Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fjernvarmeutbygging i Norge - hva skjer fremover? Årsmøte i Tromsø 1.6.2007, Atle Nørstebø.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fjernvarmeutbygging i Norge - hva skjer fremover? Årsmøte i Tromsø 1.6.2007, Atle Nørstebø."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fjernvarmeutbygging i Norge - hva skjer fremover? Årsmøte i Tromsø 1.6.2007, Atle Nørstebø

2

3

4 Potensial for fjernvarme i Norge basert på undersøkelse blant fjernvarmeaktører 2003.

5 Fjernvarmens vekst i Norge 1990-2006

6 Energikilder i fjernvarmen 2006: 3,1 TWh (inkl damp til industri og kraftvarme fra kullproduksjon på Svalbard) (gass, ole og el er spisslast i fyringssesongen)

7 Fjernvarme i Norge Nøkkeltall 2006 3 TWh produsert Estimat: 800 mill kr i investeringer – 1,5 mrd i omsetning 850 km nett - 8000 abonnentsentraler Ca 84 % bedriftskunder – 16% husholdningskunder 55 steder (+ mange nærvarme-sentraler) Statistikk fjernkjøling ikke klar

8 Hva er status juni 2007 Stor interesse for klimaspørsmål Stor konkurranse om oppmerksomhet Sterk konkurranse fra vind, gass og sol Mangler vi en “fanesak” ?

9

10 Fjernvarmens vekst 1981 - 2004

11

12 Politikerne satser, hvordan gjennomføre? Politikerne vil satse på og bygge ut fjernvarme, byråkratiet vil utrede om fjernvarme kan bygges – trenger vi flere potensialstudier? Hvordan få en dobling av bevilgningne til fornybar varme til å utløse dobbelt så mange kWh ? Holdningen må bort fra : “Hvor lite må vi gi” til “Hva kan vi forsvare å bruke” Om staten bruker 1,6 mrd kr på fjernvarme skal kommuner og andre bruke mellom 2,5 og 6 mrd kr med en støttesats på 20 - 30 %

13 Investeringer i fjernvarme 1996 - 2005

14 Infrastruktur satsing viktig Muligheter for varme-energi finnes over alt; avfall, bioenergi, spillvarme….. Hittil har innsatsen vært rettet mot biobrenselproduksjon og produksjonsanlegg (der det har vært kundegrunnlag). Heretter vil anlegg bli bygd der det er mulig å samle sammen et kundegrunnlag. En infrastruktur ordning må strekkes ut til også å omfatte sluttbruker investeringer, og innrettes slik at den blir effektiv.

15 Husholdningenes og servicenæringens kjøp av energi til oppvarming i de nordiske land.

16 Sammenlikning priser FV og EL Sammenlikningen er gjort for et nytt næringsbygg 7 500 m², 450 kW, 554 MWh, Br.tid 1220 Priser per 2005 (2004)

17 Elavgiften reguleres til 10,23 øre/kWh I Sverige er elskatten i 2006 26,1 øre/kWh (23,7 øre/kWh i NOK) Sertifikatpris 2,8 øre/kWh i tillegg.

18 Ikke alle ha “tatt” det energipolitiske budskapet Nettinvesteringsscenarier, Statnett 2004

19 Fjernvarmeproduksjon i Oslo 2005

20

21 Barrierer for fjernvarmeutbygging Store langsiktige investeringer Krever store langsiktige investorer Usikkerhet i fremtidige kundetilknytninger Ikke nok målrettede støtteordninger Ikke god nok politisk dialog mellom departementer Ingen samordnet og overordnet energiplanlegging Lite utbygget infrastruktur på mottagersiden (vannbåren varme i bygg)


Laste ned ppt "Fjernvarmeutbygging i Norge - hva skjer fremover? Årsmøte i Tromsø 1.6.2007, Atle Nørstebø."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google