Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Litteraturhistorie oversikt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Litteraturhistorie oversikt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Litteraturhistorie oversikt

2 Noen problemer med å beskrive litteraturhistorien 1
Epokeinndeling: egentlig bare et pedagogisk grep for å få orden og oversikt Grenser i form av årstall finnes egentlig ikke. Historien beveger seg i virkeligheten glidende stort sett uten skarpe avgrensinger Likevel: det ER forskjell på litteratur fra forskjellige tider, så en viss form for relevans er det å snakke om kulturhistoriske epoker Litteraturhistorikerne kan langt på vei være enige om tidsrom og enkeltepokers kjennetegn, men kan være sterkt uenige om betegnelsene Jo nærmere vi kommer vår egen tid, jo vanskeligere blir det å gi treffende karakteristikker av tidsbildet

3 Noen problemer med å beskrive litteraturhistorien 2
Den tradisjonelle epokeinndelingen for norsk litteratur samsvarer ikke alltid med en tilsvarende epokeinndeling for europeisk litteratur Tidsavgrensningene kan variere Betegnelsen på epokene kan variere Epokeinndelingen for litteraturhistorien samsvarer bare delvis med tilsvarende epokeinndelinger for bildende kunst og musikk De forskjellige kunstartene kan bruke ulike betegnelser på epoker som idéhistorisk kan bygge på samme ideologi (eks. symbolisme eller dekadanse i litteratur; Art Nouveau eller Jugendstil i arkitektur og bildende kunst)

4 Grunnlag for inndeling i epoker
Litteraturens gjennomgående tematikk Individorientert, karakterorientert eller samfunnsorientert Eksistensielle temaer eller dagsaktuelle temaer Tidsrommets dominerende sjangrer Litteraturens form Tradisjonelle former Nye former og sjangrer Eksperimentelle former Litteraturkritiske og –teoretiske skrifter som postulerer en ny tid og som ofte har et pamflett-aktig motto

5 En meget tradisjonell inndeling av norsk litteraturhistorie 1
Norrøn tid: ca. 800 – ca. 1370 Før-litterær tid: ca. 800 – ca. 1100 Litterær tid: ca – ca. 1370 Senmiddelalder: ca – ca. 1500 Folkediktning: uten tidsangivelse, problematisk å plassere Felleslitteraturen: ca – ca. 1800 Humanismen: 1500-tallet Barokken: 1600-tallet Opplysningstida: ca – ca. 1750 Før-romantikk: ca – ca. 1800

6 Nordisk litteraturhistorie 1500 – 1800 sammenliknet med bildekunst og musikk
europeisk litteraturhistorie musikkhistorie kunsthistorie/ arkitektur humanismen renessansen/ renessansen renessansen/ mannerismen/ senrenessansen barokken barokken klassisismen opplysningstid Rokok-koen før-romantikk førromantikk/ Sturm-und-Drang/ følsomhetstid wienerklassismen neoklassisismen/ empire

7 En meget tradisjonell inndeling av norsk litteraturhistorie 2
Romantikken: ca – 1830 Nasjonalromantikken: ca – ca. 1860 Poetisk realisme: ca – ca. 1870 Realismen: ca – ca. 1890 Naturalismen: ca – ca. 1895 Nyromantikken: ca – ca. 1905

8 En meget tradisjonell inndeling av norsk litteraturhistorie 3
1900-tallet for episk litteratur: Nyrealismen: ca – ca. 1930 Psykoanalyse og kulturradikalisme: 1930-tallet Etterkrigsrefleksjoner: ca – ca. 1965 Profilgenerasjonen, identitetskrise: 1960-tallet Sosialrealismen: ca – ca. 1980 Postmodernismen: fra 1980-tallet og utover ?????: Vår tid

9 En meget tradisjonell inndeling av norsk litteraturhistorie 4
1900-tallet for lyrikken: Sentrallyrikken: ca – ca. 1930 Politisk kampdiktning: og 30-tallet Modernismen: 1930, (-40),-50 og 60-tall Etterkrigsrefleksjoner: ca – ca. 1960 Profilgenerasjonen; «ting»-diktning: 1960-tall Politisk lyrikk: 1970-tall Havet, døden og kjærligheten: 1980-tall Postmodernismen: ca – ca. 2000 ?????: vår tid


Laste ned ppt "Litteraturhistorie oversikt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google