Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Semesterintroduksjon – våren 2013

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Semesterintroduksjon – våren 2013"— Utskrift av presentasjonen:

1 Semesterintroduksjon – våren 2013
Tonje Hilde Giæver og Louise Mifsud, 8. januar 2013

2 Fra studieplanen Tre gjennomgående hovedområder:
Ferdighetsorienterte emner Standardprogrammer, søk og publisering. Praktisk utforsking, installasjon av utstyr, filbehandling Pedagogisk bruk av informasjonsteknologi Læringsteori, læreplaner, IKT og lærerrollen Vurdering og utprøving av digitale læringsressurser Undervisningsopplegg Samfunnsfaglige emner Teknologihistorie Personvern, opphavsrett, arbeidsmiljø Etiske og kulturelle problemstillinger, inkludert digital mobbing

3 Undervisningsplan

4 Arbeidskrav vårsemesteret
Ferdighetstest i regneark Ferdighetstest i bildebehandling Gjennomført praksisopplæring Deltakelse i alle deler av arbeidet med fordypningsoppgaven

5 Avsluttende vurdering i vårsemesteret
15 studiepoeng individuell muntlig eksamen på inntil 45 minutter med forberedelsestid på to virkedager studenten forbereder en presentasjon av tildelt emne i tillegg eksamineres studenten i et praktisk emne som tildeles ved trekking under muntlig eksamen muntlig eksamen vurderes av intern og ekstern sensor

6 Generelle kommentarer - refleksjonsnotatet

7 Om refleksjonsnotatet
Referanser Sitater Drøfting

8 Referanser http://www.hioa.no/LSB/Oppgaveskriving/APA-stilen/
Gå gjennom noen av sidene

9 Ordrette sitater Direkte sitat Sekundære sitater/kilder
«Digital kompetanse innebærer å kunne bruke digitale verktøy og ha en tilstrekkelig forståelse av teknologien til å kunne fungere i og påvirke samfunnet» (Bjarnø, Giæver, Johannesen & Øgrim 2009, s. 16) Sekundære sitater/kilder «Kompentence er evnen og beredskapet til gennem handling….» (Hermann 2003, her i Erstad 2010, s. 95)

10 Drøfting «Digital kompetanse innebærer å kunne bruke digitale verktøy og ha en tilstrekkelig forståelse av teknologien til å kunne fungere i og påvirke samfunnet» (Bjarnø, Giæver, Johannes & Øgrim 2009, s. 16) Kompetanse betyr her… «bruk»… men ikke bare det «forståelse»… «fungere»… hva betyr fungere? Hva betyr påvirke? Hvis man setter opp flere sitater – hva er forskjellen mellom sitatene? Hvorfor akkurat dette sitatet? Hva vil du med det? Dette må skrives inn i teksten

11 Sammensatte tekster: Photo Story
Tonje Hilde Giæver, Louise Mifsud

12 Hva er Photo Story? Photo Story 3 for Windows (forutsetter Windows) er et program som gir en spennende fremvisning av digitale bilder. Trinnvis Ved hjelp av funksjoner som gir bildene liv med blant annet bevegelse, musikk og tale har man mulighet for å lage en personlig bildehistorie som er morsom å dele med andre. Velg kvalitet på fremvisningsfilen (wmv-filen) Gratis program Norsk versjon Eller man kan lage en historie sammen med en gruppe.

13 Bruk av bilder i ulike kontekster
Bruk av bilder i lek, læring og kreative aktiviteter Gjenfortelle opplevelser Bruk av bilder i læring Eksempel: Beskrive hendelser/konkreter Dokumentere pedagogisk praksis Språkstimulering/Språkopplæring (to-språklig) Kompetansemål etter 4. trinn – eksempel hentet fra norskfaget: Lage fortellinger ved å kombinere ord, lyd og bilde

14 Bruk av PhotoStory Læreren som lager en photostory: Som en ressurs til elevene Elevene som lager en photostory:

15 Lage digital historier sammen med elevene
Sette sammen en rekke bilder – digitale bilder lastet inn på PC fra digitalt kamera (eller telefon), via kortleser – elevene tar bildene og forbereder/lager historien omkring bildene. Skanne tegninger/gjenstander som elevene har tegnet/valgt ut – elevene beskriver tegningene/gjenstandene Importere* tegninger som elevene tegner i tegneprogram (Paint) Kombinasjon – ta bilder av gjenstander som barna har laget – overføre bildene til PC-en – Digital kunstutstilling?

16 Oppgave Du skal lage en photostory som en ressurs til dine elever.
Bukkene bruse Lag en mappe som heter «Photostory» i Documents I Photostorymappen: lag en mappe som heter «bilder» Lag en mappe som heter «lyd» Lag en mappe som heter «ferdigvideo» Lag en mappe som heter «prosjekt» På nettet: Søk etter minst 4 bilder Lagre de i mappen som heter «bilder» Hva trenger vi av bilder?

17 Hente bilder Innstillinger for søk Avansert søk Bruksrettigheter
Fritt tilgjengelig for bruk eller deling

18 Prosess Hente inn bilder (Organisere bildene i riktig rekkefølge)
Legge på tekst og eventuelle bilde-effekter Legge på fortellerstemme og zoom-effekter Legge på bakgrunnsmusikk Musikk fra programmet Egne lydfiler Lagre prosjektfil/lagre videofil Planlegg bildene

19 Oppsummering av fordelene
Kreativ behandling av bilder Enkel å ta i bruk = lavt brukergrensesnitt Lite tidkrevende å lære og å bruke Krever minimalt med utstyr: Pc med programmet, høretelefon med mikrofon Man behøver ikke å redusere piksler – last inn bildene som de er Gratis (men forutsetter Windows)

20 Noen eksempler på pedagogiske muligheter
Tolke, bearbeide ulike tekstsjangre Eksempel: Lage eventyr, presentere sanger, dikt osv Gjenfortelle opplevelser Eksempel: Klasseturer Presentere et tema Eksempel: Forfattere, tidsepoker, fenomener osv Dokumentere aktiviteter Eksempel: Eksperimenter i naturfag, prosesser i estetiske fag Eksempel: Beskrive hendelser/konkreter -matlaging Dokumentere pedagogisk praksis Kompetansemål etter 4. trinn – eksempel hentet fra norskfaget: Lage fortellinger ved å kombinere ord, lyd og bilde

21 Laste ned programmet (på egen maskin)
Start en søkemotor Skriv inn søkeordene photostory +last ned

22 Utfordringer Tekniske – holde orden på filene:
Prosjektfilen: wp3 Videofilen: wmv Quality-settings – her velger du hvilken kvalitet du vil ha på presentasjonsfilen. Du velger kvalitet alt etter som hva du skal benytte filen til. Sette inn i pedagogiske sammenheng

23 Digital historiefortelling
En egen sjanger, med gitte retningslinjer Fortellingene skal være mellom tre til fem minutter, og bestå av 15 til 20 visuelle elementer. 7 elementer: Poeng – fortellerstemme – spenning – følelser – musikk - lyd og bilder - tempo 7 steg: Planleggingsfasen: skrive manuskriptet – planlegge prosjektet – juster manus Produksjonsfasen: Legge inn bilder – spille inn fortellerstemme – legg til effekter og overganger – musikk og film

24 En arbeidsmåte for digital historiefortelling
Lag din historie Hva vil du oppnå med din historie? Skriv ned et manus. Finne bilder Samle inn og velg ut de bildene som skal være med i filmen. Lag et bildemanus Plasser alle bildene utover på et stort stykke papir og skriv tekst som skal høre til hvert bilde Overfør alt til PC Skann bildene og overfør eventuelt alle digitale bilder/film til PC’en. Spill inn tale Fortell din historie direkte inn på PCen Grovrediger Plasser bildene på riktig sted i historien. Finredigering Lag tekster, effekter og legg inn musikk dersom du ønsker det Vis filmen Vil filmen eller send den på e-post – eller brenn på DVD/CD-rom.


Laste ned ppt "Semesterintroduksjon – våren 2013"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google