Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sammensatte tekster i norsk! Praktisk gjennomgang av ulike verktøy for å lage digitale sammensatte tekster Nils Ole Nilsen Programansvarlig LUKK - Høgskolen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sammensatte tekster i norsk! Praktisk gjennomgang av ulike verktøy for å lage digitale sammensatte tekster Nils Ole Nilsen Programansvarlig LUKK - Høgskolen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sammensatte tekster i norsk! Praktisk gjennomgang av ulike verktøy for å lage digitale sammensatte tekster Nils Ole Nilsen Programansvarlig LUKK - Høgskolen i Bodø

2 Verktøy-kurs •Praktisk gjennomgang av ulike verktøy for å lage digitale sammensatte tekster Innhold: •Sammensatte tekster i Kunnskapsløftet •Praktisk arbeid med sammensatte tekster •Bilder i Word •Moviemaker, demonstrasjon av sentrale funksjoner •Kort om digital historiefortelling •Utfordringer ved vurdering av sammensatte tekster

3 Hva er sammensatte tekster? •Multimodale tekster – vår tids kommunikasjonsform? •Utvidet tekstbegrep: Skrift, lyd, bilde og film •Lav brukerterskel og tilgjengelig teknologi: datamaskin, mobiltelefon, webkamera, mikrofon, høyttaler •Eksempler: bildebøker, tegneserier, aviser, reklame, nettsider, sangtekster, film og teater.

4 Sammensatte tekster i Kunnskapsløftet •Hovedområde i norsk - Sammensatte tekster •Hovedområdet sammensatte tekster viser til et utvidet tekstbegrep der tekst kan være satt sammen av skrift, lyd og bilder i et samlet uttrykk. Det innebærer arbeid med tekster som bildebøker, tegneserier, aviser, reklame, nettsider, sangtekster, film og teater. Hovedområdet omfatter både elevens egen tekstproduksjon og opplevelse, kritisk vurdering og analyse av sammensatte tekster. Å kunne lese en sammensatt tekst dreier seg om å finne mening i helheten av ulike uttrykksformer i teksten.

5 Bilder i Word •Har du opplevd at bildet tilsynelatende lever sitt eget liv? •Tre viktige hjelpemidler Text wrapping/tekstbrytin g Crop/BeskjærPirntScreen/Skjerm dump

6 Photo Story – for å lage sammensatte tekster •Photo Story 3 for Windows er et program som gir en spennende fremvisning av digitale bilder. •Ved hjelp av funksjoner som gir bildene liv med blant annet bevegelse, musikk og tale har man mulighet for å lage en personlig bildehistorie som er morsom å dele med andre. •Gratis program, tilgjengelig på nettet (forutsatt Windows-plattform) •Finnes som norsk versjon (vil i framtiden bli slått sammen med windows moviemaker)

7 Arbeidsgangen i programmet 1.Start programmet 2.Importer og ordne bildene 3.Legg til en tittel/tekst på bildene – og eventuelle bilde effekter 4.Gi bildene en lydkommentar (fortellerstemme) og tilpass bevegelsene 5.Legge til bakgrunnsmusikk •Musikk fra programmet •Egne lydfiler •Spor fra CD 6.Lagre historien •Prosjektfil eller fremvisningsfil (video)

8 Windows Moviemaker MovieTasks: Steg for steg Storyboard Prosejktfilen er av typen.mswmm

9 Lagring av den ferdige videoen •Kvalitet på presentasjonsfilen velges etter som hva du skal benytte filen til. •I wmv-format •Windows Media Player for avspilling av videoen •Kan lastes opp på YouTube - brennes på dvd

10 Ulike typer bildegrunnlag •Digitale bilder – fra digitalt kamera, web-kamera eller mobiltelefon – elevene tar bildene og lager historien omkring bildene. •Scanne tegninger/gjenstander/dokumenter som elevene har tegnet/valgt ut – elevene beskriver tegningene/gjenstandene •Importere tegninger som elevene tegner i tegneprogram (Paint) •Skjermdump (husk opphavsrett) •Video-snutter fra digitalt fotografiapparat og mobiltelefon •Video fra digitale video-kameraer

11 Noen eksempler på pedagogiske muligheter •Tolke, bearbeide ulike tekstsjangre •Eksempel: Lage eventyr, presentere sanger, dikt osv •Gjenfortelle opplevelser •Eksempel: Klasseturer •Presentere et tema •Eksempel: Forfattere, tidsepoker, fenomener osv •Dokumentere aktiviteter •Eksempel: Eksperimenter i naturfag, prosesser i estetiske fag •Eksempel: Beskrive hendelser/konkreter -matlaging •Dokumentere pedagogisk praksis

12 Oppsummering av fordelene •Grunnleggende ferdigheter •å kunne uttrykke seg muntlig •Språkstimulering/Språkopplæring (to-språklig) •å kunne uttrykke seg skriftlig •å kunne bruke digital verktøy •Kreativ behandling av bilder •Enkelt å ta i bruk, lite tidkrevende å lære og å bruke •Krever minimalt med utstyr: Datamaskin, programmet, høretelefon med mikrofon

13 Vedrørende bruk av bilder •Vær et godt forbilde! Bruk bare bilder og lyd du har rettigheter til. •Bilder til fri bruk •Skolenettet.no Multimediebasen http://moavas.org http://moavas.org •Multimediabyrån http://www.multimedia.skolverket.se/ http://www.multimedia.skolverket.se/ •http://www.freefoto.com/http://www.freefoto.com/

14 Utfordringer i praktisk bruk •Tekniske – holde styr på filene: •Prosjektfilen: WP3-format/MSVMM- format •Visningsfilen: WMV-format/AVI-format •Pedagogiske •Organisering - jobbe parvis/gruppevis med elevene •Opphavsrett og personvern •Vurdering

15 Digital historiefortelling •En egen sjanger, med gitte retningslinjer •Fortellingene skal være mellom tre til fem minutter, og bestå av 15 til 20 visuelle elementer. •7 elementer: •Poeng – fortellerstemme – spenning – følelser – musikk - lyd og bilder - tempo •7 steg: •Planleggingsfasen: skrive manuskriptet – planlegge prosjektet – juster manus •Produksjonsfasen: Legge inn bilder – spille inn fortellerstemme – legg til effekter og overganger – musikk og film •http://stud.hsh.no/arbeider/2007/Fortell/index.htm •http://www.storycenter.org/ •http://digitalstorytelling.coe.uh.edu/http://digitalstorytelling.coe.uh.edu/

16 En arbeidsmåte for digital historiefortelling •Lag din historie Hva vil du oppnå med din historie? Skriv ned et manus. •Finne bilder Samle inn og velg ut de bildene som skal være med i filmen. •Lag et bildemanus Plasser alle bildene utover på et stort stykke papir og skriv tekst som skal høre til hvert bilde •Overfør alt til PC Skann bildene og overfør eventuelt alle digitale bilder/film til PC’en. •Spill inn tale Fortell din historie direkte inn på PCen •Grovrediger Plasser bildene på riktig sted i historien. •Finredigering Lag tekster, effekter og legg inn musikk dersom du ønsker det •Vis filmen Vil filmen eller send den på e-post – eller brenn på DVD/CD-rom.

17 Vurdering av sammensatte tekster •Digital historiefortelling – gitte kriterier •Hva er det lærere med ulike fagkompetanse framhever som kvalitative egenskaper i vurderingen av multimodale elevtekster? •Hva beskriver elevene selv som kvalitet i de samme tekstene? •Er det mulig å antyde noen felles kriterier?

18 Kriterier vektlagt av både elever og lærere •Utnytter potensialet i de ulike semiotiske ressursene •Samspillet mellom elementene •Komposisjon og dramaturgi •Estetisk/kunsterisk kvalitet (subjektivt) •Magefølelsen •Kreativitet, nyskaping, personlig uttrykk •Godt, kvalitetssikret innhold •Kildebruk og etikk •Teknisk kvalitet •Engasjement •Grundighet Hjørdis Hjukse, masteroppgave 2007

19 Vurdering - noen utfordringer •Et felt under utviking •Lærere har ulik faglig bakgrunn og kompetanse •Hva slags kompetanse skal elevene utvikle? •I kombinasjon med refleksjonsnotat – hva vektlegges? •To nivåer: •Lærer og elever enige om kriterier før arbeidet i verksettes, kriteriene blir kontekstavhengige •Behov for nasjonal standard – elevene har krav på en rettferdig vurdering Ove Eide, Firda vgs

20 Akutelt lesestoff •Sammensatte tekster: Arbeid med digital kompetanse I skolen av Gunnar Liestøl, Anders Fagerjord og Gisle Hannemyr (Cappelen Akademisk, 2009). •www.sammensattetekster.no •På mange måter. Sammensatte tekster i skolen av Anne Løvland, (Fagbokforlaget 2007)


Laste ned ppt "Sammensatte tekster i norsk! Praktisk gjennomgang av ulike verktøy for å lage digitale sammensatte tekster Nils Ole Nilsen Programansvarlig LUKK - Høgskolen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google