Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Motiverende Intervju - en kort presentasjon Tønsberg 8. juni 2012 v/Petter Nesset Kompetansesenter for rus - region Sør.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Motiverende Intervju - en kort presentasjon Tønsberg 8. juni 2012 v/Petter Nesset Kompetansesenter for rus - region Sør."— Utskrift av presentasjonen:

1 Motiverende Intervju - en kort presentasjon Tønsberg 8. juni 2012 v/Petter Nesset Kompetansesenter for rus - region Sør

2 Program Kl 13.00 - 13.50 Introduksjon Kl 13.50 - 14.00 Pause Kl 14.00 - 14.50 Kommunikasjonsverktøy Kl 14.50 - 15.00 Pause Kl 15.00 - 15.45 Ambivalens og Endringssnakk Kl 15.45 Avslutning

3 Innhold Forelesning Øvelser Diskusjon Film

4 Et vakkert møte som endret livet mitt..

5 Peter og Petter Petter: ”I always wanted to skate”… Peter: ”How far do you live from where they skate?”... Petter: ”I live about a 10 min walk away”… Peter: ”So, why are you not skating, my friend?”... Petter: ”To be honnest I think I’m a bit scared to try”… Peter: ”You still wanna skate, Petter?”… Petter: ”Yeah, I wanna skate.. Peter… Peter: ”OK.. call this guy Kjell and get your equipment together.. then call me and I’ll skate with you”… Petter: ”It was always my dream to skate.. Thank you!”…

6 Sprint VM - 2012 Thialf Stadion, Heerenveen Noen meter før mål på 1000 m og melkesyra er påtrengende !! Foto: Martin de Jong

7 Historien om Tony Adams..

8 Arsene Wenger & Tony Adams

9 ”Har vi fremdeles til gode å se det beste av deg?”… - Arsene Wenger, manager Arsenal FC

10

11 Folk som lykkes har mye til felles uavhengig av hva de lykkes med

12 Psykologien i endring Fortid har vært overvurdert - Nåtid undervurdert Nye tilnærminger er mer løsningsorienterte/her og nå orienterte heller enn problematiserende og tilbakeskuende Psykoanalysens gullalder er over..

13 Sympati vs Empati

14 What works - Hva virker? Scott Miller og Bruce Wampolds metastudier: Hva virker i psykoterapi? 62% Allianse (kvalitet på relasjonen) 30% Allegiance (gjensidig tro og forpliktelse til prosjektet) 8% Metode

15 Ved god Allianse.. •Får vi en mer åpen, ærlig og reell samtale om livet slik det oppleves av klienten •Klienten får mer tro på sitt endringsprosjekt •Klienten kommer i større grad til neste avtale •Klienten følger i større grad opp sine forpliktelser Kort sagt: Vi får et bedre behandlingsresultat Behandler får i tillegg en større følelse av at arbeidet som legges ned nytter og er meningsfullt

16 Vi er først og fremst mennesker og dernest fagperson Det er ved å bruke våre menneskelige egenskaper at vi åpner opp for å få brukt oss som fagfolk Det handler om å komme i posisjon til å bidra med vår faglige kompetanse Menneske og Fagperson

17 ”Our aim is always to create a positive process”… - Mika kojonkoski, tidligere norsk landslagstrener, hopp

18 Ole Brumm: ”Ja takk, begge deler”… Når du skal realisere en ambisiøs målsetting krever det at både dine utfordringer og ressurser kommer på bordet Skal du ut på tur er det ikke uvesentlig å vite hvor du ønsker dra og hva du har av drivstoff på tanken Ensidig problemfokus gir lavere fart i god retning.. Hele mennesket må med når gode prosesser skal skapes

19 En god samtale i Vikingskipet..

20 Pasient: ”I’ve been a drunk 25 years.. I want my life back!”… Peter Mueller: ”If you want it as badly tomorrow as you want it today.. Who can take it away from you?”… Pasient: ”Hm.. So all my life I’ve been blaming others.. My life, success and failure, is my responsibility”… Peter Mueller: ”Yes, you have to work with what you’ve been given.. Whatever you have naturally you can expand upon.. Are you ready to accept this? To do the work and then get your life back”…

21 ”The question is.. Can you do the work every day? If the answer is yes, you’ll be successfull”… - Peter Mueller, Skøytetrener Team CBA

22 ”Det som alltid har vært min hovedmotivasjon er å lete etter hva jeg skal kunne bidra med for å få frem det beste i hver enkelt på laget”… - Marit Breivik, coach for lagidretter, Olympiatoppen

23 ”Tom Erik Oxholm er den aller beste treneren jeg hadde.. Spørsmålet han hele tiden hadde med seg i prosessen var: Hva er det vi har mest igjen for å jobbe med nå? Hvor får vi mest igjen for å investere energien vår nå?”… - Ådne Søndrål, Skøyteløper og Olympisk mester

24 ”Tom Erik var også sylskarp på å se de små skrittene som ble tatt fremover.. Hvis du sier at et menneskes potensiale ligger på 10 og du befinner deg på 7 er ikke det neste steget opp til 10, det er 7.1.. Tom Erik gjorde avstanden mellom 7 og 7.1 en meter lang og så deg på hver cm du gikk fremover”… - Ådne Søndrål, Skøyteløper og Olympisk mester

25 ”I tend to look at a good coach as some kind of a safecracker.. A bad coach will turn up with his one combination and say there’s something wrong with the safe if it doesn’t open.. A good coach will search for the combination with the athlete”… - Paul Marchese, Marchese Racing - Speedskating USA

26 Sammen om de store prestasjonene

27 ”Du lever ikke harmonisk med uforløste ressurser.. Talenter jobber bare for deg dersom du får brukt dem.. De jobber mot deg dersom du brenner inne med dem.. for da kommer tanker om alt som kunne burde og skulle ha vært.. og det er noe av det vondeste”… - Thorbjørn, tidligere pasient på BBS i Drammen

28 ”Eg ser”.. Vi kan ikke ’gå veien’ for våre klienter.. De må gå den selv.. Men, vi kan tilby å gå den sammen med dem.. Andre menneskers endring er ikke vårt ansvar Vårt ansvar ligger i å gjøre vårt beste for å skape en god arbeidsrelasjon der forholdene legges til rette for endring

29 Dolly Duck.. Et behov for å bli sett.. Et behov for å mobilisere egne ressurser..

30 Oppgave Gå sammen to og to (ca 5 min) Hva er kritiske suksessfaktorer i relasjonsbygging? Diskuter og reflekter rundt klienter dere har hatt hvor det ble skapt en god prosess Hvordan var alliansen mellom deg og klienten? Hvordan var det med klientens og din tro på prosjektet?

31 Film: ”Killen i baren” (ca 10 min)

32

33 Om å påvirke til endring •Øvelsen foregår to og to: En helserådgiver som kun leser replikkene og en klient som svarer kort etter hver replikk som det faller seg naturlig. Etter svaret går helserådgiver videre til neste replikk. Etter å ha gått gjennom listen bytter man roller. –Versjon A - anbefale, gi råd og overtale –Versjon B - hente fram motivasjon for endring •OBS! Klienten spiser 2-3 porsjoner frukt daglig og synes at det ikke er så verst, selv om det kanskje kunne ha vært bedre.. 33

34 Om å påvirke til endring - Versjon A - Nå vil jeg gjerne snakke med deg om dette med frukt og grønt. - Du burde spise minst 5, og helst 7, porsjoner frukt og grønnsaker hver dag for å ta vare på helsen din. - Det du kan gjøre er for eksempel å spise grønnsaker til alle måltider, og spise en frukt iblant som mellommat. - Har du prøvd å ta med deg et eple og en appelsin i vesken? - De fleste forklaringer på hvorfor man ikke spiser nok frukt og grønnsaker er egentlig unnskyldninger. Man kan hvis man vil! - For at du skal ta vare på helsen er det jo nødvendig med egeninnsats. 34

35 Om å påvirke til endring - Versjon B - Kan vi snakke litt om dette med å spise frukt og grønt? - Det har vist seg at det er en helsegevinst i å spise mellom 5 og 7 porsjoner frukt og grønnsaker per dag. Hvordan ser du på dette? - Hva synes du er bra med å spise frukt og grønnsaker? - Hva er du ikke så glad i når det gjelder denne typen mat? - I tilfelle du skulle ha noen bekymringer om ditt kosthold og særlig inntak av frukt og grønnsaker, hva skulle det være? - Hvilke forandringer kunne du eventuelt tenke deg å gjøre på dette området? 35

36 Intensjon og Metodikk En veileder som jobber etter prinsippene i Versjon A trenger ikke å ha mindre edle intensjoner om å bidra til positiv endring enn de som jobber etter prinsippene i Versjon B Gode intensjoner er ikke nok: - Vi trenger i tillegg en metodikk som best mulig legger til rette for styrking av indre motivasjon for endring ’Love is not enough’ - Nine Inch Nails

37 Motiverende Intervju Er en klientsentrert, målorientert metode som gjennom å utforske og løse opp ambivalens bygger opp den indre motivasjonen for endring

38 MI - Motiverende Intervju Første publikasjon i ”Behavioral psychology” 1983 Delvis utarbeidet i Norge gjennom Bill Millers pioner arbeid Nov 2009 forelå 200 RCT (Randomised Control Trials) som viser effekt Februar 2009 - godkjent i SAMHSAs NREPP (evidensbasert metode) Google søk gir i dag millioner av treff på ”motivational interviewing” Kjent i Norge som Endringsfokusert Rådgivning og Motiverende Samtale

39 Utvikling i antall MI publikasjoner siste 30 år 39

40 Terapiforskning viser: Korte intervensjoner kan gi stor endring (spesielt hvis de kommer tidlig) Mye av den endring man oppnår i behandling skjer i starten av behandlingen Terapeutens holdninger og handlinger er avgjørende for kvaliteten i den terapeutiske relasjon God allianse mellom terapeut og klient predikerer både pasientens videre oppmøte til samtaler og resultat av behandlingen Et eksisterende behov for kompetansehevning og skolering av terapeuter i forhold til motivasjonsbygging og endringsarbeide

41 Samtaler om endring gir noen utfordringer: Folk; • Vil helst bestemme selv og bestemmer faktisk selv • Oppfatter lett samtaler om endring som samtaler om mangler, tilkortkommenheter og feil • Opplever at de både vil og ikke vil endre seg (ambivalens) • Opplever at de både kan og ikke kan endre seg (usikker mestring)

42 ” Folk blir generelt sett mer overbevist av de grunner som de selv har oppdaget, enn av de som har dukket opp i hodet til andre! ” Pascal, 17. århundre

43 EDRAS - 5 prinsipper i en god MI samtale E mpati –Teknikk: kommunikasjonsferdigheter –Holdning: respekt, akseptering, ekthet D iskrepans –Nå-situasjon vs. ønsket situasjon –Positive sider vs. Mindre gode sider ved nåværende situasjon R ulle med motstand –Bekreft gjennom oppsummeringer og refleksjon –Unngå korrigeringsrefleksen

44 A rgumentering unngås –Unngå overtalelser og overbevisninger –Tilby informasjon eller forslag som personen kan ta til seg eller velge å la være S tøtt mestring –Gi generell støtte og oppsummering –Undersøk planer for mestring –Utforsk tidligere erfaringer med mestring –Utforsk mulige løsninger –Tilby praktisk hjelp –Aktiver Klientens egne strategier

45 MI = Strategisk anvendelse kommunikasjonsverktøy Åpne spørsmål Refleksjon Oppsummering

46 Kommunikasjonsferdigheter Brukes i MI for å bygge: - En god arbeidsrelasjon - Å kunne påvirke til endring Åpne spørsmål, Refleksjoner og Oppsummeringer: - brukes selektivt og målrettet til å forsterke og fremheve tendenser til endring i klienten

47 Åpne spørsmål Kan begynne med spørreord som: Hvem? Hvilke? Når? Hvordan? Kan også starte med ord som: •” Kan du si litt om dette? ” … •” Kan du fortelle meg mer om det? ” … •” Hva tenker du om dette? ” … Ofte følges svar på åpne spørsmål opp med en invitasjon om å fortelle mer: •” Er det flere ting du vil nevne i forbindelse med dette? ” … •” Hva mer tenker du kan være relevant å ta med? ” …

48 Lukkede spørsmål •Kan besvares med ja/nei, med fakta, med få ord •Egner seg til å få fram detaljerte fakta, eller å bekrefte/avkrefte noe •Kan virke som veisperringer for åpen kommunikasjon med en ” motvillig ” person, og gi dårlig flyt i samtalen •Begynner ofte med et verb, eks: –” Er du fornøyd med jobben din? ” … –” Trimmer du? ” … –” Har din drikking ført til problemer? ” …

49 Åpne vs Lukkede spørsmål I MI anbefales systematisk bruk av åpne spørsmål Åpne spørsmål gir lengre og mer innholdsrike svar Lukkede spørsmål besvares ofte med enkeltord og er lite egnet til å få frem klientens situasjon i samtalen Et mål er at klienten skal snakke mer enn terapeuten..

50 Oppsummeringer En oppsummering er: •En sammenfatning av to eller flere momenter av det personen har sagt •Et kortfattet ” referat ” av det man har vært innom Introduksjon til oppsummeringer: •” Du har nevnt flere ting ” … •” For å oppsummere litt ” … •” Vi har snakket om ” …

51 Oppsummeringer •Oppsummeringer er ikke utformet som spørsmål •Dersom man er usikker på om man har forstått klienten rett formidles dette via spørsmål i forkant av oppsummeringer og ikke som del av oppsummeringer •Gode oppsummeringer er presise og fanger opp det klienten har fortalt.. •Mindre gode oppsummeringer er vage eller inneholder faktafeil og fanger ikke opp det klienten har fortalt..

52 Oppsummeringer - funksjon •En måte å vise at du bryr deg og følger med •En måte å kontrollere at du har forstått riktig •En mulighet for klienten til å korrigere / gi utfyllende informasjon •En måte å ta vare på eller forsterke tendenser til endring –Høre hva en selv har sagt (enkel) –Få nye perspektiver på det som er sagt (kompleks) •En måte å styre samtaler på –Å skifte tema

53 Refleksjoner Å gjenspeile, å kaste tilbake.. •Refleksjon er: –Ett eller flere ord –Et utsagn, en setning, en metafor, korte eller lengre konstanteringer •Refleksjon er ikke: –Et spørsmål –Å gi råd –Å bruke pekefingeren/moralisering

54 Refleksjoner •Hva sier klienten? •Hva sies mellom linjene? •Hva mener/føler klienten? •Hvor står klienten? •Hva er viktig for klienten?

55 Refleksjoner Når lytteren treffer med sine refleksjoner styrker det kvaliteten i relasjonen. Klienten føler seg sett, forstått og akseptert, og blir da i større grad mer aktiv i samtalen Et mål med refleksjoner er at klienter gjennom tilbakemelding på egne utsagn skal kunne se seg selv mer helhetlig og dimensjonene i egen problematikk klarere

56 56 Refleksjon på ulike nivåer 1. Enkel refleksjon - med klientens ord 2. Enkel refleksjon - med dine ord 3. Kompleks refleksjon - bakenforliggende mening 4. Kompleks refleksjon - speiling av følelser

57 Utsagn: ” Jeg må gjøre noe med drikkingen min ” … ” Jeg er så ensom ” … Enkel refleksjon (Med klientens ord).. gjøre noe.... gjøre noe med drikkingen..... så ensom….. du er så ensom.. Enkel refleksjon (Med rådgivers ord)..forandre på alkoholvanene.... slutte å drikke.... alene.... du er så isolert.. Kompleks refleksjon (Bakenforliggende mening)..alkoholbruken fører med seg en del problemer.... du kan ikke fortsette å bruke alkohol slik du har gjort.... du har ingen du kan gjøre ting sammen med.... du har vanskelig for å ta kontakt med andre.. Kompleks Refleksjon (Speiling av følelser)..du er bekymret for at alkohol kan ødelegge livet ditt.... når du ser fremover blir du noen ganger skremt.... du savner andre mennesker.... uten andre føler du deg tom..

58 Strukturen i en MI samtale •Still åpne spørsmål •Lytt reflekterende •Foreta oppsummeringer med fokus på ambivalens og klientens mestring •Still nye åpne spørsmål •Støtt klienten i prosessen

59 Prochaska og DiClemente; endringsprosess 59 Føroverveielse Overveielse Forberedelse Handling (Tilbakefall) Vedlikehold

60 Føroverveielse •Kjennetegn: - Manglende problemopplevelse - Lite mottagelig for informasjon - Lite innstilt på endring - Positive konsekvenser oppleves større enn de negative - Andre opplever at atferden fører til problemer •Beskyttelse i form av: - Benektning, vegring - Rasjonalisering, bortforklaringer, opprør, oppgitthet •Intervensjon: - Få frem/skape ambivalens - Understreke autonomi

61 Overveielse •Kjennetegn: –Opplever negative konsekvenser, men er usikker på hvor stort problemet egentlig er –Ambivalens: opplever både gode og dårlige sider ved atferden, vurderer endring, men er usikker –Skiftninger i atferd og motivasjon •Feller: –Venter på det magiske øyeblikket –Ønsketenkning - Søker etter det umulige kompromiss •Intervensjon: –Utforske og løse ambivalens, ta beslutning

62 Forberedelse •Kjennetegn: –Beslutning om endring i nær fremtid –Lager konkrete planer –Små endringsforsøk –Forestillinger om livet etter endringen •Intervensjon: –Støtte opp om beslutningen –Planlegge fremgangsmåter for å nå målet –Lage konkrete planer

63 Handling •Kjennetegn: –Positiv og optimistisk fase –Endring er nå synlig for andre –Reduksjon av problematferden –Betydelig innsats fra klienten. Endring av tanker og atferd •Feller: –For dårlig forberedelse –For liten variasjon i mestringsatferd, klamring til en strategi –For liten investering i endringene •Intervensjon: –Aktiv bruk av mestringsstrategier –Positiv forsterkning

64 Vedlikehold •Iverksatt endring er ikke nødvendigvis en varig endring (men kan være det) •Oppgaver: –Konsolidere endringen –Vedlikeholde motivasjonen –Hindre tilbakefall –Lære av eventuelle tilbakefall –Sammenligne nå situasjon med tidligere uønsket livsstil

65 Tilbakefall •Typiske forløp: –Sosialt press –Tankemessig utfordring av beslutning –Situasjoner som er risikable for tilbakefall Intervensjon: Utforske ambivalens og få frem indre motivasjon for god retning

66 Endringshjulet - summert •Føroverveier –Ser ikke at det er nødvendig med endring •Overveier –Ser det gode og det mindre gode med endring •Forbereder –Tenker at nå skal jeg i gang.. •Handler –Er i gang med endring •Vedlikehold –Må fremdeles ta tankerunder

67 MI og Ambivalens Motiverende Intervju er spesielt designet med tanke på å utforske og forløse ambivalens Argumenter for og mot endring kartlegges og synliggjøres for klienten som så inviteres til å se mer helhetlig på sin livssituasjon

68 Ambivalens = Motivasjonskonflikt •Svært vanlig •Alle mennesker er ambivalent til det meste •Ambivalensen øker i intensitet etter hvert som problematferden øker: - Jo større avstand mellom opplevd nå og ønsket nå, jo mer ambivalens

69 Psykologiske og atferdsmessige konsekvenser av ambivalens •Psykisk ubehag og spenning •Ustabil motivasjon og skiftende atferd •Skam, skyld, selvforakt og avsky •Handlingslammelse •Reaktanse

70 70 Å snakke med tvileren Å få øye på ambivalens Å sette hjelpsomme navn på ambivalens Å erkjenne at man er ambivalent Å utforske ambivalens Ambivalens og beslutninger OBS! Argumenterings fellen; - man blir mest påvirket av det en sier selv…

71 71 Den ene og Den andre siden •Det gode med … •…•… •…•… •…•… •…•… •Det som ikke er like bra med… •…•… •…•… •…•… •…•…

72 ET DILEMMA Ene siden… ? Andre siden…? hva mer…? Oppsummere den ene siden.. den andre siden.. Stor oppsummering Den ene siden og den andre siden … Hva tenker du om dette?

73 73 ……….veien Beslutning!

74 Når er det ikke hensiktsmessig utforske ambivalens? •Person i alvorlig krise og/eller sorg •Svært resignerte /håpløse klienter •Klienter som har blitt alvorlig syke pga sitt atferdsproblem I disse tilfellene er det viktig å stabilisere situasjonen, gi trøst, oppmuntring og praktisk hjelp/rådgivning

75 Endringssnakk Endringssnakk er betegnelsen for selvmotiverende ytringer klienten kommer med som støtter behovet for endring eller troen på at endring er mulig Tre eksempler: ” Jeg vet jo at det er mulig dersom jeg virkelig vil ” … ” Jeg ser at drikkingen skaper mange problemer ” … ” Jeg vil være edru og en god far for barna mine ” …

76 76 Endringssnakk kan ha ulik styrke Svak –” tja - vi får nå se… ” Litt sterkere –” skal nå gjøre et seriøst forsøk i alle fall… ” Sterk –” dette skal jeg gjennomføre, koste hva det vil… ”

77 Å trigge endringssnakk.. •” På hvilken måte ville det vært bra for deg å? ” … •” Hva ville vært de gode tingene med? ” … •” Om du bestemte deg for å.. Hvordan ville du gjøre det? ”... •Balansen: ” Hva er de gode tingene med? ”... ” Hva er de mindre gode tingen med? ” … •Se fremover: ” Om du ikke gjør en endring, hva tror du vil skje da? ” … •” Hvor vil du like å være om 5 år? Hva håper du vil være forskjellig? ” … •” Dersom du fortsetter som før, hvordan vil det føles for deg om 5 år til? ” …

78 Motiverende samtale og atferdsendring Motiverende samtale Mer endringssnakk Redusert motstand Atferdsendring

79 Forholdet mellom Endringssnakk og Motstand Jo mer Motstand - jo mindre Endringssnakk Jo mer Endringssnakk - jo mindre Motstand

80 Endringssnakk og Motstand som kvalitative mål på alliansen Mye motstand - (kan være) tegn på manglende allianse Mye endringssnakk - (er ofte) tegn på en god allianse

81 81 Motstand •I forhold til å være i behandling •I forhold til endring •Både klient og rådgiver/terapeut bidrar •Fare for selvforsterkende negative sirkler Mye motstand predikerer: –Ubehag hos begge parter –Mer drop out av behandling –Mindre effekt av behandling

82 82 Motstand Klientens bidrag: –Sendt under press –Ambivalent til behandling –Reaktanse –Rasjonell beskyttelse - åpenhet kan forplikte –Underliggende håpløshet eller hjelpeløshet –Manglende krystallisering av bekymring

83 83 Motstand Rådgiverens/terapeutens bidrag: –For sterk påvirkningsforsøk –Ligger for langt foran klienten –Ensidig fokus på det negative / Ensidig fokus på behov for endring –Feil ord - stigmatisering –Egne følelser, holdninger

84 Å reflektere på motstand •Enkel refleksjon •Kompleks refleksjon •Dobbeltsidig refleksjon •Betone personlig kontroll •Skifte fokus

85 Hva skjer i en MI samtale? I MI søker en å utforske og forløse ambivalens, få frem endringssnakk, øke motivasjon og minske motstand hos klienten Dette gjøres ved å stille åpne spørsmål, utforske ambivalens, reflekterende lytting og en støttende ikke dømmende holdning MI vektlegger den terapeutiske prosess som et samarbeid mellom klient og terapeut basert på utforskning og støtte

86 Oppsummering - MI Behov for økt kompetanse i endringsarbeid Metoden delvis utarbeidet i Norge Dokumentert endringseffekt Allianseskapende Utforskning/forløsning av ambivalens gir motivasjon Endring foregår i definerte faser ( ” Endringshjulet ” )

87 MI Opplæring Det gjennomføres tre dagers MI opplæring i alle fylker i region sør, d.v.s. Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud. Det gjennomføres også to årlige nettverkssamlinger i hvert av fylkene. Disse nettverkene er åpne for alle deltagere som har gjennomført tre dagers kurset. Opplæringen tilbys av Kompetansesenter for rus - region sør på oppdrag fra Helsedirektoratet. For påmelding se nettsiden til Fylkesmannen i ditt fylke.

88 88 MI litteratur •Barth, Tom & Näsholm, Christina Motiverende samtale - Endring på egne vilkår. Fagbokforlaget (2007) •Barth, Tom, Børtveit, Tore og Prescott, Peter Endringsfokusert rådgivning. Gyldendal akademisk (2001). •Miller William R. og Rollnick Stephen Motivational interviewing - Preparing people for change Guilford Press (2002). •Holm Ivarsson, Barbro Motiverende Intervju - Praktisk håndbok for helse- og omsorgssektoren (Gothia forlag 2010)

89

90 90 MI på Internett borgestadklinikken.no www.motivationalinterview.org Amerikansk nettside med bidrag fra Bill Miller og Stephen Rollnick www.somra.se SOMRA, Samtalet OM Riskbruk av Alkohol, webbasert kursing i MI www.motiverandesamtal.org Den offisielle nettsiden for MINT Nordic, den nordiske foreningen for trenere i Motiverende Intervju.

91 The End..


Laste ned ppt "Motiverende Intervju - en kort presentasjon Tønsberg 8. juni 2012 v/Petter Nesset Kompetansesenter for rus - region Sør."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google