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google