Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan bruke standarder som virkemiddel for universell utforming i kommunene? Anne Kristoffersen, Standard Norge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan bruke standarder som virkemiddel for universell utforming i kommunene? Anne Kristoffersen, Standard Norge."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan bruke standarder som virkemiddel for universell utforming i kommunene? Anne Kristoffersen, Standard Norge

2 Kan universell utforming standardiseres? •Målet •Universell utforming skal være en naturlig del av produktdesign, arkitektur, planlegging og service •Standarder •Viktig verktøy for planleggere •Krav til tilgjengelighet •Grunnlag for anbud/kontrakter •Vises til i lover og forskrifter

3 Standarder •beskriver et produkt, et system eller en arbeidsprosess, eller deler av disse •er et forslag til valg av alternativ, men utelukker ikke andre løsninger •utarbeides av interessegrupper som ønsker felles spilleregler i markedet •er frivillig å bruke

4 Nytte av standarder og standardisering •Kvalitet på varer og tjenester •Kunnskap settes i system og tas i bruk •Like konkurransevilkår, kjente spilleregler og forutsigbarhet •Ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet •Virkemiddel for å oppfylle myndighetenes regelverk •Brobygger mellom interessenter

5 Standarder og universell utforming •Nasjonalt •Handlingsplan for hvordan standarder kan fremme prinsippene om universell utforming •Konkrete standardiseringsprosjekter •Bygg, transport, tjenester, uteområder, IT •Informasjon •Opplæring •Internasjonalt (CEN og ISO) •Generelle veiledninger •IT, transport, bygg

6 NS 11001 Universell utforming av byggverk og tilliggende uteområder •Høringsrunde avsluttet •Standardiseringskomiteen arbeider med innarbeiding av kommentarer •Skille mellom boliger og andre bygg •Blanding av konkrete krav og anbefalinger •Snusirkel rullestol •Etterklang •Utgivelse 1. desember 2007

7 Krav til en merkeordning for tilgjengelighet til reiselivsmål (NS 11010) •Basert på dansk standard og merkeordning •Angir krav som må oppfylles for å få et tilgjengelighetsmerke •Bevegelseshemmede •Synshemmede •Hørselshemmede •Astmatikere/allergikere •Ca 100 krav + anbefalinger •Bredt sammensatt standardiseringskomité •Høring 4. kvartal 2007/Ferdigstillelse våren2008

8 Veiledning til NS 3420 del CK Skjøtsel og drift av park- og landskapsanlegg •Basert på idédugnad •Samtale med interessenter •Ferdigstilles november 2007 •Inkorporeres i neste utgave av standarden •Kontraktsstandard under utarbeidelse

9 Innholdsfortegnelse NS 3420 CK Funksjonshemning BevegelseshemningOrienteringsvanskerMiljøhemning (allergi) SynsvanskerHørselsvanskerKognitiv svikt FORORDMandat for veiledereren og bidragsytere iht. Standard Norges mal INNLEDNINGKort beskrivelse av målgruppe, hensikt med ved veilederen, struktur og litt om hva som kjennetegner de ulike brukergruppene Skjøtsel av naturområder Ingen spesielle utfordringer med mindre deler av skog, impedement eller strandarealer er tilrettelagt for funksjonsnedsatte Skjøtsel av plen Kantskjæring Fjerning av avklipp mv. Skjøtsel av grasbakker Fjerning av avklipp mv. Skjøtsel av utplantingsplanter Opprettholde lys og farger Fjerne allergifremmende vekster Skjøtsel av stauder Opprettholde lys og farger Fjerne allergifremmende vekster Skjøtsel av buskerOpprettholde siktlinjerFjerne hinderOpprettholde siktlinjerFjerne hinder Skjøtsel av roser Opprettholde lys og farger Skjøtsel av trærOpprettholde siktlinjerFjerne hinderOpprettholde siktlinjerFjerne hinder Drift av gang- og kjørearealerSpesiell fokus på ramperOppretthold jevn og ren flate Maskinell brøytingFjerne snø og is Håndrydding av snøFjerne snø og is StrøingSikre fremkomlighetForebygge fallskader EttersynOppretting/sikring/varslingOppretting/varsling LøvhåndteringRenhold av gangarealer Fjerning av ugrasSikre fremkomlighetAvdekke kant-og ledelinjer Fjerne allergifremmende vekster Planering og avrettingSikre fremkomlighetOppretthold kant- og ledelinjer Redusere støv og partikler mv. Støvdemping Hensyn til allergiplager Drift av lekeplass Drift av hele lekeplassarealer ↓ ↓ ↓

10 Tilgjengelighet til uteområder •Diskusjonsmøte om omfang og behov •Ressurspersoner invitert •Kartlegging presentert •Inndeling •Bynære områder •Friluftsområder •Samarbeid •Direktoratet for Naturforvaltning •Statens Vegvesen •Andre

11 NS 3041 Skilting – Veiledning for plassering og detaljer •Utforming, plassering og lesbarhet ved bruk av innendørs og utendørs skilt •Ny utgave våren 2007 •Krav •Generell informasjon •Materialbruk •Form og farge •Språk •Versalhøyde •Oversikt over skilttyper •Krav og råd

12 Andre prosjekter •Kartlegging av standarder i reisekjeden •Lederlinjer •Smarthustjenester •Sertifisering av tilgjengelighet til innhold av web sider •elærings metodikk •Selvbetjeningsautomater •Forutsigbar web •UU i forvaltningsstandarder •Bruk av standarder i forhold til offentlig innkjøp

13 Nytte for kommuner •Bruke standarder som grunnlag for anbud og kontrakter •Gi tilbakemelding om behov •Delta i standardiseringsarbeidet

14


Laste ned ppt "Hvordan bruke standarder som virkemiddel for universell utforming i kommunene? Anne Kristoffersen, Standard Norge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google