Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ditt valg! Idrettsfag • Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ditt valg! Idrettsfag • Musikk, dans og drama Studiespesialisering"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ditt valg! Idrettsfag • Musikk, dans og drama Studiespesialisering
Videregående opplæring 2007–2008 Idrettsfag • Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk • Design og håndverk Elektrofag • Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon • Naturbruk Restaurant- og matfag • Service og samferdsel Teknikk og industriell produksjon Gjeldende per

2 Kunnskapsløftet Høsten 2006 1.–9. trinn i grunnskolen
1. trinn i videregående opplæring Høsten 2007 10. trinn i grunnskolen 2. trinn i videregående opplæring Høsten 2008 3. trinn i videregående opplæring Opplæring i bedrift Gjeldende per

3 Hva er videregående opplæring?
Inngangsport til yrkeslivet og til videre studier Studieforberedende og yrkesfaglig opplæring: Studieforberedende opplæring legger mest vekt på teoretisk kunnskap (gir studiekompetanse) Yrkesfaglig opplæring fører fram til et yrke (gir yrkeskompetanse med eller uten fagbrev eller svennebrev) Gjeldende per

4 12 utdanningsprogram 3 studieforberedende
Idrettsfag Steinkjer Musikk, dans og drama med disse programområdene: Musikk Inderøy Dans Drama Studiespesialisering med disse programområdene: Formgivingsfag Steinkjer/ Realfag Mære/ Samfunnsfag og økonomi Inderøy Språkfag Gjeldende per

5 12 utdanningsprogram 9 yrkesfaglige
Bygg- og anleggsteknikk Egge Design og håndverk Steinkjer Elektrofag Egge Helse- og sosialfag Steinkjer /Inderøy Medier og kommunikasjon (med ett studieforberedende Vg3)Egge Naturbruk (med ett studieforberedende Vg3) Mære Restaurant- og matfag Steinkjer Service og samferdsel Steinkjer Teknikk og industriell produksjon Egge TAF teknisk/ mekanisk og byggteknisk Levanger /Verdal + Påbygging til generell studiekompetanse Steinkjer Gjeldende per

6 Generell studiekompetanse
Generell studiekompetanse er det faglige grunnlaget for å søke opptak til universiteter og høgskoler Spesiell studiekompetanse betyr at det i tillegg stilles krav om spesielle fag eller fagkombinasjoner, vanligvis realfag Noen studier har opptaksprøve Du får vitnemål som dokumentasjon på studiekompetanse Gjeldende per

7 Generell studiekompetanse
Oppnås ved å fullføre og bestå tre års videregående opplæring fra utdanningsprogram for: Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Medier og kommunikasjon med studieforberedende Vg3 Naturbruk med studieforberedende Vg3 Gjeldende per

8 Yrkeskompetanse har du når du er utdannet til å utøve et yrke
Du får vitnemål som dokumentasjon når du har fullført og bestått tre års fastsatt opplæring i skole fullført og bestått fastsatt teoretisk opplæring i skole (det fins unntak fra kravet om bestått) fullført den fastsatte opplæringstiden i bedrift bestått den praktiske fag- eller svenneprøven ved slutten av læretiden (da får du også fag- eller svennebrev) Når du har yrkeskompetanse, kan du gå videre på fagskole Fag- eller svennebrev gir grunnlag for mesterbrev Gjeldende per

9 Yrkeskompetanse Yrkeskompetanse uten fagbrev eller svennebrev får du i yrkesfag som ikke hører inn under lærefagene Yrkeskompetanse med fagbrev eller svennebrev får du i lærefag fra de 9 yrkesfaglige utdanningsprogrammene Gjeldende per

10 Påbygging til generell studiekompetanse
Generell studiekompetanse kan oppnås ved å fullføre og bestå Vg3 påbygging til generell studiekompetanse etter at du har fullført og bestått Vg1 og Vg2 fra et yrkesfaglig utdanningsprogram eller oppnådd yrkeskompetanse med fag- eller svennebrev eller oppnådd yrkeskompetanse uten fag- eller svennebrev Gjeldende per

11 Hva er videregående opplæring
Hva er videregående opplæring? Du kan oppnå studie- eller yrkeskompetanse Gjeldende per

12 Fag- og timefordeling I alle utdanningsprogram har du fellesfag, f.eks. norsk, engelsk, matematikk og naturfag I studieforberedende utdanningsprogram har du i tillegg programfag som hører til programområdet ditt valgfrie programfag som du kan velge fra ditt eget programområde eller fra et annet programområde i studieforberedende utdanningsprogram I yrkesfaglige utdanningsprogram har du i tillegg felles programfag som hører til programområdet ditt prosjekt til fordypning som du kan bruke til fordypning i ønsket lærefag/yrkesfag fellesfag fra Vg3 påbygging til generell studiekompetanse programfag fra utdanningsprogram for studiespesialisering Gjeldende per

13 Fag- og timefordeling Utdanningsprogram for studiespesialisering
Vg1 studiespesialisering uten formgivingsfag Vg2 og Vg3 realfag, samfunnsfag og økonomi eller språkfag Timetallene er oppgitt i 45-minutters enheter per uke. Vg1 Vg2 Vg3 Fellesfag 30 timer/uke 15 timer/uke Programfag fra eget programområde 10 timer/uke Valgfritt programfag 5 timer/uke Gjeldende per

14 Fag- og timefordeling Utdanningsprogram for studiespesialisering
Vg1 studiespesialisering uten formgivingsfag Vg2 og Vg3 formgivingsfag Timetallene er oppgitt i 45-minutters enheter per uke. Vg1 Vg2 Vg3 Fellesfag 30 timer/uke 15 timer/uke Felles programfag Valgfritt programfag 5 timer/uke Gjeldende per

15 Fag- og timefordeling Utdanningsprogram for studiespesialisering
Vg1 studiespesialisering med formgivingsfag Vg2 og Vg3 formgivingsfag  Timetallene er oppgitt i 45-minutters enheter per uke. Vg1 Vg2 Vg3 Fellesfag 25 timer/uke 20 timer/uke 15 timer/uke Felles programfag 10 timer/uke 5 timer/uke Valgfritt programfag Gjeldende per

16 Fag- og timefordeling Utdanningsprogram for studiespesialisering
Vg1 studiespesialisering med formgivingsfag Vg2 og Vg3 realfag, samfunnsfag og økonomi eller språkfag  Timetallene er oppgitt i 45-minutters enheter per uke. Vg1 Vg2 Vg3 Fellesfag 25 timer/uke 20 timer/uke 15 timer/uke Programfag fra eget programområde 10 timer/uke Felles programfag 5 timer/uke Valgfritt programfag Gjeldende per

17 Fag- og timefordeling Utdanningsprogram for idrettsfag
Timetallene er oppgitt i 45-minutters enheter per uke. Vg1 Vg2 Vg3 Fellesfag 23 timer/uke 18 timer/uke 13 timer/uke Felles programfag 12 timer/uke 17 timer/uke 7 timer/uke Valgfritt programfag 5 timer/uke Gjeldende per

18 Fag- og timefordeling Utdanningsprogram for musikk, dans og drama
Timetallene er oppgitt i 45-minutters enheter per uke. Vg1 Vg2 Vg3 Fellesfag 23 timer/uke 18 timer/uke 13 timer/uke Felles programfag 12 timer/uke 17 timer/uke 5 timer/uke Valgfrie programfag 7 timer/uke Valgfritt programfag Gjeldende per

19 Fag- og timefordeling på Vg1 Studieforberedende utdanningsprogram
Vg1 studiespesialisering Fellesfag (30 timer/uke) 4 Norsk 5 Engelsk 5 Matematikk 5 Naturfag 3 Samfunnsfag 2 Geografi 4 Fremmedspråk 2 Kroppsøving Totalt 30 timer/uke Vg1 formgivingsfag Fellesfag (25 timer/uke) 4 Norsk 5 Engelsk 5 Matematikk 5 Naturfag 4 Fremmedspråk 2 Kroppsøving Felles programfag (5 timer/uke) Valgfritt programfag Totalt 35 timer/uke Vg1 idrettsfag, Vg1 musikk, dans og drama Fellesfag (23 timer/uke) 4 Norsk 5 Engelsk 5 Matematikk 5 Naturfag 4 Fremmedspråk Felles programfag (7 timer/uke, ID) (5 timer/uke, MD) Valgfrie programfag (5 timer/uke, ID) (7 timer/uke, MD) Kroppsøving dekkes av programfagene Totalt 35 timer/uke Timetallene er oppgitt i 45-minutters enheter per uke. Valgfrie programfag kan velges fra ditt eget programområde et annet programområde i studieforberedende utdanningsprogram Gjeldende per

20 Fag- og timefordeling Yrkesfaglige utdanningsprogram
Timetallene er oppgitt i 45-minutters enheter per uke. Vg1 Vg2 Opplæring i bedrift Fellesfag 12 timer/uke 9 timer/uke Normal arbeidstid Felles programfag 17 timer/uke Prosjekt til fordypning 6 timer/uke Gjeldende per

21 Fag- og timefordeling Yrkesfaglige utdanningsprogram
Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram Fellesfag (12 timer/uke) 2 Norsk 3 Engelsk 3 Matematikk 2 Naturfag 2 Kroppsøving Felles programfag (17 timer/uke) Prosjekt til fordypning (6 timer/uke) Totalt 35 timer/uke Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Fellesfag (9 timer/uke) 2 Norsk 2 Engelsk 3 Samfunnsfag 2 Kroppsøving Felles programfag (17 timer/uke) Prosjekt til fordypning (9 timer/uke) Totalt 35 timer/uke Opplæring i bedrift eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Fellesfag (25 timer/uke) 10 Norsk 5 Matematikk 3 Naturfag 5 Nyere historie 2 Kroppsøving Programfag (5 timer/uke) fra utdanningsprogram for studiespesialisering Totalt 30 timer/uke Timetallene er oppgitt i 45-minutters enheter per uke. Prosjekt til fordypning kan du bruke til å forberede deg til et ønsket lærefag/yrkesfag fellesfag fra Vg3 påbygging til generell studiekompetanse programfag fra utdanningsprogram for studiespesialisering Gjeldende per

22 Hvilke rettigheter har du? Du som går ut av grunnskolen, har rett til
tre års videregående opplæring i løpet av en sammenhengende periode på fem år hvis opplæringen foregår i skole seks år hvis hele eller deler av opplæringen foregår i bedrift men du må fullføre innen utgangen av det året du fyller 24 år å fullføre opplæring som etter læreplanen varer i mer enn tre år Gjeldende per

23 Hvilke rettigheter har du? Du som går ut av grunnskolen, har rett til
inntak på Vg1 i ett av tre utdanningsprogram men du må søke i prioritert rekkefølge: 1 – 2 – 3 inntak på et Vg2 som bygger på det Vg1 du har valgt men du har ikke krav på å få det programområdet du prioriterer Gjeldende per

24 Hvilke rettigheter har du? Du som går ut av grunnskolen, har rett til
ett års utvidet rett til opplæring ved ett omvalg men du må velge om igjen på samme nivå for å kunne fullføre innenfor retten to pauseår underveis i videregående opplæring men du må rekke å fullføre opplæringen i løpet av det året du fyller 24 Gjeldende per

25 Hvilke rettigheter har du? Du som går ut av grunnskolen, har rett til
utdannings- og yrkesrådgivning sosialpedagogisk rådgivning veiledning og hjelp fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) veiledning og hjelp fra oppfølgingstjenesten (OT) til og med det året du fyller 21 år hvis du ikke søker opplæringsplass ikke tar imot opplæringsplass avbryter opplæringen før den er fullført ikke er i fast arbeid taper opplæringsretten Gjeldende per

26 Hvor kan du gå på skole? Primært skoler i eget fylke
men ingen fylker tilbyr alle programområdene Skoler i nabofylker for spesielle tilbud som fylkene samarbeider om Skoler med landslinjer og landsdekkende tilbud kan søkes uansett hvor i landet du bor karakterene dine avgjør om du kommer inn Skoler i andre fylker enn ditt eget hvis hjemfylket ditt kjøper plass til deg NB! Flytting; meld fra i tide!! Gjeldende per

27 Hvor kan du gå på skole? Statlige skoler samiske videregående skoler
skoler med utdanningsprogram for naturbruk Friskoler og private skoler du må regne med å betale skolepenger friskoler er godkjent av Utdanningsdirektoratet Skoler i utlandet norske friskoler i utlandet utenlandske skoler Gjeldende per

28 Nyttige tips og råd Det er ditt valg!
Du søker og svarer via Husk søknadsfristene: 1. mars for ordinært inntak 1. februar for særskilt inntak (inntak etter sakkyndig vurdering) i de fleste fylker Sett alltid opp tre alternative Vg1 men innenfor tre forskjellige utdanningsprogram Hvis du angrer på valgene dine kontakt rådgiver eller inntakskontoret Skriftlig henvendelse før 1. juli Gjeldende per

29 Nyttige tips og råd Gjør deg kjent med tidsplanen for inntaket 12.juli
Overhold svarfristene. Hvis du ikke er hjemme ca 20.juli svar på forhånd, se sørg for at andre svarer for deg Du kan miste plassen hvis du ikke svarer til riktig tid ikke møter første skoledag Husk klagefristen 3 uker etter at du fikk inntaksmeldingen Legg ved opplysninger som kan ha betydning for inntaket eller opplæringen ingen kan ta hensyn til noe de ikke vet om Gjeldende per

30 Spesielle forhold Hele eller en større del av opplæringen i bedrift (side 31 og 32) Kompetanse på lavere nivå (side 33 og 34) Spesialundervisning og inntak etter sakkynding vurdering (side 35) Minoritetsspråklige (side 36) Voksne (side 37) Gjeldende per

31 Strukturkart Se strukturkartet på vilbli.no
eller hent oppdatert strukturkart i pdf-format. Gjeldende per

32 Mer informasjon Se nettstedet vilbli.no Spør rådgiver på skolen din
Kontakt inntakskontoret Gå på yrkes- og utdanningsmesser Besøk videregående skoler Snakk med forskjellige yrkesutøvere Lykke til med valget ditt! Gjeldende per


Laste ned ppt "Ditt valg! Idrettsfag • Musikk, dans og drama Studiespesialisering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google