Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gjeldende per 23.10.2006Side 1 Ditt valg! Idrettsfag • Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk • Design og håndverk Elektrofag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gjeldende per 23.10.2006Side 1 Ditt valg! Idrettsfag • Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk • Design og håndverk Elektrofag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gjeldende per 23.10.2006Side 1 Ditt valg! Idrettsfag • Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk • Design og håndverk Elektrofag • Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon • Naturbruk Restaurant- og matfag • Service og samferdsel Teknikk og industriell produksjon Videregående opplæring 2007–2008

2 Gjeldende per 23.10.2006Side 2 Kunnskapsløftet •Høsten 2006 –1.–9. trinn i grunnskolen –1. trinn i videregående opplæring •Høsten 2007 –10. trinn i grunnskolen –2. trinn i videregående opplæring •Høsten 2008 –3. trinn i videregående opplæring –Opplæring i bedrift

3 Gjeldende per 23.10.2006Side 3 Hva er videregående opplæring? •Inngangsport til yrkeslivet og til videre studier •Studieforberedende og yrkesfaglig opplæring: –Studieforberedende opplæring legger mest vekt på teoretisk kunnskap (gir studiekompetanse) –Yrkesfaglig opplæring fører fram til et yrke (gir yrkeskompetanse med eller uten fagbrev eller svennebrev)

4 Gjeldende per 23.10.2006Side 4 12 utdanningsprogram 3 studieforberedende •IdrettsfagSteinkjer •Musikk, dans og drama med disse programområdene: –MusikkInderøy –Dans –Drama •Studiespesialisering med disse programområdene: –FormgivingsfagSteinkjer/ –Realfag Mære/ –Samfunnsfag og økonomi Inderøy –Språkfag

5 Gjeldende per 23.10.2006Side 5 12 utdanningsprogram 9 yrkesfaglige •Bygg- og anleggsteknikk Egge •Design og håndverk Steinkjer •ElektrofagEgge •Helse- og sosialfag Steinkjer /Inderøy •Medier og kommunikasjon (med ett studieforberedende Vg3)Egge •Naturbruk (med ett studieforberedende Vg3)Mære •Restaurant- og matfag Steinkjer •Service og samferdselSteinkjer •Teknikk og industriell produksjon Egge •TAF teknisk/ mekanisk og byggteknisk Levanger /Verdal +Påbygging til generell studiekompetanse Steinkjer

6 Gjeldende per 23.10.2006Side 6 Generell studiekompetanse •Generell studiekompetanse er det faglige grunnlaget for å søke opptak til universiteter og høgskoler •Spesiell studiekompetanse betyr at det i tillegg stilles krav om spesielle fag eller fagkombinasjoner, vanligvis realfag •Noen studier har opptaksprøve •Du får vitnemål som dokumentasjon på studiekompetanse

7 Gjeldende per 23.10.2006Side 7 Generell studiekompetanse Oppnås ved å fullføre og bestå tre års videregående opplæring fra utdanningsprogram for: • Idrettsfag • Musikk, dans og drama • Studiespesialisering • Medier og kommunikasjon med studieforberedende Vg3 • Naturbruk med studieforberedende Vg3

8 Gjeldende per 23.10.2006Side 8 Yrkeskompetanse har du når du er utdannet til å utøve et yrke •Du får vitnemål som dokumentasjon når du har –fullført og bestått tre års fastsatt opplæring i skole •Du får vitnemål som dokumentasjon når du har –fullført og bestått fastsatt teoretisk opplæring i skole (det fins unntak fra kravet om bestått) –fullført den fastsatte opplæringstiden i bedrift –bestått den praktiske fag- eller svenneprøven ved slutten av læretiden (da får du også fag- eller svennebrev) •Når du har yrkeskompetanse, kan du gå videre på fagskole •Fag- eller svennebrev gir grunnlag for mesterbrev

9 Gjeldende per 23.10.2006Side 9 Yrkeskompetanse •Yrkeskompetanse uten fagbrev eller svennebrev får du i yrkesfag som ikke hører inn under lærefagene •Yrkeskompetanse med fagbrev eller svennebrev får du i lærefag fra de 9 yrkesfaglige utdanningsprogrammene

10 Gjeldende per 23.10.2006Side 10 Påbygging til generell studiekompetanse Generell studiekompetanse kan oppnås ved å fullføre og bestå Vg3 påbygging til generell studiekompetanse etter at du har •fullført og bestått Vg1 og Vg2 fra et yrkesfaglig utdanningsprogram eller •oppnådd yrkeskompetanse med fag- eller svennebrev eller •oppnådd yrkeskompetanse uten fag- eller svennebrev

11 Gjeldende per 23.10.2006Side 11 Hva er videregående opplæring? Du kan oppnå studie- eller yrkeskompetanse

12 Gjeldende per 23.10.2006Side 12 Fag- og timefordeling •I alle utdanningsprogram har du fellesfag, f.eks. norsk, engelsk, matematikk og naturfag •I studieforberedende utdanningsprogram har du i tillegg –programfag som hører til programområdet ditt –valgfrie programfag som du kan velge fra ditt eget programområde eller fra et annet programområde i studieforberedende utdanningsprogram •I yrkesfaglige utdanningsprogram har du i tillegg –felles programfag som hører til programområdet ditt –prosjekt til fordypning som du kan bruke til •fordypning i ønsket lærefag/yrkesfag •fellesfag fra Vg3 påbygging til generell studiekompetanse •programfag fra utdanningsprogram for studiespesialisering

13 Gjeldende per 23.10.2006Side 13 Fag- og timefordeling Utdanningsprogram for studiespesialisering Vg1 studiespesialisering uten formgivingsfag Vg2 og Vg3 realfag, samfunnsfag og økonomi eller språkfag Timetallene er oppgitt i 45-minutters enheter per uke. Vg1Vg2Vg3 Fellesfag 30 timer/uke Fellesfag 15 timer/uke Fellesfag 15 timer/uke Programfag fra eget programområde 10 timer/uke Programfag fra eget programområde 10 timer/uke Valgfritt programfag 5 timer/uke Valgfritt programfag 5 timer/uke

14 Gjeldende per 23.10.2006Side 14 Fag- og timefordeling Utdanningsprogram for studiespesialisering Vg1 studiespesialisering uten formgivingsfag Vg2 og Vg3 formgivingsfag Timetallene er oppgitt i 45-minutters enheter per uke. Vg1Vg2Vg3 Fellesfag 30 timer/uke Fellesfag 15 timer/uke Fellesfag 15 timer/uke Felles programfag 15 timer/uke Felles programfag 15 timer/uke Valgfritt programfag 5 timer/uke Valgfritt programfag 5 timer/uke

15 Gjeldende per 23.10.2006Side 15 Fag- og timefordeling Utdanningsprogram for studiespesialisering Vg1 studiespesialisering med formgivingsfag Vg2 og Vg3 formgivingsfag Timetallene er oppgitt i 45-minutters enheter per uke. Vg1Vg2Vg3 Fellesfag 25 timer/uke Fellesfag 20 timer/uke Fellesfag 15 timer/uke Felles programfag 15 timer/uke Felles programfag 10 timer/uke Felles programfag 5 timer/uke Valgfritt programfag 5 timer/uke Valgfritt programfag 5 timer/uke Valgfritt programfag 5 timer/uke

16 Gjeldende per 23.10.2006Side 16 Fag- og timefordeling Utdanningsprogram for studiespesialisering Vg1 studiespesialisering med formgivingsfag Vg2 og Vg3 realfag, samfunnsfag og økonomi eller språkfag Timetallene er oppgitt i 45-minutters enheter per uke. Vg1Vg2Vg3 Fellesfag 25 timer/uke Fellesfag 20 timer/uke Fellesfag 15 timer/uke Programfag fra eget programområde 10 timer/uke Programfag fra eget programområde 10 timer/uke Felles programfag 5 timer/uke Valgfritt programfag 5 timer/uke Valgfritt programfag 5 timer/uke

17 Gjeldende per 23.10.2006Side 17 Fag- og timefordeling Utdanningsprogram for idrettsfag Timetallene er oppgitt i 45-minutters enheter per uke. Vg1Vg2Vg3 Fellesfag 23 timer/uke Fellesfag 18 timer/uke Fellesfag 13 timer/uke Felles programfag 12 timer/uke Felles programfag 17 timer/uke Felles programfag 7 timer/uke Valgfritt programfag 5 timer/uke Valgfritt programfag 5 timer/uke Valgfritt programfag 5 timer/uke

18 Gjeldende per 23.10.2006Side 18 Fag- og timefordeling Utdanningsprogram for musikk, dans og drama Timetallene er oppgitt i 45-minutters enheter per uke. Vg1Vg2Vg3 Fellesfag 23 timer/uke Fellesfag 18 timer/uke Fellesfag 13 timer/uke Felles programfag 12 timer/uke Felles programfag 17 timer/uke Felles programfag 5 timer/uke Valgfrie programfag 7 timer/uke Valgfritt programfag 5 timer/uke Valgfritt programfag 5 timer/uke

19 Gjeldende per 23.10.2006Side 19 Fag- og timefordeling på Vg1 Studieforberedende utdanningsprogram Timetallene er oppgitt i 45-minutters enheter per uke. Valgfrie programfag kan velges fra •ditt eget programområde •et annet programområde i studieforberedende utdanningsprogram Vg1 studiespesialisering Fellesfag (30 timer/uke) 4 Norsk 5 Engelsk 5 Matematikk 5 Naturfag 3 Samfunnsfag 2 Geografi 4 Fremmedspråk 2 Kroppsøving Totalt 30 timer/uke Vg1 formgivingsfag Fellesfag (25 timer/uke) 4 Norsk 5 Engelsk 5 Matematikk 5 Naturfag 4 Fremmedspråk 2 Kroppsøving Felles programfag (5 timer/uke) Valgfritt programfag (5 timer/uke) Totalt 35 timer/uke Vg1idrettsfag, Vg1 musikk, dans og drama Fellesfag (23 timer/uke) 4 Norsk 5 Engelsk 5 Matematikk 5 Naturfag 4 Fremmedspråk Felles programfag (7 timer/uke, ID) (5 timer/uke, MD) Valgfrie programfag (5 timer/uke, ID) (7 timer/uke, MD) Kroppsøving dekkes av programfagene Totalt 35 timer/uke

20 Gjeldende per 23.10.2006Side 20 Fag- og timefordeling Yrkesfaglige utdanningsprogram Timetallene er oppgitt i 45-minutters enheter per uke. Vg1Vg2Opplæring i bedrift Fellesfag 12 timer/uke Fellesfag 9 timer/uke Normal arbeidstid Felles programfag 17 timer/uke Felles programfag 17 timer/uke Prosjekt til fordypning 9 timer/uke Prosjekt til fordypning 6 timer/uke

21 Gjeldende per 23.10.2006Side 21 Fag- og timefordeling Yrkesfaglige utdanningsprogram Timetallene er oppgitt i 45-minutters enheter per uke. Prosjekt til fordypning kan du bruke til •å forberede deg til et ønsket lærefag/yrkesfag •fellesfag fra Vg3 påbygging til generell studiekompetanse •programfag fra utdanningsprogram for studiespesialisering Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram Fellesfag (12 timer/uke) 2 Norsk 3 Engelsk 3 Matematikk 2 Naturfag 2 Kroppsøving Felles programfag (17 timer/uke) Prosjekt til fordypning (6 timer/uke) Totalt 35 timer/uke Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Fellesfag (9 timer/uke) 2 Norsk 2 Engelsk 3 Samfunnsfag 2 Kroppsøving Felles programfag (17 timer/uke) Prosjekt til fordypning (9 timer/uke) Totalt 35 timer/uke Opplæring i bedrift eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Fellesfag (25 timer/uke) 10 Norsk 5 Matematikk 3 Naturfag 5 Nyere historie 2 Kroppsøving Programfag (5 timer/uke) fra utdanningsprogram for studiespesialisering Totalt 30 timer/uke

22 Gjeldende per 23.10.2006Side 22 Hvilke rettigheter har du? Du som går ut av grunnskolen, har rett til •tre års videregående opplæring i løpet av en sammenhengende periode på –fem år hvis opplæringen foregår i skole –seks år hvis hele eller deler av opplæringen foregår i bedrift •men du må fullføre innen utgangen av det året du fyller 24 år •å fullføre opplæring som etter læreplanen varer i mer enn tre år

23 Gjeldende per 23.10.2006Side 23 Hvilke rettigheter har du? Du som går ut av grunnskolen, har rett til •inntak på Vg1 i ett av tre utdanningsprogram –men du må søke i prioritert rekkefølge: 1 – 2 – 3 •inntak på et Vg2 som bygger på det Vg1 du har valgt –men du har ikke krav på å få det programområdet du prioriterer

24 Gjeldende per 23.10.2006Side 24 Hvilke rettigheter har du? Du som går ut av grunnskolen, har rett til •ett års utvidet rett til opplæring ved ett omvalg –men du må velge om igjen på samme nivå for å kunne fullføre innenfor retten •to pauseår underveis i videregående opplæring –men du må rekke å fullføre opplæringen i løpet av det året du fyller 24

25 Gjeldende per 23.10.2006Side 25 Hvilke rettigheter har du? Du som går ut av grunnskolen, har rett til •utdannings- og yrkesrådgivning •sosialpedagogisk rådgivning •veiledning og hjelp fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) •veiledning og hjelp fra oppfølgingstjenesten (OT) til og med det året du fyller 21 år hvis du –ikke søker opplæringsplass –ikke tar imot opplæringsplass –avbryter opplæringen før den er fullført –ikke er i fast arbeid –taper opplæringsretten

26 Gjeldende per 23.10.2006Side 26 Hvor kan du gå på skole? •Primært skoler i eget fylke –men ingen fylker tilbyr alle programområdene •Skoler i nabofylker –for spesielle tilbud som fylkene samarbeider om •Skoler med landslinjer og landsdekkende tilbud –kan søkes uansett hvor i landet du bor –karakterene dine avgjør om du kommer inn •Skoler i andre fylker enn ditt eget –hvis hjemfylket ditt kjøper plass til deg –NB! Flytting; meld fra i tide!!

27 Gjeldende per 23.10.2006Side 27 Hvor kan du gå på skole? •Statlige skoler –samiske videregående skoler –skoler med utdanningsprogram for naturbruk •Friskoler og private skoler –du må regne med å betale skolepenger –friskoler er godkjent av Utdanningsdirektoratet •Skoler i utlandet –norske friskoler i utlandet –utenlandske skoler

28 Gjeldende per 23.10.2006Side 28 Nyttige tips og råd •Det er ditt valg! •Du søker og svarer via www.vigo.nowww.vigo.no •Husk søknadsfristene: –1. mars for ordinært inntak –1. februar for særskilt inntak (inntak etter sakkyndig vurdering) i de fleste fylker •Sett alltid opp tre alternative Vg1 –men innenfor tre forskjellige utdanningsprogram •Hvis du angrer på valgene dine –kontakt rådgiver eller inntakskontoret –Skriftlig henvendelse før 1. juli

29 Gjeldende per 23.10.2006Side 29 Nyttige tips og råd •Gjør deg kjent med tidsplanen for inntaket 12.juli •Overhold svarfristene. Hvis du ikke er hjemme ca 20.juli –svar på forhånd, se www.vigo.nowww.vigo.no –sørg for at andre svarer for deg •Du kan miste plassen hvis du –ikke svarer til riktig tid –ikke møter første skoledag •Husk klagefristen 3 uker etter at du fikk inntaksmeldingen •Legg ved opplysninger som kan ha betydning for inntaket eller opplæringen –ingen kan ta hensyn til noe de ikke vet om

30 Gjeldende per 23.10.2006Side 30 Spesielle forhold •Hele eller en større del av opplæringen i bedrift (side 31 og 32) •Kompetanse på lavere nivå (side 33 og 34) •Spesialundervisning og inntak etter sakkynding vurdering (side 35) •Minoritetsspråklige (side 36) •Voksne (side 37)

31 Gjeldende per 23.10.2006Side 31 Strukturkart Se strukturkartet på vilbli.novilbli.no eller hent oppdatert strukturkartoppdatert strukturkart i pdf-format.

32 Gjeldende per 23.10.2006Side 32 Mer informasjon •Se nettstedet vilbli.novilbli.no •Spør rådgiver på skolen din •Kontakt inntakskontoret •Gå på yrkes- og utdanningsmesser •Besøk videregående skoler •Snakk med forskjellige yrkesutøvere Lykke til med valget ditt!


Laste ned ppt "Gjeldende per 23.10.2006Side 1 Ditt valg! Idrettsfag • Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk • Design og håndverk Elektrofag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google