Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen i Oslo Lokal Energiplanlegging. De lange linjer Foredrag Røros.11.02.08 Karl Georg Høyer Professor Forskningsleder Teknologi, Design & Miljø.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen i Oslo Lokal Energiplanlegging. De lange linjer Foredrag Røros.11.02.08 Karl Georg Høyer Professor Forskningsleder Teknologi, Design & Miljø."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgskolen i Oslo Lokal Energiplanlegging. De lange linjer Foredrag Røros.11.02.08 Karl Georg Høyer Professor Forskningsleder Teknologi, Design & Miljø Høgskolen i Oslo

2 Lokal Energi – De lange linjer l Litt energiteori – begreper/begrepspar 1. Elektrisitet-----------------Energi 2. Energi-----------------------Varme 3. Stasjonær-------------------Mobil 4. Forsyning-------------------Sluttbruk 5. Produksjon----Forsyning----Sluttbruk 6. Energiøkonomisering------Energisparing

3 Lokal energi – De lange linjer l 1950 – 60-årene l Energi=Elektrisitet l Kommunale Elektrisitetsverk l Nasjonal Elektrisitetsplanlegging l Elektrifisering av Norge, bygging av landet med elektrisitet – i tråd med Lenin Produksjons-/Forsyningsorientering

4 Lokal energi – De lange linjer l 1960-åra l De første kritiske fokus på Elektrisitets- vekstens ”konsekvenser” l Den første kritiske vannkraftdebatten l Lansering av alternativer til vannkraft – oljefyrte varmekraft-/kraftvarmeverk; atomkraftverk

5 Lokal Energi – De lange linjer l 1970-åra l Et radikalt brudd i debatt og fokus 1. Atomkraftdebatten 2. Prognosedebatten 3. Nye Fornybare energialternativer 4. ENØK 5. Lokal/Kommunal energiplanlegging

6 Lokal Energi – De lange linjer l 1970-åra l Noen samlende hovedelementer; l Energi og ikke bare elektrisitet l Nye Fornybare energialternativer l Sluttbruksorientering l Men avgrenset til: Stasjonær energi l Vesentlig orientert mot boliger og bygninger

7 Lokal energi – De lange linjer l 1970-åra 1.Atomkraftdebatten; nei til atomkraft, og ”dypere” alternativer til a.kraft 2.Prognosedebatten; ”vekstens grenser” – energivekstens grenser - Stabilisering av energiforbruket

8 Lokal energi – De lange linjer l 1970-åra 3.Fornybare energialternativer - Vind, Bølger - Aktiv og passiv solenergi - Biomasse - Varmepumper - Naturvarmekilder

9 Lokal energi – De lange linjer l 1970-åra 4.ENØK - Nasjonalt og lokalt - Sluttbruks-/Oppgave-orientering - ENØK og Energisparing -Kommunale ENØK-program og – handlingsplaner; oppbygging av kommunal kompetanse

10 Lokal energi – De lange linjer l 1970-åra 5. Lokal energiplanlegging - Lokal/Kommunal energiplanlegging - Lokal/Kommunal varmeplanlegging - Varmtvann som energibærer – fleksibilitet - Fjernvarme og nærvarme

11 Lokal Energi – De lange linjer l 1980-årene; tidlig l Omdøping/Omdanning av Kommunale El.verk til Energiverk (Energi- og Varmeplanlegging) l 1980-årene; post-1987 l Et nytt brudd i debatt og fokus l Brundtlandkommisjonens rapport - 1987 l +50% reduksjon i energiproduksjon/-forbruk l NB; et radikalt reduksjons-fokus l ENØK og fornybar energi l Ikke noe dominerende lokalt fokus

12 Lokal Energi – De lange linjer l 1990-årene l 1990 – Ny Energilov l Omstrukturering av stasjonær energisektor; nye utfordringer for energiselskapene l Utvikling av regionale/interkommunale energi-/ENØK-kontor l Men også viktig fase i kommunalisering av miljøvernet - MIK

13 Lokal Energi – De lange linjer l 1990-åra l Fokus på klima l Fokus på mobil energi l 1992 – Post Rio og LA21 l RPR ATP – Lokal areal- og transportplanlegging; Rikspolitiske retningslinjer l Den første kommunale energi- og klimaplanlegging – kombinert stasjonær og mobil energi

14 Lokal Energi – De lange linjer l 1990-åra l Grunnlag i internasjonale/nasjonale nettverk og prosesser mellom kommuner l IULA-Oslo-erklæringen (1990) l Aalborg-charteret (1994) l Fredrikstad-erklæringen (1997) l Internasjonale nettverk – eks: Energie-cities (1994): - Kommunen som energiforbruker - Kommunen som energidistributør - Kommunen som areal- og transportplanlegger - Kommunen som motivator - Kommunen som energiplanlegger

15 Lokal Energi – De lange linjer l 1990-åra, ultimo l Statlig støtteordning for lokal energi- og klimaplanlegging (iverksatt 2000) l 26 ulike prosjekt l Evaluering; l Stort sett tro mot statlige Kyoto-mål; men flere by-kommuner med langt mer radikale målsettinger l Lite vannkraft og skogbinding av CO2 l Mobil energi/Transport-tiltak en het potet l Mest myke styringsstrategier/-virkemidler (lite ”harde”) l Halvparten av planene uten klare iverksettingsmekanismer

16 Lokal Energi – De lange linjer l 2000-åra - Videre fokus på mobil energi – samordnet areal- og transportplanlegging - Forsterket klimafokus - Klima:Både reduksjon og tilpasning. - Kommunal klimaplanlegging som kombinert reduksjons- og tilpasningsplanlegging

17 Lokal Energi – De lange linjer l 2000- primo l Lokale energiutredninger (LEU – forskrift 2003) fra ”Energikonsesjonærene” l Evaluering; l Lite vitalisering av kommunal energipolitikk l Liten deltakelse og interesse både fra kommuner og regional forvaltning l Mager substans på ENØK og energisparing; gjenspeiles også i NVE-veileder l Vanskelig å få tak i gode energidata for kommunale/offentlige bygg l Lite kunnskap hos konsesjonærene om kommunene sine aktiviteter innenfor energi og klima l Skjedd en svekking av kommunenes egen kompetanse

18 Lokal Energi – De lange linjer l 2000-tallet,videre l Karbonifisering av energidebatten l De-kopling av energi og CO2 l Samtidig sterkt behov for kraftige reduksjoner i utslipp av CO2 - + 80% l Mot ”Post-Carbon Society” l Produksjonsifisering av energidebatten; ”Back to the 1960`s?” l Men hva med ENØK og Energisparing?

19 De lange linjer l 2000+ l Rimelige forventninger til kommunal energi- og klimaplanlegging l Stasjonær og mobil energi l Klima – både reduksjon og tilpasning l Forbruk-/Reduksjonsorientering også på energi l ENØK og energisparing l Ingen framtredende produksjonsorientering l Men: nærvarme/fjernvarme – lokale vp-systemer og lokal ny fornybar l Kraftige reduksjoner i CO2-utslipp; Langsiktig +80% ? ”Post-carbon kommuner”

20 Lokal energi- de lange linjer l Virkemidler/Virkemiddelpakker l Nivå 0 – Allment samfunn- redusere hindringer l Nivå 1 – Bedre utnytting av eksist. handlingsrom l Nivå 2 -.Utvide handlingsrom l Nivå 3 - Skape helt nye arenaer- Aktør- fokus


Laste ned ppt "Høgskolen i Oslo Lokal Energiplanlegging. De lange linjer Foredrag Røros.11.02.08 Karl Georg Høyer Professor Forskningsleder Teknologi, Design & Miljø."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google