Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

XMLSchema.  Innledende eksempler: 1. 2. 3. Tove 4. Janni 5. Huskelapp 6. Ikke glem avtalen til helgen 7. Vi har sett DTD’en til dette xml dok. Her kommer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "XMLSchema.  Innledende eksempler: 1. 2. 3. Tove 4. Janni 5. Huskelapp 6. Ikke glem avtalen til helgen 7. Vi har sett DTD’en til dette xml dok. Her kommer."— Utskrift av presentasjonen:

1 XMLSchema

2  Innledende eksempler: 1. 2. 3. Tove 4. Janni 5. Huskelapp 6. Ikke glem avtalen til helgen 7. Vi har sett DTD’en til dette xml dok. Her kommer XMLSchema til samme dokument:

3 XMLSchema <xs:schema xmlns:xs=http://www.w3.org/2001/XMLSchema xmlns="http://www.osir.hihm.no/sfi/kurs/3ip80" targetNamespace="http://www.osir.hihm.no/sfi/kurs/3ip80">

4 XMLSchema  I eksempelet ovenfor kan en se at notat er av kompleks type, fordi den inneholder flere elementer.  De andre elementene er av simple typer fordi de ikke inneholder andre elementer.  Referanse til et XMLSchema: <notat xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="notat.xsd"> Tove Janni Huskelapp Ikke glem avtalen til helgen

5 XMLSchema  elementet er rot elementet i et XMLSchema.  En schema deklarasjon ser ofte slik ut: <xs:schema xmlns:xs=http://www.w3.org/2001/XMLSchema targetNamespace =http://www.osir.hihm.no/sfi/kurs/3ip80 xmlns="http://www.osir.hihm.no/sfi/kurs/3ip80">  Følgende linje:  xs:schema xmlns:xs=http://www.w3.org/2001/XMLSchema  Indikerer at elementer og datatyper (schema, element, complexType, sequence, string, boolean, etc.) kommer fra http://www.w3.org/2001/XMLSchema navnerom, og at elementene og datatypene som kommer fra http://www.w3.org/2001/XMLSchema navnerommet skal ha :xs som prefiks. (denne url har til hensikt å beskrive navnerommet.)

6 XMLSchema  xmlns=http://www.osir.hihm.no/sfi/kurs/3ip80  Standard navnerom  targetNamespace=http://www.osir.hihm.no/sfi/kurs/3ip80  Indikerer at et xml dokument hvor elementene er deklarert til å tilhøre navnerommet til schemaet, skal valideres mot XMLScema.

7 XMLSchema  Referanse til et XMLSchema: <notat xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="notat.xsd">  Første og andre linje:  xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance xsi:schemaLocation="notat.xsd”  For å assosiere Schema med xml dokumentet.  Bruker schemaLocation for å spesifisere schema fila.

8 XMLSchema  Vi deklarerer elementer og definerer typer  Enkle deklarasjoner lager enkle typer.  Komplekse deklarasjoner lager komplekse typer.

9 XMLSchema – Enkle deklarasjoner  Dette er en enkel deklarasjon av et enkelt element:   Enkle elementer inneholder kun ”tekst”  Enkle elementer inneholder ikke andre elementer eller attributter.  En enkel deklarasjon gjelder for enkle elementer.  Deklarasjonen består av element navn og en datatype:   Olsen   35   1968

10 XMLSchema - komplekse deklarasjoner  Dette er en kompleks deklarasjon av et komplekst element: 

11 XMLSchema - komplekse deklarasjoner  Komplekse elementer kan inneholde både tekst flere elementer og attributter.  Dette er f.eks et komplekst element:   Eller dette: John Smith

12 XMLSchema - attributter  Deklarering av attributter:   Angir navn på attributtet og datatypen  F.eks: Olsen   Standard verdier:   Faste verdier:   Påkrevet: 

13 XMLSchema – simpleTypes (enkle typer)  simpleType definisjoner brukes når det skal settes begrensninger på verdier.  Noen eksempler:  Alder kan ikke være under 0 og høyere enn 100.

14 XMLSchema – simpleTypes (enkle typer)  Eks:  Begrense tillatte verdier:

15 XMLSchema – simpleTypes (enkle typer)  Eks:  Begrense tillatte verdier ved å definere en serie:

16 XMLSchema – simpleTypes (enkle typer)  Eks:  Begrensning på lengde: Link til liste av restriksjoner

17 XMLSchema – complexTypes (komplekse typer)  Definisjon av complekse typer gjøres ved bruk av elementet.  Vanligvis vil inneholde element deklarasjoner, attributt deklarasjoner og element referanser.

18 XMLSchema – complexTypes (komplekse typer)  Komplekse typer for tomme elementer:   complexContent modellen signaliserer at vi ønsker å begrense eller utvide innholdsmodellen av en kompleks type. Her introduseres ingen elementer.

19 XMLSchema – complexTypes (komplekse typer)  Komplekse typer for simpelt innhold(husk begrep fra xml terminologi: simplelt innhold).  Hvis du skal bruke simpleContent må du definere enten en extention eller en restriction innenfor simpleContent elementet. 35

20 XMLSchema – complexTypes (komplekse typer)  Komplekse typer med mixed innhold Dear Mr. John Smith Your order 1032 will be shipped on 2001-07-13

21 XMLSchema – complexTypes (komplekse typer)  For at tekst kan forekomme mellom barn elementene må mixed være satt til true.  Vi kan også gi complexType et navn og la ”letter” elementet få et attributt som ref. til den komplekse typen. Slik kan flere elementer referere til samme complexType.

22 XMLSchema – complexTypes. Indikatorer  Vi kan kontrollere hvordan elementer brukes i dokumenter, med indikatorer.  Det er sju typer indikatorer:  Som gir orden:  ANY  Choice  Sequence  Som angir ant. Forekomster:  minOccurs  maxOccurs  Som grupperer:  Group name  Attribute name

23 XMLSchema – complexTypes Indikatorer  All: Barn nodene kan opptre i vilkårlig rekkefølge. Hvert barn element kan kun forekomme 1 gang.  Choice: kun et av elementene innenfor en choice deklarasjon kan forekomme innenfor den ytre elementkontaineren.  Sequence: spesifiserer at elementene må være i en bestemt rekkefølge

24 XMLSchema – complexTypes Indikatorer  maxOccur: spesifiserer hvor mange ganger et element kan forekomme.  minOccur: spesifiserer minimum antall ganger et element kan forekomme.

25 XMLSchema og datatyper  XMLSchema har noen innebygde datatyper:  String: bokstav og tegn, linjeskift, mellomrom og tabulator – tegn.  Date: CCYY-MM-DD  Time: hh:mm:ss  dateTime: CCYY-MM-DDThh:mm.ss  Boolean: true/false  Binary:  base64Binary (Base64-encoded binary data)  hexBinary (hexadecimal-encoded binary data)

26 XMLSchema og datatyper. Eks:   2002-09-24   09:30:10.5   2002-05-30T09:30:10.5   John Smith   999

27 Oppsummering  Alle XML schema består av komponenter, hovedsakelig elementer, attributter og type definisjoner.  Når alt kommer til alt er kanskje ikke XMLSchema så vanskelig.  XMLSchema er overlegen i detalj i forhold til DTD


Laste ned ppt "XMLSchema.  Innledende eksempler: 1. 2. 3. Tove 4. Janni 5. Huskelapp 6. Ikke glem avtalen til helgen 7. Vi har sett DTD’en til dette xml dok. Her kommer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google