Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Som man roper i skolen, får man svar”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Som man roper i skolen, får man svar”"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Som man roper i skolen, får man svar”
Hvordan heve læringsutbyttet gjennom bruk av kompetansemål og vurdering? - en utprøvende samtale Rogalandskonferansen 2007

2 Rogalandskonferansen 2007
Fra taus til tydelig Kunnskapssamfunnet - nye behov Kompetansemål og vurdering – to sider av samme sak? Taus kunnskap som vi alle sitter på Gamle sekker ny vin? Ny vin gamle sekker? doxa til opnion? Det faktisk nye i kunnskapsløftet – løfte fram denne kunnskapen – legge den på bordet. Hvorfor? Vi har da klart oss bra? Og – det er i det hele tatt utrolig at vi har lært så mye som vi har! Og nettopp det sier noe om at det ikke er slik Rogalandskonferansen 2007

3 Kompetanse og kompetansemål
Beskriver ønsket ståsted for eleven etter endt opplæring Eleven beveger seg mot målet Elever vil i ulik grad kunne nå fastsatte mål Forteller ikke hvordan målet skal nås Forteller ikke hvordan målet bør deles inn i delmål Forteller ikke hvordan vi skal måle elevenes ståsted eller grad av måloppnåelse Ideen er at kompetansemålene skal være forståelige for lærere, elever og foreldre. Rogalandskonferansen 2007

4 Rogalandskonferansen 2007
KOMPETANSE Innebærer: Å ha ferdigheter Å gjenkjenne situasjoner Å kunne generalisere Å kunne gjøre strategivalg Å ha oversikt Å se sammenhenger Å ha vurderingsevne Å kunne samarbeide Rogalandskonferansen 2007

5 Kompetansemål i sosiologi/sos.ant
Reform 94 Eleven skal… * ha kunnskap om * ha kjennskap til * utvikle evne til …kunne… * drøfte * bruke * delta i * påvise * vurdere * forstå * gjøre rede for KL: Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: * gjøre rede for * definere * bruke * analysere * forklare * gi eksempler * reflektere over * sammenlikne * drøfte * diskutere * vurdere * finne fram til * bearbeide * presentere * gjengi * definere * gjennomføre undersøkelser Rogalandskonferansen 2007

6 kompetansemål – eksempel norsk
Kompetansemålene viser hva som er sentrale kunnskaper og ferdigheter i ulike fag. Eks.: norsk,vg1, muntlig: mestre ulike roller gruppesamtale, foredrag, dramatisering, presentasjon, framføring, diskusjon med saklig argumentasjon, utforske og vurdere samtale om litteratur, drøfte spørsmål om skole, samfunn og arbeidsliv. Metodefrie planer? Rogalandskonferansen 2007

7 K.mål: foredrag i rollen som aktør
UM M OM Direkte opp-lesning fra manus. Presenterer kilder som eget stoff Bruk av få muntlige virkemiddel Stikkordsmanus. Noe øyekontakt. To kilder. Muntlige virke-middel brukes aktivt, som pauser, gestikk. Kunstlet? Stikkordsmanus. God øyekontakt. Improvisasjon? Mange, varierte kilder. Innbakte virkemidler, som pause/tempo-skift, gestikk, mimikk... Begrun- nelse for valg er tydelig i fram-føringen. Rogalandskonferansen 2007

8 Rogalandskonferansen 2007
FERDIGHETER Grunnleggende ferdigheter inngår i kompetansen Knyttes til det å kunne utøve noe Leseferdigheter Muntlige ferdigheter Skriftlige ferdigheter Regneferdigheter Digitale ferdigheter  et lite dykk i å  og  Rogalandskonferansen 2007

9 Muntlighet: ulike bruksmåter og kvaliteter
1 Spontan muntlighet – et tenkespråk ”Hvordan kan jeg vite hva jeg tenker før jeg hører hva jeg sier?” (Alice i Eventyrland). A Kjennetegn? 2 Forberedt muntlighet – et presentasjonsspråk A Lytteposisjoner B Kortøvelser C Å lese i roller D Muntlige virkemidler E Tolkning, respons, veiledning, vurdering og vurderingskriterier Rogalandskonferansen 2007

10 Rogalandskonferansen 2007
Lytteposisjoner evaluering (informativ, ekspressiv og/eller appellativ) oppsummering (lyttelogg, muntlig gjenfortelling av poeng) spørsmål (oppklarende, utdypende, bekreftende ….) bekreftende kortrespons ikke-reaksjon non-verbal reaksjon (kroppsspråket) stemningsskapende lyder: klapping, heiarop, bevegelser... vekstpunkt og fri respons Hvordan var lytterne til framførerne? Inntok de lytteposisjonene? Rogalandskonferansen 2007

11 Rogalandskonferansen 2007

12 Rogalandskonferansen 2007
Lytteposisjoner evaluering (informativ, ekspressiv og/eller appellativ) oppsummering (lyttelogg, muntlig gjenfortelling av poeng) spørsmål (oppklarende, utdypende, bekreftende ….) bekreftende kortrespons ikke-reaksjon non-verbal reaksjon (kroppsspråket) stemningsskapende lyder: klapping, heiarop, bevegelser... vekstpunkt og fri respons Hvordan var lytterne til framførerne? Inntok de lytteposisjonene? Rogalandskonferansen 2007

13 Rogalandskonferansen 2007
MÅL (i planer) Fysiske og operasjonaliserte planer - prosess halvår, periode, økt Samarbeid – tolkningsfelleskap – hvorfor? både lærere og elever Mål: økt læringsutbytte ”Lære, ikke bare gjøre” Lære ikke gjøre Rogalandskonferansen 2007

14 Eksempler på levende mål
Struktur og rammer for læring: forberedelse og bevisstgjøring. øktagenda, målregnskap, sjekklister. Læringsstrategier: læringsbillett, VØL, Add One out Muntlig oppsummering: lapp-i-hatt, munnrapp, fordi-setninger Rogalandskonferansen 2007

15 Rogalandskonferansen 2007
Læringsbillett Læringsbillett– som løses inn før en pause Et spørsmål jeg har til dagens emne: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Rogalandskonferansen 2007

16 Rogalandskonferansen 2007
Add one out - flere svar Ari Behn Jørgen Moe Brødrene Grimm Peter Christen Asbjørnsen Rogalandskonferansen 2007

17 Eksempler på levende mål
Struktur og rammer for læring: forberedelse og bevisstgjøring. øktagenda, målregnskap, sjekklister. Læringsstrategier: læringsbillett, VØL, add one out Muntlig oppsummering: lapp-i-hatt, munnrapp, fordi-setninger Rogalandskonferansen 2007

18 Rogalandskonferansen 2007
VURDERING Mål og vurdering uløselige størrelser gjensidig avhengige av hverandre, jf. avkoding av kompetansemål. Vurdering av muntlig ferdighet: - skille mellom spontan/forberedt tale gi differensiert tilbakemelding også muntlig. Kutt fyord, som bra! arbeide med virkemiddel finne et tolkningsfellesskap Rogalandskonferansen 2007

19 Rogalandskonferansen 2007
Midtveisvurderinger Underveisvurdering – vurdering for læring Hva du er god til? Vekstpunkt Å motivere til læring Tilpasset den enkelte elev Foreldreinnvolvering Dialogbasert – selvevaluering i forkant Rogalandskonferansen 2007

20 Jeg er elev, altså vurdere jeg (meg) - en tipsbank:
Skriftlig: sjekkliste med avkrysning: Jeg har…, selvlagde prøver, vekstpunktliste, kontrakt, egenvurdering som en del av prøven, elevlekseprøve… Muntlig: (forberedt muntlighet) Speakers corner, dagens reklame, Idol, engelsk sang på nynorsk, Du er herved invitert inn i studio, lapp i hatt… Rogalandskonferansen 2007

21 Roping og sånt - en oppsummering
Når du roper, går du fra å være taus til å bli tydelig! Du trenger både ferdigheter og kunnskaper og mottakere i lytteposisjoner. Det er et levende mål. Etterpå kan du vurdere ropet – alene, på skjema eller i et tolkningsfellesskap – muntlig eller skriftlig. Prøv tipsene ut. Noe kan gi godt læringsutbytte. Det blir sjelden en parodi. Sånt gir svar. Rogalandskonferansen 2007


Laste ned ppt "”Som man roper i skolen, får man svar”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google