Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dine ideer er din inntektskilde – beskytter du dem mot kopiering? Dine ideer er din inntektskilde - beskytter du dem mot kopiering?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dine ideer er din inntektskilde – beskytter du dem mot kopiering? Dine ideer er din inntektskilde - beskytter du dem mot kopiering?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Dine ideer er din inntektskilde – beskytter du dem mot kopiering? Dine ideer er din inntektskilde - beskytter du dem mot kopiering?

2 Beskytter du dine konkurransefortrinn? Seed Forum pitchtraining v/Trond Gustad Patentrådgiver v/Oslo Patentkontor AS

3 Immaterialrettslig eiendom (IP) er et viktig konkurransefortrinn! Men hva er det egentlig?

4 Typer av IP  Patent  Varemerke  Design  Markedsføringsloven  Copyright  Hemmeligholdelse Patent

5 D E S I G N

6 Design – beskytelse av en form eller et ornament - Gir beskyttelse i 25 år -Gir normalt det minste beskyttelsesomfanget blant IP-rettighetene - Er normalt den minst kostbare av IP- rettighetene

7 Farger kan bli regnet for å være del av et design  Med mindre designet er for eksempel et ornament eller dekorasjon hvor fargene er viktige, er det smart å innlevere tegninger/figurer/bilder i svart-hvitt for å oppnå beskyttelse for alle fargevarianter  Figurene skal vise hele formen av den aktuelle gjenstand  Deler av et produkt kan beskyttes  Formen av ikke-fysiske gjenstander (for eksempel et design for et skjermbilde eller grafiske symboler) kan beskyttes  En interiørdekorasjon eller -arrangement kan beskyttes

8 Bildene innlevert i en designsøknad må ikke inneholde irrelevante detaljer  Jo færre detaljer en designsøknad inneholder, desto bredere vil omfanget av designbeskyttelsen normalt bli, men dette vil også vanligvis føre til en vanskeligere behandling av søknaden  Bilder innlevert i en designsøknad må fremstå på en nøytral bakgrunn  Bilder i en designsøknad må ikke være uklare (dvs. være så klare som mulig)

9 Designsøknader blir innlevert innenfor produktkategorier  To (eller fler) design(er) kan bli oppnådd for forskjellige produktkategorier  Forskjellige designer for produkter innen en produktkategori kan bli søkt om i en design samlesøknad  Det finnes 32 hovedkategorier for fordukter for designsøknader (med flere underklasser innen hver kategori)  Det må betales en avgift for hver designkategori

10 Forskjellige regler gjelder i forskjellige land  Enkelte land har en ett-års skånefrist for designsøknader  Generelt må designet være nytt og ikke vist offentlig (eller inennfor de aktuelle tekniske kretser) om en designbeskyttelse skal innvilges  Om en designsøknad skal innleveres må det vises omhu for at designet er nytt (for å unngå problemer i land som ikke har skånefrist)  En designsøknad har en 6 måneders prioritetsperiode  En designsøknad er hemmelig i inntil 6 måneder etter sin innlevering

11

12

13

14 V A R E M E R K E R

15 Et varemerke beskytter navnet til en vare eller en tjeneste  Varemerker kan bli oppnådd som et navn eller en figur  Varemerker blir søkt om innenfor forskjellige vareklasser (mye likt designkategorier, men mer detaljert)  Et varemerke har ingen varighetsgrense (i motsetning til patenter og design)  Det finnes begrensninger på hva et varemerke kan oppvise

16 Formen eller forpakningen (utstyret) av en vare

17 Figurmerker (logoer)

18 P A T E N T E R

19 Et patent beskytter løsningen på teknisk problem (dvs. en oppfinnelse)  Oppfinnelsen må være ny, ikke innlysende og industrielt anvendbar (samtidig som den løser det aktuelle problem)  Patentloven definerer områder som ikke regnes som oppfinnelser  Det finnes mange tolkningsmuligheter av Patentloven (eksperter bør konsutleres)

20 Patenter gir et konkurransefortrinn  Et patent gir et monopol for patentinnehaver (for den relevante oppfinnelse innenfor omfanget av patentkravene)  Patentrettigheter må bli tatt hensyn til av konkurrenter  Det finnes en økende generell internasjonal trend for innlevering av både hjemlige og internasjonale patentsøknader

21 Hvordan skaper du verdi fra IP?  Kommersielt monopol for egen bruk  Utlisensiering  Krysslisensiering  Salg av rettigheter

22 Patenter som strategisk virkemiddel i markedet  Patentretten er en forbudsrett  Hindrer andre i å lage, bruke, selge eller importere ditt produkt (evt. fremgangsmåte/anvendelse)  Gir ingen bruksrett  Gir en tidsbegrenset kommersiell enerett  Gjenvinne tunge utviklingskostnader ++ før konkurrenter slipper til  First mover advantage – etablere markedsposisjon før konkurrenter slipper til i markedet

23 Patenter som strategisk virkemiddel i markedet  Fastslår eiendomsrett  Forhandlingskort - krav til samarbeidspartnere i flere land (USA)  Eiendel som kan selges  Du synliggjør din aktivitet – interesserte samarbeidspartnere kan finne deg! Store selskaper overvåker patentlitteratur på jakt etter innlisensieringsmuligheter  Grunnlag for lisensiering  En lisens er en avtale som gir lisenshaver tillatelse til å benytte lisensgivers patenterte teknologi mot betaling av et vederlag

24 Ulike former for lisensavtaler Én lisenshaver  Eksklusiv lisens:  Patenthaver kan ikke selv benytte oppfinnelsen og kan ikke gi lisens til flere enn én part Eksempel: patenthaver har ikke selv realisert oppfinnelsen og vesentlig utvikling gjenstår før et produkt kan plasseres i markedet  Enelisens:  Patenthaver kan selv benytte oppfinnelsen, men kan ikke gi lisens til flere enn én part Eksempel: lisenshaver i annen bransje

25 Ulike former for lisensavtaler Flere lisenshavere  Ikke-eksklusiv lisens/enkel lisensavtale:  Patenthaver kan selv bruke oppfinnelsen og kan også gi lisens til tredjeparter  Eksempel: lisens gitt til aktør i annen bransje, eller eventuelt til konkurrenter  Husk å registrere lisensavtalen i Patentregisteret

26 Omfang av lisens  Lisens gjelder:  Produksjon, bruk, import, salg? Eksempel: Patenthaver tillater produksjon av utstyr for internt bruk, men ikke salg Eksempel: Patenthaver setter ut produksjon til partner X og/eller distribusjon/salg til partner Y  Begrensning til et spesielt teknisk felt  Begrensning til et geografisk område  Hva med forbedringer?

27 Hva skal royalty være?  Egne erfaringer  Kjennskap til lisensavtaler i bransjen  Rettsavgjørelser (www.lovdata.no)www.lovdata.no  Internettbaserte ”Royalty Sources”  Nettsidene til Licensing Executives Society fungerer som portal for slike  http://www.usa-canada.les.org/ http://www.usa-canada.les.org/  http://www.usa-canada.les.org/licensing/index.asp#royalty http://www.usa-canada.les.org/licensing/index.asp#royalty  Opsjonsavtale for lisens kan benyttes mens man samler info

28 Eksempler på royalty-rater fra Royalty Stat

29 Hvordan ivaretar du ditt konkurransefortrinn? Håndhevelse av rettigheter

30 Rettighetene må forsvares aktivt  Søk om patent-/varemerke-/designbeskyttelse  Angripe inngripere  Varsle potensielle inngripere om at teknologi er patentsøkt  Husk å merke ”patent pending”  Forsvare deg mot protester, innsigelser og påståtte inngrep  Protestere mot at andre får rettigheter som er i strid med din produksjon  Med andre ord: DU kan også innlevere protester og innsigelser  Overvåkning av konkurrentaktiviteter

31 Hvordan jobbe internt med IP?  IP-strategi som del av forretningsstrategi  Internt ansvarshavende med tilgang til beslutningsdyktige personer  Budsjett og ressurser  Bevisstgjøring rundt patenter  Insentivsystem for ideer og evt. mellomledere  Let aktivt etter ideer/idéstorming  Lager for ideer

32 Hvordan jobbe internt med IP?  Tett samarbeid marked/salg, utvikling og IP  Fellesmøter  Screen ideer før prosjektstart -Forundersøkelser -Fribruksanalyser (FTO)  Patentsøknad må innleveres før PR-folket gjør sitt  Patentbeskytt i land hvor produkt kan selges og/eller produseres  Hold kun i hevd de patenter som genererer verdi nå eller i rimelig fremtid  Husk produktmerking  Vær kritisk  Inngrepsstrategi og aktiv håndhevelse  Søk hjelp hos eksperter

33 OSLO PATENTKONTOR AS – der gode ideer ivaretas  Telefon: 21 00 90 00  Faks: 21 00 90 09  E-mail: mail@oslopatent.nomail@oslopatent.no  Webadresse:www.oslopatent.nowww.oslopatent.no  Besøksadresse: Holtegaten 20, 0259 Oslo  Postadresse:Postboks 7007 M, 0306 Oslo


Laste ned ppt "Dine ideer er din inntektskilde – beskytter du dem mot kopiering? Dine ideer er din inntektskilde - beskytter du dem mot kopiering?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google