Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helse- og sosialfag ved Høgskolen i Lillehammer Dialogmøte med kommunene Gjøvik 09.09.11 v/Kjell Ivar Iversen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helse- og sosialfag ved Høgskolen i Lillehammer Dialogmøte med kommunene Gjøvik 09.09.11 v/Kjell Ivar Iversen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helse- og sosialfag ved Høgskolen i Lillehammer Dialogmøte med kommunene Gjøvik 09.09.11 v/Kjell Ivar Iversen

2 Helse- og sosialfag på HiL 3 Profesjonsutdanninger med ca. 750 studenter: –BA i Barnevern –BA i Sosialt arbeid –Vernepleie (heltid + deltid) 2 mastere: I praksis deltidsmastere: –MA Velferdsforvaltning, –MA Helse og sosialfaglig arbeid med barn og unge –+ Samarbeid med HiG, HH og HiØ om MHPCC –+ Akkreditert 2 MA som ikke er i drift: Helseledelse (oppstart 2012) i samarbeid med HIG og HH. –Fra høst 2011 felles MA-program som også omfatter MA Ped. Og Spesped

3 Helse- og sosialfag på HiL PhD: –Ph.D: Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling akkreditert fra høst 2010. Samarbeid med fagmiljø på Økorg om utvikling av PhD-programmet INTOP – Innovasjon i tjenesteyting – offentlig og privat sektor.

4 Helse- og sosialfag på HiL Videreutdanning, studiepoengfinansiert: –Helserett (30) –Økonomisk rådgivning (15) –Veiledning i samarbeid med HiG (60) –Karriereveiledning (30) –Veiledning i velferdstjenesten (30 - samarbeid NAV) –Studentveiledning i praksis (15) = vår veilederopplæring

5 Helse- og sosialfag på HiL Oppdrags/betalstudier: Barn og unge/psykisk helse: –Barnevern i minoritetsperspektiv (15)-BLD –Psykososialt arbeid med barn og unge (60)-Hdir Veiledning/rådgivning: bl.a: –Rådgivning (60)-Udir –Sosialpedagogisk rådgivning (30)-Fylkeskommuner –Coaching, selvledelse og organisasjonspsykologi (LUPOS) – betalstudium utviklet regionalt Funksjonshemmede: Relasjonskompetanse og atferdsanalyse (15)- betalstudium, samarbeid SI og Fylkesmennene

6 Helse- og sosialfag på HiL Oppdrags/betalstudier forts.: Rus/avhengighet: –Spillavhengighet (15)- Korus øst –Mestring av rusproblemer og tilbakefallsforebyggende arbeid (MARTA) (15) – Rusmiddeletaten Oslo kommune –Behandling av rusmiddelbrukere i fellesskap (15) – Tyrili –Videreutdanning i forståelse og behandling av voldsproblematikk hos rusavhengige (15) Helse: –Paramedic (60 + 30) i samarbeid med Prehospital divisjon Ullevål og HiG, betalstudium.

7 Utviklingstrekk NAV-reformen: –Sosialt arbeids plass – sosionomutdanninga og behov for endringer –Veiledning særlig fokus – videreutdanning Strategiplan for b/u psykiske helse – Ph.d., Ma-tilbud, Videreutdanning i tverffaglig psykososialt arbeid med b/u Barnevern – Befring-utvalget – styrking av utdanning for arbeid i barnevernet

8 Utviklingstrekk forts. Samhandlingsreformen – hva betyr dette for ”våre” BA-utdanninger?? –Sosionomenes plass –Vernepleierne som ressurs i en helsetjeneste/eldreomsorg som fokuserer på egen mestring?? Stortingsmelding om Velferdsstatens yrker NOU: Innovasjon i omsorg

9 Hva ønsker vi dialog med dere om? Hva er viktigst, hva skal vi prioritere? Dialog om innholdet i BA- og MA-utdanninger. Forutsetning: Høyere utdanning kan aldri reprodusere dagens konkrete ferdighetsbehov, men gi studentene grunnlag for livslang læringsprosess i et samfunn/praksisfelt i stadig utvikling. Og gjøre de i stand til å utvikle ny metodikk i samsvar med utviklingen Behov for videreutdanning, på hvilke områder?, faglig profil, hva trenger dere av kompetanse?, Fra bestiller/utførermodell til modeller for dialog og felles utvikling av studietilbud? Modeller for finansiering; høgskolenes rammer, kommunenes rammer, innvolvering fra stat gjennom Fylkesmann atc

10 Hvilke signaler får vi? –Tverrfaglighet, breddekunnskap, brukerperspektiv Men også: –Behov for mer spesifikk kompetanse, eksempel barnevern –BA-kandidater skal kunne gå rett inn og praktisere i svært komplekse jobb funksjoner –Skal skje innenfor rammen av 3 år Hva betyr det: Prioritetere!!= også velge bort


Laste ned ppt "Helse- og sosialfag ved Høgskolen i Lillehammer Dialogmøte med kommunene Gjøvik 09.09.11 v/Kjell Ivar Iversen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google