Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Trøndelags Europakontor

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Trøndelags Europakontor"— Utskrift av presentasjonen:

1 Trøndelags Europakontor
Velkommen til Trøndelags Europakontor Karrieresenteret i Nord-Trøndelag Brussel 15. april 2013 Vidar Segtnan Daglig leder

2 Etter 1989: Nasjonenes Europa

3 Regionenes Europa

4 Norske regionskontor i Brussel
1993: Stavanger-regionen 2001: Trøndelag 2003: Nord-Norge, Vest-Norge, Oslo- regionen 2005: Sørlandet Ulik regional prioritering = ulike regionskontor Men; «hele» regions-Norge i Brussel Tilbake

5 Medlemmer Trøndelags Europakontor 2013
Nord-Trøndelag Fylkeskommune Sør-Trøndelag Fylkeskommune Trondheim Kommune Stjørdal Kommune Innherred Samkommune Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Sør-Trøndelag NTNU SINTEF Bioforsk Midt-Norge SpareBank1 Midt-Norge Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Tilbake

6 Organisering av kontoret
Kontoret i Brussel Daglig leder Traineer Praktikanter fra NTNU Europastudier Hjemmeapparat Koordinator, Trøndelag Daglig leders hjemmeuker Styret Ressursgruppe Internasjonale koordinatorer Samarbeidspartnere VRI, kommuner, Innovasjon Norge, Handelskammeret, Internasjonalt Forum, vekstselskap, næringsforeninger, skoler, regionråd, næringsklynger, enkeltbedrifter, ungdomsarbeidere, KS, NHO

7 Fokusområder Unge (mobilitet og internasjonal kompetanse til regionen)
Klima og energi (grønne transport- og energiløsninger) Mat (herunder reiseliv, opplevelsesnæringer)

8 Nettverk i Brussel Trøndelags Europakontor Den norske EU-delegasjonen
EFTA , FMO og ESA Andre regionskontor Andre norske aktører - Statnett, Statoil , Bellona, Norges delegasjon til NATO m.fl. Forskningsrådet Scandinavian School of Brussels Open Days, EUSEW, KS, LO, NHO Nasjonale eksperter i Kommisjonen Døråpner Kan ikke vite alt, men skal vite hvem som kan Tilsammen et nettverk som sprer seg over ulike felt over hele Europa „Nøkkel til Europa“

9 Arbeidsoppgaver Tilbake Informasjon om EU og EØS
Hjemmeside og nyhetsbrev Hjemmeapparat og samarbeidspartnere Henvendelser Informasjon om prosjekt og program Prosjektkalender Partnersøk Studiebesøk og organisering av møter i Brussel Legge opp faglig program Presentere Trøndelag i Brussel Praktisk tilrettelegging Hospitering i Brussel Tilbake

10 Økonomi- og finanskrise
Finanskrisens konsekvenser i medlemslandene Arbeidsledighet Vidtgående reformer Økende protester Utviklingen av en felles valuta, euro Mastricht I, Mastricht II og Mastricht III? Vil euroen holde? Økt økonomisk integrasjon Tilbake Neste

11 Arbeidsledighet i EU i februar 2013 for de som er under 25 år
23,5 % Tyskland 7,7 % Østerrike 8,9 % Nederland 10,4 % Italia 37,8 % Portugal 38,2 % Spania 55,7 % Hellas 58,4 %

12 Norges handel med EU

13 Intelligent, bærekraftig og inkluderende vekst.
EU strategien Intelligent, bærekraftig og inkluderende vekst.

14 5 konkrete mål Økt sysselsetting Økt forskning Klima- og energimål
75 prosent av befolkningen mellom år i jobb Økt forskning 3 prosent av BNP til F&U Klima- og energimål 20% reduksjon i klimagassutslipp, 20% andel fornybar energi, 20% økning i energieffektivitet Utdanningsmål Skolefrafall ned fra 15% til 10%. 40% av alle mellom år fullført høyere utdanning. Fattigdomsreduksjon 20 mill færre fattige mennesker.

15 EU-budsjettet 2012 147,2 mrd euro Adm. 5,6% Konkurranseevne* 10,0%
Global aktør 6,4% Borgerskap* 0.5% Sikkerhet og justis 0,9% Landbruk og fiskeri 40,8% Regionalstøtte** 35,8% EUs budsjett = ca. 1.15% brutto nasjonalinntekt BNI Norges BNP = ca. 2% av EUs BNP (men stigende...), halvparten av Polens Vi er med i 2/3 av programmene, men ikke TEN (Trans European Networks) * EFTA/EØS-landene legger 265 millioner euro til EU-budsjettet **EFTA/EØS-landene + Norge bevilger 350 millioner euro utenfor EU-budsjettet gjennom EØS-finansieringsordningen

16 Relevante EU- og EØS-program
Forskning og utvikling (FP7) Konkurranse-evne og innovasjon (CIP) Livslang læring Andre EU-programmer Norway Grants og EØS-midlene Tilbake

17 Livslang læring Erasmus Leonardo da Vinci Grundtvig Comenius Tilbake
Fokuserer på førskole, grunnskole og videregående skole Erasmus Aktuelt for universitets-sektoren, primært studenter Leonardo da Vinci Rettet mot yrkes-utdanning Grundtvig Aktuelt for aktører innen voksen-opplæring Tilbake

18 Leonardo, Comenius, Grundtvig og Nordplus Antall innvilgede søknader pr 10.000 innbyggere 2008-2010
Fylke Nord-Trøndelag 4,1 Hedmark 2,0 Sogn og Fjordane 3,3 Akershus 1,9 Nordland 2,9 Oslo Oppland 2,8 Rogaland Troms Aust-Agder 1,7 Hordaland 2,7 Telemark 1,3 Møre og Romsdal 2,6 Vest-Agder Sør-Trøndelag 2,4 Østfold 1,2 Vestfold Buskerud 0,8 Finnmark 2,2

19 Ny programperiode 2014-2020 Horizon 2020
Koblinger næringsliv og forskning Kommersialisering Erasmus for alle

20 EEA Grants & Norway Grants
€1.3 bln in funding €1.8 bln in funding beneficiary states Environment, health, justice, research, education, public sector, civil society

21 EU-institusjoner Tilbake De viktigste EU-institusjonene.
Kommisjonen Rådet Parlamentet De viktigste EU-institusjonene. I tillegg domstol i Luxembourg, CoR, EESC etc. Tilbake

22 Kommisjonen Formål: Ivareta felleskapsinteressene
Ledet av president José Manuel Barroso Hovedoppgaver: Lovutforming og implementering 27 kommissærer – en fra hvert medlemsland Hybrid mellom en regjering og byråkrati 22

23 Rådet Formål: ivareta medlemsstatenes interesser
Del-lovgiver (sammen med Parlamentet) 9 ulike faglige sammensetninger Roterende formannskap (6 mnd) Irland har formannsskapet januar – juni 2013 23

24 Parlamentet Formål: ivareta borgernes interesser
Kontrollfunksjon og del-lovgiver Arbeid basert på partitilhørighet, ikke nasjonal 754 direkte valgte representanter Politikerne 24

25 Beslutningsprosessen i EU
Rådet Rådet Rådet Kommisjonen Kommisjonen Kommisjonen Vedtak Parlamentet Parlamentet Parlamentet

26

27 Stadig flere avtaler mellom Norge og EU

28 Utviklingen i antall rettsakter i EØS fra 1992 - 2010

29 Illustrerer Norges forhold til EU – så nær, men likevel så fjern.

30 Litt om Belgia Mye mindre enn Trøndelag i areal 11 mill. innbyggere
Landet har tre sjølstyrte regioner: Flandern, Vallonia og Brussel 5. desember 2011, 540 dager etter valget fikk Belgia ny regjering Belgia har 125 bryggerier og 800 standard ølsorter

31 Dette er også Belgia Belgia er også dette

32 Påmelding nyhetsbrev fra Trøndelags Europakontor

33 Følg oss også her

34 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Trøndelags Europakontor"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google