Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Astma behandling delvis etter GINA guidelines Ulf Wike Ljungblad Barnesenteret SiV Tønsberg April 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Astma behandling delvis etter GINA guidelines Ulf Wike Ljungblad Barnesenteret SiV Tønsberg April 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Astma behandling delvis etter GINA guidelines Ulf Wike Ljungblad Barnesenteret SiV Tønsberg April 2008

2

3 Når behandle?  Første gang med luftveisobstruktivitet om andra risiko faktorer uansett alder  Hereditet mor, far, søsken  Atopisk eksem  Allergier  Allergisk rhinokonjunktivitt (større barn)  Alvorlig obstruktivitet (sykehusinnleggelse)

4 Når behandle?  Om ikke risikofaktorer, startes behandling av barn <2 år ved 3. obstruktive episode  Barn >2 år ved første obstruktive episode

5 Når behandle?  Om usikkerhet om behandlingsindikasjon – gi behandling i 1-2 mnd, vurdere, for eksempel:  Langvarig hoste  Nattlig hoste utenom forkjølelse  Langvarige forkjølelser som ”setter sig i brystet”  Symptomer utløses av mulige allergener  Anstrengelsesutløste besvær

6 Når behandle?  FEV1 >12% økning (eller >200 ml) etter Ventoline/Bricanyl  PEF variasjon >20% mellom dager, eller etter Ventoline/Bricanyl

7 Husk på å slutte å behandle!  Aktiv holdning til om behandling kan reduseres eller seponeres

8 Administrasjon  Kammer  Forstøver  Inhalatorer (Diskus, Turbohaler osv)  Perorala medisiner

9 Perorala beta-2-agonister  Har veldig få indikasjoner  Inhalasjon foredras; gir mer effekt i forhold til bivirkninger

10 Kammer  Viktig med riktig teknikk – be dem vise ved vær kontroll!  Ta hjelp av sykepleier eller sekreter!  0-99 år

11 Kammer  Med maske til barn under 4-6 år  Med munnstykke over 4-6 år  Optichamber, Aerochamber, Nebunette, Babyhaler mfl  Skrives på blått resept

12 Kammer  Enkel å bruke  Lett å ta med  Barnet får i sig all medisin  Minimale systemiske effekter  Ingen fukting

13 Forstøver  Fukting  Får ikke i sig all medisin som doseres  Mer tekniske detaljer og rengjøring  Oppleves ofte som effektivere av foreldre  Bedre om mye hoste og slim

14 Diskus, Turbohaler mfl  Ikke å anbefale før 8 års alder, spesielt ikke ved anfall

15 Klassifikasjon av astma etter symtomkontroll  Kontrollert  Delvis kontrollert  Okontrollert

16 Astmagradering

17 Enkel behandlingsstrategi  Trappe opp behandling til dere oppnår kontroll  Nedtrapping når stabil kontroll  Behandlings skjema  Lage eget regime for anfallsbehandling

18 BehandlingstiltakKontrollnivå KontrollertVedlikehold – bruk laveste trinn for kontroll Vurdér å gå ett trinn opp for å oppnå kontroll Flytt høyere opp inntil kontroll Behandle som ved forverrelse Delvis kontrollert Ukontrollert Forverrelse Redusér Øk Astmagradering - basis for reduksjon/økning av medikamenter

19 Trinn 2 Trinn 3 Trinn 4 Trinn 5 Trinn 1 BehandlingstiltakKontrollnivå KontrollertVedlikehold – bruk laveste trinn for kontroll Vurdér å gå ett trinn opp for å oppnå kontroll Flytt høyere opp inntil kontroll Behandle som ved forverrelse Delvis kontrollert Ukontrollert Forverrelse Astmaopplæring Miljøkontroll  2-agonist v/behov Vedlikeholds- behandling  2-agonist v/behov Velg én Legg til én el. flere Lavdose ICS Lavdose ICS + leukotriénreseptor- antagonist Lavdose ICS + langtidsvirkende  2-agonist Leukotriénreseptor- antagonist Medium eller høydose ICS Medium eller høydose ICS + langtidsvirkende  2-agonist Leukotriénreseptor- antagonist Steroider p.o. (laveste dose) Behandlingstrinn Redusér Øk Redusér Øk

20 Barn  Starta på trinn 2  Inhalasjonskortikosteroider

21 Inhalasjonskortikosteroider  Lavdose  Pulmicort 100-200 ug daglig  Flutide 100-200 ug daglig  Forstøver Pulmicort 250-500 ug daglig

22 Inhalasjonskortikosteroider  Medium dose  Pulmicort >200-400 ug daglig  Flutide >200-500 ug daglig  Forstøver Pulmicort >500-1000 ug daglig

23 Inhalasjonskortikosteroider  Høydose  Pulmicort >400 ug daglig  Flutide >500 ug daglig  Forstøver Pulmicort >1000 ug daglig

24  Passe dose er den dose som er tilstrekklig før at ha astmaen under kontroll!!  Riktig dose må titreres utefra klinikk!!

25 Kombinasjonspreparater  Flutikason-salmeterol (Seretide)  Alder: > 2 år (Felleskatalogen > 4 år)  Dose:  Inhalasjonsaerosol 25\125, 25\250 mikrogr.  Inhalsjonspulver 50\ 100 50\250 50\250 mikrogr.

26  Formoterol-budesonid (Symbicort)  Finnes ikke som inhal aerosol  Alder > 6 år  Symbicort turbohaler  Inhalsjonspulver 4,5 mcg/ 160

27

28 Behandlingsskjema

29 Henvise om  Kompliserende faktorer  Dårlig behandlings respons  Ukontrollert astma på Trinn 3

30 Anfallsbehandling  Ventoline 5 mg/ml på forstøver om >9 mnd  0,3 ml till de minsta  0,5 ml fra 10 kg  1 ml fra 10 år (min huskeregel…)  Ventoline 0,1 mg/puff med spacer  4-8 puffer hver 20 minx3 på kontoret  4-8 puffer hver 2-4 h hjemme

31 Anfallsbehandling  Atrovent på forstøver  250 mikrogram < 7 år  500 mikrogram > 7 år  Prednisolon 1-2 mg/kg/d  Kort behandling (5 d), direkte seponering  Betapred 0,15-0,3 mg/kg/d  Pulmicort på førstøver  0,25 mg/ml 2 ml x3-4 uansett alder

32 Kortisoner ekvivalenta doser  Hydrokortison 20 mg  Prednisolon 5 mg  Metylprednisolon 4 mg  Beta/dexametason 0,75 mg

33 Diagnostikkskjema


Laste ned ppt "Astma behandling delvis etter GINA guidelines Ulf Wike Ljungblad Barnesenteret SiV Tønsberg April 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google