Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fjernstyrt ubemannet enhet for rengjøring av fjellbasseng.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fjernstyrt ubemannet enhet for rengjøring av fjellbasseng."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fjernstyrt ubemannet enhet for rengjøring av fjellbasseng

2 Generelt om problemstillingen • Adkomst • Tunneltverrsnitt • Lengde • Utforming av bunn • Fjellets egenskaper • Oppgaver / driftsituasjon • Om tunnelbasseng i Bergen Dialogkonferanse onsdag 14 mai Spesielt om forhold i Bergen

3 Adkomst til basseng • Vanligvis kjørbart med bil til porten • Gangbar tunnel fram til betongdam • Utstyr må løftes over betongdam • Eller utstyr kan «rulles» fram til vann- flaten via ekstra adkomsttunnel • Noen har adkomst via skråsjakt • Noen få har kun adkomst via terreng (kanskje traktor veg...) Dialogkonferanse onsdag 14 mai 20143

4 4

5 5

6 Tunneltverrsnitt • Gamle tunneler kan være små (~ 4 m2) • Normalt varierer tverrsnittet mellom 18 til 30 m2 • Kan også finnes større i form av «fjellhaller» Dialogkonferanse onsdag 14 mai 20146

7 Lengde • Avhengig av funksjon (transport tunnel – eller lokal utjevning) og dermed behov for volum • Ved mindre behov for volum vanligvis fra 100 m og oppover til 3 – 4 hundre meter • Mulig å gjøre ren manuelt men krever da nedtapping, geologisk vurdering og ofte ekstra sikring i forkant • Dette tar tid og er kostbart • Lange tunneler på flere kilometer er det i dag ikke praktisk mulig å gjøre rene. Dialogkonferanse onsdag 14 mai 20147

8 Bunn • Utstøpt bunn med minimums-fall i lengderetning – skylle ut slamvann..? • Bunn uten fall – med svanker – suge opp slamvann fra svanker, pumpe ut slamvann…? • Råsprengt fjell – større utfordring å få ut slam… Dialogkonferanse onsdag 14 mai 20148

9 Fjellets egenskaper • Tett konsistent fjell … • Oppsprukket i slepper, innlekking ? • Utskiller mineralbelegg (mangan?) som skjuler overflaten – ekstra utfordring å fjerne – kraftig spyling og skylling med større mengder vann? Dialogkonferanse onsdag 14 mai 20149

10 Eksempel på rensk og sikring • I et mindre basseng i Bergen Dialogkonferanse onsdag 14 mai

11 Oppgaver / driftssituasjon • Ideelt sett – å kunne utføre jobben med basseng i drift..? • Men i praksis -- fjerne sedimenter fra bunn og vegger, fjerne belegg, spyle eller suge opp slam og fjerne det fra tunnelen – vil nok kreve at bassenget tas ut av drift..? Andre oppgaver kan kanskje utføres med basseng i drift …? • Inspeksjoner – reg. nedfall (om/ hvor), visuell observ. tilstand i tak, beleggdannelse, innlekking etc. • Dokumentere tilstand og vurdere endring i forhold til forrige inspeksjon. • Hente ut vannprøver ved mistanke til forurenset innlekking av grunnvann fra overflaten. • Trekke inn fiberkabler og kanskje også feste slike • Fjerne gjenstander (mindre stein eller diverse annet?) Dialogkonferanse onsdag 14 mai

12 Basseng i Bergen Dialogkonferanse onsdag 14 mai Navn (ant adkomst) Ca. StøptSvan-Ca. Over-Res-Ut- Volum (m3)Lengdesåle?ker?HøydeByggeårRå /Rent?føring?erve?jevn? Fantoft (2) janei9,51989Rentxxx Gullstein janei4,51989Rent x Løvstakken (2) janei5,41993Rentxxx Stendafjell janei5,91965Rentxxx Valle ?1970Rent x Gravdalsfj (2) janei6,31993Rentxxx Lyderhorn (2) janei4,31980Rentxxx Grøntua janei3,51979Rent x Renneberget ,31969Rent x Rognåsen (2) ?nei1,61975Rentxxx Ulriken (2) janei71993Rentxxx Fløyen (2) janei7,42001Rentxxx Lægdene janei6,82006Rent xx Haukeland (2) janei4,62007Rentxxx Glaskaråsen janei4,71980Rentxxx Nonhøgda 2sone janei3,51980Rentxxx Nonhøgda 3sone janei4,81980Rent x Hordvik860100janei2,51980Rent x Myrdalsskogen janei3,71980Rent x Stølsveien janei4,61980Rent x Toppe janei41978Rent x Osavatn råvann neijaca 2x21940Råx SUM

13 Basseng i Bergen Dialogkonferanse onsdag 14 mai

14 Basseng i Bergen Dialogkonferanse onsdag 14 mai Mot Svartediket VB anlegg Mot Arna gjennom Ulriken Mot Fantoft

15 Basseng i Bergen Dialogkonferanse onsdag 14 mai Oppsummert: 22 tunnelbasseng for drikkevann Totalt volum i tunnel ca m3 Total lengde tunnel ca meter 9 basseng er lengre enn 500 m 7 av disse har mulighet for adkomst fra begge ender Behov – i all hovedsak: • Fjerning av sedimenter i lange tunneler med utstøpt bunn • Inspeksjonsoppgaver av forskjellig karakter

16 Takk for oppmerksomheten! Ole Dan Lundekvam Bergen Vann KF


Laste ned ppt "Fjernstyrt ubemannet enhet for rengjøring av fjellbasseng."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google