Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fjernstyrt ubemannet enhet for rengjøring av fjellbasseng

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fjernstyrt ubemannet enhet for rengjøring av fjellbasseng"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fjernstyrt ubemannet enhet for rengjøring av fjellbasseng

2 Generelt om problemstillingen
Adkomst Tunneltverrsnitt Lengde Utforming av bunn Fjellets egenskaper Oppgaver / driftsituasjon Om tunnelbasseng i Bergen Spesielt om forhold i Bergen Dialogkonferanse onsdag 14 mai 2014

3 Dialogkonferanse onsdag 14 mai 2014
Adkomst til basseng Vanligvis kjørbart med bil til porten Gangbar tunnel fram til betongdam Utstyr må løftes over betongdam Eller utstyr kan «rulles» fram til vann- flaten via ekstra adkomsttunnel Noen har adkomst via skråsjakt Noen få har kun adkomst via terreng (kanskje traktor veg...) Dialogkonferanse onsdag 14 mai 2014

4 Dialogkonferanse onsdag 14 mai 2014

5 Dialogkonferanse onsdag 14 mai 2014

6 Dialogkonferanse onsdag 14 mai 2014
Tunneltverrsnitt Gamle tunneler kan være små (~ 4 m2) Normalt varierer tverrsnittet mellom 18 til 30 m2 Kan også finnes større i form av «fjellhaller» Dialogkonferanse onsdag 14 mai 2014

7 Dialogkonferanse onsdag 14 mai 2014
Lengde Avhengig av funksjon (transport tunnel – eller lokal utjevning) og dermed behov for volum Ved mindre behov for volum vanligvis fra 100 m og oppover til 3 – 4 hundre meter Mulig å gjøre ren manuelt men krever da nedtapping, geologisk vurdering og ofte ekstra sikring i forkant Dette tar tid og er kostbart Lange tunneler på flere kilometer er det i dag ikke praktisk mulig å gjøre rene. Dialogkonferanse onsdag 14 mai 2014

8 Dialogkonferanse onsdag 14 mai 2014
Bunn Utstøpt bunn med minimums-fall i lengderetning – skylle ut slamvann..? Bunn uten fall – med svanker – suge opp slamvann fra svanker, pumpe ut slamvann…? Råsprengt fjell – større utfordring å få ut slam… Dialogkonferanse onsdag 14 mai 2014

9 Dialogkonferanse onsdag 14 mai 2014
Fjellets egenskaper Tett konsistent fjell … Oppsprukket i slepper, innlekking ? Utskiller mineralbelegg (mangan?) som skjuler overflaten – ekstra utfordring å fjerne – kraftig spyling og skylling med større mengder vann? Dialogkonferanse onsdag 14 mai 2014

10 Eksempel på rensk og sikring
I et mindre basseng i Bergen Dialogkonferanse onsdag 14 mai 2014

11 Oppgaver / driftssituasjon
Ideelt sett – å kunne utføre jobben med basseng i drift ..? Men i praksis -- fjerne sedimenter fra bunn og vegger, fjerne belegg, spyle eller suge opp slam og fjerne det fra tunnelen – vil nok kreve at bassenget tas ut av drift ..? Andre oppgaver kan kanskje utføres med basseng i drift …? Inspeksjoner – reg. nedfall (om/ hvor), visuell observ. tilstand i tak, beleggdannelse, innlekking etc. Dokumentere tilstand og vurdere endring i forhold til forrige inspeksjon. Hente ut vannprøver ved mistanke til forurenset innlekking av grunnvann fra overflaten. Trekke inn fiberkabler og kanskje også feste slike Fjerne gjenstander (mindre stein eller diverse annet?) Dialogkonferanse onsdag 14 mai 2014

12 Dialogkonferanse onsdag 14 mai 2014
Basseng i Bergen Navn (ant adkomst) Ca. Støpt Svan- Over- Res- Ut- Volum (m3) Lengde såle? ker? Høyde Byggeår Rå /Rent? føring? erve? jevn? Fantoft (2) 25 000 2419 ja nei 9,5 1989 Rent x Gullstein 1 000 100 4,5 Løvstakken (2) 20 000 1950 5,4 1993 Stendafjell 30 000 200 5,9 1965 Valle ? 1970 Gravdalsfj (2) 15 000 1265 6,3 Lyderhorn (2) 4 000 262 4,3 1980 Grøntua 2 000 3,5 1979 Renneberget 1969 Rognåsen (2) 3 000 600 1,6 1975 Ulriken (2) 4000 7 Fløyen (2) 43 000 2168 7,4 2001 Lægdene 6 000 250 6,8 2006 Haukeland (2) 35 000 1200 4,6 2007 Glaskaråsen 1000 4,7 Nonhøgda 2sone 345 Nonhøgda 3sone 1 800 4,8 Hordvik 860 2,5 Myrdalsskogen 3,7 Stølsveien 1 500 Toppe 4 1978 Osavatn råvann 4 500 2200 ca 2x2 1940 SUM 18759 Dialogkonferanse onsdag 14 mai 2014

13 Dialogkonferanse onsdag 14 mai 2014
Basseng i Bergen Dialogkonferanse onsdag 14 mai 2014

14 Dialogkonferanse onsdag 14 mai 2014
Basseng i Bergen Mot Svartediket VB anlegg Mot Arna gjennom Ulriken Mot Fantoft Dialogkonferanse onsdag 14 mai 2014

15 Dialogkonferanse onsdag 14 mai 2014
Basseng i Bergen Oppsummert: 22 tunnelbasseng for drikkevann Totalt volum i tunnel ca m3 Total lengde tunnel ca meter 9 basseng er lengre enn 500 m 7 av disse har mulighet for adkomst fra begge ender Behov – i all hovedsak: Fjerning av sedimenter i lange tunneler med utstøpt bunn Inspeksjonsoppgaver av forskjellig karakter Dialogkonferanse onsdag 14 mai 2014

16 Takk for oppmerksomheten!
Ole Dan Lundekvam Bergen Vann KF


Laste ned ppt "Fjernstyrt ubemannet enhet for rengjøring av fjellbasseng"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google