Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Systemintegrasjoner En fremstilling av dagens viktigste systemintegrasjoner / systemavhengigheter. Oppdatert 9.5.2011 ved Arve E. Bergan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Systemintegrasjoner En fremstilling av dagens viktigste systemintegrasjoner / systemavhengigheter. Oppdatert 9.5.2011 ved Arve E. Bergan."— Utskrift av presentasjonen:

1 Systemintegrasjoner En fremstilling av dagens viktigste systemintegrasjoner / systemavhengigheter. Oppdatert ved Arve E. Bergan

2 Online integrert oppslag (program til program)
ve VIGO-skolemodul VIGOweb: VG opplæring og fagskoleopplæring Oslo kommunes skjemaportal Online integrert oppslag (program til program) Aut. synkronisering DokDB med APEX SATS SFO DSF GREP Udir VIGO sentral PAS (PGS) UDE: PED og privatist Sats Novaschem Timeplanlegging Personalia oppdatering Synk, kodeverk CD-overføring ISI Synkronisering Filoverføring VIGO lokal SATS Skole Filoverføring Filoverf. elevdata Filoverføring vitnemål Friskoler inkl. Fagskolen OTTO SO m. NV Filoverføring Synkron-isering Rapportering Udir Systemavhengigheter Filoverføring NLP Filoverføring Privatistweb VGS SL (tidl.Papirpenger) Agresso XML-tag via web BBS SSB SITS Fronter ISI på IMS-format Systemeiere: EFP-avd. EFP- og FAG-avd IKT-avd. PED-avd. ØKO-avd. VO Servicesenter TLG TLG VO ADP Ekstern syst.eier VPV eVision XML-tag via web Synkronisering Skole arena NIFU Systemer uten integrasjoner: Datavarehuset DAGNY Doculive/P360 Kvalitetsportalen NIR InnsIKT BAS Logica Filoverføring Overføring fra SATS og SITS skjer ved et regneark på epost E-post Mikromark Filoverføring PRK Søk mot NLP

3 Online integrert oppslag (program til program)
VIGO-skolemodul VIGOweb: VG opplæring og fagskoleopplæring Oslo kommunes skjemaportal Online integrert oppslag (program til program) Aut. synkronisering DokDB med APEX SATS SFO DSF GREP Udir VIGO sentral PAS (PGS) UDE: PED og privatist Sats Novaschem Timeplanlegging Personalia oppdatering Synk, kodeverk CD-overføring ISI Synkronisering Filoverføring VIGO lokal SATS Skole Filoverføring Filoverf. elevdata Filoverføring vitnemål Friskoler inkl. Fagskolen OTTO SO m. NV Synkron-isering Rapportering Udir Kritiske systemer Filoverføring NLP Filoverføring Filoverføring Privatistweb VGS SL (tidl.Papirpenger) Agresso XML-tag via web BBS SSB SITS Fronter ISI på IMS-format Systemeiere: EFP-avd. EFP- og FAG-avd IKT-avd. PED-avd. ØKO-avd. VO Servicesenter TLG TLG VO ADP Ekstern syst.eier VPV eVision XML-tag via web Synkronisering Skole arena NIFU Systemer uten integrasjoner: Datavarehuset DAGNY Doculive/P360 Kvalitetsportalen NIR InnsIKT BAS Logica Filoverføring Overføring fra SATS og SITS skjer ved et regneark på epost E-post Mikromark Filoverføring PRK Søk mot NLP

4 Online integrert oppslag (program til program)
VIGO-skolemodul VIGOweb: VG opplæring og fagskoleopplæring Her søker elever til VGS og yrkesfag Oslo kommunes skjemaportal Online integrert oppslag (program til program) Aut. synkronisering DokDB med APEX SATS SFO DSF GREP Udir VIGO sentral PAS (PGS) UDE: PED og privatist Sats Novaschem Timeplanlegging Personalia oppdatering Synk, kodeverk CD-overføring Saksbehandlings- og statistikkverktøy for oppfølging av elever som slutter før vgo eller i løpet av vgo ISI Synkronisering Filoverføring Prøveadministrasjonssystemet (PAS) er et innregistreringssystem for eksamener og nasjonale prøver for grunnskolen og videregående opplæring, inkl. VO og privatist. Elevene benytter PGS-delen. VIGO lokal SATS Skole Filoverføring Filoverf. elevdata Filoverføring vitnemål Friskoler inkl. Fagskolen OTTO Inntak DB for VGS SO m. NV Synkron-isering Rapportering Udir Denne nettjenesten gir elever muligheten til å melde deg opp til privatisteksamen (vgs) via web Filoverføring NLP Filoverføring Filoverføring Privatistweb VGS SL (tidl.Papirpenger) Agresso XML-tag via web BBS SSB SITS Fronter ISI på IMS-format Systemeiere: EFP-avd. EFP- og FAG-avd IKT-avd. PED-avd. ØKO-avd. VO Servicesenter TLG TLG VO ADP Ekstern syst.eier VPV eVision XML-tag via web Webmodul. Admin av elever i VO Synkronisering Skole arena Utdanningsetatens LMS / læringsplattform NIFU Systemer uten integrasjoner: Datavarehuset DAGNY Doculive/P360 Kvalitetsportalen NIR Serverbasert. Admin av elever i VO InnsIKT BAS Logica Filoverføring Overføring fra SATS og SITS skjer ved et regneark på epost E-post Mikromark Filoverføring PRK Søk mot NLP

5 Online integrert oppslag (program til program)
VIGO-skolemodul VIGOweb: VG opplæring og fagskoleopplæring Oslo kommunes skjemaportal Online integrert oppslag (program til program) Aut. synkronisering Administrasjon av elever og ansatte for VGS, GS og VO Sinsen (bl.a. Variabel lønn) DokDB med APEX SATS SFO DSF Administrering av SFO og fakturering av foreldrebetaling Overtatt av UDE 1.aug GREP Udir VIGO sentral PAS (PGS) UDE: PED og privatist Sats Novaschem Timeplanlegging Personalia oppdatering Synk, kodeverk CD-overføring ISI Synkronisering Filoverføring VIGO lokal SATS Skole Filoverføring Filoverf. elevdata Filoverføring vitnemål Friskoler inkl. Fagskolen OTTO Oslo kommunes personalsystem. Genererer lønn. Endringer i NLP vil være oppdatert i PRK dagen etter SO m. NV Synkron-isering Rapportering Udir Filoverføring NLP Filoverføring Filoverføring Privatistweb VGS SL Personopplysninger om faste ansatte overføres fra NLP etter at tiltredelsen er registrert og den ansatte har en stillingsprosent. Tiltredelse registreres først etter at ansatte har har startet. Timebetalte blir ikke overført til PRK, men mnd. betalte vikariater overføres på lik linje som faste. Ved fratredelse/ utgått kontrakt, vil den ansatte vises i PRK som ”ansatt uten stilling”. OBS OBS!! Ikke søkbar i PRK, men e-postadressen fungerer. Ved registrering av ny kontrakt knyttes den ansatte opp mot tidligere registrerte opplysninger. (tidl.Papirpenger) Agresso XML-tag via web BBS SSB SITS Fronter ISI på IMS-format Systemeiere: EFP-avd. EFP- og FAG-avd IKT-avd. PED-avd. ØKO-avd. VO Servicesenter TLG TLG VO ADP Ekstern syst.eier VPV eVision Oslo kommunes regnskapssystem XML-tag via web Synkronisering Skole arena NIFU Systemer uten integrasjoner: Datavarehuset DAGNY Doculive/P360 Kvalitetsportalen NIR InnsIKT BAS Logica Filoverføring Overføring fra SATS og SITS skjer ved et regneark på epost E-post Mikromark Filoverføring PRK Søk mot NLP

6 Online integrert oppslag (program til program)
VIGO-skolemodul VIGOweb: VG opplæring og fagskoleopplæring Oslo kommunes skjemaportal Online integrert oppslag (program til program) DokDB: Samler styringsdata fra ulike kilder (fagsystemer, spørreundersøkelser, m.m.). Brukes som kilde for APEX og Kvalitetsportalen Aut. synkronisering DokDB med APEX SATS SFO DSF GREP Udir VIGO sentral PAS (PGS) UDE: PED og privatist Sats Novaschem Timeplanlegging Personalia oppdatering Synk, kodeverk CD-overføring Oracle APEX-løsningen (web-rapportteringsløsning)(tidligere Balansert målstyring (BMS)) gir blant annet brukeren mulighet til å vise: -Resultater og mål for utvalgte indikatorer (en eller flere) -Resultater og mål for utvalgte skoler (en eller flere) -Resultater og mål for utvalgte skoler/indikatorer over flere år -Resultatene stopplysfarget i forhold til avvik fra målene (rødt, gult eller grønt) Nye resultater vil kunne tilgjengeliggjøres raskere i APEX. Målgruppen er rektorer på skolene og direktører i UDA. APEX er en forkortelse for Oracle Application Express ISI Synkronisering Filoverføring VIGO lokal SATS Skole Filoverføring Filoverf. elevdata Filoverføring vitnemål Friskoler inkl. Fagskolen OTTO SO m. NV Synkron-isering Rapportering Udir Filoverføring NLP Filoverføring Filoverføring Privatistweb VGS SL (tidl.Papirpenger) Agresso XML-tag via web BBS DVH er et web-dataverktøy for oppfølging av aktiviteter og styring av virksomheter. Det gir ledere med økonomi- og personalansvar på alle nivåer, stabsenheter og øvrige brukere lett og effektiv tilgang til rapporter og styringsinformasjon. Tallgrunnlaget i rapportene sammenstilles automatisk på de aktuelle rapporteringsnivåene i virksomhetene og i kommunen som helhet. SSB SITS Fronter ISI på IMS-format Systemeiere: EFP-avd. EFP- og FAG-avd IKT-avd. PED-avd. ØKO-avd. VO Servicesenter TLG TLG VO ADP Ekstern syst.eier VPV eVision XML-tag via web Synkronisering Skole arena Elevinfo (sensitiv) som benyttes av PPT NIFU Systemer uten integrasjoner: Datavarehuset DAGNY Doculive/P360 Kvalitetsportalen NIR InnsIKT BAS Logica Filoverføring Overføring fra SATS og SITS skjer ved et regneark på epost E-post Mikromark Informasjon om resultater og ressursbruk knyttet til den enkelte osloskole. Godkjent NOARK-4 arkiveringssystem Filoverføring


Laste ned ppt "Systemintegrasjoner En fremstilling av dagens viktigste systemintegrasjoner / systemavhengigheter. Oppdatert 9.5.2011 ved Arve E. Bergan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google