Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fjernstyrt ubemannet enhet for rengjøring av fjellbasseng.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fjernstyrt ubemannet enhet for rengjøring av fjellbasseng."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fjernstyrt ubemannet enhet for rengjøring av fjellbasseng

2 Generelt om problemstillingen • Adkomst • Tunneltverrsnitt • Lengde • Utforming av bunn • Fjellets egenskaper • Oppgaver / driftsituasjon • Om tunnelbasseng i Bergen Dialogkonferanse onsdag 14 mai 20142 Spesielt om forhold i Bergen

3 Adkomst til basseng • Vanligvis kjørbart med bil til porten • Gangbar tunnel fram til betongdam • Utstyr må løftes over betongdam • Eller utstyr kan «rulles» fram til vann- flaten via ekstra adkomsttunnel • Noen har adkomst via skråsjakt • Noen få har kun adkomst via terreng (kanskje traktor veg...) Dialogkonferanse onsdag 14 mai 20143

4 4

5 5

6 Tunneltverrsnitt • Gamle tunneler kan være små (~ 4 m2) • Normalt varierer tverrsnittet mellom 18 til 30 m2 • Kan også finnes større i form av «fjellhaller» Dialogkonferanse onsdag 14 mai 20146

7 Lengde • Avhengig av funksjon (transport tunnel – eller lokal utjevning) og dermed behov for volum • Ved mindre behov for volum vanligvis fra 100 m og oppover til 3 – 4 hundre meter • Mulig å gjøre ren manuelt men krever da nedtapping, geologisk vurdering og ofte ekstra sikring i forkant • Dette tar tid og er kostbart • Lange tunneler på flere kilometer er det i dag ikke praktisk mulig å gjøre rene. Dialogkonferanse onsdag 14 mai 20147

8 Bunn • Utstøpt bunn med minimums-fall i lengderetning – skylle ut slamvann..? • Bunn uten fall – med svanker – suge opp slamvann fra svanker, pumpe ut slamvann…? • Råsprengt fjell – større utfordring å få ut slam… Dialogkonferanse onsdag 14 mai 20148

9 Fjellets egenskaper • Tett konsistent fjell … • Oppsprukket i slepper, innlekking ? • Utskiller mineralbelegg (mangan?) som skjuler overflaten – ekstra utfordring å fjerne – kraftig spyling og skylling med større mengder vann? Dialogkonferanse onsdag 14 mai 20149

10 Eksempel på rensk og sikring • I et mindre basseng i Bergen Dialogkonferanse onsdag 14 mai 201410

11 Oppgaver / driftssituasjon • Ideelt sett – å kunne utføre jobben med basseng i drift..? • Men i praksis -- fjerne sedimenter fra bunn og vegger, fjerne belegg, spyle eller suge opp slam og fjerne det fra tunnelen – vil nok kreve at bassenget tas ut av drift..? Andre oppgaver kan kanskje utføres med basseng i drift …? • Inspeksjoner – reg. nedfall (om/ hvor), visuell observ. tilstand i tak, beleggdannelse, innlekking etc. • Dokumentere tilstand og vurdere endring i forhold til forrige inspeksjon. • Hente ut vannprøver ved mistanke til forurenset innlekking av grunnvann fra overflaten. • Trekke inn fiberkabler og kanskje også feste slike • Fjerne gjenstander (mindre stein eller diverse annet?) Dialogkonferanse onsdag 14 mai 201411

12 Basseng i Bergen Dialogkonferanse onsdag 14 mai 201412 Navn (ant adkomst) Ca. StøptSvan-Ca. Over-Res-Ut- Volum (m3)Lengdesåle?ker?HøydeByggeårRå /Rent?føring?erve?jevn? Fantoft (2)25 0002419janei9,51989Rentxxx Gullstein1 000100janei4,51989Rent x Løvstakken (2)20 0001950janei5,41993Rentxxx Stendafjell30 000200janei5,91965Rentxxx Valle1 000100 ?1970Rent x Gravdalsfj (2)15 0001265janei6,31993Rentxxx Lyderhorn (2)4 000262janei4,31980Rentxxx Grøntua2 000100janei3,51979Rent x Renneberget2 000100 6,31969Rent x Rognåsen (2)3 000600?nei1,61975Rentxxx Ulriken (2)30 0004000janei71993Rentxxx Fløyen (2)43 0002168janei7,42001Rentxxx Lægdene6 000250janei6,82006Rent xx Haukeland (2)35 0001200janei4,62007Rentxxx Glaskaråsen6 0001000janei4,71980Rentxxx Nonhøgda 2sone6 000345janei3,51980Rentxxx Nonhøgda 3sone1 800100janei4,81980Rent x Hordvik860100janei2,51980Rent x Myrdalsskogen1 000100janei3,71980Rent x Stølsveien1 500100janei4,61980Rent x Toppe2 000100janei41978Rent x Osavatn råvann4 5002200neijaca 2x21940Råx SUM240 66018759

13 Basseng i Bergen Dialogkonferanse onsdag 14 mai 201413

14 Basseng i Bergen Dialogkonferanse onsdag 14 mai 201414 Mot Svartediket VB anlegg Mot Arna gjennom Ulriken Mot Fantoft

15 Basseng i Bergen Dialogkonferanse onsdag 14 mai 201415 Oppsummert: 22 tunnelbasseng for drikkevann Totalt volum i tunnel ca. 240.000 m3 Total lengde tunnel ca. 18.750 meter 9 basseng er lengre enn 500 m 7 av disse har mulighet for adkomst fra begge ender Behov – i all hovedsak: • Fjerning av sedimenter i lange tunneler med utstøpt bunn • Inspeksjonsoppgaver av forskjellig karakter

16 Takk for oppmerksomheten! Ole Dan Lundekvam Bergen Vann KF


Laste ned ppt "Fjernstyrt ubemannet enhet for rengjøring av fjellbasseng."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google