Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Litteraturhistorie oversikt. Noen problemer med å beskrive litteraturhistorien 1 • Epokeinndeling: egentlig bare et pedagogisk grep for å få orden og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Litteraturhistorie oversikt. Noen problemer med å beskrive litteraturhistorien 1 • Epokeinndeling: egentlig bare et pedagogisk grep for å få orden og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Litteraturhistorie oversikt

2 Noen problemer med å beskrive litteraturhistorien 1 • Epokeinndeling: egentlig bare et pedagogisk grep for å få orden og oversikt • Grenser i form av årstall finnes egentlig ikke. Historien beveger seg i virkeligheten glidende stort sett uten skarpe avgrensinger • Likevel: det ER forskjell på litteratur fra forskjellige tider, så en viss form for relevans er det å snakke om kulturhistoriske epoker • Litteraturhistorikerne kan langt på vei være enige om tidsrom og enkeltepokers kjennetegn, men kan være sterkt uenige om betegnelsene • Jo nærmere vi kommer vår egen tid, jo vanskeligere blir det å gi treffende karakteristikker av tidsbildet

3 Noen problemer med å beskrive litteraturhistorien 2 • Den tradisjonelle epokeinndelingen for norsk litteratur samsvarer ikke alltid med en tilsvarende epokeinndeling for europeisk litteratur – Tidsavgrensningene kan variere – Betegnelsen på epokene kan variere • Epokeinndelingen for litteraturhistorien samsvarer bare delvis med tilsvarende epokeinndelinger for bildende kunst og musikk – Tidsavgrensningene kan variere – De forskjellige kunstartene kan bruke ulike betegnelser på epoker som idéhistorisk kan bygge på samme ideologi (eks. symbolisme eller dekadanse i litteratur; Art Nouveau eller Jugendstil i arkitektur og bildende kunst)

4 Grunnlag for inndeling i epoker • Litteraturens gjennomgående tematikk – Individorientert, karakterorientert eller samfunnsorientert – Eksistensielle temaer eller dagsaktuelle temaer • Tidsrommets dominerende sjangrer • Litteraturens form – Tradisjonelle former – Nye former og sjangrer – Eksperimentelle former • Litteraturkritiske og –teoretiske skrifter som postulerer en ny tid og som ofte har et pamflett-aktig motto

5 En meget tradisjonell inndeling av norsk litteraturhistorie 1 • Norrøn tid: ca. 800 – ca. 1370 – Før-litterær tid: ca. 800 – ca. 1100 – Litterær tid: ca. 1100 – ca. 1370 • Senmiddelalder: ca. 1370 – ca. 1500 – Folkediktning: uten tidsangivelse, problematisk å plassere • Felleslitteraturen: ca. 1500 – ca. 1800 – Humanismen: 1500-tallet – Barokken: 1600-tallet – Opplysningstida: ca. 1700 – ca. 1750 – Før-romantikk: ca. 1750 – ca. 1800

6 Nordisk litteraturhistorie 1500 – 1800 sammenliknet med bildekunst og musikk nordisk litteraturhistorie europeisk litteraturhistorie musikkhistoriekunsthistorie/ arkitektur 1500-1600humanismenrenessansen/ humanismen renessansen1500-1550 renessansen/ humanismen 1550-1600 mannerismen/ senrenessansen 1600 - 1700barokken1600-1650 barokkenbarokken 1650-1700 klassisismen 1700 - 1750opplysningstid Rokok -koen 1750 - 1800før-romantikkførromantikk/ Sturm-und-Drang/ følsomhetstid wienerklassismenneoklassisismen/ empire

7 En meget tradisjonell inndeling av norsk litteraturhistorie 2 • Romantikken: ca. 1800 – 1830 • Nasjonalromantikken: ca. 1830 – ca. 1860 • Poetisk realisme: ca. 1850 – ca. 1870 • Realismen: ca. 1870 – ca. 1890 • Naturalismen: ca. 1880 – ca. 1895 • Nyromantikken: ca. 1890 – ca. 1905

8 En meget tradisjonell inndeling av norsk litteraturhistorie 3 • 1900-tallet for episk litteratur: – Nyrealismen: ca. 1905 – ca. 1930 – Psykoanalyse og kulturradikalisme: 1930-tallet – Etterkrigsrefleksjoner: ca. 1945 – ca. 1965 – Profilgenerasjonen, identitetskrise: 1960-tallet – Sosialrealismen: ca. 1970 – ca. 1980 – Postmodernismen: fra 1980-tallet og utover – ?????: Vår tid

9 En meget tradisjonell inndeling av norsk litteraturhistorie 4 • 1900-tallet for lyrikken: – Sentrallyrikken: ca. 1905 – ca. 1930 – Politisk kampdiktning: 1920- og 30-tallet – Modernismen: 1930, (-40),-50 og 60-tall – Etterkrigsrefleksjoner: ca. 1945 – ca. 1960 – Profilgenerasjonen; «ting»-diktning: 1960-tall – Politisk lyrikk: 1970-tall – Havet, døden og kjærligheten: 1980-tall – Postmodernismen: ca. 1980 – ca. 2000 – ?????: vår tid


Laste ned ppt "Litteraturhistorie oversikt. Noen problemer med å beskrive litteraturhistorien 1 • Epokeinndeling: egentlig bare et pedagogisk grep for å få orden og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google