Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fredag 22. januar 2010 PPU330- Fagdidatikk medier og kommunikasjon Kompendium 2 – Asmyhr, Sperlin og Granerud.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fredag 22. januar 2010 PPU330- Fagdidatikk medier og kommunikasjon Kompendium 2 – Asmyhr, Sperlin og Granerud."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fredag 22. januar 2010 PPU330- Fagdidatikk medier og kommunikasjon Kompendium 2 – Asmyhr, Sperlin og Granerud

2  K - Konkretiseringsprinsippet  A - Aktiviseringsprinsippet  M – Motiveringsprinsippet  P - Progresjonsprinsippet  V – Variasjonsprinsippet  I - Individualiseringsprinsippet  S – Samarbeidsprinsippet  E - Evalueringsprinsippet

3  Gjøre lærestoffet forståelig og håndgripelig gjennom å vise, demonstrere og bruke øvingsbilder.  Hva vil vi oppnå ved å gjennomføre denne oppgaven?  Hvilket utstyr er nødvendig?  Hva kreves av forkunnskaper?  Hva legger du vekt på ved evaluering?

4  Ha mest mulig aktivitet på flest mulig  Ideelt sett alle elevene i aktivitet hele tiden  Læreren har en viktig oppgave: å oppmuntre og holde aktiviteten i gang  Hva kan vi gjøre?  La oppgaven være åpen og mangesidig  La oppgaven bestå av flere deler  Gi ekstraoppgaver

5  Å arbeide med elevens eget ønske om/vilje til å jobbe  Motivere elevene til å lære selv om stoffet er tungt og kjedelig  Hvordan kan vi oppnå dette?  Lage problemstillinger som interesserer, fascinerer, er aktuelle og spennende

6  Å legge opp til en jevn utvikling der vanskeligheten gradvis økes  Naturlig progresjon  Blooms måltaksonomi:  Faktakunnskaper - pugg  Fri gjengivelse – forståelse  Anvendelse  Analyse  Syntese og vurdering

7  Å veksle, skifte forandre og avveksle.  Pedagogisk eller didaktisk grunnlag bak variasjonen  I mediefaget har vi mange muligheter

8  Å tilpasse aktiviteter, instruksjon, undervisning til den enkelte elevs forutsetninger.  Legge listen passe høyt og på elevens nivå  Forutsetter at oppgavene er mangfoldige og varierte.

9  Å fremme samarbeid og fellesskapstenkning  Elevene øve seg sammen og bidra til hverandres fremgang  Sosialisering og samarbeid en naturlig del i mediefaget

10  Å vurdere, ”gjøre opp status” for elevens nivå, undervisningens effekt og progresjon.  Kan være en viktig motivasjonsfaktor  Evaluering er vanskelig!


Laste ned ppt "Fredag 22. januar 2010 PPU330- Fagdidatikk medier og kommunikasjon Kompendium 2 – Asmyhr, Sperlin og Granerud."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google