Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra kaos til kunnskap Hva har IKT med heimkunnskap å gjøre?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra kaos til kunnskap Hva har IKT med heimkunnskap å gjøre?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra kaos til kunnskap Hva har IKT med heimkunnskap å gjøre?
Siv Sangolt, Hovedfagsoppgave i pedagogikk, NLA

2 Problemstilling Hvordan opplevde studentene prosjektarbeid med bruk av IKT- basert læremateriell? Hvordan foregikk arbeidet? Hva krevde prosjektarbeid med IKT av studentene? Hvilke positive og negative erfaringer fikk studentene av prosjektarbeidet? Vil det være behov for endringer/tilrettelegging av lærepakkeserien og/eller rammene?

3 Helse og trivsel i skolen
Skolen – elevenes arbeidsmiljø Mobbing Helse og trivsel i tenårene Analyseverktøyet NSDstat

4 Mellomliggende faktorer
Prosjektmodellen Intervensjon Mellomliggende faktorer mikronivå Personlige faktorer kunnskap/kompetanse, motivasjon, holdninger Prosjekt- Arbeid Student aktivitet Læring Holdning Forsterkende faktorer Respons/holdning fra/til veileder og medstudenter Lærepakke serien ”Helse og trivsel i skolen” Tilretteleggende faktorer Skolen som org. Datatilgang, praktisk ramme,lærer- kompetanse makronivå

5 Resultater - intervensjon
Lærepakkeserien Avvik mellom studenter/læreplan om aktualitet og betydning av tema/IKT Prosjektarbeidsmetode/PBL Manglende opplæring/forkunnskaper Manglende prosessevaluering

6 Resultater – mellomliggende faktorer
Personfaktorer IKT kunnskap - Motivasjon - Holdninger Forsterkende faktorer Veiledning - Respons fra medstudenter Tilretteleggende faktorer Rammer – Opplæring/undervisning

7 Resultater – studentaktivitet, læring og holdning
Studentaktivitet: Fordeling av oppgaver i gruppen Holdningsendring/kunnskapsoppnåelse i forhold til tema/IKT

8 Hvilke anbefalinger kan vi komme med?
Skap engasjement gjennom å aktualisere tema i forhold til pensum Kartlegg behov og gi opplæring i forhold til verktøy/læremidler Opplæring må skje nært i tid! Gi opplæring i prosjektarbeidsmetoden Prosessevaluering i gruppen viktig Finne strategier for å dekke læringsbehov

9 Fra kaos til kunnskap Siv Sangolt, sivsang@online.no
Mer informasjon på: Se under hovedfagsprosjekter


Laste ned ppt "Fra kaos til kunnskap Hva har IKT med heimkunnskap å gjøre?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google