Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Siragrunnen - et viktig steg ut i havet Offshore vindkraft for Petroleumsvirksomheten Offshore vindkraft for Petroleumsvirksomheten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Siragrunnen - et viktig steg ut i havet Offshore vindkraft for Petroleumsvirksomheten Offshore vindkraft for Petroleumsvirksomheten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Siragrunnen - et viktig steg ut i havet Offshore vindkraft for Petroleumsvirksomheten Offshore vindkraft for Petroleumsvirksomheten

2 Vårt utgangspunkt for Siragrunnen vindpark •Skal realiseres uten offentlige tilskudd •Skal realiseres innenfor det eksisterende regelverket •Skal være lønnsomt for eier •Skal være konkurransedyktig kraftløsning for kunde - offshoreinstallasjon

3 To utfordringer i norsk klima- og energipolitikk •Nye olje- og gassfunn vil gi økte klimagassutslipp om de ikke forsynes med kraft fra land •Til tross for sterk offshore-kompetanse, sakker Norge akterut innen offshore vind

4 Barrierer mot elektrifiseringBarrierer mot offshore vind •Nytt kraftbehov offshore må dekkes opp for å unngå regionalt kraftunderskudd •Elsertifikater gir ikke tilstrekkelig lønnsomhet for offshore vind Siragrunnen vindpark bidrar til å møte begge disse utfordringene! ”Det er en del forutsetninger som må være på plass for at vi skal lykkes. Det er nødt til å være nok kraft på land, det vil si en kombinasjon av lokal og regional produksjon.” Olje- og energiminister Ola Borten Moe

5 Kilde: Vestavind offshore Et europeisk marked på 100 milliarder per år •Nordsjøen = ett forretningsområde •Enorm vekst: 5 000 – 10 000 vindmøller innen 2020 •En nytt ben å stå på for norsk petromaritim næring Dette markedet kommer. Spørsmålet er bare hvilken markedsandel norsk industri skal ta!

6 Norsk petromaritim klynge har det som skal til… •Stor innsats innen forskning og utvikling på offshore vindkraft •Verdensledende kompetanse på avanserte installasjonsarbeider offshore •Innovative og kapitalsterke entreprenører •Men: Vi trenger konkrete prosjekter for å komme i gang!

7 Det tredje oljebud I 1971 fastsatte Stortinget de 10 oljebud: Tredje bud: ”At det med basis i petroleum utvikles ny næringsvirksomhet” •Vi har til de grader lyktes! •Offshore vindkraft kan bli et nytt kapittel som åpnes i historien om i den fantastiske industriutviklingen med basis i vår petroleumsnæring. Foto: Leif Berge/Norsk oljemuseum

8 Forretningsmodell for Siragrunnen

9 Skattemessige forutsetninger for lønnsomhet Forsyner offshoreinstallasjon med kraft Er lokalisert offshore (jf petrsktl §1) Eies av oljeselskapet Avskrivningstid (jf. Petrsktl §3b): 6 år Friinntekt (jf Petrsktl §5) : 30 % Forsyner offshoreinstallasjon med kraft Er lokalisert offshore (jf petrsktl §1) Del av / tilknyttet produksjonsinnretning Avskrivningstid (jf. Petrsktl §3b): 6 år Friinntekt (jf Petrsktl §5) : 30 % Del av / tilknyttet produksjonsinnretning Eies av oljeselskap v/ finansiell leasing Offshore gasskraftverkOffshore vindkraft

10 Potensielle leietakere – nye felt •Johan Sverdrup •Edvard Grieg •Dagny •Draupne Samlet kraftbehov : 250-300 MW Kilde: Statoil, PUD Det Norske

11 Ny klimamelding – Utsirahøyden vil trolig elektrifiseres ”Regjeringen har som mål å øke tilførselen av kraft fra land. Det forutsetter at det samtidig er sikret utbygging av tilstrekkelig ny kraft eller at det framføres tilstrekkelig nytt nett slik at det ikke oppstår regionale ubalanser på utbyggingstidspunktet” Siragrunnen vindpark sikrer kraft lokalt

12 Potensielle leietakere (tilknyttet sentralnettet i dag) OljefeltMW Goliat60 Ormen Lange220 Nyhamna210 Gjøa42 Mongstad113 Kolsnes278 Stureterminalen27 Troll120 Kårstø385 Valhal78 Totalt1 533

13 Oljeselskapers rasjonale for Siragrunnen vindpark •Konkurransedyktig kraftleverandør for sokkelen •Unngår å påføre fastlandet regional kraftmangel •Gir udiskutabel utslippsreduksjon fordi elektrifisering baseres på ny, fornybar kraft •Forretningsmodellen passer måten oljeselskap opererer på •Gir mulighet for å kvalifisere tekniske løsninger før større prosjekt i Nordsjøområdet

14 Lavere utslipp gir konkurranseevne i framtiden •EU har ambisjoner om incentiver for redusert klimaavtrykk fra drivstoff •Foreløpig ikke enighet, blant annet pga urettferdige kriterier •Sannsynlig at EU på sikt vil gi fordeler til oljeprodukter med lave utslipp fra produksjon Elektrifisering vil øke statens kontantstrøm fra sokkelen

15 Siragrunnen vindpark kan: •Bidra med fornybar kraft til elektrifisering av petroleumsinstallasjoner •Drive utviklingen av offshore vind-industri i Norge •Realiseres innenfor dagens rammevilkår og regelverk uten offentlige tilskudd Siragrunnen vindpark trenger: •Forutsigbarhet for at regelverket ligger fast

16 www.siragrunnen.no Siragrunnen - et viktig skritt i riktig retning

17 Balansering av en kommersiell modell Viktige elementer for Stat, Eier og Leietaker Siragrunnen Sterkt industrirasjonale, bygge en industrihistorie der Siragrunnen blir en fullskala demopark for norsk teknologi Levere vindkraft som driver oljefelt Ingen politisk risiko Ingen skattemessig risiko Trygghet for at parken blir bygget på tid og holder kvalitetskrav Akseptabel inntjening Akseptabel teknisk risiko Tolererbart innovasjonsnivå Finansierbart

18 Kilde: Lutelandet Offshore

19 Havsul I – eksempel på Norsk innovasjon – besparelser på 30 - 40 % Kilde: Vestavind Offshore

20 Nøkkeltall: Fakta om Siragrunnen Vindpark * Se egen fagrapport for detaljer og forutsetninger •Inntil 200 MW •3 - 8 MW møller •25 - 67 stk •90 - 140 meter •Ca 40 km2 •Ca 670 GWh årlig kraftproduksjon •Tilknyttet sentralnettet i Åna-Sira •Tilsvarer ca 34 000 husstander •Totalkostnad i overkant av 4 mrd •Årlige direkte kommunale inntekter*: •Sokndal ca 20 mill kroner •Flekkefjord ca 6 mill kroner

21 Petroleumsbeskatningen sikrer investeringer Salgsinntekter - Driftskostnader (inklusiv letekostnader og avgifter) - Avskrivninger 16,67 % av investeringskostnad - Rentekostnader og netto valutaposter - Ev. underskudd fra tidligere år = Ordinært skattegrunnlag som skattlegges med 28% - Friinntekt (investeringsbasert "ekstraavskrivning" til sammen 30%) = Særskattegrunnlag som skattlegges med 50 pst. •Oljeselskapene bærer 7 % av investeringskostnadene •Lav investeringskostnad gjør at petroleumsskattesystemet favoriserer kapitalintensive prosjekter. •Offshore vindkraft har lave driftskostnader og høye kapitalkostnader sammenlignet med gasskraft Offshore •Offshore vindkraft er økonomisk gunstig for oljeselskapene

22 OljeselskapeneLandbasert oljerelatert industri AS Norge Vinn Petroleumsskattesystemet: en modell som har gjødslet utviklingen av industrien


Laste ned ppt "Siragrunnen - et viktig steg ut i havet Offshore vindkraft for Petroleumsvirksomheten Offshore vindkraft for Petroleumsvirksomheten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google