Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rogalandskonferansen 2007 ”Som man roper i skolen, får man svar” Hvordan heve læringsutbyttet gjennom bruk av kompetansemål og vurdering? - en utprøvende.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rogalandskonferansen 2007 ”Som man roper i skolen, får man svar” Hvordan heve læringsutbyttet gjennom bruk av kompetansemål og vurdering? - en utprøvende."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rogalandskonferansen 2007 ”Som man roper i skolen, får man svar” Hvordan heve læringsutbyttet gjennom bruk av kompetansemål og vurdering? - en utprøvende samtale

2 Rogalandskonferansen 2007 Fra taus til tydelig Kunnskapssamfunnet - nye behov Kompetansemål og vurdering – to sider av samme sak?

3 Rogalandskonferansen 2007 Kompetanse og kompetansemål  Beskriver ønsket ståsted for eleven etter endt opplæring  Eleven beveger seg mot målet  Elever vil i ulik grad kunne nå fastsatte mål  Forteller ikke hvordan målet skal nås  Forteller ikke hvordan målet bør deles inn i delmål  Forteller ikke hvordan vi skal måle elevenes ståsted eller grad av måloppnåelse

4 Rogalandskonferansen 2007 KOMPETANSE  Innebærer: - Å ha ferdigheter - Å gjenkjenne situasjoner - Å kunne generalisere - Å kunne gjøre strategivalg - Å ha oversikt - Å se sammenhenger - Å ha vurderingsevne - Å kunne samarbeide

5 Rogalandskonferansen 2007 Kompetansemål i sosiologi/sos.ant  Reform 94 Eleven skal… * ha kunnskap om * ha kjennskap til * utvikle evne til …kunne… * drøfte * bruke * delta i * påvise * vurdere * forstå * gjøre rede for  KL: Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: * gjøre rede for * definere * bruke * analysere * forklare * gi eksempler * reflektere over * sammenlikne * drøfte * diskutere * vurdere * finne fram til * bearbeide * presentere * gjengi * definere * gjennomføre undersøkelser

6 Rogalandskonferansen 2007 kompetansemål – eksempel norsk  Kompetansemålene viser hva som er sentrale kunnskaper og ferdigheter i ulike fag. Eks.: norsk,vg1, muntlig: mestre ulike roller gruppesamtale, foredrag, dramatisering, presentasjon, framføring, diskusjon med saklig argumentasjon, utforske og vurdere samtale om litteratur, drøfte spørsmål om skole, samfunn og arbeidsliv.  Metodefrie planer?

7 Rogalandskonferansen 2007 K.mål: foredrag i rollen som aktør UMMOM Direkte opp- lesning fra manus. Presenterer kilder som eget stoff Bruk av få muntlige virkemiddel Stikkordsmanus. Noe øyekontakt. To kilder. Muntlige virke- middel brukes aktivt, som pauser, gestikk. Kunstlet? Stikkordsmanus. God øyekontakt. Improvisasjon? Mange, varierte kilder. Innbakte virkemidler, som pause/tempo- skift, gestikk, mimikk... Begrun- nelse for valg er tydelig i fram- føringen.

8 Rogalandskonferansen 2007 FERDIGHETER  Grunnleggende ferdigheter inngår i kompetansen  Knyttes til det å kunne utøve noe  Leseferdigheter  Muntlige ferdigheter  Skriftlige ferdigheter  Regneferdigheter  Digitale ferdigheter  et lite dykk i å  og 

9 Rogalandskonferansen 2007 Muntlighet: ulike bruksmåter og kvaliteter 1 Spontan muntlighet – et tenkespråk ”Hvordan kan jeg vite hva jeg tenker før jeg hører hva jeg sier?” (Alice i Eventyrland). A Kjennetegn? 2 Forberedt muntlighet – et presentasjonsspråk A Lytteposisjoner B Kortøvelser C Å lese i roller D Muntlige virkemidler E Tolkning, respons, veiledning, vurdering og vurderingskriterier

10 Rogalandskonferansen 2007  Lytteposisjoner  evaluering (informativ, ekspressiv og/eller appellativ)  oppsummering (lyttelogg, muntlig gjenfortelling av poeng)  spørsmål (oppklarende, utdypende, bekreftende ….)  bekreftende kortrespons  ikke-reaksjon  non-verbal reaksjon (kroppsspråket)  stemningsskapende lyder: klapping, heiarop, bevegelser...  vekstpunkt og fri respons  Hvordan var lytterne til framførerne? Inntok de lytteposisjonene?

11 Rogalandskonferansen 2007

12  Lytteposisjoner  evaluering (informativ, ekspressiv og/eller appellativ)  oppsummering (lyttelogg, muntlig gjenfortelling av poeng)  spørsmål (oppklarende, utdypende, bekreftende ….)  bekreftende kortrespons  ikke-reaksjon  non-verbal reaksjon (kroppsspråket)  stemningsskapende lyder: klapping, heiarop, bevegelser...  vekstpunkt og fri respons  Hvordan var lytterne til framførerne? Inntok de lytteposisjonene?

13 Rogalandskonferansen 2007 MÅL (i planer) Fysiske og operasjonaliserte planer - prosess  halvår, periode, økt Samarbeid – tolkningsfelleskap – hvorfor?  både lærere og elever Mål: økt læringsutbytte ”Lære, ikke bare gjøre”

14 Rogalandskonferansen 2007 Eksempler på levende mål Struktur og rammer for læring:  forberedelse og bevisstgjøring.  øktagenda, målregnskap, sjekklister. Læringsstrategier:  læringsbillett, VØL, Add One out Muntlig oppsummering:  lapp-i-hatt, munnrapp, fordi-setninger

15 Rogalandskonferansen 2007 Læringsbillett Læringsbillett– som løses inn før en pause Et spørsmål jeg har til dagens emne: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________

16 Rogalandskonferansen 2007 Add one out - flere svar Ari BehnJørgen MoeBrødrene Grimm Peter Christen Asbjørnsen

17 Rogalandskonferansen 2007 Eksempler på levende mål Struktur og rammer for læring:  forberedelse og bevisstgjøring.  øktagenda, målregnskap, sjekklister. Læringsstrategier:  læringsbillett, VØL, add one out Muntlig oppsummering:  lapp-i-hatt, munnrapp, fordi-setninger

18 Rogalandskonferansen 2007 VURDERING  Mål og vurdering uløselige størrelser gjensidig avhengige av hverandre, jf. avkoding av kompetansemål.  Vurdering av muntlig ferdighet: - skille mellom spontan/forberedt tale - gi differensiert tilbakemelding også muntlig. Kutt fyord, som bra! - arbeide med virkemiddel - finne et tolkningsfellesskaptolkningsfellesskap

19 Rogalandskonferansen 2007 Midtveisvurderinger  Underveisvurdering – vurdering for læring  Hva du er god til?  Vekstpunkt  Å motivere til læring  Tilpasset den enkelte elev  Foreldreinnvolvering  Dialogbasert – selvevaluering i forkant

20 Rogalandskonferansen 2007 Jeg er elev, altså vurdere jeg (meg) - en tipsbank: Skriftlig:  sjekkliste med avkrysning: Jeg har…, selvlagde prøver, vekstpunktliste, kontrakt, egenvurdering som en del av prøven, elevlekseprøve… Muntlig: (forberedt muntlighet)  Speakers corner, dagens reklame, Idol, engelsk sang på nynorsk, Du er herved invitert inn i studio, lapp i hatt…

21 Rogalandskonferansen 2007 Roping og sånt - en oppsummering Når du roper, går du fra å være taus til å bli tydelig! Du trenger både ferdigheter og kunnskaper og mottakere i lytteposisjoner. Det er et levende mål. Etterpå kan du vurdere ropet – alene, på skjema eller i et tolkningsfellesskap – muntlig eller skriftlig. Prøv tipsene ut. Noe kan gi godt læringsutbytte. Det blir sjelden en parodi. Sånt gir svar.


Laste ned ppt "Rogalandskonferansen 2007 ”Som man roper i skolen, får man svar” Hvordan heve læringsutbyttet gjennom bruk av kompetansemål og vurdering? - en utprøvende."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google