Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Utdanningsetaten Systemintegrasjoner En fremstilling av dagens viktigste systemintegrasjoner / systemavhengigheter. Oppdatert 9.5.2011 ved.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Utdanningsetaten Systemintegrasjoner En fremstilling av dagens viktigste systemintegrasjoner / systemavhengigheter. Oppdatert 9.5.2011 ved."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Utdanningsetaten Systemintegrasjoner En fremstilling av dagens viktigste systemintegrasjoner / systemavhengigheter. Oppdatert 9.5.2011 ved Arve E. Bergan

2 Oslo kommune Utdanningsetaten ve SATS Skole VIGO sentral VIGO sentral Sats Novaschem Timeplanlegging SO m. NV NLP SITS VIGO lokal Udir SSB SL VPV NIFU GREP Udir OTTO Friskoler inkl. Fagskolen Fronter Skole arena Filoverføring Personalia oppdatering Synkronisering Synk, kodeverk Rapportering Filoverføring Privatistweb VGS DSF NIR InnsIKT BAS Logica Mikromark Systemavhengigheter Filoverføring vitnemål Synkron- isering VIGOweb: VG opplæring og fagskoleopplæring Overføring fra SATS og SITS skjer ved et regneark på epost Synkronisering PAS (PGS) UDE: PED og privatist CD-overføring Filoverf. elevdata XML-tag via web E-post Filoverføring ISI XML-tag via web Agresso (tidl.Papirpenger) ISI på IMS- format VIGO-skolemodul eVision DokDB med APEX Filoverføring Online integrert oppslag (program til program) Oslo kommunes skjemaportal Aut. synkronisering BBS SATS SFO PRK Søk mot NLP Systemer uten integrasjoner: Datavarehuset DAGNY Doculive/P360 Kvalitetsportalen

3 Oslo kommune Utdanningsetaten SATS Skole VIGO sentral Sats Novaschem Timeplanlegging SO m. NV NLP SITS VIGO lokal Udir SSB SL VPV NIFU GREP Udir OTTO Friskoler inkl. Fagskolen Fronter Skole arena Filoverføring Personalia oppdatering Synkronisering Synk, kodeverk Rapportering Filoverføring Privatistweb VGS DSF NIR InnsIKT BAS Logica Mikromark Kritiske systemer Filoverføring vitnemål Synkron- isering VIGOweb: VG opplæring og fagskoleopplæring Overføring fra SATS og SITS skjer ved et regneark på epost Synkronisering PAS (PGS) UDE: PED og privatist CD-overføring Filoverf. elevdata XML-tag via web E-post Filoverføring ISI XML-tag via web Agresso (tidl.Papirpenger) ISI på IMS- format VIGO-skolemodul eVision DokDB med APEX Filoverføring Online integrert oppslag (program til program) Oslo kommunes skjemaportal Aut. synkronisering BBS SATS SFO Systemer uten integrasjoner: Datavarehuset DAGNY Doculive/P360 Kvalitetsportalen Søk mot NLP PRK

4 Oslo kommune Utdanningsetaten SATS Skole VIGO sentral Sats Novaschem Timeplanlegging SO m. NV NLP SITS VIGO lokal Udir SSB SL VPV NIFU GREP Udir OTTO Friskoler inkl. Fagskolen Fronter Skole arena Filoverføring Personalia oppdatering Synkronisering Synk, kodeverk Rapportering Filoverføring Privatistweb VGS DSF NIR InnsIKT BAS Logica Mikromark Filoverføring vitnemål Synkron- isering VIGOweb: VG opplæring og fagskoleopplæring Overføring fra SATS og SITS skjer ved et regneark på epost Synkronisering PAS (PGS) UDE: PED og privatist CD-overføring Filoverf. elevdata XML-tag via web E-post Filoverføring ISI XML-tag via web Agresso (tidl.Papirpenger) ISI på IMS- format VIGO-skolemodul eVision DokDB med APEX Filoverføring Online integrert oppslag (program til program) Oslo kommunes skjemaportal Aut. synkronisering BBS SATS SFO Systemer uten integrasjoner: Datavarehuset DAGNY Doculive/P360 Kvalitetsportalen Søk mot NLP PRK Denne nettjenesten gir elever muligheten til å melde deg opp til privatisteksamen (vgs) via web Serverbasert. Admin av elever i VO Webmodul. Admin av elever i VO Her søker elever til VGS og yrkesfag Inntak DB for VGS Saksbehandlings- og statistikkverktøy for oppfølging av elever som slutter før vgo eller i løpet av vgo Prøveadministrasjonssystemet (PAS) er et innregistreringssystem for eksamener og nasjonale prøver for grunnskolen og videregående opplæring, inkl. VO og privatist. Elevene benytter PGS-delen. Utdanningsetatens LMS / læringsplattform

5 Oslo kommune Utdanningsetaten SATS Skole VIGO sentral Sats Novaschem Timeplanlegging SO m. NV NLP SITS VIGO lokal Udir SSB SL VPV NIFU GREP Udir OTTO Friskoler inkl. Fagskolen Fronter Skole arena Filoverføring Personalia oppdatering Synkronisering Synk, kodeverk Rapportering Filoverføring Privatistweb VGS DSF NIR InnsIKT BAS Logica Mikromark Filoverføring vitnemål Synkron- isering VIGOweb: VG opplæring og fagskoleopplæring Overføring fra SATS og SITS skjer ved et regneark på epost Synkronisering PAS (PGS) UDE: PED og privatist CD-overføring Filoverf. elevdata XML-tag via web E-post Filoverføring ISI XML-tag via web Agresso (tidl.Papirpenger) ISI på IMS- format VIGO-skolemodul eVision DokDB med APEX Filoverføring Online integrert oppslag (program til program) Oslo kommunes skjemaportal Aut. synkronisering BBS SATS SFO Systemer uten integrasjoner: Datavarehuset DAGNY Doculive/P360 Kvalitetsportalen Søk mot NLP PRK Administrering av SFO og fakturering av foreldrebetaling Overtatt av UDE 1.aug. 2008. Personopplysninger om faste ansatte overføres fra NLP etter at tiltredelsen er registrert og den ansatte har en stillingsprosent. Tiltredelse registreres først etter at ansatte har har startet. Timebetalte blir ikke overført til PRK, men mnd. betalte vikariater overføres på lik linje som faste. Ved fratredelse/ utgått kontrakt, vil den ansatte vises i PRK som ”ansatt uten stilling”. OBS OBS!! Ikke søkbar i PRK, men e-postadressen fungerer. Ved registrering av ny kontrakt knyttes den ansatte opp mot tidligere registrerte opplysninger. Administrasjon av elever og ansatte for VGS, GS og VO Sinsen (bl.a. Variabel lønn) Oslo kommunes personalsystem. Genererer lønn. Endringer i NLP vil være oppdatert i PRK dagen etter Oslo kommunes regnskapssystem

6 Oslo kommune Utdanningsetaten SATS Skole VIGO sentral Sats Novaschem Timeplanlegging SO m. NV NLP SITS VIGO lokal Udir SSB SL VPV NIFU GREP Udir OTTO Friskoler inkl. Fagskolen Fronter Skole arena Filoverføring Personalia oppdatering Synkronisering Synk, kodeverk Rapportering Filoverføring Privatistweb VGS DSF NIR InnsIKT BAS Logica Mikromark Filoverføring vitnemål Synkron- isering VIGOweb: VG opplæring og fagskoleopplæring Overføring fra SATS og SITS skjer ved et regneark på epost Synkronisering PAS (PGS) UDE: PED og privatist CD-overføring Filoverf. elevdata XML-tag via web E-post Filoverføring ISI XML-tag via web Agresso (tidl.Papirpenger) ISI på IMS- format VIGO-skolemodul eVision DokDB med APEX Filoverføring Online integrert oppslag (program til program) Oslo kommunes skjemaportal Aut. synkronisering BBS SATS SFO Systemer uten integrasjoner: Datavarehuset DAGNY Doculive/P360 Kvalitetsportalen Elevinfo (sensitiv) som benyttes av PPT Informasjon om resultater og ressursbruk knyttet til den enkelte osloskole. DokDB: Samler styringsdata fra ulike kilder (fagsystemer, spørreundersøkels er, m.m.). Brukes som kilde for APEX og Kvalitetsportalen Oracle APEX-løsningen (web- rapportteringsløsning)(tidligere Balansert målstyring (BMS)) gir blant annet brukeren mulighet til å vise: -Resultater og mål for utvalgte indikatorer (en eller flere) -Resultater og mål for utvalgte skoler (en eller flere) -Resultater og mål for utvalgte skoler/indikatorer over flere år -Resultatene stopplysfarget i forhold til avvik fra målene (rødt, gult eller grønt) Nye resultater vil kunne tilgjengeliggjøres raskere i APEX. Målgruppen er rektorer på skolene og direktører i UDA. APEX er en forkortelse for Oracle Application Express DVH er et web-dataverktøy for oppfølging av aktiviteter og styring av virksomheter. Det gir ledere med økonomi- og personalansvar på alle nivåer, stabsenheter og øvrige brukere lett og effektiv tilgang til rapporter og styringsinformasjon. Tallgrunnlaget i rapportene sammenstilles automatisk på de aktuelle rapporteringsnivåene i virksomhetene og i kommunen som helhet. Godkjent NOARK-4 arkiveringssystem


Laste ned ppt "Oslo kommune Utdanningsetaten Systemintegrasjoner En fremstilling av dagens viktigste systemintegrasjoner / systemavhengigheter. Oppdatert 9.5.2011 ved."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google