Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Trøndelags Europakontor Karrieresenteret i Nord-Trøndelag Brussel 15. april 2013 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan Daglig leder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Trøndelags Europakontor Karrieresenteret i Nord-Trøndelag Brussel 15. april 2013 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan Daglig leder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Trøndelags Europakontor Karrieresenteret i Nord-Trøndelag Brussel 15. april 2013 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan Daglig leder

2 Etter 1989: Nasjonenes Europa

3 Regionenes Europa

4 Norske regionskontor i Brussel 1993: Stavanger- regionen 2001: Trøndelag 2003: Nord- Norge, Vest- Norge, Oslo- regionen 2005: Sørlandet Tilbake Ulik regional prioritering = ulike regionskontor Men; «hele» regions-Norge i Brussel Ulik regional prioritering = ulike regionskontor Men; «hele» regions-Norge i Brussel

5 Medlemmer Trøndelags Europakontor 2013 Nord-Trøndelag Fylkeskommune Sør-Trøndelag Fylkeskommune Trondheim Kommune Stjørdal KommuneInnherred Samkommune Høgskolen i Nord- Trøndelag Høgskolen i Sør- Trøndelag NTNUSINTEFBioforsk Midt-NorgeSpareBank1 Midt- Norge Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Tilbake

6 Organisering av kontoret •Kontoret i Brussel –Daglig leder –Traineer –Praktikanter fra NTNU Europastudier •Hjemmeapparat –Koordinator, Trøndelag –Daglig leders hjemmeuker –Styret –Ressursgruppe –Internasjonale koordinatorer •Samarbeidspartnere VRI, kommuner, Innovasjon Norge, Handelskammeret, Internasjonalt Forum, vekstselskap, næringsforeninger, skoler, regionråd, næringsklynger, enkeltbedrifter, ungdomsarbeidere, KS, NHO

7 Fokusområder –Unge (mobilitet og internasjonal kompetanse til regionen) –Klima og energi (grønne transport- og energiløsninger) –Mat (herunder reiseliv, opplevelsesnæringer)

8 Trøndelags Europakontor Den norske EU- delegasjonen EFTA, FMO og ESA Andre regionskontor Andre norske aktører - Statnett, Statoil, Bellona, Norges delegasjon til NATO m.fl. Forskningsrådet Scandinavian School of Brussels Open Days, EUSEW, KS, LO, NHO Nasjonale eksperter i Kommisjonen Nettverk i Brussel

9 Arbeidsoppgaver Informasjon om EU og EØS •Hjemmeside og nyhetsbrev •Hjemmeapparat og samarbeidspartnere •Henvendelser Informasjon om prosjekt og program •Prosjektkalender •Hjemmeapparat og samarbeidspartnere • Partnersøk Studiebesøk og organisering av møter i Brussel •Legge opp faglig program •Presentere Trøndelag i Brussel •Praktisk tilrettelegging •Hospitering i Brussel Tilbake

10 Økonomi- og finanskrise Finanskrisens konsekvenser i medlemslandene •Arbeidsledighet •Vidtgående reformer •Økende protester Utviklingen av en felles valuta, euro •Mastricht I, Mastricht II og Mastricht III? •Vil euroen holde? •Økt økonomisk integrasjon Tilbake Neste

11 Arbeidsledighet i EU i februar 2013 for de som er under 25 år EU 2723,5 % Tyskland 7,7 % Østerrike 8,9 % Nederland10,4 % Italia37,8 % Portugal38,2 % Spania55,7 % Hellas58,4 %

12 Norges handel med EU

13 EU 2020- strategien Intelligent, bærekraftig og inkluderende vekst.

14 5 konkrete mål •Økt sysselsetting –75 prosent av befolkningen mellom 20-64 år i jobb •Økt forskning –3 prosent av BNP til F&U •Klima- og energimål –20% reduksjon i klimagassutslipp, 20% andel fornybar energi, 20% økning i energieffektivitet •Utdanningsmål –Skolefrafall ned fra 15% til 10%. 40% av alle mellom 30-34 år fullført høyere utdanning. •Fattigdomsreduksjon –20 mill færre fattige mennesker.

15 EU-budsjettet 2012 147,2 mrd euro Regionalstøtte** 35,8% Konkurranseevne* 10,0% Landbruk og fiskeri 40,8% Sikkerhet og justis 0,9% Borgerskap* 0.5% Global aktør 6,4% Adm. 5,6% *EFTA/EØS-landene legger 265 millioner euro til EU-budsjettet **EFTA/EØS-landene + Norge bevilger 350 millioner euro utenfor EU-budsjettet gjennom EØS-finansieringsordningen

16 Relevante EU- og EØS-program Tilbake Forskning og utvikling (FP7) Konkurranse- evne og innovasjon (CIP) Livslang læring Andre EU- programmer Norway Grants og EØS- midlene

17 Livslang læring Comenius Fokuserer på førskole, grunnskole og videregående skole Erasmus Aktuelt for universitets- sektoren, primært studenter Leonardo da Vinci Rettet mot yrkes- utdanning Grundtvig Aktuelt for aktører innen voksen- opplæring Tilbake

18 Leonardo, Comenius, Grundtvig og Nordplus Antall innvilgede søknader pr 10.000 innbyggere 2008-2010 Fylke Nord-Trøndelag4,1Hedmark2,0 Sogn og Fjordane3,3Akershus1,9 Nordland2,9Oslo1,9 Oppland2,8Rogaland1,9 Troms2,8Aust-Agder1,7 Hordaland2,7Telemark1,3 Møre og Romsdal2,6Vest-Agder1,3 Sør-Trøndelag2,4Østfold1,2 Vestfold2,4Buskerud0,8 Finnmark2,2

19 Ny programperiode 2014-2020 •Horizon 2020 – Koblinger næringsliv og forskning •Kommersialisering •Erasmus for alle

20 EEA Grants & Norway Grants 20 €1.3 bln in funding 2004-09 €1.8 bln in funding 2009-14 15 beneficiary states Environment, health, justice, research, education, public sector, civil society

21 EU-institusjoner KommisjonenRådetParlamentet Tilbake

22 22 Kommisjonen 22 Formål: Ivareta felleskapsinteressene Ledet av president José Manuel Barroso Hovedoppgaver: Lovutforming og implementering 27 kommissærer – en fra hvert medlemsland Hybrid mellom en regjering og byråkrati

23 23 Rådet 23 Formål: ivareta medlemsstatenes interesser Del-lovgiver (sammen med Parlamentet) 9 ulike faglige sammensetninger Roterende formannskap (6 mnd) Irland har formannsskapet januar – juni 2013 Irland har formannsskapet januar – juni 2013

24 24 Parlamentet 24 Formål: ivareta borgernes interesser Kontrollfunksjon og del-lovgiver Arbeid basert på partitilhørighet, ikke nasjonal 754 direkte valgte representanter Politikerne

25 Beslutningsprosessen i EU Kommi sjonen Rådet Parlam entet Kommi sjonen Rådet Parlam entet Kommi sjonen Vedtak Rådet Parlam entet

26

27 Stadig flere avtaler mellom Norge og EU

28 Utviklingen i antall rettsakter i EØS fra 1992 - 2010

29

30 Litt om Belgia •Mye mindre enn Trøndelag i areal •11 mill. innbyggere •Landet har tre sjølstyrte regioner: Flandern, Vallonia og Brussel •5. desember 2011, 540 dager etter valget fikk Belgia ny regjering •Belgia har 125 bryggerier og 800 standard ølsorter

31 Belgia er også dette Dette er også Belgia

32 Påmelding nyhetsbrev fra Trøndelags Europakontor

33 Følg oss også her

34 Takk for oppmerksomheten! www.mid-norway.no


Laste ned ppt "Velkommen til Trøndelags Europakontor Karrieresenteret i Nord-Trøndelag Brussel 15. april 2013 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan Daglig leder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google