Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dine ideer er din inntektskilde - beskytter du dem mot kopiering?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dine ideer er din inntektskilde - beskytter du dem mot kopiering?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Dine ideer er din inntektskilde - beskytter du dem mot kopiering?

2 Beskytter du dine konkurransefortrinn?
Seed Forum pitchtraining v/Trond Gustad Patentrådgiver v/Oslo Patentkontor AS

3 Immaterialrettslig eiendom (IP) er et viktig konkurransefortrinn!
Men hva er det egentlig?

4 Typer av IP Patent Varemerke Design Markedsføringsloven Copyright
Hemmeligholdelse Patent

5 D E S I G N

6 Design – beskytelse av en form eller et ornament
- Gir beskyttelse i 25 år Gir normalt det minste beskyttelsesomfanget blant IP-rettighetene Er normalt den minst kostbare av IP-rettighetene

7 Farger kan bli regnet for å være del av et design
Med mindre designet er for eksempel et ornament eller dekorasjon hvor fargene er viktige, er det smart å innlevere tegninger/figurer/bilder i svart-hvitt for å oppnå beskyttelse for alle fargevarianter Figurene skal vise hele formen av den aktuelle gjenstand Deler av et produkt kan beskyttes Formen av ikke-fysiske gjenstander (for eksempel et design for et skjermbilde eller grafiske symboler) kan beskyttes En interiørdekorasjon eller -arrangement kan beskyttes

8 Bildene innlevert i en designsøknad må ikke inneholde irrelevante detaljer
Jo færre detaljer en designsøknad inneholder, desto bredere vil omfanget av designbeskyttelsen normalt bli, men dette vil også vanligvis føre til en vanskeligere behandling av søknaden Bilder innlevert i en designsøknad må fremstå på en nøytral bakgrunn Bilder i en designsøknad må ikke være uklare (dvs. være så klare som mulig)

9 Designsøknader blir innlevert innenfor produktkategorier
To (eller fler) design(er) kan bli oppnådd for forskjellige produktkategorier Forskjellige designer for produkter innen en produktkategori kan bli søkt om i en design samlesøknad Det finnes 32 hovedkategorier for fordukter for designsøknader (med flere underklasser innen hver kategori) Det må betales en avgift for hver designkategori

10 Forskjellige regler gjelder i forskjellige land
Enkelte land har en ett-års skånefrist for designsøknader Generelt må designet være nytt og ikke vist offentlig (eller inennfor de aktuelle tekniske kretser) om en designbeskyttelse skal innvilges Om en designsøknad skal innleveres må det vises omhu for at designet er nytt (for å unngå problemer i land som ikke har skånefrist) En designsøknad har en 6 måneders prioritetsperiode En designsøknad er hemmelig i inntil 6 måneder etter sin innlevering

11

12

13

14 V A R E M E R K E R

15 Et varemerke beskytter navnet til en vare eller en tjeneste
Varemerker kan bli oppnådd som et navn eller en figur Varemerker blir søkt om innenfor forskjellige vareklasser (mye likt designkategorier, men mer detaljert) Et varemerke har ingen varighetsgrense (i motsetning til patenter og design) Det finnes begrensninger på hva et varemerke kan oppvise

16 Formen eller forpakningen (utstyret) av en vare

17 Figurmerker (logoer)

18 P A T E N T E R

19 Et patent beskytter løsningen på teknisk problem (dvs. en oppfinnelse)
Oppfinnelsen må være ny, ikke innlysende og industrielt anvendbar (samtidig som den løser det aktuelle problem) Patentloven definerer områder som ikke regnes som oppfinnelser Det finnes mange tolkningsmuligheter av Patentloven (eksperter bør konsutleres)

20 Patenter gir et konkurransefortrinn
Et patent gir et monopol for patentinnehaver (for den relevante oppfinnelse innenfor omfanget av patentkravene) Patentrettigheter må bli tatt hensyn til av konkurrenter Det finnes en økende generell internasjonal trend for innlevering av både hjemlige og internasjonale patentsøknader

21 Hvordan skaper du verdi fra IP?
Kommersielt monopol for egen bruk Utlisensiering Krysslisensiering Salg av rettigheter

22 Patenter som strategisk virkemiddel i markedet
Patentretten er en forbudsrett Hindrer andre i å lage, bruke, selge eller importere ditt produkt (evt. fremgangsmåte/anvendelse) Gir ingen bruksrett Gir en tidsbegrenset kommersiell enerett Gjenvinne tunge utviklingskostnader ++ før konkurrenter slipper til First mover advantage – etablere markedsposisjon før konkurrenter slipper til i markedet

23 Patenter som strategisk virkemiddel i markedet
Fastslår eiendomsrett Forhandlingskort - krav til samarbeidspartnere i flere land (USA) Eiendel som kan selges Du synliggjør din aktivitet – interesserte samarbeidspartnere kan finne deg! Store selskaper overvåker patentlitteratur på jakt etter innlisensieringsmuligheter Grunnlag for lisensiering En lisens er en avtale som gir lisenshaver tillatelse til å benytte lisensgivers patenterte teknologi mot betaling av et vederlag

24 Ulike former for lisensavtaler Én lisenshaver
Eksklusiv lisens: Patenthaver kan ikke selv benytte oppfinnelsen og kan ikke gi lisens til flere enn én part Eksempel: patenthaver har ikke selv realisert oppfinnelsen og vesentlig utvikling gjenstår før et produkt kan plasseres i markedet Enelisens: Patenthaver kan selv benytte oppfinnelsen, men kan ikke gi lisens til flere enn én part Eksempel: lisenshaver i annen bransje

25 Ulike former for lisensavtaler Flere lisenshavere
Ikke-eksklusiv lisens/enkel lisensavtale: Patenthaver kan selv bruke oppfinnelsen og kan også gi lisens til tredjeparter Eksempel: lisens gitt til aktør i annen bransje, eller eventuelt til konkurrenter Husk å registrere lisensavtalen i Patentregisteret

26 Omfang av lisens Lisens gjelder: Produksjon, bruk, import, salg?
Eksempel: Patenthaver tillater produksjon av utstyr for internt bruk, men ikke salg Eksempel: Patenthaver setter ut produksjon til partner X og/eller distribusjon/salg til partner Y Begrensning til et spesielt teknisk felt Begrensning til et geografisk område Hva med forbedringer?

27 Hva skal royalty være? Egne erfaringer
Kjennskap til lisensavtaler i bransjen Rettsavgjørelser ( Internettbaserte ”Royalty Sources” Nettsidene til Licensing Executives Society fungerer som portal for slike Opsjonsavtale for lisens kan benyttes mens man samler info

28 Eksempler på royalty-rater fra Royalty Stat

29 Hvordan ivaretar du ditt konkurransefortrinn?
Håndhevelse av rettigheter

30 Rettighetene må forsvares aktivt
Søk om patent-/varemerke-/designbeskyttelse Angripe inngripere Varsle potensielle inngripere om at teknologi er patentsøkt Husk å merke ”patent pending” Forsvare deg mot protester, innsigelser og påståtte inngrep Protestere mot at andre får rettigheter som er i strid med din produksjon Med andre ord: DU kan også innlevere protester og innsigelser Overvåkning av konkurrentaktiviteter

31 Hvordan jobbe internt med IP?
IP-strategi som del av forretningsstrategi Internt ansvarshavende med tilgang til beslutningsdyktige personer Budsjett og ressurser Bevisstgjøring rundt patenter Insentivsystem for ideer og evt. mellomledere Let aktivt etter ideer/idéstorming Lager for ideer

32 Hvordan jobbe internt med IP?
Tett samarbeid marked/salg, utvikling og IP Fellesmøter Screen ideer før prosjektstart Forundersøkelser Fribruksanalyser (FTO) Patentsøknad må innleveres før PR-folket gjør sitt Patentbeskytt i land hvor produkt kan selges og/eller produseres Hold kun i hevd de patenter som genererer verdi nå eller i rimelig fremtid Husk produktmerking Vær kritisk Inngrepsstrategi og aktiv håndhevelse Søk hjelp hos eksperter

33 OSLO PATENTKONTOR AS – der gode ideer ivaretas
Telefon: Faks: Webadresse: Besøksadresse: Holtegaten 20, 0259 Oslo Postadresse: Postboks 7007 M, 0306 Oslo


Laste ned ppt "Dine ideer er din inntektskilde - beskytter du dem mot kopiering?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google