Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 www.ntnu.no A 5 UKER B 10 UKER C 12 UKER D 8 UKER E 6 UKER AKTIVITET (t) ESEF FL LS LF Vi har et nettverk med 5 aktiviteter A, B, C, D og E. Aktivitetene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 www.ntnu.no A 5 UKER B 10 UKER C 12 UKER D 8 UKER E 6 UKER AKTIVITET (t) ESEF FL LS LF Vi har et nettverk med 5 aktiviteter A, B, C, D og E. Aktivitetene."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 www.ntnu.no A 5 UKER B 10 UKER C 12 UKER D 8 UKER E 6 UKER AKTIVITET (t) ESEF FL LS LF Vi har et nettverk med 5 aktiviteter A, B, C, D og E. Aktivitetene har ulik varighet og de er vist i figuren. For eksempel har aktivitet A en varighet på 5 uker. Figuren nede til venstre viser hvor vi vil vise de ulike verdiene som blir beregnet i nettverket. Først skal vi beregne tidlig posisjon for alle aktivitetene. Det vil si tidligste starttidspunkt (Early Start, ES) og tidligste sluttidspunkt (Early Finish, EF).

2 2 www.ntnu.no 05 515 517 25 31 A 5 UKER B 10 UKER C 12 UKER D 8 UKER E 6 UKER AKTIVITET (t) ESEF FL LS LF Vi tar utgangspunkt i aktivitet A og antar at aktivitet A starter i tidspunkt 0. Tidligste start for A er 0, og vi kan direkte finne tidligste slutt ved å addere varigheten til aktivitet A. 0 + 5 = 5 Vi ser ut fra nettverksstrukturen at det tidligste tidspunktet aktivitet A er ferdig vil gi det tidligste tidspunktet som både aktivitet B og C kan starte. Aktivitet B har en varighet på 10 uker og kan tidligst slutte i uke 15. 5 + 10 = 15 Aktivitet C har en varighet på 12 uker og det medfører en tidligste slutt på 17. 5 + 12 = 17 Det tidligste tidspunktet aktivitet D kan starte blir den høyeste av tidligste slutt verdiene fra B og C, og det blir 17. Varigheten på aktivitet D er 8 uker og tidligste slutt blir 25. 17 + 8 = 25 Aktivitet E får tidligst starte i uke 25.Tidligste slutt for aktivitet E blir uke 31, da varigheten på aktivitet E er 6 uker. 17 + 6 = 21

3 3 www.ntnu.no 0 5 7 17 5 25 31 A 5 UKER 05 B 10 UKER 515 C 12 UKER 517 D 8 UKER 1725 E 6 UKER 2531 AKTIVITET (t) ESEF FL LS LF Vi skal nå beregne baklengs i nettverket og finne seneste posisjon for alle aktivitetene. Det vil si seneste starttidspunkt (Late Start, LS) og seneste sluttidspunkt (Late Finish, LF). Det er ikke oppgitt sluttdato for prosjektet så vi antar at seneste ferdig tidspunkt er lik tidligst ferdig, og setter derfor seneste slutt lik 31. Nå subtraherer vi for å finne seneste start for alle aktivitetene. For aktivitet E, som har en varighet på 6uker blir seneste start 25. 31 - 6 = 25 Vi ser videre fra nettverksstrukturen at 25 blir det tidspunktet hvor aktivitet D senest må være ferdig. Aktivitet D har en varighet på 8 uker og vi får 17 som seneste start for aktivitet D. 25 - 8 = 17 Siden 17 er det seneste tidspunktet aktivitet D kan starte, må både aktivitet B og C være ferdig ved dette tidspunktet. Dersom de er ferdig senere blir ikke prosjektet ferdig i uke 31. Aktivitet B har en varighet på 10 uker og det gir et seneste starttidspunkt lik 7. 17 - 10 = 7 Aktivitet C har en varighet på 12 uker og det gir et seneste starttidspunkt lik 5. 17 - 12 = 5 For aktivitet A har vi nå to verdier som kan gi seneste slutt og vi må velge den laveste verdien, som er 5. Seneste start for aktivitet A blir da 0 når varigheten er 5. 5 - 5 = 0

4 4 www.ntnu.no For aktivitet A blir flyten 0. 5 - 5 = 0 0 2 0 00 A 5 UKER 05 0 5 B 10 UKER 515 7 17 C 12 UKER 517 5 D 8 UKER 1725 17 25 E 6 UKER 2531 25 31 AKTIVITET (t) ESEF FL LS LF Vi skal nå beregne flyt for aktivitetene i nettverket. Flyten finner vi ved å se på differansen mellom seneste ferdig tidspunkt (LF) og tidligst ferdig tidspunkt (EF). For aktivitet E blir flyten 0. 31 - 31 = 0 For aktivitet D blir flyten 0. 25 - 25 = 0 For aktivitet C blir flyten 0. 17 - 17 = 0 For aktivitet B blir flyten 2. 17 - 15 = 2

5 5 www.ntnu.no 0 2 0 00 A 5 UKER 05 0 5 B 10 UKER 515 7 17 C 12 UKER 517 5 D 8 UKER 1725 17 25 E 6 UKER 2531 25 31 AKTIVITET (t) ESEF FL LS LF Dette betyr at alle aktivitetene i nettverket er kritisk, utenom B. Vi finner derfor en kjede av kritiske aktiviteter A, C, D og E som danner en kritisk veg i nettverket. Ved prosjektstart i tidspunkt 0 vil prosjektet totalt ha en varighet på 31 uker.


Laste ned ppt "1 www.ntnu.no A 5 UKER B 10 UKER C 12 UKER D 8 UKER E 6 UKER AKTIVITET (t) ESEF FL LS LF Vi har et nettverk med 5 aktiviteter A, B, C, D og E. Aktivitetene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google