Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvorfor trenger vi patenter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvorfor trenger vi patenter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvorfor trenger vi patenter
Kari Simonsen Onsagers AS

2 Utgangspunkt: Skal du satse nasjonalt og internasjonalt må du kjenne spillereglene!

3 Beskytte teknologiske konkurransefortrinn.
Konkurransefortrinn varer kun til andre har dem. Derfor beskytter man teknologi med patenter. Beskytte teknologiske konkurransefortrinn. Beskytte posisjon i et konkurransebasert marked. Beskytte fremtidig forretningsmulighet. Beskytte fremtidige produkter og teknologi. Beskytte en mulighet for fremtidig vekst og utvikling

4 Det finnes flere måter å beskytte sin intellektuelle eiendom på.
Patent, varemerke, design Opphavsrett Markedsføringsloven Konkurranselovgivning Know how Immaterialretten: Patentloven, designloven, varemerkeloven, åndsverksloven Konkurranseloven, firmaloven, markedsføringsloven, aksjeloven, avtaleloven etc.

5 IPR - et verktøy i bedriften.
Et bevist forhold til IPR gir muligheter for å skape og bevare verdier i bedriften. Mulighet for økt økonomisk verdi. Mulighet for styrket posisjon i markedet. Setter fokus på FoU og innovasjon – i hele organisasjonen. Sikkerhet mot IP krav fra 3de part (konkurrent). Verne om konkurransefortrinn Dokumentere rettigheter ved selskapssiftelse, lisens eller salg av teknologi/konsept/løsning Materialisere det immaterielle

6 Så viktig er det for enkelte…
"Intellectual property is the lifeblood of the company." — F. Thomas Dunlap, Jr., Senior Vice President, General Counsel The United States government made it official: Intel is ranked in the elite top ten for issued U.S. patents in 2003. Each year Intel applies for and is granted hundreds of patents for leading-edge technology innovations. Intel is a global leader in R&D and technology patents. Since 1976, Intel has received over 8000 U.S. patents and thousands more worldwide.

7 Og de er ikke alene… Patents are those held by Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. and its major subsidiaries, excluding Matsushita Electric Works, Ltd., PanaHome Corporation and Victor Company of Japan, Ltd.

8 Dette stemmer bra med den internasjonale trenden
EPC patent søknader

9 Det er en høy og stadig økende fokus på IPR internasjonalt …
Konklusjon Det er en høy og stadig økende fokus på IPR internasjonalt fordi det er viktig å sikre sine konkurransefortrinn.

10 Flere rettigheter gjeldene i Norge som følge av EPO medlemskap
Norge forventes å være en del av den Europeiske Patent Organisasjonen (EPO) fra 1998 Med EPO-medlemskap vil antall rettigheter innfor det plasttekniske området i Norge 5 dobles Konsekvens: søke å oppnå mer kunnskap og større bevissthet rundt IPR

11 Med et stadig økende antall rettigheter
Fordrer en god IPR strategi – sikre egne rettigheter og konkurransefortrinn, men det innebærer også å holde øye med konkurrenters nye og løpende rettigheter Kartlegg konkurrenters aktiviteter gjennom overvåkning Analyser rekkevidden av andres rettigheter Se etter smutthull i andres og egne rettigheter Teknologiundersøkelse på emne eller fagfelt. Avslører kjente og ukjente konkurrenter. Gir en oversikt over aktivitet på FoU og IPR innen et område. Undersøkelse på navn (innehaver / oppfinner). Gir informasjon om konkurrenters aktivitet. Overvåkning. Jevnlig kontroll av patenter innen et område eller relatert til navn. Dette gir informasjon om ”tilveksten” av patenter innen et område.

12 Sørg for å … Ikke gjør inngrep. Sørg for å ikke gjøre inngrep i andres IP rettigheter. Undersøk alltid at din “nye ide” eller “nye teknologi” ikke tilhører andre. Vern om ditt navn og din logo. Undersøk om du fritt kan benytte ditt navn og din logo i de markeder du ønsker å operere i. Om mulig – sørg for å oppnå enerett til ditt navn og din logo. Hold kontroll med informasjon. Hold kontroll med bedriftens håndtering av informasjon om ny teknologi og nye produkter eller ideer. Avklar om patentbeskyttelse er aktuelt før informasjon frigis til offentligheten.

13 Følg med på patentsøknader som innleveres av andre i din egen bransje.
Følg nøye med… Vær sikker på at du har rettighetene til din egen teknologi og dine kjennetegn. Følg med på patentsøknader som innleveres av andre i din egen bransje. Planlegg på forhånd – sørg for at IPR og forretning går hånd I hånd.

14 Følg opp bedriftens rettigheter
Vurder kontinuerlig om bedriftens rettigheter dekker kjerneteknologien godt nok Suppler og videreutvikle patentporteføljen Håndhev rettigheter – forfølg inngripere Utvikle lisensstrategi – både for innlisensiering og utlisensiering

15 Onsagers AS - organisasjon
Oslo – Bergen – Tromsø – London (UK) 50 ansatte 17 rådgivere med teknisk bakgrunn spesialisert innen patentbeskyttelse 5 Jurister/advokater spesialisert innen IPR - juss – Varemerker og Design Godkjente European Patent Attorneys Godkjent US patent Attorney Internasjonalt nettverk i ca. 80 land.

16 Onsagers AS – IPR Tjenester
Patentbeskyttelse Varemerkebeskyttelse Designbeskyttelse Håndhevelse av rettigheter IPR-Strategi Beskyttelse av know-how Avtaler vedrørende IPR Undersøkelser av teknologi og kjennetegn. Overvåkning av konkurrenter.

17 Onsagers AS – Bedriftstjenester
Utarbeide og presentere IPR-strategi. Rådgivning vedr. oppfølging av strategi internt hos kunde. Etablering og oppfølging av rettigheter. Løpende rådgivning. Statusrapportering. Fremskaffelse av beslutningsgrunnlag. Fremskaffelse av budsjettunderlag.

18 Onsagers as


Laste ned ppt "Hvorfor trenger vi patenter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google